Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 9 / 2006

Svet Grálu č. 9 / 2006
Téma: Dáš mi svoje srdce?
september - november 2006
vyšlo 1. 9. 2006


Na úvod...
Civilizácia: Globalizácia nemorálky
Rozhovor: Odvrátená tvár misií
Reinkarnácia: Predurčenie a sloboda
Zaujalo nás: Zaujímavosti zo sveta vedy a techniky
Architektúra: Skalný chrám v Jeruzaleme
História: Hľadanie Noemovej archy
Reportáž: Filipínsky liečiteľ na vlastnej koži
Zdravie: Muzikoterapia - pomoc pre každého
Téma: Transplantácia orgánov - dve strany jednej mince
Osobnosť: Vznik sveta podľa Kanta
História: Putovanie do krajiny úsvitu (V.) - Izrael
Názory: Listy čitateľov
Na záver: O pampúšení
 
  Z obsahu 9. čísla september - november 2006:

 
Na úvod...
Stalo sa Vám niekedy, že ste nechali za seba myslieť druhých? V nevinných veciach sa to znesie, ale čo sa stane, keď sa to bude týkať vášho života? Keď to nakoniec dopadne zle, môžete volať na zodpovednosť toho, komu ste prenechali moc nad svojimi myšlienkami? Iste to môžete skúsiť, ale nedovoláte sa.
SVET GRÁLU 9/2006        Celý článok
 
Civilizácia:
Globalizácia nemorálky

Kritická analýza politického a hospodárskeho vývoja  
V médiách nás pri každej príležitosti politici uisťujú, že globalizácia sveta je nezadržateľný, nezvratný proces, ktorý vraj nemôže nikto zastaviť ani spomaliť. Zdá sa, akoby ani neexistoval iný názor. Avšak zdanlivo nezadržateľný vývoj mohol zrejme prebiehať aj celkom inak. Jednoducho bolo nutné len prijať iné rozhodnutie. Tak je aj tvorba veľkých a väčších hospodárskych priestorov len zvolený utopický koncept budovania „lepšieho sveta“. Doposiaľ všetky podobné snahy – či už náboženské, filozofické, politické, ekonomické, ideologické – buď stroskotávali alebo ďaleko zaostávali za predkladanými blahodarnými víziami.  
SVET GRÁLU 09/2006       
 
Rozhovor:
Odvrátená tvár misií
Misionári v Thajsku. Nevedia, čo činia?
Prírodný národ Akha v juhovýchodnej Ázii zbavuje „vyspelá“ civilizácia základných ľudských práv. Tomáš Ryška – cestovateľ a predovšetkým bojovník za ľudské práva prírodných horských kmeňov – je zakladateľom novej mimovládnej organizácie United World of Indigenous Peoples. So slávnym americkým dokumentaristom Stevom Lichtagom (Žraloky v ohrození) pripravuje kontroverzný celovečerný film o bezpráví, ktoré páchajú kresťanskí misionári v severnom Thajsku na ľuďoch z vysokohorského kmeňa Akha. V nasledujúcom rozhovore s Mariou Šulákovou nás Tomáš Ryška zavedie do týchto dvoch úplne rozdielnych a zdanlivo spolu nesúvisiacich komunít: do bambusových chatrčí Akhov a do luxusných misionárskych príbytkov…
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
Reinkarnácia:
Predurčenie a sloboda
Keď nás postihne ťažká rana osudu, keď oplakávame smrť milovanej osoby alebo veľkú materiálnu stratu, potom sa do mysle vkráda otázka: „Prečo?“ V takej situácii hľadá mnoho ľudí vysvetlenie náhle zamotaného diania a chceli by počuť odpovede, ktorým rozumejú a ktoré im dávajú silu ďalej žiť. Tieto odpovede sú spravidla spojené s náboženstvom, pretože ono by malo vysvetľovať zdanlivo nepochopiteľné deje. Príčiny udalostí, ktoré sa vymykajú chápaniu ľudského rozumu, ľudstvo oddávna hľadá a nachádza v transcendentálnom, nadprirodzenom svete. Každé náboženstvo sa musí zaoberať otázkou pôvodu človeka, jeho osudu a zmyslu života. Odpovede, ktoré jednotlivé vierovyznania ponúkajú, sú sčasti rozmanité, často i rozporuplné a žiadny človek hľadajúci vysvetlenie nenájde svoju osobnú cestu v širokej oblasti náboženských ideí ľahko. Len náboženskí fundamentalisti to majú jednoduché - považujú staré písomné podklady za sväté, pridŕžajú sa doslovných citácií bez kontextu, v ktorom vznikli, zakazujú si klásť otázky týkajúce sa výrokov a, najmä, hľadajú v písmach a dogmách odpovede poplatné svojmu vierovyznaniu a nezriedka osobným sklonom.  
Kto ale vychádza z toho, že náboženské spisy nie sú nedotknuteľným (a nedotknutým), dokonalým slovom Stvoriteľa, kto pripustí, že sa v náboženských knihách môžu vyskytovať chyby a rozpory v dôsledku chybného ľudského chápania, kto sám premýšľa a chce slobodne vyciťovať Pravdu, ten sa nemôže vyhnúť vlastnej zodpovednosti. Musí hľadať a nájsť svoju vlastnú cestu medzi mnohými stanoviskami. Pritom však zažije, že ho náboženskí extrémisti za jeho nedogmatické hľadanie zatratia.
SVET GRÁLU 09/2006       
 
Zaujalo nás:
Zaujímavosti zo sveta vedy a techniky
Fotoaparáty majú „odtlačky“, ktoré zostávajú na každom snímku
Napodobnili zrážku čiernych dier
Mravce sa učia podobne ako deti v škole
Prekvapenie z vesmíru – nový typ hviezdy
SVET GRÁLU 09/2006       
 
Architektúra:
Skalný chrám v Jeruzaleme
Svedectvo veľkolepého staviteľstva
V roku 691 bol na hore Morija v Jeruzaleme postavený „Skalný chrám“. Tam, kde pred dávnymi časmi Abrahám prisahal, že obetuje svojho syna Izáka; tam, kde stál Šalamúnov chrám a neskôr stavba Herodesa Veľkého, do ktorej vstúpil tiež Ježiš Kristus. Skalný chrám v Jeruzaleme je svedectvom veľkolepého stavebného umenia, za ktoré však nemôžeme byť vďační ani židovskej, ani kresťanskej náboženskej tradícii…
SVET GRÁLU 09/2006       
 
História:
Hľadanie Noemovej archy
K najpopulárnejším biblickým textom patrí príbeh o Noemovi a jeho arche. Moderní kresťania sa prikláňajú k názoru, že legenda o potope a stavbe archy má symbolický význam; iní tento príbeh neberú vôbec vážne. V priebehu stáročí bolo veľa ľudí presvedčených o hodnovernosti príbehu zo Starého zákona a hľadali drevené zvyšky archy v pohorí Ararat. Siegfried Hagl objasňuje tento „zvláštny príbeh“ a predkladá poznatky o pátraní po „Noemovej arche“.
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
Reportáž:
Filipínsky liečiteľ na vlastnej koži
Po uverejnení článku o filipínskych liečiteľoch v 6. čísle Sveta Grálu sme využili možnosť osobne navštíviť liečiteľa z Filipín pána Lino be Guinsada počas jeho pobytu v Českej republike. Vďaka spoločným známym, jeho láskavosti a nášmu pozitívnemu prístupu sme mohli byť prítomní pri priebehu liečenia, vyfotografovať si ho a krátko sa s pánom Linom porozprávať.
Liečiteľ najprv prechádza dlaňou po bruchu, akoby získaval kontakt s chorými orgánmi. Potom vnorí oba ukazováky do brušnej dutiny nad pupkom a začína vnútri pracovať. Po prvom vniknutí dovnútra sa z rany vylialo malé množstvo krvi. Jeho manželka – pomocníčka drží pripravenú misku s vodou a krv ihneď utiera papierovými utierkami. Po skončení práce v hornej časti brušnej dutiny sa rana s mľasknutím bez stopy zacelila. V okolí miesta zásahu zostalo len nepatrné množstvo zrazenej krvi, ktorú pomocníčka ešte nestačila utrieť. Liečiteľ otvára ďalší vstup do oblasti čriev.
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
Zdravie:
Muzikoterapia - pomoc pre každého
Pod pojmom muzikoterapia si ľudia doteraz najčastejšie predstavujú jej klinickú formu, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia v mnohých európskych krajinách a USA ako dôležitá súčasť psychoterapie a psychoanalýzy. Aplikuje sa napr. v psychiatrických liečebniach, sanatóriách a neurologických klinikách; možno preto na ňu mnohí nazerajú trocha rezervovane. Muzikoterapia však predstavuje veľa rozmanitých foriem, z ktorých si môže vybrať každý práve tú, ktorá najlepšie vyhovuje jeho vnútornému založeniu a jeho možnostiam. V domácom prostredí môže prispievať k prirodzenému udržiavaniu životnej harmónie či k vyvažovaniu drobných výkyvov od nej, skôr než sa prejaví vážnejšími zdravotnými ťažkosťami. Tie sa potom – ako vieme – aj ťažšie odstraňujú. Môže prinášať aj vnútorné obohatenie a prispievať k duchovnému rastu.
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
Téma:
Transplantácia orgánov - dve strany jednej mince
Ako červená niť vinie sa dejinami ľudstva snaha o zachovanie alebo opätovné získanie zdravia. Každá epocha, každá kultúra priniesla v tomto ohľade niečo svojbytného, čo vyplynulo z vtedajších predstáv o zmysle ľudskej existencie a tým aj o úlohe ľudského tela. Spôsob, akým sa pristupovalo k riešeniu otázok zdravia a choroby, vždy neomylne signalizoval úroveň vtedajšieho poznania a teda aj kultúrnej úrovne národa. To isté platí určite aj pre dnešnú dobu. Tá sa predovšetkým zásluhou technického rozvoja stala pre toto prastaré odvetvie ľudskej činnosti obdobím prevratných zmien. Pritom sa mimovoľne vynára otázka, či sú tieto zmeny skutočne pokrokom.  
Každý odbor má svoju „výkladnú skriňu“. Aj medicína sa môže pochváliť radom noviniek, o ktorých minulé generácie mohli iba snívať. Keď stojíme pred touto výkladnou skriňou, ihneď nás upúta heslo „transplantácia“. Žeby sa už našla cesta, ako zachrániť život v prípade, kde inak hrozí neodvratná smrť…? Je známe, že vo výkladných skriniach sa vystavuje len to najlepšie. Odpad a nepodarky sa v tichosti vyvážajú na skládku. Pri transplantáciách si však môžeme byť istí, že do výkladnej skrine náleží plným právom. Alebo snáď nie?
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
Osobnosť:
Vznik sveta podľa Kanta
V roku 1755 bolo vydané jedno z najodvážnejších diel v dejinách vedy. Mladý Immanuel Kant ako prvý astronóm novoveku popísal vznik nášho sveta – slnečnej sústavy na základe Newtonových fyzikálnych zákonov. Vysvetlil tak vznik planét a komét bez toho, že by predpokladal nadprirodzený, svojvoľný zásah Stvoriteľa do týchto dejov. Siegfried Hagl prináša stručný výklad Kantovej teórie.
SVET GRÁLU 09/2006        Ukážka článku
 
História:
Putovanie do krajiny úsvitu (V.) - Izrael
Medzi mnohými náboženstvami sveta sú iba tri, ktoré sú v pravom zmysle slova monoteistické: židovské, kresťanské a islam. V tomto poradí aj vznikli a začali sa rozvíjať. Konkrétne historické písomné správy, ktoré máme k dispozícii, sú dokladom o časti dejín, zahŕňajúcej niekoľko tisícročí. Neporovnateľne väčším časovým úsekom vývoja ľudstva je však predhistorické obdobie s jeho udalosťami, o ktorých máme iba nepriame poznatky.  
Posudzované z tejto perspektívy sa môžeme domnievať, že prešiel veľmi dlhý čas, kým ľudia vo svojom duchovnom vývoji dospeli až k poznaniu o existencii jediného prazdroja života – Boha.  
A bolo to práve najmenšie z troch dnešných monoteistických spoločenstiev, ktoré k viere v jediného Boha dospelo ako prvé – totiž národ izraelský. Aj jeho počiatky sa strácajú v šere dávnoveku a od prvej historickej osobnosti, Abraháma, až k najväčšej postave izraelského národa, Mojžišovi, uplynulo mnoho dlhých storočí.
SVET GRÁLU 09/2006       
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 9/2006       
 
Na záver:
O pampúšení
Viete čo to znamená, keď sa povie napampúšiť sa? Toto slovíčko nenájdete v lexikóne slovenského jazyka, no mne sa veľmi páči. U nás doma sme tak označovali „duševné rozpoloženie“ našich detí, keď im ako maličkým nebolo niečo po vôli. Ak by ste sa nazdávali, že tým mienim hnev, tak to nie je presne to, čo mám na mysli. Ak sa nahneváme, prudký hnev spravidla rýchlo odznie, ako sa hovorí – ako prišiel, tak odišiel. No ja mám na mysli taký stav, keď sa naše deti nie a nie „odhnevať“, niekedy to trvalo aj hodiny; nasadili výraz nadurdeného moriaka a prestali s nami, rodičmi komunikovať.
SVET GRÁLU 09/2006       
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!