Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 2/2005 - ukážka článku

Zamyslenie:  NAJVÄČŠÍ DAR VIANOC

Často počúvame, že Stvoriteľ ľuďom „daroval“ svojho vlastného Syna, aby ich očistil od ich hriechov. Pod „darovaním“ sa tu pritom často chápe Ježišova smrť na kríži, prostredníctvom ktorej bolo ľudstvo – údajne – spasené. Takto by bol teda vlastný vianočný dar, narodenie Syna Božieho, prípravou k jeho nevyhnutnému ukrižovaniu, bez ktorého by nebolo možné vykúpenie z našich hriechov, ani naše spasenie. Bolo však takéto dianie skutočne nutné na to, aby ľudstvo dostalo pomoc oslobodiť sa od svojich omylov?

Toho, kto v období Vianoc hovorí o Ježišovom ukrižovaní, rýchle označia za rušiteľa pokoja. Narodenie a ukrižovanie – tieto dve udalosti – sú od seba prísne oddeľované. I keď vraj obidve súvisia so spásou ľudí a sú údajne obidve svedectvom Božej lásky k ľudstvu, ľudia sa úzkostlivo vyhýbajú tomu, aby ich uvádzali do vzájomnej súvislosti, zvlášť v prítomnosti detí.

Tieseň a úzkosť, ktorú pri tom človek cíti, sú však oprávnené. Kto by aj mohol vrúcne zaujatie detí pred obrazom Jezuliatka v jasličkách, v spoločnosti Márie a Jozefa, zahrievaného prítomnosťou teliatka a oslíka, rušiť rečami o strašnom utrpení Ježiša na kríži, o rukách prebitých klincami, o pomalom umieraní pod žeravým slnkom?

Každé dieťa by bolo zhrozené, keby mu niekto práve na Vianoce vykladal o tom, čo ľudstvo spôsobilo Ježiškovi, keď vyrástol. A ani žiaden dospelý by nedokázal spájať neľudskú krutosť, s akou bol Syn Boží zavraždený na kríži, so „sviatkom lásky“, len čo by si našiel čas, aby sa nad tým zamyslel.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 2/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!