Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 11/2007 - ukážka článku

TÉMA:   V MOCI PRÍRODY

Človek je už od počiatku svojho bytia na zemi v náručí prírody. Nachádzal v nej všetko, čo pre svoj vývoj potreboval. Bol jej súčasťou a vítaným hosťom. On sa však rozhodol, že sa zmocní bohatstva prírody a využije ho pre svoje egoistické ciele, nehľadiac na možné dôsledky. Do svojho okolia vniesol disharmóniu a nepokoj. Už dávno nie je vítaným hosťom. Zároveň prestáva byť jasné, kto sa vlastne koho zmocnil. Ľudstvo so svojou priemyselnou vyspelosťou v horlivom pretláčaní sa o hospodársky a politický vplyv stojí bezradne pred iným vládcom. Bezmocne sa pozerá na vyčíňanie živlov, počíta rozsiahle škody a straty na ľudských životoch. Nechápe a neverí. Nechce veriť, pretože mu meniaca sa situácia nezapadá do jeho plánov. Zodpovednosť za tento neblahý vývoj ako aj riešenie však prenecháva radšej iným. Reinhardt Wurzel poukazuje na súvislosti medzi naším správaním sa a celosvetovým narastaním prírodných katastrof.

Už milióny rokov život na Zemi dáva ľudstvu príležitosť pochopiť harmóniu prírody a v súzvuku s ňou kráčať cestou duchovného vývoja. Napriek tomu sa náš kontakt s prírodou strácal, pričom vzrastal pocit vlastnej dôležitosti, chytráctvo a pôžitok danej chvíle. Životný štýl šiestich miliárd spotrebiteľov našej planéty vzbudzuje obavy zo smutných vízií budúcnosti.

Veď už dnes je zjavné to, čomu sa človek zdráhal uveriť: po celom svete sa množia prírodné katastrofy! I keď nám nie sú známe všetky súvislosti, je zrejmé, že tu ide aj o následky, ktorých príčiny musíme hľadať v našich vlastných rozhodnutiach a činoch.

Najväčšia poisťovacia inštitúcia na svete, mníchovská zaisťovňa (poisťovňa poisťovní) uverejnila údaje, ktoré nás nútia sa zamyslieť: národohospodárske škody vo svete, spôsobené vplyvom prírodných katastrof v rokoch 1970 až 1985, predstavovali ročne približne 13 miliárd euro, no v období medzi rokmi 1986 až 2000 stúpli na 43 miliárd euro ročne! Od roku 1950 je to spolu 960 miliárd!

(ukážka článku, SVET GRÁLU 11/2007)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!