Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 8/2006 - ukážka článku

TÉMA:   PREČO SI NESPOMÍNAME NA MINULÉ ŽIVOTY?

SPOMIENKA: SPOĽAHLIVÉ ZOBRAZENIE MINULOSTI?

Čo je to spomienka? Spomienka je úzko spojená s pamäťou. Naša pamäť je naplnená nepreberným množstvom dojmov, v ktorých pri spätnom pohľade vidíme náš život. Podľa známeho rozdelenia disponujeme veľmi krátkodobou, krátkodobou a dlhodobou pamäťou. Vo veľmi krátkodobej pamäti máme uložené iba to, čím sa naše vedomie v danom okamihu zaoberá. Musíme napríklad registrovať a v pamäti krátkodobo uchovať všetky slová jednej vety, aby sme tejto vete mohli porozumieť. V krátkodobej pamäti sú uložené vety jedného odseku, ktoré musia byť k dispozícii, aby sme mohli pochopiť jeho zmysel. No v dlhodobej pamäti je ukladaná len esencia zážitku z čítaného, nie však spomienky na jednotlivé slová alebo vety.

 A tak je to so všetkým, čo môžeme skúmať zmyslami. Neskôr máme zážitok uložený už iba v dlhodobej pamäti a na podrobnosti si môžeme spomenúť len vtedy, keď o niečo skutočne mimoriadne, čo nás veľmi zaujalo alebo vnútorne zasiahlo. Obzvlášť ťažké je pre nás spomenúť si napríklad na dni raného detstva. Preberanie do dlhodobej pamäti je závislé na procesoch v mozgu a vyžaduje si určitý čas. To znamená, že za krátky čas môže byť do dlhodobej pamäti prebraté len obmedzené množstvo zážitkov. Okrem toho môže pri preberaní dôjsť k poruchám.

Raz som napríklad pri korčuľovaní spadol a silno som sa udrel do hlavy. Ako som neskôr zistil, nebol som v bezvedomí či neschopný konania, ale v mojich spomienkach jednoducho chýba polhodina, ktorá začína už v okamihu pred pádom. V spätnom pohľade to vyzerá, ako keby som v tomto časovom úseku ani nežil, alebo aspoň nič nevnímal. A predsa som bol (podľa svedkov nehody) plne pri vedomí a správal som sa celkom normálne. Iný príklad výpadku pamäti je alkoholové opojenie. Keď dosiahne určitý stupeň, tiež vypadne preberanie do dlhodobej pamäti a dotyčný neskôr musí počúvať od iných, čo hovoril a robil. V prípadoch šokových stavov je to podobné.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 8/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!