Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

 

Svet Grálu č. 14 / 2007

 

Svet Grálu č. 14 / 2007
Téma:  Zaviate doby sa prebúdzajú - Neznáme zo života Ježiša Nazaretského
december 2007 - február 2008
vyšlo 1.12. 2007


Na úvod...
Civilizácia: Život v treťom tisícročí
Téma: Zaviate doby sa prebúdzajú - Ježiš
Téma: Čo vlastne chcel Ježiš?
Fotoreportáž: Jeruzalem
Kultúra: Malé oázy pokoja
Rozhovor: Pútnik krajinou
Civilizácia: Je Afrika stratená?
Civilizácia: Najúčinnejšia je konkrétna pomoc
Téma: Betlehemská hviezda
Príbeh: Košičanka zvíťazila nad rakovinou drastickou diétou
Zdravie: A kto radí bylinkárom?
Na zamyslenie: Vianoce bez zvonov
Recenzia: Himalaya Karavana
Názory: Listy čitateľov
Na záver... J. A. Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských
 
  Z obsahu 14. čísla december 2007 - február  2008:

 
Na úvod...
Človek je bytosťou schopnou žiť v dvoch svetoch súčasne. Tým druhým svetom teraz nemám na mysli svet predstáv typu: „Aké by bolo krásne mať nové auto alebo vyšší plat, alebo keby naši vyhrali futbal…“ Svet fantázie, v ktorom sa hmýri všetko, čo je človek schopný vymyslieť, je márnym odleskom našej všednosti. Dávni aj súčasní mudrci sa nás snažia upozorniť na druhý svet, ktorý je nášmu málo podobný. Je v ňom schopná prebývať len ľudská duša – bez ohľadu na to, čo tu na zemi vykonávame. Či si to uvedomujeme, alebo nie, máme schopnosť vzniesť sa do duchovného sveta, kde zvyčajné hranice priestoru a času akosi neplatia. Dalo by sa povedať, že všetko prežívanie je tam oveľa intenzívnejšie, akési farebnejšie a krajšie, ako tu dolu, v našom „slzavom údolí“. Čím viac oživujúcej sily, ktorá prúdi z večnosti, tam môžeme načerpať, tým viac dokážeme vykonať dobrého, múdreho a odvážneho na Zemi.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Civilizácia:
Život v treťom tisícročí
Názory na súčasný vývoj spoločnosti sa síce rôznia, no v jednom ohľade sú obyčajne zajedno. Mnohí cítia nespokojnosť s dnešným dianím a do budúcnosti pozerajú skepticky. Politickí predstavitelia ponúkajú svoje vízie a človek váha, dúfa i pochybuje. Redaktor Sveta Grálu Siegfried Hagl sa vo svojom článku zamýšľa nad niektorými negatívnymi aspektmi dnešnej doby, ktorých pochopenie by mohlo priniesť nádejnejšie perspektívy do budúcnosti.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Téma:
Zaviate doby sa prebúdzajú - Ježiš
Už dvetisíc rokov rozochvieva osobnosť Ježiša Nazaretského duše ľudí. Snažíme sa precítiť slová, ktoré vyslovil, vytušiť ich lásku a múdrosť, pochopiť a prijať ich obsah. Chceli by sme ísť v stopách Ježišovho života a predstavujeme si udalosti, ktoré sa za jeho pozemského pôsobenia odohrávali. Ako radi by sme ho videli, jeho tvár a postavu, a počuli čo najviac z toho, čo vyslovil; muselo toho byť veľa, no len niečo sa zachovalo v starých textoch.

V čase okolo roku 1930 bol napísaný knižný rad životopisov Zaviate doby sa prebúdzajú I – III, Z doznělých tisíciletí a ďalšie. Pojednávajú o osobnostiach, ktoré hlásali Pravdu a upravovali cestu Svetla na zemi. Predovšetkým to bol Ježiš, samotný Syn Boží, ale aj ľudia patriaci k týmto hlásateľom – Buddha, Zoroaster, Lao-c’, Mohamed… je predsa len jeden jediný Boh, iného niet, iba predstavy nás ľudí o ňom sú rozdielne, neúplné a nedokonalé. Tak vznikali na zemi jednotlivé náboženstvá, prispôsobené chápavosti, zrelosti a kultúre jednotlivých národov a jednotlivých časových epoch. Každé z nich bolo určitým krokom na ceste k hlbšiemu poznaniu a malo byť predstupňom k ďalšiemu vzostupu, stále dokonalejšiemu poznávaniu Pravdy. Malo byť. – Nie je žiadnym tajomstvom, že my ľudia sme vždy a bez výnimky túto cestu za Svetlom doteraz nezvládli a stočili do falošného smeru. Svedčia o tom príbehy Starého zákona aj moderný náboženský extrémizmus.
Obsah kníh Životopisov bol duchovne prijatý, nie je vymyslený. Autorov je niekoľko, všetci sa však považujú za nástroje odovzdávania textov a preto ich mená nie sú uvedené.
Dnes, v predvianočnom čase predkladáme niekoľko epizód z Ježišovho života.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Téma:
Čo vlastne chcel Ježiš?
Božskejší než iní“ – takto chceli vidieť svojho Majstra prví kresťania. Preto sa z dnešného pohľadu zdá nepochybné, že Ježišovi prisúdili oveľa viac údajných zázrakov, než je prijateľné pre logický úsudok. Nevedomky tým dali do rúk zbraň vtedajším i dnešným skeptikom, pre ktorých je nedostatok logiky jasným dôkazom, že s kresťanstvom niečo nie je v poriadku. Skutočne sa v kresťanskom učení už niekoľko desaťročí po Ježišovej smrti dostávali do popredia názory, ktorým možno len slepo veriť, nikdy však rozumne odôvodniť. Údajne je to tak v poriadku – Ježiš bol predsa Boží syn a preto sa naňho netreba dívať ako na obyčajného človeka. Zabúda sa pritom, že základom Ježišovho učenia bolo práve logické odvodzovanie neznámeho zo známych prirodzených skutočností.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Fotoreportáž:
Jeruzalem
Jeruzalem, Sinajská púšť, Genezaretské jazero.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Kultúra:
Malé oázy pokoja
K to by v dnešnom zhone nehľadal miesto, kde si môže stíšiť myseľ, v pokoji utriediť myšlienky, možno porozmýšľať o náročnom rozhodnutí? Áno, môžeme si takýto priestor vytvoriť aj doma, no človeka to predsa ťahá k ľuďom a niekedy ich blízkosť jednoducho potrebuje. Nemusia spolu ani hovoriť, ani sa poznať.
Všimli ste si, ako málo takýchto miest dnes nachádzame? Nie hlučné, ale príjemné, pokojné…
SVET GRÁLU 14/2007
 
Rozhovor:
Pútnik krajinou
Príroda mi pomohla k uzdraveniu – chcem jej to vrátiť
Kaplnky, kríže pri cestách, kríže zmierenia, prastaré aleje a storočné stromy, studničky aj kľukaté cestičky – všetky tie drobné pamiatky v krajine sú odkazom našich predkov, ktorí verili v ich hlboký duchovný význam. Miestopisec Ján Kadlec z Olomouca im trefne hovorí „galéria pod širokým nebom“. Na svojich cestách za ich poznaním sa stal pútnikom, ktorý v krajine objavuje to, čo iní považujú buď za samozrejmosť, alebo čo jednoducho prehliadajú. Po tom, ako mu liečivá voda z jednej studničky pomohla k uzdraveniu z ťažkej choroby, má nutkanie prírode splatiť dlh a sprostredkovať ľuďom pohľad do minulosti, skrz ktorý by znovu mohli nájsť vzťah k prírode, ktorý bol kedysi samozrejmosťou. S denníkom a fotoaparátom putuje po krajine už šesť rokov…
SVET GRÁLU 14/2007
 
Civilizácia:
Je Afrika stratená?
Keď rozvojová pomoc neplní svoj účel...
Demokratická Republika Kongo, jedna z najväčších krajín Afriky, je nesmierne bohatá na prírodné bohatstvá: má obrovské zásoby vody a toľko úrodnej pôdy, ktorá by stačila uživiť desaťnásobok svojich obyvateľov. Životné pomery veľkej časti obyvateľstva však tomu nenasvedčujú. Krajina je známa vysokou mierou korupcie a zlým hospodárením; pohltila miliardy z fondov rozvojovej pomoci, no napriek tomu sa o pokroku nedá hovoriť. Čo sa deje v tejto krajine, prečo sa nevyvíja? Gerhard Feldmann, redaktor Sveta Grálu vo svojom článku priblíži možnosti a výsledky rozvojovej pomoci africkej republiky Kongo.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Civilizácia:
Najúčinnejšia je konkrétna pomoc
Vo východnej oblasti Senegalu, asi 60 km od hlavného mesta Dakaru, leží najchudobnejšia oblasť krajiny – región Tambacounda. Ľudia, prevažne moslimovia, tu žijú v hlinených domoch bez nábytku, bytové zariadenie tvoria len postele. Vo väčšine dedín nie je dosiaľ zavedená elektrina.
Zdrojom obživy je výhradne poľnohospodárstvo, ktoré je, samozrejme, závislé od vody, to znamená od dažďových zrážok. Bežne tu prší asi 3 mesiace v roku, potom celých dlhých 9 mesiacov nespadne ani kvapka vody.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Téma:
Betlehemská hviezda
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. (Mat. 2)
A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (Luk. 2).
SVET GRÁLU 14/2007
 
Príbeh:
Košičanka zvíťazila nad rakovinou drastickou diétou
Brať rakovinu s humorom – to znie akosi divne (ak si práve nespomeniete na zosnulú Helenu Růžičkovú). S humorom a optimizmom, i keď spočiatku nezodpovedne, sa postavila zoči-voči rakovine aj košická tlmočníčka a prekladateľka Edith Bartkó. Je presvedčená, že jej život zachránila neortodoxná metóda liečby – Breusseho kúra.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Zdravie:
A kto radí bylinkárom?
Ako boli objavené účinky liečivých rastlín
Liečivé účinky rastlín pozná ľudstvo už odpradávna. Ich podrobný opis nájdeme v mnohých knihách. Avšak liečivé vlastnosti týchto bylín väčšinou neboli objavené modernými výskumami, ale sú súčasťou starého poznania, zhromažďovaného v priebehu niekoľkých tisícročí. Ako objavili naši dávni predkovia účinky liečivých rastlín? Vychádzali ich znalosti len z empirických skúseností, alebo ich získali aj iným spôsobom?
SVET GRÁLU 14/2007
 
Na zamyslenie:
Vianoce bez zvonov
Vianočný príbeh
Ako malí chlapci sme sa hrávali na vojakov, zvyčajne na Rusov a Nemcov. Rusom chcel byť každý a Nemcom nikto, pretože Rusi boli dobrí a Nemci zlí a zavrhnutia hodní. Trvalo dosť dlho, kým sme sa dozvedeli, že nie všetci Rusi boli dobrí a ešte oveľa dlhšie a váhavejšie sme brali na vedomie, že nie všetci Nemci boli zlí. Deliaca čiara medzi dobrým a zlým nevedie nikdy naprieč národmi, politikou ani cirkvami; jedinou vizitkou človeka je „Aký si, človeče?“ a jediným svedkom za a proti sú naše skutky, myšlienky a pohnútky. Čierno-biele videnie sveta je jednoduché, ale chýba mu podstatná maličkosť – život.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Recenzia:
Himalaya Karavana
V dedinke stratenej kdesi vo výške 5000 metrov nad morom na severozápade Himalájí žil jeden starý vodca, volal sa Tinkle. Pre obživu obyvateľov dediny podnikal rok čo rok s karavánou náročnú cestu cez hory. Len preto, aby mohli vymeniť soľ za obilie, ktorého v náročných podmienkach nedokázali miestni obyvatelia nikdy dosť vypestovať. V každodennom boji o prosté prežitie sa odohráva jednoduchý príbeh dvoch mužov, ktorí sa na prvý pohľad líšia rôznymi pohľadmi na život a tradície. Starý Tinkle a kandidát na nového vodcu Karma sa nedohodnú na tom, kto tentoraz povedie karavánu. Po Tinkleovi ju mal totiž viesť jeho syn, ktorý tragicky zahynie v horách a starý vodca nehodlá zveriť velenie karavány nikomu mimo svojej rodiny.
SVET GRÁLU 14/2007
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 14/2007       
 
Na záver...
J. A. Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských
…Pretože najušľachtilejší tvor Boží, človek, zabudnúc na svoje lepšie stránky, nerobí nič nedbalejšie než to, prečo sem bol poslaný. Mnohí ľudia slepnú, otupujú a zvlčievajú sa. Prišli na svet a nevedia odkiaľ, žijú na svete a nevedia prečo, odchádzajú zo sveta a nevedia kam. Pokiaľ sú tu, nezaoberajú sa vecami opravdivými, život pokladajú za hru. Myslia na márnosti, tvoria márnosti, tešia sa márnosťami, zahlcujú sa nádejami márnymi ako sny a ustavične sa hrnú z márnosti do márnosti až sú i sami premárnení.
SVET GRÁLU 14/2007
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!