Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

 
Svet Grálu č. 1 / 2004

 

Svet Grálu č. 1 / 2004
Téma: Život je len náhoda...?
október - december 2004
vyšlo 1. 10. 2004

Ukážky článkov:

Reč ľadových kryštálov
Stretnutie s deťmi z minulosti
Osud a viera 
O službe Bohu
   Z obsahu 1. čísla október - december 2004:

 
Život:  
Slabosť zvyku

Zvykli sme si pokladať sa za slobodných jedincov, ktorí sú schopní neobmedzene používať vlastnú vôľu. Radi veríme, že všetko riadime silou svojho ducha a dokážeme kráčať výlučne cestami, ktoré sme si sami zvolili. Toto zdanie však klame, pretože sme v skutočnosti často v mnohých ohľadoch závislí. Pritom vôbec nemusí ísť len o klasické sklony a vášne. Aj mnohé malé samozrejmosti všedného dňa spôsobujú často výraznú vnútornú spútanosť. Ale čo robiť, aby sila zvyku neviedla k slabosti ducha?
SVET GRÁLU 1/2004
 
Civilizácia:  
Nenávisť k symbolom
V roku 2001 priniesli médiá správu, že navzdory energickým protestom z mnohých (aj moslimských) krajín boli v afgánskom Bamiáne strhnuté obrovské sochy Budhu, do tej doby najväčšie na svete. Za týmto činom údajne stáli členovia radikálneho hnutia Taliban, ktorí chceli v barbarskom záchvate ničivosti a ešte pred zničujúcimi útokmi USA vytýčiť míľnik pre „nezadržateľné víťazstvo“ svojej ideológie. Avšak nenávisť k náboženským alebo politickým symbolom nie je v žiadnom prípade nová. Siegfried Hagl podáva prehľad o tom, že k ničeniu, ktoré poháňala nenávisť, opakovane dochádzalo aj v minulosti.
SVET GRÁLU 1/2004
 
Knižná ukážka:  
Richard Steinpach: Ako to, že žijeme po smrti?
Vráťme sa ku knihe dr. Moodyho „Život po smrti“. Mnoho z osôb, ktorých sa pýtal, zažilo ešte viac ako stav „mimotelesnosti“. Len čo „hlbšie vnikli do ríše smrti“, mali podivuhodný zážitok. Pripadalo im, akoby sa kĺzali tmavou úžinou, akýmsi údolím či tmavou rúrou, tunelom. Čo ako ťažko je vyjadriť pocity z druhého sveta pozemskými pojmami, zúčastnení príznačne svorne hovorili o tom, že boli „vyťahovaní von,“ resp. pri svojom návrate do pozemského života „vťahovaní naspäť“. Tu máme teda už do činenia s nasledujúcim úsekom, s úsilím jemnohmotnej duše vzdialiť sa od astrálneho tela, teda s jej odpútaním sa od tohto tela. V týchto okamihoch prechodu, pohybu s úsilím vzdialiť sa, duch už nemôže vidieť ani pozemskými očami, ani očami astrálneho, ale ešte ani jemnohmotného tela, ktoré sa ešte len oslobodzuje.
SVET GRÁLU 1/2004
 
Umenie:  
A. Dürer:  Melanchólia
Albrecht Dürer (1471–1528) je autorom medirytiny „Melanchólia“, grafiky rovnako krásnej ako tajomnej. Dielo vzniklo v roku 1514. Christiana Baura podnietilo k úvahe o podstate ľudských temperamentov..
SVET GRÁLU 1/2004
 
Výskum:  
Objav aury.  Vvedci skúmajú svetlo života

Obklopuje naše telá neviditeľný energetický obal? Je možné vyžarovanie živých bytostí merať? Dokážu liečitelia vedome a dokázateľne vysielať veľké množstvá energie?„Kamery na snímanie aury“ na veľtrhoch ezoteriky, „skúmatelia aury“, „liečitelia aury“. Na neviditeľnom vyžarovaní človeka sa dá dozaista postaviť slušné živobytie. Čo sa však skrýva za týmito (niekedy pochybnými) praktikami? Skutočne jestvuje „fluidum“, o ktorom hovoria staré duchovné spisy? Autori článku, Dagny Kernerová (1956) a Imre Kerner (1938), promovaný biochemik, pracujú už mnoho rokov pre nemeckú televíziu (Monitor, Report, ZAK, Stern TV a i.) a tiež ako publicisti a spisovatelia (kniha Volanie ruže). Pre časopis Svet Grálu sa vydali hľadať seriózny prístup k výskumu aury. To, čo sa dozvedeli, je fascinujúcim mostom spájajúcim najnovšie vedecké objavy so starým cenným poznaním.
SVET GRÁLU 1/2004
 
Spoločnosť:  
Zákony stvorenia a zákony ľudí

Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!“ Už takmer dvetisíc rokov kresťania pri modlitbe odriekajú tieto slová z „Otčenáša“. Sotva sa však niekto vážne pýta sám seba, aká je „vôľa Otca v nebi“, alebo nosné zákony hmotného i duchovného stvorenia, a ako by sme mohli uskutočňovať túto vôľu na Zemi. Helge Loytved, povolaním sudca, a Werner Huemer pre Svet Grálu podávajú prehľad o tom, ako súvisí naše pozemské právne usporiadanie s veľkými zákonmi stvorenia. Kľúč k vysvetleniu hľadali v tisíce rokov starom „Desatore“, teda v desiatich Božích prikázaniach.
SVET GRÁLU 1/2004
 
Téma - Reinkarnácia:  
Neviditeľná sieť osudu

Prečo toľko ľudí trpí ťažkými chorobami? Prečo musia umierať i deti? Kde je spravodlivosť pri narodení? Je nakoniec pre každého z nás všetko určené dopredu – hviezdami alebo dokonca samotným Stvoriteľom? Alebo je správna teória karmy, a človek si teda sám zaviní všetko, s čím sa stretne? A ak je to pravda – platí to aj vtedy, keď človek umiera rukou vraha? Keď utrpí od iných viditeľnú neprávosť? Neboli by potom všetci zločinci iba pomocníkmi pri naplňovaní karmy? A keby dobro a zlo na konci vôbec neexistovalo? Otáznik za otáznikom. Pokusy o zodpovedanie týchto otázok sa končia dosť často v hustej ezoterickej džungli poloprávd a neprávd. To, čo sa dnes publikuje o „neviditeľnej sieti osudu“, je niekedy také nelogické, až sa ježia vlasy na hlave, alebo je to úmyselné tajnostkárstvo, ktoré sa snaží mystikou zakryť nevedomosť. Pritom v skutočnosti sa dá plne pochopiť, prečo to Boh všetko dopúšťa…
SVET GRÁLU 1/2004
 
Poviedka:  
O službe Bohu

Dialóg v starých Aténach – alebo kdekoľvek inde…
SVET GRÁLU 1/2004    Ukážka článku
 
Fotografie:  
Reč ľadových kryštálov.

Japonský výskumník, doktor alternatívnej medicíny Masaru Emoto (*1943), vzbudil záujem verejnosti fotografiami ľadových kryštálikov, vznikajúcich vo vode pri -5 °C. Dr. Emoto považuje vodu za zachytávač, schopný prijímať a zobrazovať aj jemné, doteraz nepreukázateľné energie.
SVET GRÁLU 1/2004       Ukážka článku
 
Osobnosť:  
Ježiš z Nazareta:  „Ja vám však hovorím...“
Ježiš Kristus je v súčasnej dobe toľko skúmaný ako nikdy predtým. O jeho živote vychádza mnoho kníh – od špekulatívnych románov až po karikujúce zväzky a na niektorých fórach sa o nich horlivo diskutuje. Vecné knihy prinášajú v najlepšom prípade nové domnienky a fakty o „historickom Ježišovi“. „Krista viery“ však knihy ešte stále opisujú ako stredobod početných ság a legiend, ktoré majú byť podložené vierou v ľubovoľné zasahovanie Stvoriteľa do prírodných zákonov, alebo ich príležitostné rušenie.

V skutočnosti však „pravdy viery“ takéhoto druhu od počiatku nezodpovedajú ani znalosti prírodných zákonov, ale ani životu, učeniu a misii Ježiša Krista. Jednoznačne možno povedať toľko, že ide o muža, ktorý na túto zem priniesol pred 2000 rokmi v každom ohľade výnimočné učenie. A jeho posolstvo možno posudzovať zároveň aj ako vlastný doklad jeho osobnosti, pôvodu a poslania.
SVET GRÁLU 1/2004
 

Reinkarnácia: 
Stretnutie s deťmi  z minulosti...
Rozhovor s Jenny Cockellovou, ktorú jej jasné spomienky na minulý pozemský život dohnali k neobyčajnému hľadaniu…

 Príbeh Jenny Cockellovej je príbehom ženy, ktorá spomienky na minulé životy „nelovila“. Vstúpili však do jej života už v útlom detstve a i v dospelosti zostali živé, neodbytné a intenzívne. Hnaná ustavičným nepokojom, rozhodla sa Jenny Cockellová vyhľadať miesta a osoby zo svojich nezvyčajných spomienok.

Jenny si bola vedomá, že žila na prelome storočia, že bola matkou viacerých detí a roku 1932 na následky pôrodu zomrela v Dubline. Nechala svoje deti smrťou v ťažkostiach? Sužovaná týmito myšlienkami sa vybrala hľadať „deti z minulosti“ – a skutočne ich našla.

Reiner W. Sprenger sa stretol s Jenny Cockellovou, aby s ňou urobil rozhovor pre Svet Grálu.
SVET GRÁLU 1/2004   Ukážka článku
 

Názory:  
na tomto mieste budeme pravidelne uverejňovať Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 1/2004   Celý článok
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!