Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 7/2006 - ukážka článku

VÝCHOVA:   MONTESSORI - POMÔŽ MI, ABY SOM TO ZVLÁDOL SÁM!

Mária Montessori a jej pedagogika

Mária Montessori sa narodila 31. augusta 1870 v Chiaravalle neďaleko Ancony v Taliansku. Keď mala päť rokov, rodina sa presťahovala do Ríma, kde Mária neskôr vyštudovala prírodné vedy a medicínu. V roku 1896 jej bol ako prvej žene v Taliansku udelený titul doktorky medicíny. Nestotožňovala sa s názormi publikovanými v lekárskych a liečebno-pedagogických spisoch Itarda a Seguina. Od roku 1900 pôsobila vo vedení inštitútu lekárstva a liečebnej pedagogiky pre výchovu učiteliek postihnutých detí. Pritom vyvinula špeciálnu metódu výchovy a vyučovania. Od roku 1902 študovala ešte pedagogiku a experimentálnu psychológiu. V roku 1907 bol v jednej rímskej štvrti otvorený detský dom, tzv. Casa dei Bambini, kde sa pani Montessori venovala pozorovaniu potrieb detí vzhľadom na ich vývoj. Na základe svojich pozorovaní vytvorila úplne nový výchovný systém, pre ktorý zvolila ako hlavné motto svojej pedagogickej práce vetu: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám!“. Jej metóda získala od roku 1910 veľa medzinárodných úspechov a takmer vo všetkých západných krajinách vzniklo mnoho tzv. Montessori škôl. Po tom, čo fašisti získali moc, sa stretávala v práci so stále väčšími problémami, preto v roku 1936 odišla do Indie, kde pôsobila až do roku 1946. Zomrela roku 1952 v Holandsku.

ZÁSADY PEDAGOGIKY MONTESSORI

M ária Montessori ako prvá spoznala a verejne vyhlásila, že deti jednoducho nie sú malí dospelí. Jej pozorovania ju priviedli k záveru, že vývoj detí prebieha podľa vlastných zákonov, ktorým sa musí výchova aj vychovávateľ prispôsobiť. Mária Montessori a následne reformné pedagogické hnutie usilovali nielen o zmenu vo vtedajšom spôsobe výchovy, ale kládli si omnoho vyššie ciele: dopomôcť človeku k inému, slobodnejšiemu bytiu a tým zmeniť i postoj spoločnosti v duchu hesla jej výchovných snažení: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám!“

Dieťaťu nepomôžete, keď mu vezmete prácu z rúk, aby ste ju urobili lepšie, alebo keď ho nejakú činnosť, ktorá sa mu zdá byť ťažká, necháte mnohokrát opakovať. Každá matka veľmi dobre vie, čo bude skôr či neskôr nasledovať: dieťa o túto činnosť stratí záujem. Pozorovania pani Montessori priniesli rovnaké zistenia a podnietili ju k tomu, aby vyvinula pedagogický systém, tzv. materiál Montessori.

Namiesto toho, aby dieťa až do úmoru opakovane precvičovalo krasopis unavenou rúčkou, má tzv. „Montessori dieťa“ možnosť cvičiť si svoju jemnú motoriku tým, že najskôr tvaruje písmenká z plastelíny. Potom hladí špeciálne kartičky, na ktorých sú písmená, vytvorené z brúsneho papiera. Písmenká môžu deti znázorňovať aj pomocou cvikov alebo ich hľadajú v rôznych bežných formách (ako napr. písmeno m, pripomínajúce tvar škridiel a pod.), čím ich skutočne pochopia a „zažijú“.

Toto je jednoduchá ukážka špeciálnych učebných pomôcok, ktoré M. Montessori používala a ktoré ju tak preslávili. Delia sa na materiály, ktorými sa dieťa pripravuje na každodenný život (až po umývanie rúk), materiály na rozvíjanie zmyslov, výuku matematiky a jazykov, ako aj pomôcky na náuku o vesmíre.

Jedinečná je pri tom zmyslová skúsenosť, ktorá je v závislosti od typu osobnosti dieťaťa buď viac, alebo menej intenzívna súčasne s vylúčením vplyvu časového nátlaku. Keď teda dieťa rýchlejšie chápe, môže aj postupovať rýchlejšie a naopak, pomalšiemu dieťaťu sa ponechá viac času. Dôležité je naozajstné pochopenie učiva. Je vonkoncom nežiaduce, aby sa dieťa čokoľvek bifľovalo bez pochopenia skutočných súvislostí len preto, že jeho výkon bude neskôr ohodnotený známkou. Preto v Montessori škole žiadne známky neexistujú. Deti sa tu navzájom neporovnávajú na základe toho, akú známku im dal učiteľ, ale naopak, majú možnosť si samy uvedomiť svoje slabé i silné stránky a zhodnotiť, či sú skôr pomalé alebo rýchle, či potrebujú niečo dobehnúť a podobne. Na to slúžia takzvané knihy úloh, v ktorých sa veľmi presne zaznamenáva, čím sa dieťa v príslušnom školskom roku zaoberalo, či je v danej oblasti začiatočník alebo pokročilý a do akej miery je dieťa kreatívne a samostatné. Predovšetkým dokiaľ dieťa navštevuje materskú a základnú školu, malo by mať učenie viac abstraktný ako rozumový charakter, pretože v tomto veku ešte nie je jeho vedomie o pravidlách úplne prebudené.

VNÚTORNÝ STAVEBNÝ PLÁN

M ária Montessori hovorí o tzv. citlivých fázach vývoja a popisuje, ako sa dieťa vyvíja podľa vnútorného stavebného plánu za predpokladu, že sa nachádza v pripravenom a milujúcom prostredí. Na začiatku ešte veľmi potrebuje ochranu a oporu. Telesný rast prebieha sám od seba, avšak pokiaľ telu chýba správna strava a výživa, dochádza k poruchám. Presne tak je to i s duchovne-duševným rastom – pri nedostačujúcej alebo nesprávnej „výžive“ dochádza aj tu k prekážkam a poruchám.

Pani Montessori popiera názor, že dieťa je prázdna nádoba, ktorú môže vychovávateľ alebo učiteľ ľubovoľne napĺňať. Musí sa dbať na vnútorný stavebný plán dieťaťa. Okrem individuálnych predpokladov existujú určité zákonitosti, podľa ktorých prebieha vývoj dieťaťa a ktoré je potrebné rešpektovať.

Pozrime sa napríklad, ako si dieťa osvojuje materinskú reč: naučí sa ju takpovediac samo – dieťa v Číne preberá reč od svojich rodičov presne tak ako dieťa na Slovensku. Oproti tomu v neskoršom veku je osvojenie si jazyka podstatne namáhavejšie. Staršie dieťa sa učí rozumom, mladšie to ešte tak nevie, predsa sa však tiež zjavne učí, len k tomu používa inú schopnosť. Mária Montessori ju nazýva vstrebávanie duchom. Dieťa okamžite nasaje zo svojho okolia presne to, čo potrebuje pre svoj vývoj. To sa deje v senzitívnych fázach jeho vývoja, t. j. tiež v období, v ktorom je prístupné pre určité danosti. Tak je to napríklad aj s výukou pravopisu. Dieťa sa začne samo pýtať na určité pravidlá pravopisu približne v ôsmom až deviatom roku života. Až potom si k jeho nácviku vytvára vnútorný vzťah, zatiaľ čo dovtedy ide výhradne o činnosť rozumu. Tzv. „problémové“ deti, ktoré prestúpili do školy Montessori z bežnej školy, sa v krátkom čase naučili pravopis bez toho, aby ich učiteľ alebo rodičia do toho neustále nútili či ich „drezúrovali“. Osvojili si len to skutočne pochopené a ich napredovanie vlastným spôsobom chápania prebiehalo s omnoho väčšou istotou. Učiteľ v Montessori škole rovnako nerád vidí bezchybné domáce úlohy, samozrejme, s výnimkou tých, ktoré dieťa napísalo úplne samo. Často však stoja v pozadí rodičia, ktorí pomáhajú a opravujú, aby dieťa robilo všetko správne. To je však v rozpore so zámerom školy Montessori, kde prípadné chyby, ktoré dieťa robí, povedia učiteľovi omnoho viac a umožnia mu správne rozoznať prípadné nedostatky.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 7/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!