Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 5 / 2005

Svet Grálu č. 5 / 2005
Téma: Peniaze alebo život
september - november 2005
vyšlo 1. 09. 2005


Výskum smrti - rozhovor s dr. Raymondom Moodym (3. časť)
Chudoba - nedostatok peňazí alebo zlyhanie komunity?
Sen o zdravom peňažníctve
Hipoterapia
Novinky z vedy a techniky
Koniec spoločenskej zmluvy?
Dilema úrokov
Rešpektovať a byť rešpektovaný (3. časť)
Záhada egyptskej studne (2. časť)
Telepatia a inštinkt zvierat
Zázračné deti a autizmus
Putovanie do krajiny úsvitu
Knihy, stromy a kvety
 
   Z obsahu 5. čísla september - november 2005:

 
Rozhovor:
Výskum smrti - rozhovor s dr. Raymondom Moodym (3. časť)
Dr.Moody, americký psychiater, filozof a bádateľ v oblasti umierania sa vo svojej praxi stretol s tisíckami ľudí, ktorí sa ocitli v stave blízkom smrti. Jeho knihy sa stali bestselermi v mnohých krajinách. Prinášame vám poslednú časť rozhovoru, ktorý s týmto priekopníkom výskumu umierania viedol exkluzívne pre časopis Svet Grálu Micah Rubenstein (USA).
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Spoločnosť:
Chudoba - nedostatok peňazí alebo zlyhanie komunity?
Chudoba vždy bolestivo “bije do očí”, nech už má podobu bezdomovca, žobrajúceho o pár drobných, alebo, čo je ešte zúfalejšie, podvyživených detí. Je bezpochyby najjednoduchšie odvracať od takých “výjavov” zrak a tým len potvrdiť, že kresťanské korene našej civilizácie už takmer odumreli. Sociálna sieť v liberálnej demokracii má však povážlivé diery a tak silnejú otázky, aký podiel na rozširovaní chudoby majú silné ekonomické skupiny a či problém chudoby a hladu naozaj vyrieši globalizácia.
Nie je chudoba len odvrátenou stranou nablýskanej prosperity ? Nasledujúci článok je pokusom analyzovať hlbšie súvislosti, ktoré s fenoménom chudoby súvisia.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Téma:
Sen o zdravom peňažníctve
Všade, kam sa pozrieme, vidíme, ako sa zväčšuje rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Drobní obchodníci sa sťažujú na pokles obratu, reťazce veľkoobchodov a luxusné obchody sa naopak tešia zo zvýšeného dopytu. 235 miliardárov vlastní po celom svete práve toľko majetku, ako celý zvyšok ľudstva.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Rozhovor:
Hipoterapia
Jazdiareň “Na podlipe” v obci Ľubietová je domovom piatich koní, šiestich poníkov a jej majiteľov – manželov Búgelovcov. Dom, kde sme sa stretli k nášmu rozhovoru, je polosamota – oproti posledný sused, vzadu už len potok, les a lúky, prenajaté na výbeh koní a jazdenie. Na prvý pohľad naozaj romantické miesto. Najmä ak sa dívate na západ slnka so siluetou koní na obzore. Ako to už býva, v pozadí romantiky je skrytá tvrdá práca na tom, aby sa ideály premenili na realitu. Do jazdiarne v Ľubietovej som sa vybral predovšetkým kvôli informáciám o hipoterapii, teda liečbe ľudí pomocou jazdenia na koni. Nasledujúci rozhovor vás možno inšpiruje, aby ste zážitok jazdy na koni vyskúšali na vlastnej koži.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Zaujalo nás:
Novinky z vedy a techniky
Žiarenie televízie spôsobuje predčasné dospievanie
Výchovou proti génom agresivity
Včasná diagnóza rakoviny
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Téma:
Koniec spoločenskej zmluvy?
Aké sú predstavy ľudí o ideálnom štáte? Hrozí nášmu dnešnému spoločenskému zriadeniu postupný rozklad? Aké nebezpečenstvá ho ohrozujú? V nasledujúcom článku Siegfried Hagl analyzuje historický a súčasný vývoj spoločnosti a prichádza k záveru, že “spoločenská zmluva”, propagovaná už v 18. storočí J. J. Rousseaom, a jej zásady, na ktorých je založený demokratický právny systém, by sa mohli čoskoro stať ilúziou.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Téma:
Dilema úrokov
Biblické prikázanie a ekonomická prax
Dnes už nemožno pochybovať o tom, že svetové hospodárstvo nezadržateľne smeruje ku globalizácii, ktorá so sebou prináša zmeny na všetkých úrovniach ekonomiky. Donedávna zdanlivo nedotknuteľné istoty sociálneho štátu sa kolíšu vo svojich základoch a vynucujú si celospoločenské diskusie. Vznikajú ostré výmeny názorov o ekonomických reformách, filozofii hospodárskeho života, normách ľudského spolužitia a, samozrejme, aj o peňažníctve. Siegfried Hagl vo svojom článku poukazuje na rozpor medzi praxou požičiavania peňazí za úrok a morálnymi požiadavkami náboženských tradícií.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Výchova a komunikácia:
Rešpektovať a byť rešpektovaný - 3. časť
V knihe Sedem návykov vodcovských osobností hovorí jej autor Stephen Covey o dvoch základných spôsoboch, ako poveriť iných ľudí nejakou úlohou. Prvý spôsob nazýva vykonávateľ a druhý správca. Vykonávateľovi je presne predpísané, ako má čo urobiť, a má iba minimálny alebo vôbec žiadny priestor na uplatnenie svojej iniciatívy, vynaliezavosti a tvorivosti. Vykonávateľ plní príkazy, pokyny a smernice tých, ktorí “to vedia lepšie”. Poverenie typu “správca” vyjadruje očakávanie, že úloha bude splnená čo najlepšie, spôsob, akým to bude dosiahnuté, je však v kompetencii správcu. Správca dostáva priestor, v ktorom môže uplatniť svoj prístup.
SVET GRÁLU 5/2005   
 
Záhada:
Záhada egyptskej studne
V minulom čísle Sveta Grálu sme uverejnili matematicko-filozofickú Záhadu egyptskej studne, na ktorú narazili archeológovia pri vykopávkach v staroegyptskom chráme boha Slnka: “Ty, kto sa chceš stať kňazom boha Slnka, musíš najprv podstúpiť skúšku. Budeš zamurovaný do miestnosti za touto stenou a zostaneš tam tak dlho, kým nevyriešiš úlohu, ktorá ťa tam čaká.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Príroda:
Telepatia a inštinkt zvierat
Každý z nás už iste počul o prípadoch, keď zvieratá vycítili hroziace nebezpečenstvo, a tým sa zachránili. Tento jav sa pripisuje inštinktu zvierat. Ale čo je vlastne inštinkt? Podobne záhadným javom je telepatia (z gréčtiny: vyciťovať na diaľku). Týmto pojmom sa označuje prenos myšlienok, ktorý je možný nielen medzi osobami, ale aj medzi človekom a zvieraťom. To, že aj zvieratá myslia, je zrejmé z ich správania – napríklad pes “potiahne” ponožku len preto, aby sa s ním jeho pán alebo pani hrali. Cvičitelia zo skúsenosti hovoria, že psy dokážu vykonať viac než 30 rôznych úloh. Sú však zvieratá schopné prijímať myšlienky aj na diaľku? Britský biochemik a filozof, Ruppert Sheldrake skúmal túto otázku z vedeckého hľadiska. Oslovil mnohých majiteľov zvierat, aby mu porozprávali o svojich skúsenostiach.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Psychológia:
Zázračné deti a autizmus
Prečo je medzi autistami toľko zázračných detí? Odkiaľ sa berú ich mimoriadne schopnosti a nadanie, o ktorom sa iným ľuďom môže len snívať?
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
História:
Putovanie do krajiny úsvitu
Dejiny ľudstva ako výsledok ľudského konania majú svoju temnú aj svoju svetlú stránku. Za mnohými historickými udalosťami bolo bezohľadné úsilie o moc, ale aj ochota k obetavej službe. História ukazuje, že samoúčelná túžba po moci vedie z dlhodobého hľadiska do záhuby. Z výpravy do histórie si však môžeme odniesť ešte hlbší a dôležitejší poznatok: natrvalo prežije len to, čoho podstatou je služba. Služba je posledným stupňom na ceste k naplneniu ľudskej existencie.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
Úvaha:
Knihy, stromy a kvety
Aj keď v živote prečítate stovky kníh a časopisov, do pamäti sa Vám vpíše iba niekoľko z nich. Musia sa dotknúť Vašej duše. Musia hovoriť o tom najhlbšom, čo v dušiach nosíme. Možno aj o úzkosti zo zmaru, zo smrti, z neúspechu vlastných plánov, ale aj o odvahe tomuto strachu čeliť. A tiež o tom, že by sme chceli vidieť svet okolo seba trochu iný, než je dnes.
SVET GRÁLU 5/2005        Ukážka článku
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!