Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 11 / 2007

Svet Grálu č. 11 / 2007
Téma:  Vzbura živlov
marec - máj 2007
vyšlo 1. 3. 2007


Na úvod...
Život: Človečenstvo farára Huvara
Poviedka: Karneval
Životný štýl: Život bez mäsa
Recenzia: Ako prichádzajú sny
Jasnovidectvo: Jasnovidnosť temnoty
Téma: V moci prírody
Téma: Týraná planéta
Zamyslenie: Ako predbehnúť strach
Zdravie: Muzikoterapia - pomoc pre každého
Osobnosti: Jan Amos Komenský a Labyrint sveta
História: Putovanie do krajiny úsvitu (VII.) - Nová nádej
Názory: Listy čitateľov
Na záver...: Z listov kapucínskeho mnícha a kňaza Pátra Pia
 
  Z obsahu 11. čísla marec - máj 2007:

 
Na úvod...
Už je to tak, vo svete pribúda katastrof. To síce tvrdili už naši praotcovia pri nedeľnej partičke kariet a viržinke, a podozrievaví vnúčikovia im to neverili. Vtedy sa pri stretnutí s dámou snímal klobúk a oslovovalo sa „Úctivosť, milostivá pani“. Medzitým sa svet akosi rozsypal na kusy: dámy sa minimalizovali do veľkosti ikony v rohu počítačovej obrazovky, klobúky sa nenosia, snímať nie je čo, úctivosť sa tiež nenosí, milostivý znamená nafúkaný a namiesto panien nastúpili u mladých ľudí dočasné priateľky. Vnúčatá zostávajú aj naďalej skeptické, naďalej neveria a usudzujú, že za ten poplach môže väčšia informovanosť médií: o každej katastrofe sa ihneď dozvieme z televízie, a to skôr nebývalo. Jednako však – vo svete skutočne pribúda katastrof, už je to isté. Svedčia o tom napríklad štatistiky poisťovní a zaisťovní.
SVET GRÁLU 11/2007        Celý článok
 
Život:
Človečenstvo farára Huvara
Osemdesiatpäťročný kňaz, skaut a odporca minulého totalitného režimu berie všetko vo svojom živote, okorenenom hlavne skúsenosťami z komunistických lágrov, ako samozrejmosť. „Zastávam zásadu, že farár nemá byť na jednom mieste viac než osem rokov. Ja som to prekročil skoro dvakrát. Je pre mňa najvyšší čas posunúť sa zasa ďalej,“ hovorí Antonín Huvar v rozhovore s Mariou Šulákovou. To si hovorili ešte na fare vo Velkej Bystřici pri Olomouci. Dnes už žije neďaleko Nového Jičína – a stále má ľuďom čo povedať…
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
Poviedka:
Karneval
K secesnému stropu vylieta gejzír farebných tónov: to sa rozoznel Dvořákov Karneval.
Búrlivá radosť zrelého žitia človeka zaplní sálu zaliatu svetlom. Ako odpoveď, ako echo z výšin sa z farebných okien stropu znesú prúdy ranného nedeľného slnka.
Výbuch zlatých činelov: tamburíny, zvončeky a bubienky, striebro a mačacie zlato, červená a biela, maškaráda, láska i smrť.
SVET GRÁLU 11/2007 
 
Životný štýl:
Život bez mäsa
„V zdravom tele zdravý duch.“ Toto slovenské príslovie veľmi výstižne vyjadruje vzťah telesného zdravia človeka k stavu jeho ducha. Zahŕňa zároveň aj súlad, potrebu harmónie medzi nimi: ak duch nerešpektuje potreby tela, oslabuje tým nástroj svojho pôsobenia. Ak sa naše telesné potreby vymknú rozhodnutiam ducha, bránia mu v jeho rozvoji. Ako vplýva na tento súlad mäsitá strava?
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
Recenzia:
Ako prichádzajú sny
Film Vincenta Warda „What Dreams May Come“, USA 1998, uvedený v SR v roku 1999
Motto: Život po smrti môže byť ďaleko skutočnejší, ako ten na zemi...
S filmami o záhrobí sa v posledných rokoch akoby roztrhlo vrece. Tento pôsobivý príbeh sa vymyká zo sivého priemeru. Na diváka nepôsobí desivo, ale nie je ani gýčový a nasilu romantický. Doteraz uverejnené recenzie k tomuto filmu dostatočne opísali jeho umeleckú stránku. My sa pozrieme bližšie na ideu diela, pre ktorú sa ho oplatí vidieť (no nielen pre ňu).
SVET GRÁLU 11/2007 
 
Jasnovidectvo:
Jasnovidnosť temnoty
V minulom čísle sme sa venovali fenoménu jasnovidectva. Snažili sme sa ukázať, že jasnovidectvo skutočne existuje a že možnosť vidieť obrazy neviditeľného sveta má svoje miesto v prirodzenom usporiadaní sveta okolo nás. Práve prirodzenosť však tiež ohraničuje možnosti jasnovidnosti na najbližšie okolie človeka. Teda na okolie, ktoré je síce ostatným ľuďom neviditeľné, ale ktoré zodpovedá povahe, stupňu zrelosti a vnútornému stavu človeka. Obrazy jasnovidca teda vôbec nepochádzajú z božských a múdrych výšin, ale z jeho ľudského okolia, príbuzného a rovnorodého jeho stavu. Jasnovidné odkazy sa teda majú skúmať s rovnakou obozretnosťou ako novinové články. Môžu medzi nimi byť odkazy múdrych priateľských pomocníkov, ale aj zavádzajúce omyly.
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
Téma:
V moci prírody

Človek je už od počiatku svojho bytia na zemi v náručí prírody. Nachádzal v nej všetko, čo pre svoj vývoj potreboval. Bol jej súčasťou a vítaným hosťom. On sa však rozhodol, že sa zmocní bohatstva prírody a využije ho pre svoje egoistické ciele, nehľadiac na možné dôsledky. Do svojho okolia vniesol disharmóniu a nepokoj. Už dávno nie je vítaným hosťom. Zároveň prestáva byť jasné, kto sa vlastne koho zmocnil. Ľudstvo so svojou priemyselnou vyspelosťou v horlivom pretláčaní sa o hospodársky a politický vplyv stojí bezradne pred iným vládcom. Bezmocne sa pozerá na vyčíňanie živlov, počíta rozsiahle škody a straty na ľudských životoch. Nechápe a neverí. Nechce veriť, pretože mu meniaca sa situácia nezapadá do jeho plánov. Zodpovednosť za tento neblahý vývoj ako aj riešenie však prenecháva radšej iným. Reinhardt Wurzel poukazuje na súvislosti medzi naším správaním sa a celosvetovým narastaním prírodných katastrof.
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
Téma:
Týraná planéta

AKO SI ČLOVEK „PODMAŇUJE“ ZEM A AKO NA TO REAGUJE PRÍRODA
A Boh im požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi!“ Týmito známymi slovami z 1. knihy Mojžišovej (1,28) je v Starom zákone opísaný príkaz Boha udelený duchovnej bytosti – človeku.
Keby sme chceli dnes, na začiatku 21. storočia, bilancovať činnosť homo sapiens ako vládcu, dopadlo by to zrejme veľmi neradostne. Zem sa javí ako týraná a bezohľadne vykorisťovaná planéta, ktorá sa čoraz viac vychyľuje z rovnováhy. Ničia sa ekologické systémy, hory odpadkov neustále narastajú, vymierajú jednotlivé druhy rastlinnej a živočíšnej ríše, lesy sa vyrúbavajú po hektároch a z útrob Zeme nenávratne mizne nerastné bohatstvo.
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
Zamyslenie:
Ako predbehnúť strach
Raz som vo výklade zbadal knihu s veľmi sympatickým názvom: Láska znamená zbaviť sa strachu. Nečítal som ju, ale táto vetička vo mne prebudila mnoho myšlienok i spomienok. Spomenul som si na knihu nemeckého filozofa Carla Jaspersa: Otázka viny. Premýšľa v nej, kto bol zodpovedný za vraždenie v druhej svetovej vojne. Bol to Hitler, jeho poradcovia, alebo všetci nemeckí vojaci?
SVET GRÁLU 11/2007 
 
Zdravie:
Muzikoterapia - pomoc pre každého
Téme muzikoterapie sme sa venovali už v 9. čísle Sveta Grálu. Z článku Muzikoterapia – pomoc pre každého od Reného Krála sme sa napríklad dozvedeli, že sa táto terapia opiera o tisícročné skúsenosti ľudového liečiteľstva prírodných národov. Dočítali sme sa o blahodarnom pôsobení hudby a zvukov aj o úplne opačných účinkoch zvukov na naše zdravie. Tematiku teraz dopĺňame o rozhovor s muzikoterapeutkou a doktorkou Máriou Břicháčkovou z Olomouca. Dozvieme sa napríklad, ako muzikoterapia pomáha konkrétnym ľuďom.
SVET GRÁLU 11/2007 
 
Osobnosti:
Jan Amos Komenský a Labyrint sveta
Jan Amos Komenský patril k najväčším velikánom ducha strednej Európy. Osud ho priviedol do mimoriadne ťažkých podmienok. V živote musel pretrpieť jednu ranu za druhou – a predsa sa po každom nešťastí znovu vzchopil a hnaný vnútornou túžbou sa vždy znova pustil do novej tvorby a novej práce. Všeobecne je Komenský známy najmä ako osvietený pedagóg; jeho metódy výchovy detí sa považovali vo svojej dobe za prevratné a bol preto vysoko hodnotený v mnohých krajinách. Bol však aj vynikajúcim filozofom a kazateľom, a predovšetkým človekom hľadajúcim Pravdu. Čo v jeho vnútri, aká duchovná sila a živosť ho nútili k ďalšej a ďalšej neúnavnej činnosti, bez ohľadu na stále nové prekážky? Aj v tomto sa skrýva jeho odkaz nám, dnešným generáciám.
SVET GRÁLU 11/2007        Ukážka článku
 
História:
Putovanie do krajiny úsvitu (VII.) - Nová nádej
Historické dianie je dynamickým prúdom, ktorý neustále niečo odnáša a niečo nové prináša. Niekedy sa zdá, že životodarným zdrojom ducha, ktoré tento prúd oživujú a posúvajú dopredu, hrozí vyschnutie, ako vode v piesku púšte. To v časoch prevratných zmien, keď niečo veľké končí a nové ešte nemá pevný tvar. Práve v dobách veľkých zmien však okrem viditeľných dejov pôsobí tiež neviditeľné prúdenie, akési tušenie nádeje nového života, avšak zatiaľ bez pevného zakotvenia. Keď ju potom preverí čas ako východisko z krízy, stane sa z nej sila, ktorá zmení svet.
SVET GRÁLU 11/2007 
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 11/2007       
 
Na záver...:
Z listov kapucínskeho mnícha a kňaza Pátra Pia
Skutočnou príčinou, prečo neprežívate prítomnosť Boha, alebo skôr – prečo nie sú vaše meditácie také, aké by mali byť, je to, že pristupujete k meditácii s akousi povýšenosťou, s úzkostlivou túžbou nájsť niečo, čo poteší a uteší Vášho ducha. To stačí na to, aby ste nikdy nenašli to, čo hľadáte....
SVET GRÁLU 11/2007 
 
 

kúpiť časopis       objednať predplatné časopisu

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!