Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 3/2005 - článok

Úvodník

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

položili ste si už otázku, odkiaľ sa v prírode berie toľko krásy a harmónie ? Prečo je taká produktívna, húževnatá a vo všetkom dokonale vyvážená?

Na prvý pohľad je to jednoduché. Všetko v dejoch prírody do seba zapadá ako jednotlivé bunky živého organizmu, jednotlivé časti slúžia celku a pod tlakom prírodných zákonov spejú k ďalšiemu vývoju. Ale ako je zabezpečené, aby sa táto veľkolepá symfónia nerozpadla na chaotickú zmes energií? To chápeme v najlepšom prípade ako zázrak poukazujúci na existenciu vedomej inteligencie vo vesmíre, na Stvoriteľa. Ale čo vieme o tejto skrytej podstate prírody v skutočnosti?

Pre mnohých z vás možno nebude prekvapením tvrdenie, že príroda zohrávala jednu z hlavných úloh v duchovných dejinách ľudstva. Nezvyčajné prejavy prírodných síl ľudia kedysi chápali ako symbolické zobrazenie a niekedy pozemské zavŕšenie duchovných dejov. Napríklad v biblických opisoch spomínané prírodné úkazy a živelné pohromy často pôsobia ako nástroje Božej vôle, striedavo udierajúce pomýlené ľudstvo, alebo pomáhajúce a ukazujúce cestu k novému vývoju. Na Mojžišovu prosbu o vyslobodenie svojho národa z otroctva zosiela Boh na Egypt jednu živelnú pohromu za druhou. Potom zasahuje opäť ako vodca, vedie Izraelitov do zasľúbenej zeme – zahalený v stĺpe oblakov či ohnivom stĺpe. Ako sa v Starom zákone píše - pri prechode cez Červené more „Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili“. Izraeliti tak prešli po jeho dne suchou nohou, zatiaľ čo ich prenasledovatelia zahynuli vo vlnách. V mnohých iných rozprávaniach sú opisované podobné deje.

Takéto spojenie medzi prírodnými udalosťami a životom ľudí nie je známe len z kresťanských a židovských spisov. Nájdeme ho na celom svete – v ságach Germánov, v gréckych bájach, slovanských povestiach, v indických spisoch či legendách domorodcov všetkých obývaných kontinentov. V týchto rozprávaniach sa však predstavujú podrobnejšie „mýtické“ bytosti, ktoré pôsobia v prírode. Sú to pre nás neviditeľní stavitelia, ochrancovia i ošetrovatelia rastlín, hornín, vôd, ale aj vládcovia planét, zvierat či živlov. Medzi ich pôsobením a činmi ľudí je jeden veľmi podstatný rozdiel - zatiaľ čo človek koná svojvoľne podľa vlastnej vôle, tieto prírodné bytosti sa riadia iba „vyššími príkazmi“ prozreteľnosti. A tak, ako v každej rozprávke, pomáhajú dobrosrdečným ľuďom, k zlosynom sa však obracajú chrbtom.

Zarážajúca podobnosť medzi týmito príbehmi, presnejšie stále sa opakujúce obrazy v tradíciách národov, ktoré si neboli ani historicky, ani zemepisne blízke, viedla dokonca niektorých vážených vedcov k domnienke, že na nich musí byť predsa len kus pravdy. Spomeňme len psychoanalýzu C.G.Junga s jeho archetypmi v nevedomí ľudstva. Sú však tieto bytosti len predstavami ľudí? Prečo im teda naši predkovia vo svojich príbehoch vydelili tak významné miesto? Videli ich a preto v nich verili? Dnes môžeme pozorovať renesanciu viery v „prírodné bytosti“, aj keď - jedna vec je viera a druhá praktický život a presvedčenie.

Čo sa však stane, ak sa skupinka dospelých ľudí s deťmi usadí na nevľúdnej piesočnej pláži na severe Škótska v presvedčení, že tu majú vybudovať vzorový projekt pre spoluprácu človeka s prírodnými bytosťami? Práve z takého neuveriteľného nápadu vznikla pred štyridsiatimi rokmi „zázračná findhornská záhrada“, a neskôr prospievajúca legenda a najstaršia komunita v Európe. V článku Záhrada zázrakov vám Reinhard Wurzel vyrozpráva príbeh Findhornu a svoje dojmy z jeho nedávnej návštevy.

Príroda nám vlastne často prináša otázky, ktoré môžu rozšíriť hranice ľudského obzoru oveľa ďalej, než sme boli ochotní donedávna pripustiť. Aj vo vede, ako napríklad v hypotéze R. Sheldrakea o morfogenetických poliach. Sheldrake veľmi precízne dokumentoval niekoľko dodnes nevysvetlených záhad v oblasti správania zvierat – napríklad to, že poštové holuby nájdu cestu späť do tisícky kilometrov vzdialeného holubníka aj vtedy, ak sa im znemožní orientácia zrakom, či zemským magnetizmom. V prípade zemetrasenia je známe, že ho zvieratá signalizujú oveľa skôr, než najcitlivejšie prístroje, čo zachránilo mnoho ľudských životov aj pri poslednej katastrofe spojenej s cunami… Kam sa však stratil šiesty zmysel u človeka? Túto otázku sa pokúša zodpovedať v prvej časti svojho článku Dieter Malchov, pričom uvádza pozoruhodné príklady zo života. Ďaleko od tejto témy nie je ani príbeh Johanky z Arku, ktorý vám prinášame v rubrike Osobnosť. „Hlasy svätých“, na ktorých vedenie sa Panna Orleánska neúnavne odvolávala – jej pomohli k oslobodeniu Francúzska. Na základe tejto „kacírskej viery“ však bola i upálená… Do pozornosti vám odporúčam aj pôvodný rozhovor o výskume smrti s Dr. Raymondom Moodym, ktorý pre Svet Grálu urobil v USA Micah Rubenstein.

Na záver mi dovoľte vrátiť sa k úvahám o vzťahu človeka k prírode. Zdá sa, že dnes vo svete ukazujú svoje najväčšie plody dve neodôvodnené ideológie - nekritická dôvera vo „vedúcu úlohu“ vedy a absurdná predstava o Bohu, ktorý by človeka urobil vládcom vo stvorení bez príslušnej zodpovednosti. Nie je už načase pripomenúť si Ježišovo podobenstvo o tom, že Pán sa raz pozrie na prsty sluhom, ktorým svoju vinicu zveril? Ak chceme v budúcnosti obstáť, neostáva nám nič iné, než aby sa základom ľudskej činnosti stala znalosť zákonov stvorenia, z ktorých svet vznikol. K tomuto cieľu má prispieť aj Svet Grálu. Želám vám veľa podnetných myšlienok pri jeho čítaní, ale aj veľa radosti pri vašich jarných prechádzkach v prírode.

Roman Levický, redaktor

(celý článok, SVET GRÁLU 3/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!