Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 4/2005 - ukážka článku

Život:  Kde sa stratil šiesty zmysel (2. časť)

V prvej časti svojho článku Dieter Malchow na niekoľkých živých príkladoch objasnil, ako „zázračne“ sa u človeka najmä vo vypätých životných situáciách prejaví intuícia – alebo takzvaný šiesty zmysel, ako dokáže citové vnímanie usmerniť človeka v životnom smerovaní a čo sa stane, ak citové prežívanie úplne chýba. Tiež sa pokúsil zodpovedať otázku, odkiaľ vlastne šiesty zmysel prichádza. V nasledujúcich riadkoch ponúka ďalšie výnimočné príklady toho, ako sa v človeku prejavuje duch, a zamyslenia, ktoré súvisia s touto často opomínanou oblasťou ľudského života.

Pocit a cit

Pocit nie je to isté, čo cit alebo cítenie. Pocit je telesná reakcia zmyslov, ako napríklad pocit tepla a chladu, alebo hladu či smädu. Ale tak isto používame slovo „pocit", keď ide o duševné záležitosti. Keď sme spadli, popisujeme slovne telesný „pocit bolesti" rovnako ako pocit duševnej bolesti, keď sme napríklad stratili niekoho z rodiny. Bolo by zrejme vhodné tieto dva fenomény od seba aj jazykovo odlíšiť. Pretože bolesti, ktoré postihujú dušu, zasahujú človeka hlbšie, sú trvalejšieho rázu, sú preciťované a vyvolávajú duševné prežívanie.

Cit a intuícia

Ak ide o duševné hnutie, hovoríme teda o cite, a naproti tomu o pocitoch hovoríme vtedy, ak pochádzajú z telesnej oblasti. Vnútorný hlas vnímame v našom „srdci", čím sa myslí miesto okolo slnečného pletenca (solar plexus). Preto je aj láska ako čistý cit symbolicky spájaná so srdcom. Bolesť i zármutok zaťažuje naše „srdce" a kto je „bez srdca", je bezcitný - má „srdce ako z kameňa".

Cit je prejavom nášho nesmrteľného ducha. Čo môže tento „šiesty zmysel" umožniť, je zrejmé zo zážitku, ktorý popisuje Laurens van der Post vo svojej knihe „Srdce malého lovca" (1995). Tento lovec pri jednej expedícii na Sahare využíval istého domorodca z buše ako vodcu. Zatiaľ, čo on spal cez deň v stane, domorodec bdel. Raz náhle vošiel do stanu a budil ho: „Tam vonku sú ľudia, prichádzajú sem!“ Laurens van der Post nemeškal a šiel s ním do voľnej prírody. Obaja stáli na slnku, mlčky načúvali a pozorne sa rozhliadali. Van der Post nič nezačul ani nezbadal. Opýtal sa: „Si si istý, že sem prichádzajú nejakí ľudia?“ Odpoveď znela: „Iste, cítim, ako prichádzajú!“ Povedal to bez zaváhania a poklopal prstom na mäkkú pokožku svojej nahej hrude a pripojil: „Muži a ženy sú v núdzi a blížia sa sem!“ – „V núdzi? Ako to môžeš vedieť?“ – „Ó, áno, v núdzi, cítim to tu,“ a udrel sa dôrazne do pŕs. Van der Post ale nevidel ani nepočul vôbec nič a trvalo to ešte dlhú dobu, než k nim títo ľudia skutočne prišli. Boli to domorodí Krováci, ktorí už niekoľko dní nenašli vodu, lebo v tom čase bolo neobvykle veľké sucho. Domorodý vodca expedície vnímal prichádzajúcich svojím citom oveľa skôr, ako ich bolo skutočne vidieť alebo počuť.

Naša schopnosť cítenia sa, samozrejme, u nás prejavuje oveľa slabšie. Ale aj my vnímame duševné prejavy človeka tak, že sa nimi cítime priťahovaní alebo odpudzovaní. V ľudovej reči tomu zodpovedá porekadlo: „Prvý dojem je vždy správny.“ Tak je to vyjadrené aj v svetoznámej knižke A. S. Exupéryho: „Malý princ": „To hlavné je očiam neviditeľné, dobre vidíme len srdcom...“

(ukážka článku, SVET GRÁLU 4/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!