Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 9/2006 - ukážka článku

TÉMA:   DÁŠ MI SVOJE SRDCE? - DVE STRANY JEDNEJ MINCE

Ako červená niť vinie sa dejinami ľudstva snaha o zachovanie alebo opätovné získanie zdravia. Každá epocha, každá kultúra priniesla v tomto ohľade niečo svojbytného, čo vyplynulo z vtedajších predstáv o zmysle ľudskej existencie a tým aj o úlohe ľudského tela. Spôsob, akým sa pristupovalo k riešeniu otázok zdravia a choroby, vždy neomylne signalizoval úroveň vtedajšieho poznania a teda aj kultúrnej úrovne národa. To isté platí určite aj pre dnešnú dobu. Tá sa predovšetkým zásluhou technického rozvoja stala pre toto prastaré odvetvie ľudskej činnosti obdobím prevratných zmien. Pritom sa mimovoľne vynára otázka, či sú tieto zmeny skutočne pokrokom.  
Každý odbor má svoju „výkladnú skriňu“. Aj medicína sa môže pochváliť radom noviniek, o ktorých minulé generácie mohli iba snívať. Keď stojíme pred touto výkladnou skriňou, ihneď nás upúta heslo „transplantácia“. Žeby sa už našla cesta, ako zachrániť život v prípade, kde inak hrozí neodvratná smrť…? Je známe, že vo výkladných skriniach sa vystavuje len to najlepšie. Odpad a nepodarky sa v tichosti vyvážajú na skládku. Pri transplantáciách si však môžeme byť istí, že do výkladnej skrine náleží plným právom. Alebo snáď nie?

Orgány ľudského tela, ich úloha a spôsob činnosti stáli vždy v popredí lekárskeho záujmu. Pochopenie fungovania ľudských orgánov sa stalo kľúčom k ovplyvneniu ich funkcie. Dnešní lekári však držia v rukách celkom iné kľúče, než lekári minulých storočí a tisícročí. Do každej zámky zapadá totiž len jeden kľúč, čo znamená, že niektorá skupina drží v ruke páčidlo.  

Pre starovekých lekárov bol každý orgán sídlom určitej psychickej funkcie, alebo s ňou aspoň súvisel. Určite to nebola len naivná predstava, pretože dodnes preukazuje svoju platnosť. Kľúčom k ovplyvneniu telesného stavu bolo dosiahnutie duševnej rovnováhy za súčasného povzbudzovania telesnej energie. Novodobé lekárstvo sa oproti tomu snaží dosiahnuť cieľ z druhého pólu – ovplyvnením „telesnej mechaniky“.  

Zmieňme sa aspoň o srdci, které je jedným z nepostrádateľných orgánov a ktoré bolo v minulosti pokladané za sídlo ľudskej duše. Aj dnes je čoraz zrejmejšie, že srdce reaguje veľmi citlivo na akékoľvek emočné stavy. Existujú desiatky prirovnaní, ktoré sa zrodili zo skúseností generácií a ktoré zreteľne poukazujú na úzku spojitosť medzi telesným orgánom a duševným stavom: mať srdce na dlani, mať zlomené, čisté, odvážne, mäkké, kamenné, ušľachtilé srdce, stratiť srdce…  

Je srdce viac než len mechanické čerpadlo?

Podľa dnešných názorov má byť srdce len čerpadlom. Síce pozoruhodným a nepostrádateľným, napriek tomu však len monotónnym, mechanicky pracujúcim čerpadlom. „Srdce je len hlúpe čerpadlo.“ Takto sa o srdci vyjadril pred rokmi jeden americký kardiochirurg, ktorého tím v tom čase vykonal už okolo 200 transplantácií sŕdc. Pozoruhodné konštatovanie. Snáď prijateľné pre tých, ktorí vec posudzujú zvonku. No sotva prijateľné pre tých, ktorí sú nútení vo svojich už len sčasti vlastných telách prežívať všetky následky tejto údajne len mechanickej výmeny; ktorí sa musia vyrovnávať s celým radom psychických a fyzických dôsledkov, v doterajšej lekárskej histórii nebývalých a nepoznaných.  

Podobné kontrasty v posudzovaní by sme našli aj pri ďalších orgánoch. Tento novodobý pohľad, ktorý zbavil ľudské telo dôstojnosti, pripravil pôdu pre oblasť transplantácií. Keby totiž orgány ľudského tela a toto telo samotné boli považované za niečo vyššie a cennejšie, t. j. neboli by vo svojom význame znížené na mechanicky pracujúce súčiastky, muselo by o hodnote a význame tela prevládať celkom iné povedomie. V tom prípade by však pre transplantačné odvetvie nastal súmrak.  

Príznačná je v tomto ohľade aj skutočnosť, že transplantačné programy si vyžiadali už miliardové čiastky, no psychickým dôsledkom týchto operácií sa doposiaľ nikto v porovnateľnej miere nevenoval. Jedným z dôvodov je iste aj skutočnosť, že nie je pre ne vysvetlenie, ktoré by bez výhrad mohli prijať lekári, aj ich pacienti. Tých sa predsa zmeny dotýkajú v prvom rade.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 9/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!