Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 7/2006 - Celý článok

NA ÚVOD...

Artur Zatloukal st.Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v tomto čísle Sveta Grálu by sme radi venovali pozornosť deťom. Deťom chceným i nechceným, narodeným i nenarodeným, vychovávaným vedome i nevedome, v pohode i v návale povinností. Vmestia sa dnes vôbec ešte deti do spoločnosti, do mys lenia a cítenia dnešného človeka? Do života mladých manželov, veľa a náročne zamestnaných? Do života predavačky, ktorá sa vracia unavená z práce a ktorá zakaždým stuhne, keď sa hovorí o prepúšťaní vo firme? Do života pracovníka v kancelárii, s plnou hlavou úloh, vyťažovaného zamestnávateľom až do krajnosti? Alebo do sveta podnikateľa, ktorý by si mohol vziať voľno kedykoľvek, ale nemá ho nikdy; či mladého začínajúceho adepta, vťahovaného do zaujímavej a kreatívnej práce, nemajúceho čas ani na svoj osobný život? Do ktorej medzery sa ešte môže vojsť dieťa? Navyše vychovávať dnes dieťa nie je ľahké – v ovzduší agresívnej súťaživosti, sebectva, hrubosti, nebezpečenstva drog a alkoholu, hlavne vo veľkých mestách… Pritom demografi varujú pred starnutím populácie, pribúdajúcim podielom dôchodcov a úbytkom činných pracovníkov…

Obráťme tie presýpacie hodiny hodnôt a názorov hore nohami, odhliadnime od starostí a strastí všedného dňa (aj keď to tak celkom nejde) a pozrime sa na človeka, teda na seba, ako na bytosť s duchovným jadrom, ktorá prišla na Zem, aby odčinila svoje pochybenia a aby sa stala lepšou.

Začnime najprv antikoncepciou. V SR ubúda počet potratov, teda nechcených detí, a to je dobré. Ubúda však pôrodov, a to je zlé. Oboje iste súvisí s rozvinutou antikoncepciou a s dobrou informovanosťou mládeže. Je dobré, že antikoncepcia existuje; dnešný človek má v sebe veľmi vystupňovaný sexuálny pud a volanie po celibáte alebo úplnej zdržanlivosti nie je pre prevažnú väčšinu ľudí prijateľné. To, samozrejme, neznamená podliehať sexu ako otrok svojmu pánovi, rovnako ako jesť neznamená bezuzdne sa prejedať. Pritom je jednou z najvyužívanejších foriem antikoncepcie hormonálna tabletka; a tu sme pri prvom háčiku.

Človek je duchovná bytosť; nie je tvorený len telom, ale naopak, svoje telo si prispôsobuje ako nástroj pre pozemský život. Naše telo je pretkané jemným pradivom žiarení a pochodov, ktoré sme „ohmatali“, ale nepochopili. Vďačíme im za hojenie rán, uzdravovanie z chorôb, reguláciu teploty i pochodov v tele, za prílivy a odlivy síl a za mnoho iného. Jemnejšie ženské telo má svoje deje a rytmy, do ktorých hormonálna tabletka zasahuje násilným spôsobom. Dôsledkom môžu byť najprv zvláštne pocity ženy, pochádzajúce z neprirodzenej zmeny vyžarovania krvi, spôsobené dávkami syntetických hormónov, a neskôr aj väčšie riziko výskytu niektorých rakovinových ochorení. Téme antikoncepčnej tabletky sa venujeme v článku „Antikoncepcia na miske váh“, súvisia s ňou však aj otázky spojené s vyžarovaním krvi v ďalších dvoch článkoch na tému „Tajomstvo krvi“.

Umelý potrat je ďalšou kontroverznou témou, predmetom vášnivých sporov a protichodných názorov. Ak sa však v nej chceme vyznať, musíme mať najprv jasno v dejoch pred narodením. Musíme vedieť, že v prvých mesiacoch tehotenstva sa v tele matky pripravuje krok po kroku schránka, ešte neoživená duchom, a súčasne sa nadväzujú nitky medzi matkou a čakajúcou ľudskou dušou. Až v polovici tehotenstva dôjde k spojeniu – k inkarnácii (vteleniu) duše do detského telíčka. Interrupcia znamená ukončenie vývoja budúceho detského telíčka. Je ničivým zásahom do nežného spojenia prichádzajúcej ľudskej bytosti s budúcou mamičkou, s človekom, ku ktorému chce mať dieťa tú najvyššiu dôveru. Trpí ním jednak dieťa, ale aj matka. Zdesené dieťa si potom bude hľadať novú príležitosť k narodeniu a matka –je vari naveky zatratená? Nie. Chyby možno odčiniť. Keby neexistovalo odpustenie malých chýb a veľkých previnení, prepadli by sme všetci dávno zničeniu. Odpustenie však nedosiahneme usilovnými prosbami, ale činmi a zmenou. Žena, ktorá sa s láskou a starostlivosťou venuje iným deťom – či už vlastným, o to skôr cudzím – si tak nielen odpyká a zahladí previnenie, ale hlbokým prežitím sa nakoniec môže stať lepšou, ušľachtilejšou. O tejto téme píšeme v titulnom článku „Nevítaný hosť – Duchovný rozmer interrupcie“.

Tak teda – mať deti alebo nie?

Povedzme si priamo – zmyslom nášho žitia na Zemi nie je mať deti, aby tie potom mohli mať zase ďalšie deti. Stať sa cituplným, milujúcim, prežívajúcim človekom, ale aj skúseným, spoľahlivým, znalým a zrelým – to je náš cieľ, k nemu nás nepokojne poháňa tlejúca iskra ducha, ktorú sme dostali od Stvoriteľa. K tomu nám poskytujú deti krásnu príležitosť tisícorakým spôsobom. „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ znamená praktickú lásku, všímajúcu si osobnosť blížneho, jeho povahu a potreby; hlboko do duše sa nám vrývajú jeho radosti i starosti. Žijeme tak trochu i jeho život a sami sa tým obohacujeme, dávame sami seba svojim blízkym.

Áno, vychovávať deti dnes nie je ľahké, no stále je to krásne. Viesť nového hosťa za ruku do života, vciťovať sa do jeho chápania, mať porozumenie pre jeho prežitia, ktoré sú pre neho nepredstaviteľne veľké, zložité a dôležité – je krásne. Od prvých týždňov dieťa samozrejme a prirodzene nasáva do duše atmosféru rodiny. Napodobňuje reč i správanie rodičov a ukladá si to hlboko do duše ako výbavu do ďalších rokov a ako súčasť svojej povahy. Nedostatky a zlozvyky, ktoré neskôr treba prácne vykoreňovať, dieťa v rannom veku do seba naberá ako samozrejmosť alebo sa im aj rovnako samozrejme vyhne, keď ich okolo seba nenájde. Povahové črty, ktoré si z predchádzajúcich životov so sebou prinieslo – a dieťa je od začiatku osobnosťou s vlastnou povahou – môžu rodičia svojou múdrosťou a dôslednosťou pomerne ľahko opravovať.

Rodina je nenahraditeľný prístav, do ktorého sa detský tvor narodí a z ktorého vypláva do života. Poznamená ho vnútorne na celý život – v dobrom i v zlom. Tak nech je hoci aj nečakaný hosť hosťom vítaným!

Artur Zatloukal

 

(celý článok, SVET GRÁLU 7/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!