Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 4/2005 - ukážka článku

Téma:  MÝTUS O DIABLOVI  alebo  LUCIFEROV PRINCÍP

Keď si pozrieme večerné správy so zábermi vraždenia a mučenia bezbranných ľudí, oprávnene v nás vyvstane otázka: Ako je možné, že sú ľudia schopní páchať takéto „zverstvá“ ? (a to by sme zvieratám krivdili...) Odkiaľ sa v toľkých vyšinutých jednotlivcoch, u samozvaných vodcov národov, ale aj v tisícových zmanipulovaných masách berie toľko krutosti, nenávisti a fanatizmu? Akú odpoveď ponúkajú na túto trpkú otázku náboženstvá? Skrýva sa pravda v starých rozprávaniach o vládcovi temnôt, ktorý „pokúša ľudskú dušu“, pracuje na ničení Božieho diela a jeho tvorov? Existuje skutočne „padlý anjel“, ktorý ovplyvnil ľudí, aby prestali dbať na varovania duchovných pomocníkov a klesli do uctievania „zlatého teľaťa“? Môžeme byť naozaj - na podvedomej úrovni - vystavení neblahej moci zla?

Lucifer, diabol, satan, antikrist , pokušiteľ, – čo všetko sa skrýva za týmito pomenovaniami?

Kto sa zaoberá dejinami náboženstva, narazí takmer všade na „moc zla“, ktorá pôsobí proti vôli Božej, privádza ľudí k „hriešnemu“ konaniu , pôsobí teda celkovo zhubne a zničujúco. V stredoveku tvorila „teológia o diablovi“ dôležitý základ kresťanského učenia. Viera v ríšu temnoty, v peklo a duchovné zatratenie patrila nerozlučne k obrazu veľkého, celosvetového boja medzi svetlom a temnotou, právom a bezprávím, učením cirkvi a kacírstvom.

Ale s predstavami o moci, ktorá zvádza ľudí k hriechu , sa však nestretávame až v kresťanstve. V predkresťanskej dobe existovali tiež podobné predstavy. Už biblický príbeh o stvorení opisuje „hada s rozdvojeným jazykom“, ktorý dohnal Adama a Evu k nesprávnemu konaniu. Jób hovorí v Starom zákone prvý krát aj o „satanovi“. Predstavu o moci zla, zosobnenej v Ahrimanovi, ktorý stojí v protiklade k „duchu dobra“ nachádzame aj v učení Zoroastra, ktoré vzniklo približne pred 2600 rokmi.

Židovská komunita Esénov už desaťročia pred Kristovým narodením mala svoju predstavu o zosobnenom protivníkovi Boha. Islam hovorí o „Iblisovi“ a v budhizme nájdeme „Maru“ ako predstaviteľa zlovoľnej životnej sily.

Kresťanské predstavy o „diablovi“, pochádzajú predovšetkým zo záverečných spisov Nového zákona. Apoštol Pavol spomína vo svojich listoch Efezanom skazonosnú „ríšu temnoty“ a Ján varuje vo svojom Zjavení pred mocou zlých duchov a ich Majstra, „hada, ktorý je diabol a satan“.

V modernej teológii, ako sa zdá, už nie je „hlavný predstaviteľ zla“ taký populárny ako kedysi, veď cirkvi sa v minulosti vyčítalo najmä „strašenie ľudí“. Napriek tomu tu ostávajú otázky, na ktoré nie je ľahké odpovedať, ak prijmeme za svoju predstavu o „všemohúcej láske“ Stvoriteľa.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 4/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!