Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 3/2005 - ukážka článku

Výskum:  Energia z ničoho

Redaktor časopisu Svet Grálu Dr. Ing. Gerd Harms sa zamýšľa nad revolučnými spôsobmi získavania energie

Človek tejto zeme sa vždy pokúšal vyhnúť sa práci, bez ktorej by však nemohol dosiahnuť svoje ciele. S vynálezmi strojov zmizlo otroctvo a sú ľudia, ktorí tvrdia, že jedno by nebolo možné bez druhého. Ale stále platí, že nás silné podnety poháňajú k pozemskej činnosti. Cieľom je život v blahobyte, pričom sa však snažíme, pokiaľ je to možné, eliminovať vlastnú námahu. Na tomto poli nám moderná technika poskytuje nespočetné prostriedky: na pohodlný pohyb dopredu, na práce v dome a domácnosti, v priemyselnej výrobe a stále viac aj na uľahčenie namáhavej mozgovej činnosti.

Všetko, čo sa v materiálnom svete pohybuje alebo mení, potrebuje energiu. Preto je dnes spotreba energie obrovská. Z veľkej časti ju pokrýva kúrenie a tepelne energetické stroje. Atómová energia hrá v celosvetovom meradle momentálne len podradnú úlohu, hoci na jej podporu a boj proti nej sa vynakladá veľa prostriedkov. My ľudia ako obyvatelia zeme sme v pomerne krátkej dobe stihli spáliť značnú časť fosílnych zdrojov energie – uhlie, ropu a plyn, a všetkým je jasné, že tieto zásoby budú stačiť už len obmedzený čas. Okrem toho zvyšky spaľovania stále viac zaťažujú atmosféru a hrozí posun prirodzenej rovnováhy, takže nami spôsobená klimatická katastrofa už nie je len možná, ale aj pravdepodobná. Takisto rádioaktívny odpad atómových elektrární predstavuje dosiaľ nevyriešený problém.

Už celé desaťročia sa hovorí o tom, že sa raz podarí uvoľniť energiu i bez použitia materiálnych zdrojov. Stále sa aj objavujú ľudia s návrhmi riešenia tohto problému. Sú však spravidla nevyhovujúce a autori často nie sú schopní ich vecne posúdiť. V nemálo prípadoch však došlo aj k vedomému klamaniu, lebo „vynálezci“ sa cítili zaviazaní svojim sponzorom, ktorí ich k podvodu viedli a ktorí nevedomky tiež často podľahli sebaklamu. Lebo my všetci máme sklony vidieť to, čo vidieť chceme.

Ja sám rozmýšľam už od svojej mladosti o tom, že sa raz podarí prekonať doterajší spôsob získavania energie. Po prvé ma vždy fascinovalo, kde berú živočíchy, napríklad lietajúci hmyz, energiu potrebnú pre život. A potom som sa dozvedel aj o tom, že ľudia vo výnimočných situáciách dostali prístup k energiám, ktoré sú mimo oblasti všetkého, čo je možné vysvetliť bežnou látkovou premenou

(ukážka článku, SVET GRÁLU 3/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!