Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 17 / 2008

Svet Grálu č. 17 / 2008
Téma:  Nad Tatrou sa blýska
Od Štúra k Štefánikovi

september - november 2008
vyšlo 1.9. 2008


Na úvod...
Vzťahy: Alebo je to predsa len ten pravý?
Reinkarnácia: Znovu sa mi narodila moja dcéra
Zdravie: Ktoré látky pôsobia priaznivo na vyžarovanie krvi
Komentár: Bol Ježiš vševediaci?
Téma: Čas nádejí - Od Štúra k Štefánikovi
Téma: Krása národov
Téma: ČSR, my a dnes
Na zamyslenie: Apokalypsa
Príroda: Voda
Recenzia: Okultní kancléř
Náboženstvo: A predsa Kristus nezomrel za všetkých
Osobnosť: Abd-ru-shin - život a dielo (3.)
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Každý chlebík je dobrý, ale ten vlastný je najlepší

 
  Z obsahu 17. čísla september - november  2008:

 
Na úvod...
Prepáčte, ale… prečo to vlastne robíte?“ opýtala sa mladá žena na návšteve v našej redakcii. Nuž, čo nútilo a núti ľudí tvoriť? Túžba priniesť na svet krásu, napodobniť to, čo vytvára posvätná sila, oživujúca stvorenie? Pri pohľade na diela veľkých umelcov, či na dieťa, snažiace sa nakresliť svoj prvý obrázok, alebo zložiť prvú básničku, si ani nemôžeme myslieť nič iné, než to, že človek je povolaný na to, aby ustavične niečo vytváral. Toto ma napadlo ako odpoveď na spomenutú otázku. A ešte, že človek by niekedy mal robiť niečo aj z vďačnosti. Napríklad z vďačnosti za to, že sa dostal k poznatkom, ktoré mu v živote nejako pomohli. Aj ja osobne mám pocit dlhu, keď si spomeniem, koľko dobra ma v živote postretlo.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Vzťahy:
Alebo je to predsa len ten pravý?
„Znova som bola zamilovaná do toho nepravého, nemala som svojmu citu tak ľahkomyseľne dôverovať!“ hovorí priateľka po tom, čo jej známosť stroskotala už po piatykrát. O podobné skúsenosti dnes nie je núdza. Čo sa vlastne stane, že sa ľudia do seba zamilujú a čo je tajomstvom šťastných manželstiev?
SVET GRÁLU 17/2008
 
Reinkarnácia:
Znovu sa mi narodila moja dcéra
Rozhovor s Biankou Scheibnerovou
Svet Grálu: Ako 13-ročná ste sa ocitli v bezprostrednej blízkosti smrti. Táto skúsenosť silne ovplyvnila váš ďalší život a presvedčila vás o tom, že ľudská duša žije aj po pozemskej smrti. Pred niekoľkými rokmi u vás došlo k ďalším prežitiam, ktoré vám tiež pomohli si uvedomiť, že reinkarnácia skutočne existuje. Celý príbeh začal želaním mať dieťa…
B. Scheibnerová: Áno, presne tak. S manželom sme sa rozhodli, že spolu chceme mať dieťatko a ja som otehotnela. Potom však lekár asi v 22. či 23. týždni zistil, že naša dcérka je mŕtva. Ležala som tri dni v nemocnici, museli mi umelo vyvolať pôrod.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Zdravie:
Ktoré látky pôsobia priaznivo na vyžarovanie krvi
Vo Svete Grálu sme sa už zmieňovali o tom, že všetky látky vyžarujú určitý druh energie. Obzvlášť dôležité je vyžarovanie potravín. Tie obsahujú jednak základné živiny, ako sú bielkoviny, škroby, cukry a tuky. Okrem toho v nich nájdeme aj ďalšie látky, ktorých množstvo je síce v porovnaní s vyššie uvedenými oveľa nižšie, avšak keď že majú veľmi výrazné účinky, posilňujú významne vyžarovanie našej krvi. Medzi najdôležitejšie z nich patria vitamíny, enzýmy a minerálne látky.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Komentár:
Bol Ježiš vševediaci?
Zamyslenie sa nad otázkou, v čom spočíva vševedúcnosť Boha
Niektorí ľudia si myslia, že Ježiš ako Syn Boží bol vševediaci. Bolo to skutočne tak?
Občas sa stretávam s čitateľmi Biblie, aj keď dávno vedia, že moje chápanie Biblie je iné, než ich. Raz som sa ich napríklad spýtal na jazyk, v ktorom Mojžiš napísal desať prikázaní (ako egyptský princ ovládal pravdepodobne egyptské, ale sotva hebrejské písmo). Vyslovil som aj počudovanie nad tým, že Duch Svätý – ktorý Bibliu údajne doslovne diktoval, alebo píšucich inšpiroval – nevedel, koľkokrát sa vojde priemer kružnice do obvodu kruhu – z Biblie (1Kr 7,23) možno vyrozumieť, že obvod kruhu je údajne trikrát taký dlhý ako jeho priemer.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Téma:
Čas nádejí - Od Štúra k Štefánikovi
Sú míľniky, ktoré sú pre konkrétnu spoločnosť určujúce na mnohé desaťročia dopredu. Takýchto míľnikov pre nás Slovákov bolo mnoho; zaujímavé je, že v posledných dvoch storočiach sa mnohé odohrali v rokoch končiacich sa osmičkou. Udalosti odohrávajúce sa v týchto rokoch mali pre obyvateľov Slovenska vskutku zásadný význam. Dnes, v čase keď je samostatné Slovensko súčasťou Európskej únie je jasné, že každý z týchto míľnikov bol krokom na dlhej ceste vývoja Slovákov v Európe. Tento článok nemôže opísať všetky jej etapy. Napriek tomu sa pokúsi zachytiť jej kľúčové okolnosti.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Téma:
Krása národov
Abd-ru-shin
Z knihy „Vo svetle Pravdy“ – Posolstvo Grálu
Zem je teraz obklopená Svetlom. Silný obal pevne obopína zemeguľu, aby temno nemohlo uniknúť. Tlak stále zosilnieva a zostra stláča všetko zlo, takže všetko dianie sa musí uzavrieť kruh za kruhom, aby sa koniec spojil so začiatkom. Svetelné kopije a svetelné šípy svištia, svetelné meče sa blýskajú a prisluhovači Lucifera sú tuho stiesnení až k zničeniu.
Nech je sväté víťazstvo Svetla tu na zemi! Taká je všemohúca vôľa Boha. Všade má byť Svetlo, aj vo všetkých omyloch ľudstva, aby v tom teraz poznalo pravdivosť.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Téma:
ČSR, my a dnes
O naší první Československé republice pravil T. G. Masaryk, že stát spočívá na takových základech, na jakých vznikl. A dodal, že při vzniku ČSR nebylo použito žádných nečestných způsobů. Přerod socialistického Československa v listopadu 1989 provázelo zvonění klíči, bouřlivá radost ze svobody a touha po lidském štěstí. Znalci politického zákulisí však dodávají, že byl jako šachová partie předem naplánován a rozehrán tehdejšími tajnými službami. Tu touhu a radost roku 1989 si pamatujeme všichni, kdo jsme ji zažili; o té šachové partii mlhavě vypovídají skutečnosti, že se u nás dodnes nepotrestal žádný zločinec minulého režimu a bývalí zkušení funkcionáři se bez překážek dostali k majetku a k moci.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Na zamyslenie:
Apokalypsa
Nemoderný a predsa súčasný, zdanlivo prekonaný a napriek tomu aktuálny, to všetko predstavuje pojem Apokalypsy. Skutočne nás čaká zánik sveta? Existuje Boží súd, v ktorom budú zlí zatratení a dobrí povznesení na nebesia? Alebo sa tieto predstavy už stali minulosťou? Strach pred „súdnym dňom“ formoval náboženské spoločnosti a myslenie ľudí od nepamäti. Čo sa však skutočne skrýva za pojmom „Apokalypsa“?
Podľa gréckeho výkladu význam tohto slova popisuje odhalenie čohosi skrytého, čo je všeobecnému poznaniu nedostupné. Prameňmi apokalyptických myšlienok sú väčšinou spisy, v ktorých sú zaznamenané rôzne zvestovania vizionárov a prorokov.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Príroda:
Voda
V prvej časti článku Dr. Paloučka sme sa zoznámili s vodou. Zdanlivo najobyčajnejšou tekutinou na zemeguli, v skutočnosti obdivuhodnou látkou, schopnou ďalekosiahlo ovplyvniť všetko živé; naše ľudské telá nevynímajúc. Voda si zaslúži úctu. Neveríte? Tak teda čítajte ďalej…
Voda je hlavným nositeľom informácií na Zemi. Jej kvalita nie je daná obsahom pevných častí, ale predovšetkým kvalitou informácií, ktoré sú v nej uložené, pretože vstrebáva ako anténa rozličné žiarenia prichádzajúce z blízkeho či vzdialeného okolia, z oblastí viditeľného i neviditeľného sveta a prechováva ich vo svojej pamäti. Na otázku, čo všetko si vlastne voda pamätá, možno odpovedať veľmi jednoducho: všetko.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Recenzia:
Okultní kancléř
Pozoruhodná kniha, ktorá sa zaoberá fenoménom Adolfa Hitlera a nacizmu.
To by ešte nebolo nič takého pozoruhodného, veď naše kníhkupectvá sú plné kníh, z ktorých obálok na nás hľadia tváre účastníkov najväčšej drámy dvadsiateho storočia. Všetky tieto knihy však môžu ponúknuť zase len dramatický opis dramatických udalostí, ktoré v podstate zostávajú záhadou dodnes. Odkiaľ sa vlastne vzalo naraz toľko sily, ktorá rozburácala polovicu zemegule? Ako to, že sa nemecký národ s nacizmom a šialenými ideami Vodcu tak stotožnil? A ako to, že sa Hitlerove plány spočiatku tak diabolsky úspešne darili – bol to génius alebo blázon?
SVET GRÁLU 17/2008
 
Náboženstvo:
A predsa Kristus nezomrel za všetkých
Zamyslenie nad pozoruhodným ustanovením pápeža Benedikta XVI.
Pred nedávnom nariadil pápež Benedikt XVI. zmenu slov v tretej časti katolíckej liturgie. V budúcnosti sa už nemá hovoriť, že Ježiš Kristus prelial svoju krv „za všetkých“. Namiesto toho majú kňazi pri eucharistii hovoriť, že krv bola preliata „za mnohých“. Toto údajne zodpovedá dochovanému latinskému „originálnemu textu“, napísal milánsky denník „Corriere della Sera“.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Osobnosť:
Abd-ru-shin - život a dielo (3.)
V predchádzajúcich dvoch číslach časopisu Svet Grálu sme uverejnili časť životopisu nemeckého spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta, ktorý je známy predovšetkým ako autor knižného diela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu, vydaného pod pseudonymom Abd-ru-shin. Cieľom nášho seriálu je umožniť lepšie pochopenie okolností, za ktorých Abd-ru-shinove diela vznikali a ilustrovať osobný zápas autora o splnenie životnej úlohy, ktorú prijal za svoju: odhaliť závoj z pôsobenia duchovných zákonov vo stvorení a tým objasniť skryté súvislosti ľudského bytia. Abd-rushin vo svojom verejnom účinkovaní mnohokrát zdôrazňoval, aby čitatelia a poslucháči jeho prednášok nebrali ohľad na rečníka, ale sami v sebe skúmali slová, ktoré prináša. Odmietol tým aj akýkoľvek kult osobnosti, ktorý by sa s ním mohol spájať. Preto aj nasledujúce riadky môžu byť chápané len ako skromný doplnok a inšpirácia na ďalšie štúdium jeho diel.
SVET GRÁLU 17/2008
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 17/2008       
 
Na záver...
Každý chlebík je dobrý, ale ten vlastný je najlepší
Voňavý peceň, už od nepamäti symbol bezpečia, hojnosti a rýdzeho šťastia v kruhu rodiny. Mnohokrát tichý svedok ťažkých ľudských osudov, ale aj radosti, ukrýva v sebe hlbokú múdrosť predkov, sny, túžby a nádeje mnohých pokolení. Chlieb znamená u Slovanov aj zrno a zrno zase najväčší dar zeme. Ľudia považovali sejbu za najväčší zázrak. Z obyčajného zrna, vážiaceho iba päť stotín gramu, vyrástla rastlina, priniesla klas a ak boli nebesá roľníkovi naklonené, rozmnožili jeho bohatstvo, a časť úrody mohol oddeliť pre seba, aj na svoj vlastný chlebík.
SVET GRÁLU 17/2008
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!