Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 10 / 2007

Svet Grálu č. 10 / 2007
Téma:  Omyly a zázraky jasnovidectva
december 2006 - február 2007
vyšlo 1. 12. 2006


Na úvod...
Rozhovor: Šamanizmus - bohatstvo tradičnej medicíny
Zdravie: Transplantácie orgánov
Rozhovor: Nechcel som umrieť
Rozhovor: Neviditeľný svet
Téma: Omyly a zázraky jasnovidectva
Téma: Jasnovidectvo jasnovidnými očami
Rozhovor: Vidieť neviditeľné
Reportáž: Implózia - energia budúcnosti?
Fotoreportáž: Mexiko
Poviedka: Neskorá ruža
Zaujalo nás: Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
História: Putovanie do krajny úsvitu (VI.) - Perzia
Názory: Listy čitateľov
Na záver...: Meditácia v koncentračnom tábore
 
   Z obsahu 10. čísla december 2006 - február 2007:

 
Na úvod...
Veríte v jasnovidectvo? Myslíte si, že existujú ľudia, ktorí vidia viac alebo ďalej, než tí ostatní? Že dokážu z neviditeľného vyžarovania Vašej osobnosti, z fotografie, alebo pomocou kariet vyčítať Váš osud – minulosť či budúcnosť? A stoja tieto pokusy vôbec za to?
SVET GRÁLU 10/2007        Celý článok
 
Rozhovor:
Šamanizmus - bohatstvo tradičnej medicíny
Bernadette Poisson vykonávala lekársku prax na vidieku vo Francúzsku ako lekárka so zameraním na liečenie matiek a detí. Keď jej odrástli deti, rozhodla sa osloviť humanitárne združenia, vycestovala do Južnej Ameriky, neskôr do Ázie a Indie. Z ciest priniesla svedectvo o stretnutiach s dobrovoľnými členmi malých združení, ktorí jej rozprávali o každodenných starostiach, o svojom boji. Sú to svedectvá skupiniek ľudí, ktorí sa aktívne usilujú zachovávať tradície a upevniť tak svoje korene. Bernadette Poisson so záujmom vyhľadávala liečiteľov a šamanov a opisovala bohatstvo tradičnej medicíny, ktorá v niektorých krajinách prosperuje po boku modernej medicíny. Inde je zasa znevažovaná a odmietaná. Redaktorka časopisu Svet Grálu (Monde du Graal) Liliane Volokove sa s Bernadette Poisson zhovárala o šamanoch, rastlinách, liečiteľstve a zážitkoch z jej ďalekých ciest.
SVET GRÁLU 10/2007        Ukážka článku
 
Zdravie:
Transplantácie orgánov
Minulé číslo Sveta Grálu prinieslo menej známe informácie, týkajúce sa dôsledkov transplantácií.  Je zrejmé, že transplantačný odbor zaznamenal zásluhou technického pokroku v minulých desaťročiach veľký rozmach. Pokiaľ v počiatkoch rozvoja tohto lekárskeho odboru išlo o niekoľko desiatok a neskôr stoviek najrôznejších transplantácií ročne, dnes sú to už desaťtisíce. Tento znateľný posun však vyniesol otázku transplantácií na úroveň celospoločenského problému. Spočiatku si mohol transplantačný odbor vystačiť s orgánmi ľudí, ktorí sa stali obeťami nehôd, no dnes by týmto spôsobom mohol byť pokrytý len zlomok nárokov. Preto hľadá lekárstvo cesty, ako získať orgány alebo tkanivá zo živých a umierajúcich ľudí. Pritom požiadavky ďalej vzrastajú, pretože žiť dlhšie a lepšie je lákavá a v zásade správna predstava – pokiaľ tým však nie je spôsobené utrpenie inému človeku. A práve v tomto bode názory odborníkov často narážajú na ďalšie skutočnosti. Každý človek, zaoberajúci sa touto témou vážnejšie, bude musieť riešiť v prvom rade otázku, či sa pri transplantáciách postupuje v súlade s prírodnými zákonitosťami.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Rozhovor:
Nechcel som umrieť
Už sú to štyri roky odvtedy, čo pán Váňa podstúpil jednu z najnáročnejších transplantácií, jedného z najväčších orgánov v tele – pečene. Pred ňou bol už 15 rokov chorý. Pôvodne ho lekári liečili na prechodenú žltačku. Až neskôr, keď sa začali dostavovať zdravotné komplikácie, lekárka v Olomouci urobila presnejšie vyšetrenie a zistila, že nejde o žltačkové ochorenie, ale o zvláštnu chorobu, ktorej sa hovorí autoimunita.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Rozhovor:
Neviditeľný svet - rozhovor s výtvarníčkou Janou Vozárikovou
Umenie sprevádza človeka už od dávnoveku. Vyvíjalo sa postupne tak ako sa vyvíjal človek. Odzrkadľovali sa v ňom vývojové epochy ľudstva, kultúrna a duchovná vyspelosť. Stálo v popredí záujmu kráľov a vládcov každej doby. Umenie prináša krásu a povzbudzuje dušu. Patrí k nemu neodmysliteľne i maľovanie. S výtvarníčkou Janou Vozárikovou som sa stretol na jej výstave obrazov v Trenčíne. Zaujímavosti o jej tvorbe, obrazoch a vývojových obdobiach prináša nasledujúci rozhovor.
Projekt vybudovania web stránok p. Vozárikovej podporila redakcia SG: http://vozarikova.svetgralu.sk
SVET GRÁLU 10/2007
 
Téma:
Omyly a zázraky jasnovidectva
Akonáhle sa niekde dozvedáme o dare jasnovidectva, začnú sa nám zároveň vynárať pochybnosti. Je to niečo tajomne zahalené do temnoty, čo v našej spoločnosti nie je brané vážne – a napriek tomu nemožno poprieť jeho účinok na široké masy obyvateľstva. Keď jasnovidec alebo veštec prezentujú seba a svoje „umenie“ v televízii, je vysoká sledovanosť relácie zaručená. Je ale skutočne niečo na tom, keď ľudia referujú o videniach, ktoré väčšina ľudí nedokáže vnímať? A čo v takých prípadoch ľudia vidia alebo počujú? Redaktor Sveta Grálu sa v nasledujúcom článku zaoberá možnosťami a obmedzeniami jasnovidného vnímania.
SVET GRÁLU 10/2007        Ukážka článku
 
Téma:
Jasnovidectvo jasnovidnými očami
V každej dobe boli na zemi ľudia, ktorí vedeli či videli o niečo viac než ostatní. Väčšinou to boli katastrofické vízie – vojny, choroby, krízy, informácie o „konci sveta“. Vybraným ľuďom neboli tieto informácie poskytované na zastrašovanie, ale ako varovania – jednotlivcov, skupín, národov i celého
ľudstva, keď sa ich duchovný vývoj spomaľoval alebo sa začal uberať nesprávnym smerom. Keby nedošlo k zmene správania, museli by nastať predpovedané katastrofy.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Rozhovor:
Vidieť neviditeľné
rozhovor s Petrou Rahlfs o jasnovidectve
To, čo teraz používam ako prostriedok pre svoje poradenstvo, je len zlomok toho, čo sa mi prihodilo. Spätne si spomínam na to, že už ako dieťa som často radšej sedela sama v kúte a rozprávala sa s fikusmi, než aby som sa hrala s inými deťmi. Videla som aj farby okolo ľudí. Raz si moji rodičia želali, aby som sypala kvetiny pri svadbe známych. Ale keď som uvidela nevestu a ženícha, všetko sa vo mne vzoprelo. Videla som okolo nich kalné farby a povedala som, že to nemôžem urobiť, pretože tí dvaja sa aj tak rozídu, lebo sa k sebe nehodia.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Reportáž:
Implózia - energia budúcnosti?
Implózia energie – to je sila smerovaná do centra: Skúmaniu tohto princípu sa venuje tirolský prírodovedec Johann Grander. Jeho „živá voda“ sa medzitým stala pojmom aj ďaleko za hranicami jeho vlasti. Pritom je oživovanie vody „Granderovou technológiou“ do určitej miery iba „vedľajším produktom“ unikátneho vynálezu, ktorý si zrejme oprávnene zaslúži prívlastok „revolučný“.
SVET GRÁLU 10/2007        Ukážka článku
 
Fotoreportáž:
Mexiko
Mexiko je zem sopiek, púští a pralesov, mnohých kultúr, náboženstiev a zaniknutých ríš. Vyprahnutá krajina, okrem kaktusov takmer žiadna vegetácia a medzi kaktusmi sa preháňajú jazdci na koňoch. Táto predstava vznikla hlavne sledovaním filmov typu Sedem statočných, ale zistil som, že realita na mnohých miestach Mexika je skutočne taká.
Mesto Mexico City prakticky stále zahaľuje oblak smogu z miliónov áut. Preto odtiaľ autobusom utekáme do mestečka Amecameca pod najznámejšiu mexickú sopku Popocatepetl. V meste sa práve koná indiánska slávnosť a my žasneme, koľko stánkov, púťových atrakcií, áut a potulných psov sa tu vojde. Mexičania oslavujú často, veľa a radi.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Poviedka:
Neskorá ruža
V chladiacom boxe mestského krematória nie je práve útulne: v holej betónovej miestnosti osvetlenej len zadrôtovaným svietidlom na strope, stoja pri oboch stenách kovové vozíčky s rakvami. Vodák cez ne preletí rozpačitým pohľadom:
„Pán Vít, máte tu dnes na obrad nejakú pani Skúpu. Kdeže je?“
„Pani Skúpu hovoríte? Momentík, na to sa pozrieme,“ nasadzuje Vít malé guľaté okuliariky a ide k zoznamu obradov, zavesenému pri výťahu.
„Áno, pravdaže, pani Skúpa, tu ju máme; je dnes piata, jedenásť štyridsať päť,“ ukazuje si prstom Vít.
SVET GRÁLU 10/2007
 
Zaujalo nás:
Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
- Kamene – živé tvory?
- Menia tvar
- Koniec žiaroviek
- Plášť neviditeľnosti na dohľad
- Ropáci prestávajú byť fikciou
SVET GRÁLU 10/2007
 
História:
Putovanie do krajiny úsvitu (VI.) - Perzia
Blízky východ, Predný východ, Stredný východ - to sú rôzne pomenovania toho istého zemepisného priestoru, rozprestierajúceho sa od Stredozemného mora na východ smerom k Indii. Dnes je to prevažne oblasť arabského sveta, oblasť ovládaná islamským náboženstvom. V minulosti však bolo všetko úplne inak.
SVET GRÁLU 10/2007        Ukážka článku
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 10/2007
 
Na záver...:
Meditácia v koncentračnom tábore
Kto by videl, ako nám nadšením žiaria tváre, keď sme pri prevoze z Osvienčimu do bavorského lágru hľadeli zamrežovanými okienkami väzenského vagónu na vrcholky hôr vo svetle zapadajúceho slnka, ten by nikdy neveril, že to sú tváre ľudí, ktorí svoj život prakticky uzavreli. Napriek tomu, alebo práve preto, ich tak strhol roky odopieraný pohľad na krásu prírody.
SVET GRÁLU 10/2007
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!