Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 12/2007 - ukážka článku

NÁBOŽENSTVO:   KTO DNES EŠTE VERÍ V PEKLO

Viera v existenciu pekla a večného zatratenia je rozšírená snáď vo všetkých náboženstvách. Niekto považuje peklo za miesto pobytu „zlých duší“, iný za abstrakciu, mýtus, alebo výmysel na zastrašovanie veriacich. Siegfried Hagl vo svojom článku približuje túto tému z hľadiska rôznych náboženstiev.

Viera v peklo je prekvapujúco oveľa staršia, ako viera v Božieho odporcu – Lucifera, diabla. O ceste mŕtvych do podsvetia rozprávajú najrozličnejšie národy staroveku: Mezopotámci, Egypťania, Peržania, Indovia, Etruskovia, Gréci, Rimania, Germáni, Afričania, Indiáni… Všetci referujú o temnom podzemnom mieste. Aby sa tam zosnulý dostal, musel prekročiť rieku – buď po moste alebo mu poslúžil prievozník. V pradávnych časoch na úsvite civilizácie prevládala zrejme predstava, že všetci mŕtvi majú rovnaké miesto pobytu a že druhý breh je pre všetkých rovnakým spôsobom pochmúrny a bezútešný. Neučilo sa o osobitnom potrestaní „zlých“ alebo o odmene „dobrých“. Osud všetkých zosnulých bol smutný: blúdili hore-dolu ako tiene a túžili po svetle slnka.

S napredujúcim kultúrnym vývojom sa postupne menili aj predstavy o ďalšom živote po smrti. Tak napríklad v Egypte približne v polovici 3. tisícročia pred Kristom vzniklo detailne vypracované vyobrazenie o „ceste duší“; objavovalo sa v staroegyptských hroboch a v egyptskej Knihe mŕtvych. Podľa neho musí zosnulý na druhom brehu skladať účty za svoje činy – jeho srdce sa kladie na váhu. Nehodní ľudia sa musia obávať najrozličnejších útrap, spôsobovaných démonickými obludami. Možno predpokladať, že tieto egyptské obrazy pekla mali veľký vplyv na formovanie židovských, gréckych či kresťanských predstáv.

O niečo podrobnejšia predstava o druhom brehu vznikla v prvom predkresťanskom tisícročí v Iráne. Podľa nej sa v okamihu smrti duša uvoľňuje od tela. Zachováva si vedomie a schopnosť trpieť. Hriešna duša je vypudzovaná do pekla. Tam na ňu čakajú mnohoraké trápenia (vždy podľa závažnosti jej pochybení), ktoré však netrvajú večne, lež slúžia duši ako očista, aby v deň svetového súdu smela byť vzkriesená. Potom bude zničené všetko nesprávne, aj peklo.

Hinduizmus a budhizmus spájali takéto myšlienky s učením o reinkarnácii: človek na zemi alebo na druhom brehu príde do takých pomerov, ktoré si svojím počínaním vyslúžil. Tak môže človek pobyt na zemi prežívať ako peklo – podobným spôsobom, ako sa farbisto opisuje prežívanie v temných úrovniach podsvetia.

Aj grécki a rímski básnici a filozofi sa zaoberali myšlienkami na peklo. Platón (427–347 pred Kristom) veril v súd na druhom brehu, na základe ktorého sú odsúdené duše vykázané do Tartaru, no ušľachtilé putujú na „ostrov blažených“. Tak aj Platón ovplyvnil tradičné predstavy o pekle. Iní filozofi,akoAristoteles(348–322 pred Kristom) a Cicero (106–43 pred Kristom), peklo celkovo odmietali. Vyslovene „moderne“ uvažoval Lukrez (97–55 pred Kristom). Náboženstvám vytýkal, že tieto historky o pekle vymysleli, aby ľuďom naháňali strach, zatiaľ čo podľa jeho slov to bolo „väčšinou samotné náboženstvo, ktoré plodilo ohavné činy a zločiny“.

Najznámejším sa stal opis múk Tartu, ktoré podáva Vergilius (70–19 pred Kristom) v Aeneovi. Avšak ani Vergiliovo peklo nie je večné. Keď sa duše očistia, čaká na ne pobyt v Elýziu a o tisíc rokov neskoršie – potom, ako sa napijú z Lethe, rieky zabudnutia – sa opäť narodia v inom tele.

ŽIDOVSKO--PREDKRESŤANSKÉ PREDSTAVY

V posledných storočiach pred naším letopočtom sa rozšírila predstava o pekle ako o mieste trestov na druhom brehu. Ani starožidovská viera nezostala pred týmito prúdmi ušetrená. Podľa Starého zákona má k potrestaniu zlých dôjsť buď už počas pozemského života, alebo až pri súde „na konci dní“ (Daniel 12,13).


 

(ukážka článku, SVET GRÁLU 12/2007)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!