Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 8/2006 - ukážka článku

TÉMA:   REINKARNÁCIA - KRESŤANSKÁ MYŠLIENKA?

V povedomí väčšiny ľudí je málo známa skutočnosť, že do roku 553 neboli úvahy o reinkarnácii cudzie ani kresťanom. Boli úzko spojené s učením Origena, ktoré bolo neskôr z politických dôvodov zavrhnuté na koncile v Konštantinopole. Aj keď niektoré Origenove predstavy možno označiť za trocha premrštené, obsahuje jeho učenie aj mnoho cenných myšlienok.

Origenes z Alexandrie (185–254) bol jedným z najvplyvnejších teológov raného kresťanstva. Jeho dielo „De principiis“ je považované za prvé systematické zobrazenie kresťanskej vierouky. Pôvodné grécke podanie tohto diela sa nám nezachovalo. K dispozícii je len latinský preklad Rufinusa z roku 398, ktorý uvádza, že pri preklade niečo zmenil a vynechal. Týmto spôsobom chcel Rufinus zabrániť odsúdeniu Origenovho učenia zo strany cirkvi; v tom čase sa totiž vyskytli prvé veľké spory medzi jeho zástancami a jeho protivníkmi.

Z diela „De principilis“, ktoré pojednáva o „základných princípoch bytia“, okrem iného vyplýva, že Origenes je presvedčený o bezpodmienečnej spravodlivosti a dobrote Stvoriteľa. Pochopenie rôznych osudov a rozdielnych podmienok pri každom narodení v zmysle Božej spravodlivosti je možné len vtedy, ak sa berú do úvahy viaceré pozemské životy. Príslušné životné okolnosti sú pritom spôsobené človekom samotným ako výsledky z predchádzajúcich životov. Origenes prirovnáva Stvoriteľa k lekárovi, ktorý chybujúcu dušu lieči tým, že na ňu zošle utrpenie ako trpký liek.

Ďalej sa Origenes domnieva, že anjeli, ktorí sa odvrátili od Boha, padli do hlbších oblastí a pritom sa stali démonmi a tiež ľuďmi. Podľa neho materiálny svet vznikol len kvôli zlyhaniu anjelov a mal by byť teda výsledkom hriechu. Origenes dokonca pripúšťal, že morálne hlboko padlí ľudia sa niekedy môžu narodiť aj vo zvieracích telách; tento názor však nie je v jeho spisoch jednoznačný. Podľa neho je pre človeka tiež možný aj opätovný vzostup v anjela, ba dokonca k podobe s Bohom alebo k „jednote“ s Bohom. Tak vysvetľuje Origenes jeden zo spôsobov putovania duší. V diele „De principiis“ Origenes napríklad píše: „Čo sa týka Ezaua a Jakoba, tak pri podrobnom štúdiu tohto príbehu zistíme, že skôr než sa bratia narodili a niečo v tomto živote vykonali, mal starší slúžiť mladšiemu. Predpokladáme, že u Boha nie je nespravodlivosť možná a zistíme, že to taktiež nebola nespravodlivosť, keď Jakob v tele matky spôsobil pád svojho brata. Musíme len pripustiť, že na základe zásluh z predchádzajúceho života ho Boh právom odmenil, takže bol pred svojím bratom zaslúžene uprednostnený…“

(ukážka článku, SVET GRÁLU 8/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!