Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 13 / 2007

Svet Grálu č. 13 / 2007
Téma:  Bol som klinicky mŕtvy
september - november 2007
vyšlo 1. 9. 2007


Na úvod...
Osobnosť: Beethovenova symfónia hľadania
Fenomén: Poltergeist - straší u vás?
Reportáž: Poltergeist v Bobrovej
Príroda: Vedomie zvierat
Téma: Bol som klinicky mŕtvy
Recenzia: Domov je miesto, odkiaľ ťa nevyhodia
Téma: Smrť ako začiatok
Recenzia: Červenobradáč
Fotografie: Vízia Neba na Zemi
Zdravie: Homeopatia - liečba informáciou
Reportáž: Slnko, seno, biomasa
Na zamyslenie: Násilie a náboženstvo
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Na konci veku
 
   Z obsahu 13. čísla september - november 2007:

 
Na úvod...
Predsudky sú hrozná vec.
Pred časom urobili v USA taký pokus: vzali niekoľko úplne zdravých dobrovoľníkov a rozoslali ich do rôznych psychiatrických kliník. Pri pohovore s lekárom potom títo ľudia uviedli, že majú akési také stavy, ktoré ich obťažujú – počujú nejaké vnútorné hlasy, pociťujú depresívne stavy a podobne.
Vo všetkých prípadoch boli prijatí na lôžkovú časť kliniky ako pacienti. A od okamihu prijatia sa začali správať ako úplne duševne zdraví ľudia. Lenže im to nebolo nič platné. Pretože od okamihu prijatia sa s nimi začalo zaobchádzať ako s psychicky chorými ľuďmi.
SVET GRÁLU 13/2007        Celý článok
 
Osobnosť:
Beethovenova symfónia hľadania
Prečo máme pri počúvaní Beethovenovej hudby dojem, akoby nám chcela niečo vyrozprávať? Prečo sa po jej počúvaní musíme „vracať“ späť na zem? Prečo sa dokáže tak bezprostredne prihovárať k nášmu vnútru? Beethoven bol ako osobnosť často považovaný za revolucionára, ktorý myslel predovšetkým na slobodu občana vo vtedy nepokojmi zvieranej Európe. No pohľad do jeho poznámok, korešpondencie i tónov nás presvedčí o tom, že aj keď s revolúciou sympatizoval, jeho túžba mala oveľa hlbší, duchovnejší rozmer.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Fenomén:
Poltergeist - straší u vás?
Lomoz vychádzajúci z rôznych častí domu, samovoľný pohyb nábytku, miestnosťou preletujúce príbory a iné predmety, neviditeľná sila, ktorá dokáže spustošiť byt. Toto všetko zažívajú niektorí ľudia na vlastnej koži. Tvrdia, že v ich dome straší a nevedia si dať rady. O svojich starostiach s blízkymi radšej nehovoria, obávajú sa zosmiešnenia. O podobných udalostiach obvykle nie sú dostatočné záznamy a ľudia popisujúci tieto „paranormálne javy“ sú často označovaní za podvodníkov. Poďme sa pozrieť na niektoré vedecky zdokumentované prípady...
SVET GRÁLU 13/2007
 
Reportáž:
Poltergeist v Bobrovej
V piatok 24. marca 2006 vysielali Juhomoravské večerníky ČT 2 a televízia Nova dokument o zvláštnych javoch v dedine Bobrová neďaleko Žďáru nad Sázavou.
V jednom z pokojných rodinných domčekov najprv začali praskať samy od seba žiarovky. Majitelia si pozvali elektrikára, ten urobil revíziu a odmeral, či v dome nevzniká z nejakých dôvodov prepätie. Príčinu neobjavil.
Od 22. marca sa však situácia začala dramaticky stupňovať: v noci sa sám od seba začali premiestňovať a padať nábytok a obrazy, hojdali sa lustre, tu a tam preletela vzduchom stolička, z police padali jeden po druhom hrnčeky, potom spadla aj samotná polica.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Príroda:
Vedomie zvierat
Každý sa už iste neraz čudoval zvláštnym schopnostiam zvierat, ktoré poukazovali na ich mimoriadnu inteligenciu. Ako vnímajú a prežívajú svet? Majú snáď vnútorné vedomie ako človek? Časy, keď ľudia verili, že na zvieratá môžu pozerať ako na „oživené veci“ a podľa toho sa k nim správať, sú našťastie preč. Výskum schopností zvieracieho vedomia je zatiaľ však len na začiatku. Redaktor časopisu GralsWelt Prof. Dieter Malchow opisuje, aké poznatky prinieslo vedecké pozorovanie zvierat a popisuje zaujímavé prípady, ktoré so zvieratami prežili vnímaví milovníci zvierat. Pritom sa ukazuje, že mnohé prejavy vedomia, ktoré by sa skôr pripisovali iba človeku, majú aj zvieratá.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Téma:
Bol som klinicky mŕtvy
Smrť - môj najkrajší zážitok
Na smrť a onen svet existuje celý rad rôznorodých názorov a mnohé z nich môžu byť len predstavami alebo dohadmi. O to cennejšie sú priame svedectvá ľudí z prahu onoho sveta, zo stavu klinickej smrti. Tu je jedno z nich.
Stefan von Jankovich sa narodil v Budapešti, v roku 1956 však emigroval aj s rodinou do Švajčiarska. Tam sa etabloval ako úspešný architekt, urbanista a podnikateľ. V detstve bol vychovávaný v prísne katolíckom prostredí, počas štúdií sa však náboženstvom prestal zaoberať a stal sa realisticky mysliacim technikom a obchodníkom, plne vyťaženým hmotnými záležitosťami. Skôr ako teda prežil zážitok klinickej smrti, nebol, ako sám píše, nijako nábožensky alebo ezotericky „predprogramovaný“.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Recenzia:
Domov je místo, odkud tě nevyhodí

„Máme voľné miesto pri stole!“ Takto odpovedala MUDr. Dagmar Zezulová, autorka knihy Domov je miesto, odkiaľ ťa nevyhodia, zvedavcom na otázku, prečo sa jej rodina rozhodla poskytnúť domov ďalším deťom. V knižke zhrnula svoje skúsenosti, pútavo a zároveň realisticky „pootvorila dvere“ do života vlastnej pestúnskej rodiny. Pravdivý príbeh rodiny, ktorá sa rozhodla, že sa okrem dvoch vlastných detí postará o ďalšie tri, ktoré žili v detských domovoch, je jedinečný svojou autenticitou a zmyslom pre humor.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Téma:
Smrť ako začiatok
Smrť je témou, ktorou sa ľudia zaoberajú neradi. Skoro vždy je spojená s pocitom straty, nemilého konca, zániku a šokujúceho zásahu do ich života. V poslednom čase však pribúdajú javy ukazujúce, že si tým väčšina ľudí sama položila do cesty ťažký balvan tradičných predstáv, ktoré – ako sa stále viac ukazuje – nezodpovedajú skutočnosti.
Je až neuveriteľné, ako málo dokáže kresťanská kultúra Európy povedať o tom, čo sa deje po pozemskej smrti človeka. Pre materiálne zmýšľajúceho človeka, neveriaceho v existenciu duše, je úmrtie blízkeho človeka spojené s nenávratnou stratou, so zánikom života, s rozplynutím existencie, s rozpadom živej bytosti v nič. No i veriaci nesú smrť ťažko, trúchlivo a o osude duše po opustení pozemského tela majú nejasné predstavy.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Recenzia:
Červenobradáč
Ak práve máte nejaké chmúrne myšlienky, po zhliadnutí tohto, ľudskosťou priam prekypujúceho filmu, vás istotne aspoň na čas opustia. Nepochybne sa budete musieť, rovnako ako hlavný predstaviteľ tejto drámy, opäť konfrontovať s otázkou, čo je v živote skutočne dôležité a „dobré“. A kde sa dá nájsť vhodnejšie miesto na takéto uvažovanie, než v malej nemocnici pre nemajetných – priestore, kde sa príbeh „Červenobradáča“ odohráva. Ak ste čo len trochu otvorení ľudskému utrpeniu a krehkosti, tento film Vás nenechá ľahostajnými.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Fotografie:
Vízia Neba na Zemi
Zničenie a znovuzrodenie kostola Frauenkirche v Drážďanoch
Stalo sa to krátko pred skončením druhej svetovej vojny. V noci z 13. na 14. februára 1945 sa Drážďany ocitli v krupobití bômb spojeneckých vojsk. Uprostred bezútešných trosiek zostala iba hromada sutín – ako ruka s varovne zdvihnutým prstom.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Zdravie:
Homeopatia - liečba informá- ciou
Odmalička túžila stať sa lekárkou, pomáhať ľuďom. Nikto ju k tomu neviedol, v jej rodine nebol nikto lekárom. Skutočne, na prekvapenie všetkých, nakoniec vyštudovala medicínu. Už na štúdiách začala byť nespokojná, pretože mala mnoho otázok, na ktoré nedokázala ani medicína ani lekári odpovedať. Reč je o lekárke a známej homeopatke Hane Váňovej z Litovle.
SVET GRÁLU 13/2007
 
Reportáž:
Slnko, seno, biomasa
Sebestačná – tak by sa dala jedným slovom charakterizovať malá dedinka Hostetín na Uherskom Hradišti, v ktorej sa už mnoho rokov snažia o život šetrný k prírode. Dnes tomu hovoríme aj trvalo udržateľný život. Hostetín sa rozprestiera na úpätí Bielych Karpát, len niekoľko kilometrov od hraníc so Slovenskom. V dedine žije 230 obyvateľov a keď sa len pár kilometrov pred cieľom opýtate– kadiaľ do Hostetína – mnohí ľudia len pokrčia plecami… Prichádzam do Hostetína v smere od Luhačovíc, podľa mapy je to kúsok za Slavičínom. Lesnaté serpentíny, kopcovitá krajina – všade je zeleno. Do Hostetína sa neprichádza, do Hostetína sa schádza. Hneď za poslednou zákrutou vidíte dedinu ako na dlani…
SVET GRÁLU 13/2007
 
Na zamyslenie:
Násilie a náboženstvo
„Nemôžem byť veriaci, lebo som videl ako biskup svätil delá Hitlerovej armáde.“ „Verím v Boha ale neverím cirkvám, lebo sa usilujú najmä o svoj vlastný prospech“. „Moslimovia nás považujú za neveriacich a keby mohli, povraždili by nás všetkých.“ Tieto a podobné výroky sú dosť často používané ako argument, že je lepšie „neveriť v nič“, prípadne že je namieste považovať duchovne hľadajúcich ľudí za (v lepšom prípade) neškodných bláznov, v horšom skrytých teroristov. Na podporu takýchto postojov poslúžia aj z času na čas sa objavujúce prípady zločinov a ľudských zlyhaní, ktoré sa dávajú do súvisu so zaklínajúcim slovom „sekta“. Skutočne sa skrývajú v jadre náboženských učení zárodky násilia a vojen?
SVET GRÁLU 13/2007
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 13/2007       
 
Na záver...
Na konci veku
Tak zasa žijeme „na konci veku“, tentoraz toho „moderného“. Je to až trápne otrepaná fráza, napriek tomu však niečo znamená. Ak totiž pojmom „vek“ označujeme obdobie prepojené systémom často ani nevyslovených všeobecných samozrejmostí, potom jeden taký vek skutočne končí. V európskych dejinách ich môžeme rozoznať celý rad.
SVET GRÁLU 13/2007
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!