Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 1/2004 - článok

Názory:  OSUD A VIERA

Otázka:

Prednedávnom som pozoroval, ako si traja zjavne podgurážení mladí muži urobili žartík z jednej okoloidúcej tým, že ju vyľakali. Iba ju hrubo urážali, ale inak jej neublížili a nechali ju ísť svojou cestou. Mal som strach, čo by asi mohli vyviesť mne, keď pôjdem okolo. Nič mi neurobili, ale od tejto chvíle sa vo mne vynárali nasledovné otázky: môžem nejaké nešťastie, ktoré ma má postihnúť vinou niekoho iného, odvrátiť mojou vierou v Boha? Alebo som bezbranne vydaný napospas svojmu osudu? Keď môže nejaký páchateľ v rámci svojej slobodnej vôle konať bezprávie, nemôžeme sa potom my všetci ľudia stať obeťami bez toho, aby nám mohla byť zo strany Svetla poskytnutá ochrana? A ako sa to udialo pri Ježišovi? Hovoril predsa o tom, že „viera i hory prenáša“. Napriek tomu sa aj on stal obeťou ľudí a musel zomrieť na kríži.

Odpoveď:

Ako ste si už správne uvedomili, musia sa pojmy „osud“ a „vina“ od seba starostlivo oddeliť. Prostredníctvom našej slobodnej vôle môžeme my ľudia páchať krivdy, teda aj veci, ktoré sú voči nášmu blížnemu nespravodlivé.

Aby sme zodpovedali otázku, či sa tým všetci nestávame „neochrániteľnými obeťami“, musíme si pred očami premietnuť, ako sa „formujú“ hrubohmotné udalosti. Lebo aj tu, ako všade vo svetovom dianí, nevládnu slepé náhody, ale zákonitosti.

Podstatné je poznanie, že každému činu, každému konaniu predchádzajú myšlienky. A práve v tejto rovine spočíva dôležitý kľúč k zodpovedaniu Vašich otázok. Pre to, či napríklad nejaký vrah napokon „stlačí spúšť“ alebo nie, sú rozhodujúce myšlienkové impulzy. Na páchateľa môžu vplývať nielen „temné prúdy“, teda myšlienky závisti, nenávisti atď., ktoré jeho vlastné zlé chcenie posilňujú a nabádajú ho k hriešnemu činu, ale môžu ho zasiahnuť aj myšlienkové prúdy vyššej podstaty, ktoré ho od tohto nesprávneho konania odradia. Avšak o tom, do akej miery ho ovplyvňujú svetlejšie myšlienkové prúdy (možno sem zaradiť aj vplyv „strážnych anjelov“, čiže pomáhajúcich duchov „onoho“ sveta), rozhoduje stav duchovnej, či duševnej zrelosti ľudí v okolí páchateľa. Keď napríklad človek myslí na malé dieťa, ktoré je prirodzene spojené so žiareniami čistoty, tak tu je tá „morálna zábrana“ pre zločin, ako je známe, omnoho väčšia.

A ešte niečo: aby vôbec došlo k stretnutiu páchateľa a (nevinnej) obete, musia tomu predchádzať mnohé myšlienkové rozhodnutia. Je potrebný celý reťazec myšlienkových pochodov, aby sme vo všedný deň boli v určitom čase na určitom mieste. Nuž aj tu môžu svetlé pomoci zasiahnuť na myšlienkovej báze a pomocou zodpovedajúcich „myšlienkových impulzov“ zabrániť spoločnému stretnutiu sa s páchateľom (bez toho, aby si dotyčný pri dennom vedomí všimol, že je takto vedený). Keď naproti tomu myšlienkový svet obete je rovnakého druhu ako páchateľov, alebo keď určité osudové vlákna vedú k nejakej udalosti, zatiaľ čo ochrana zo Svetla nemôže byť poskytnutá, potom dôjde za týchto okolností neodvratne k osudnému stretnutiu.

V určitých prípadoch môže poskytnúť ochranu aj pôsobenie bytostných síl stvorenia – pomyslime si na početné reportáže, kde deti spadli na zem z veľkej výšky a dopadli tak „šťastne“, že sa im takmer alebo vôbec nič nestalo.

So zreteľom na príklad uvedený v otázke by sa museli osvetliť aj ďalšie súvislosti: napríklad strach, ktorý môže svetlú ochranu oslabiť. Musela by sa prehĺbiť i samotná téma „utrpenie“, pretože práve nepríjemné životné situácie, ktorým by sa človek vo všeobecnosti najradšej vyhol, ukrývajú v sebe možnosti duchovného dozrievania. Ale aj bez toho, aby sme túto tému „utrpenie“ prehlbovali, by malo byť jasné, že „život vo viere“ ponúka v každom prípade aj pozemskú ochranu a taktiež možnosť duchovného dozrievania. Nikto nie je „obeťou vydanou napospas okolnostiam“.

Okolnosti okolo Ježiša Krista sa musia posudzovať oddelene. Lebo Synovi Božiemu bolo prostredníctvom jeho spojenia so Svetlom vopred veľmi dobre známe, čo sa na neho chystá. On nebol natoľko jednoducho vydaný napospas okolnostiam. Že na seba vzal smrť na kríži, aby tým potvrdil pravdivosť svojho učenia, že teda neutiekol a nechal udalostiam voľný priebeh, je možno chápať len ako veľký akt lásky voči ľudstvu. Keby tak nebol urobil, na jeho Slovo by sa bolo zaiste opäť veľmi rýchlo zabudlo. (WH)

(celý článok, SVET GRÁLU 1/2004)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!