Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 10/2007 - ukážka článku

REPORTÁŽ:   IMPLÓZIA - ENERGIA BUDÚCNOSTI?

Implózia energie – to je sila smerovaná do centra: Skúmaniu tohto princípu sa venuje tirolský prírodovedec Johann Grander. Jeho „živá voda“ sa medzitým stala pojmom aj ďaleko za hranicami jeho vlasti. Pritom je oživovanie vody „Granderovou technológiou“ do určitej miery iba „vedľajším produktom“ unikátneho vynálezu, ktorý si zrejme oprávnene zaslúži prívlastok „revolučný“.

PRINCÍP IMPLÓZIE

Základná myšlienka „princípu implózie“ siaha k Viktorovi Schaubergerovi (1885–1958), zanietenému kritikovi súčasného plytvania energiou, ktorý bol pevne presvedčený o tom, že ľudstvo sa v technike uberá zásadne nesprávnou cestou. Dospel k nasledovnému poznaniu: „Naša moderná technika sa správa ako roľník, ktorý na jar dá do zeme sedem zemiakov a na jeseň vyberie jeden.“

Pri obvyklej forme premeny energie sa značná jej časť nenávratne stráca – táto skúsenosť sa v neposlednom rade stala zásadou termodynamiky. Príroda k nej dáva – tak to Schauberger tvrdí – ešte energiu „zadarmo“, ak súhlasí technické usporiadanie. A ono bude súhlasiť, ak dokážeme neudierať na deštruktívne, obmedzujúce struny prírody, ale rozvibrujeme ich do budujúceho pôsobenia.

Skutočne sa dá povedať, že naša moderná technológia sa celkom upísala princípu explózie: od spaľovacieho motora až po jadrovú elektráreň sa všetko uberá podľa kréda expandovaného uvoľňovania energie. Práve tento princíp však podľa Schaubergera podporuje úbytok; je princípom rozpínania pri súčasnom zrieďovaní, princípom rozkladu, umierania.

Ako protiklad k tomuto princípu explózie stojí budujúci princíp implózie, úsilia k centru. Ak v prírode niečo rastie a prospieva, potom zjednodušene vyjadrené to zbiera, ukladá, sústreďuje, hmotu okolo centra. Aj vývoj na zemi je možný len vtedy, ak nás tiaž priťahuje k zemi. Princíp implózie je teda priťahujúci, udávajúci formu a budujúci.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 10/2007)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!