Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 8 / 2006

Svet Grálu č. 8 / 2006
Téma:  Reinkarnácia - prečo si nespomíname?
jún - august 2006
vyšlo 1. 6. 2006


Na úvod...
Téma: Reinkarnácia - Kresťanská myšlienka?
Civilizácia: Tajomný ostrov
Na zamyslenie: Aký drahý je lacný nákup?
Zaujalo nás: Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
Téma: Dôkazy reinkarnácie?
Rozhovor: Geopatogénne zóny, žiarenie a liečiteľstvo
Fotografie: India
Téma: Prečo si nespomíname na minulé životy?
Život: Potrebujeme pohyb?
Na zamyslenie: Svet, ktorý hľadáš
Rozhovor: Duša, láska a sexualita - zamlčané fakty
Na zamyslenie: Zázraky kedysi a dnes
História: Grécko - Platón a Akadémia
Názory: Listy čitateľov
Na záver...: Turíce - sviatok Ducha Svätého
 
  Z obsahu 8. čísla jún - august 2006:

 
Na úvod...
Jeden tibetský láma začína svoju knihu prekvapivou myšlienkou: skutočnou príčinou ekologickej katastrofy je to, že ľudia na Západe neveria v reinkarnáciu. Pre tohto mnícha to nie je prehnané tvrdenie – iba dôsledok logickej postupnosti vecí.
Ak by sme naozaj verili, že na Zemi nežijeme iba raz, asi by sme mysleli aj na to, čo nás čaká v budúcom živote.
SVET GRÁLU 8/2006        Celý článok
 
Téma:
Reinkarnácia - Kresťanská myšlienka?
V povedomí väčšiny ľudí je málo známa skutočnosť, že do roku 553 neboli úvahy o reinkarnácii cudzie ani kresťanom. Boli úzko spojené s učením Origena, ktoré bolo neskôr z politických dôvodov zavrhnuté na koncile v Konštantinopole. Aj keď niektoré Origenove predstavy možno označiť za trocha premrštené, obsahuje jeho učenie aj mnoho cenných myšlienok.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Civilizácia:
Tajomný ostrov
Na Veľkú noc v roku 1722 holandský admirál Jakob Roggeveen (1659-1729), ktorý pátral po „terra australis“ (mýtická južná krajina), uvidel na obzore uprostred šíreho Pacifiku osamotený ostrov. Ostrov, vzdialený viac ako 3 500 km od juhoamerického kontinentu a asi 5 000 km od Nového Zélandu: Veľkonočný ostrov. Na admirálovo prekvapenie bol tento len asi 165 km2 veľký ostrov osídlený. Tých možno 3000 obyvateľov holého ostrova sa namáhavo živilo na chudobnej kamenistej pôde; pri obstarávaní pitnej vody boli odkázaní na kalné jazerá v kráteroch tohto vulkanického ostrova. Svetovou senzáciou bol objav monumentov z čierneho tufu nazývaných Maoi, ktoré boli roztrúsené po celom ostrove. Ako boli vyrobené? Ako boli dopravené? Siegfried Hagl, ktorý sa bližšie zaoberá zvláštnymi príbehmi, mýtickými omylmi a záhadnými fenoménmi v ľudských dejinách, venuje svoju pozornosť i „tajomnému“ Veľkonočnému ostrovu – vzniku, rozkvetu a zániku jeho civilizácie.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Na zamyslenie:
Aký drahý je lacný nákup?
Prečo ako spotrebitelia spolu-zodpovedáme svojimi jednotlivými rozhodnutiami o kúpe za hospodársky a spoločenský vývoj.
Dnes už asi ani niet človeka, ktorý by sa vyhol pochybnej a vtieravej reklame rôznych obchodných reťazcov, snažiacich sa u spotrebiteľov zabodovať výstižnými a dobre mierenými reklamnými sloganmi. Myšlienka na veci, ktoré „nevyhnutne“ potrebujeme a vidina lacného nákupu spôsobujú, že honba za „výhodným nákupom“ sa stala spoločenskou záľubou.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Zaujalo nás:
Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
Riziká geneticky modifikovaných plodín
Motory v nanoformáte
PVC ohrozuje životné prostredie
Ako zabrániť rastu nádorov?
Pozor na amalgám
Zázračný hormón predlžuje dĺžku života
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Téma:
Dôkazy reinkarnácie?
Na svoje minulé životy sa väčšinou nepamätáme. Sú však zaznamenané mnohé prípady ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že na zemi už niekedy žili. Niektoré ich spomienky boli natoľko jasné a presvedčivé, že sa vydali hľadať miesta a osoby zo svojich predchádzajúcich životov. Práve takýmto prípadom venuje svoju pozornosť Prof. Dr. Dieter Malchow v nasledujúcom článku.
Odporcovia reinkarnácie uvádzajú na podporu svojho stanoviska dva hlavné dôvody, prečo reinkarnácia nemôže existovať. Prvým argumentom je skutočnosť, že naša pamäť je závislá na mozgu, čo bolo vedecky dokázané, a spomienky tohto druhu nemôžeme mať, pretože mozog sa po smrti rozpadáva spolu s telom.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Rozhovor:
Geopatogénne zóny, žiarenie a liečiteľstvo
Ing. Andrej Sándor je uznávaným odborníkom v oblasti výskumu elektromagnetického žiarenia a jeho vplyvu na živé organizmy. V minulom čísle Sveta Grálu sme priniesli prvú časť reportáže z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Hovorili sme o experimente s harmonizovanou vodou, o ožarovaní rastlín hélio–neónovým laserom a tiež o geopatogénnych zónach, o ich vplyve na zdravie a možnostiach jeho eliminácie. V druhej časti sa dočítate okrem iného o rizikách používania osobných tvarových žiaričov a výskume schopností liečiteľov vedeckými metódami.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Fotografie:
India
Že ste v Indii, spoznáte hneď pri výstupe z lietadla. Urobíte tri kroky a dostanete ranu horúcou a mokrou handrou cez ústa. To ste sa prvýkrát nadýchli indického vzduchu. Zalapete po tom, čo teraz budete dýchať, otvoríte všetky póry a so stoickou odovzdanosťou sa podriadite osudu. Tým ste urobili prvý krok do Indie.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Téma:
Prečo si nespomíname na minulé životy?
Č o je to spomienka? Spomienka je úzko spojená s pamäťou. Naša pamäť je naplnená nepreberným množstvom dojmov, v ktorých pri spätnom pohľade vidíme náš život. Podľa známeho rozdelenia disponujeme veľmi krátkodobou, krátkodobou a dlhodobou pamäťou. Vo veľmi krátkodobej pamäti máme uložené iba to, čím sa naše vedomie v danom okamihu zaoberá. Musíme napríklad registrovať a v pamäti krátkodobo uchovať všetky slová jednej vety, aby sme tejto vete mohli porozumieť. V krátkodobej pamäti sú uložené vety jedného odseku, ktoré musia byť k dispozícii, aby sme mohli pochopiť jeho zmysel. No v dlhodobej pamäti je ukladaná len esencia zážitku z čítaného, nie však spomienky na jednotlivé slová alebo vety.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Život:
Potrebujeme pohyb?
Zdravie je pre nás samozrejmosťou až do chvíle, keď sa objavia prvé ťažkosti. Potom si lámeme hlavu nad ich príčinami a, samozrejme, aj nad tým, ako zdravie čo najskôr opäť získať. Kroky mnohých vedú k dverám ordinácií, alebo k liečiteľom. Iní uprednostňujú skôr vlastné recepty, užívajú vitamínové preparáty a potiac sa na rotopede spomínajú na niekdajšiu kondíciu.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Na zamyslenie:
Svet, ktorý hľadáš
Pred časom sme boli v lete s kamarátmi v Slovinsku, na horách. Spali sme pod širokým nebom, budili sme sa do zarosených rán, cez deň sme putovali po dolinách a tiež vrcholoch, po prašných makadamových cestách, suťových chodníkoch i po skalách, večer sme si, unavení, už len tak sadli a pozerali sa po krajine.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Rozhovor:
Duša, láska a sexualita - zamlčané fakty
Sexualita je dnes odtabuizovaná do takej miery, že v masmédiách každodenne narážame na rôzne spôsoby jej zobrazenia. S istým nadsadením možno povedať, že sa odhalené ľudské telo stalo symbolom doby. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že je to nevyhnutné presadenie sexuálnej prirodzenosti. Sú však aj takí, ktorí si myslia, že tento trend presadzujú najmä obchodníci s erotikou a v neposlednom rade aj farmaceutické firmy, ktoré „na lone ženy“ zarábajú miliardy dolárov. Ak sa pozrieme na správy z policajných hlásení o „obchode s bielym mäsom“, neľudskom zneužívaní žien i detí a o ďalších kriminálnych činoch, vidíme vrchol ľadovca. Vyrastá jeho mohutná základňa práve z nespútaného šírenia sexuálnej fantázie? O lekárskych i etických súvislostiach sexuality som sa rozprával s lekárkou Margarétou Černákovou.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Na zamyslenie:
Zázraky kedysi a dnes
V jednom z príbehov, známych z kedysi veľmi populárnej knihy Slepačia polievka pre dušu, sa rozprávač, skúmajúci možnosti ľudského podvedomia, rozhodne pre veľmi odvážny experiment. Na prednáške, kde je zhromaždených niekoľko tisíc návštevníkov, zavolá k sebe na pódium pacienta v poslednom štádiu rakoviny. Zároveň vyzve všetkých prítomných, aby k tejto osobe vyslali svoje láskyplné a pomáhajúce myšlienky. Dojímavý príbeh sa končí šťastne. Pacient s beznádejnou diagnózou je uzdravený – vďaka zázračnej sile ľudských myšlienok. Podobné správy sa sporadicky tu a tam objavujú v tlači i v ďalších masmédiách.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
História:
Grécko - Platón a Akadémia
Platón – najvýraznejšia postava gréckej duchovnej minulosti, najväčší filozof staroveku, ktorého vplyv pretrváva v európskom myslení ešte aj v súčasnosti, meno, ktoré pozná každý vzdelanec v euro-americkom kultúrnom okruhu, niektorými filozofmi nazývaný zakladateľom filozofie. Narodený v r. 427 pr. Kr. v poprednej aténskej rodine, mal už svojím pôvodom všetky predpoklady pre vynikajúcu dráhu. A on nielen že splnil, ale ďaleko prekonal všetky očakávania.
SVET GRÁLU 8/2006        Ukážka článku
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 8/2006       
 
Na záver...
Turíce - sviatok Ducha Svätého
V súčasných dňoch si kresťanský svet pripomína sviatky zoslania či vyliatia sily Ducha Svätého – Turíce. Sviatky, ktoré akoby zostávali v tieni Vianoc a Veľ kej noci; podobne aj pojem Duch Svätý sa javí v tieni Otca a Syna. Pôvod takéhoto postoja k Turícam a Duchu Svätému môže azda vychádzať z odlišného vnímania pôsobenia Syna Božieho a Ducha Božieho. Ježišovo pôsobenie a jeho posolstvo bolo a je určené priamo ľudstvu. A aké je pôsobenie a posolstvo Ducha Svätého čiže Ducha Božieho? O Duchu Svätom sa hovorí a píše málo. A predsa, Duch Boží a jeho činnosť sa spomína na úplnom začiatku Biblie, už v prvej kapitole opisujúcej dianie pri stvorení sveta.
SVET GRÁLU 8/2006       
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!