Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

 

Svet Grálu č. 18 / 2008

 

Svet Grálu č. 18 / 2008
Téma:  Krása nie je IN...
december 2008 - február 2009
vyšlo 1.12. 2008Na úvod...
Osobnosť: Nikola Tesla
Rozhovor: Liečiť? To je ako mať nadanie spievať alebo maľovať
India: Spev nádeje
Zdravie: Ako pôsobia farby na vyžarovanie krvi
Téma: Krása slovenčiny
Téma: Krása
Fotoreportáž: "Krása v ľudských dielach"
Náboženstvo: Čo vlastne chcel Ježiš v skutočnosti?
Na zamyslenie: Moderný názor na ženu (T. G. Masaryk)
Zdravie: Homeopatia. Pachové látky ako liečivé prostriedky?
Osobnosť: Abd-ru-shin - život a dielo (4.)
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Mesiáš
 
  Z obsahu 18. čísla december 2008 - február 2009:

 
Na úvod...
Milé čitateľky, milí čitatelia,
blížia sa nám zase ďalšie Vianoce, a to je taký zvláštny čas. Tak ako každý týždeň má svoju nedeľu, každý rok má zase svoje Vianoce. Vianoce sú vlastne, keď sa to tak vezme, takou nedeľou roku. Len nám odnedávna nariadili naši jazykovední otcovia z Ústavu Akadémie Vied písať slovo Vianoce veľkým písmenom, kým na Nedeľu si ešte nikto rovnakým spôsobom netrúfol. Možno preto, že nedieľ je do roka päťdesiatdva, kým Vianoce sú len jedny, a tak sú nám tie nedele také všednejšie a veľké písmeno na začiatku si proste nezaslúžia. Navyše - ateisti trávia nedele na chate alebo na lyžiarskych vlekoch, v horších prípadoch aj v obchodných centrách. Taký deň si však na veľké písmeno nemôže robiť vôbec žiadny nárok.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Osobnosť:
Nikola Tesla
Koncom minulého roka usporiadalo Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku výstavu „Nikola Tesla - človek, ktorý rozsvietil svet“. Veľkí i malí návštevníci s úžasom pozorovali, ako sa žiarovka rozsvietila v ruke lektora po tom, čo spustil nejaký prístroj. Takto efektne priblížil sprievodca jeden z mnohých fyzikálnych javov, ktoré N. Tesla objavil. Pútavé demonštrácie a zaujímavé rozprávanie o životných peripetiách vynálezcu vo mne prebudili hlbší záujem o túto osobnosť. Dovtedy mi bolo meno Tesla známe ako jednotka magnetickej indukcie či názov elektrotechnického podniku v Stropkove na východnom Slovensku.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Rozhovor:
Liečiť? To je ako mať nadanie spievať alebo maľovať
Rozhovor s liečiteľ kou Helenou Bar tošovou
„To nie je len očko, pani Šuláková. Ja ten tlak cítim aj v nose a celej tejto časti hlavy,“ hovorí mi liečiteľka, ktorej som sa spýtala na večne zapálené oko môjho synčeka. „Tak aspoň vidíte, ako to funguje v praxi,” hovorí po našom rozhovore pre časopis. Helena Bartošová učila trinásť rokov na strednej škole. Dnes sa štyridsaťdvaročná matka dvoch detí živí ako liečiteľka – teda oficiálne ako psychoporadkyňa. Využíva pri tom schopnosti jasnocítenia a jasnočujnosti – ich prostredníctvom pomáha už štvrtý rok, navštívilo ju zhruba tri tisíc ľudí… Hovorí, že učiteľstvo bolo dobrou prípravou na povolanie liečiteľky. Učila telesnú výchovu, kde sa zaoberala fyzickým telom a základy spoločenských vied, kde učila napríklad filozofiu, sociológiu a psychológiu.
SVET GRÁLU 18/2008
 
India:
Spev nádeje
India. Od roku 2000 žije v tejto krajine medzi Himalájami a Indickým oceánom oficiálne viac než jedna miliarda ľudí. Každý rok sa ich počet zvyšuje asi o 15 miliónov, čo predstavuje najväčší nárast počtu obyvateľstva na svete. Mnoho obyvateľov Indie je veľmi chudobných. Žijú v krajine, ktorá je už 60 rokov nezávislá a podľa jej ústavy z roku 1950 aj demokratická. Len každý druhý obyvateľ má k dispozícii viac než jedno euro denne a štvrtina obyvateľov si nemôže dopriať dostatočné množstvo potravín. Nezamestnanosť je vysoká, vzdelávací systém nedokonalý. V mnohých prípadoch nie sú na vidieku ani školy, mladým ľuďom chýba nielen nádej do budúcnosti, ale častokrát aj pocit sebavedomia. Napriek tomu však existujú aj záblesky nádeje – síce ojedinelé, ale predsa. O jednom takom rozpráva nasledujúci príbeh.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Zdravie:
Ako pôsobia farby na vyžarovanie krvi
Farebné zložky našej stravy pôsobia na vyžarovanie krvi. Zameriame sa preto na účinky farieb na hmotné telo a jemnejšie energetické úrovne. Priaznivý vplyv výrazne zafarbených surovín bol zistený už dávno a súčasná veda ho potvrdila a uznáva. Medzi prírodnými farbivami sa totiž nachádzajú vitamíny, významné antioxidanty (t. j. látky zabraňujúce nepriaznivým zmenám pôsobením kyslíka), antikarcinogény (t. j. látky s overeným účinkom proti vzniku rakoviny) a ďalšie priaznivo pôsobiace látky, ktorých liečebný účinok je všeobecne uznávaný.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Téma:
Krása slovenčiny
Je to už niekoľko rokov, čo mi kamarát vyrozprával príbeh s úsmevnou pointou, hodnou zamyslenia. Cestoval prvýkrát spolu so svojím štvorročným synčekom do Nemecka, na návštevu k známym. Priatelia mali trojročnú dcérku, a deti sa nikdy predtým nestretli. Po zvítaní sa dospelí posadili na terasu domu, mali z nej dobrý výhľad do záhrady na detské ihrisko. Spočiatku sa každé dieťa hralo osve, no netrvalo dlho kým prekonali ostych a začali sa spolu hrať. Celé popoludnie vydržali pospolu a vyzeralo to, že si výborne rozumejú.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Téma:
Krása
Krása je nepopísateľná, nezachytiteľná, nevypovedateľná. Podobne ako napríklad hudba. Čím viac ju budeme chcieť rozoberať, opisovať, siahať po nej, čím pozemskejšími prostriedkami budeme krásu skúmať a posudzovať ju, tým viac sa nám bude rozplývať v nejasnostiach. Skončíme v akejsi odbornej diskusii, ktorej nikto nerozumie a na nič mu nie je. A vôbec – potrebujeme ešte v dnešnom praktickom veku takú hmlistú vec, ako je krása? Slúži nám aj na niečo iné, než len ako zdroj potešenia, rozptýlenia, ako nadbytočná ozdoba a luxus, ako zhovievavo trpená samoúčelná nadstavba k životu?
SVET GRÁLU 18/2008
 
Fotoreportáž:
"Krása v ľudských dielach"
Albrecht Dürer, autoportrét, kresba (1484)
Albrecht Dürer, autoportrét, olej (1500)
Leonardo da Vinci, ľalia (detail), kresba (1480)
Thutmose, hlava Nefertiti, plastika (1338 pred Kr.)
Michelangelo Buonarroti, Cleopatra, kresba (1533)
Donatello, Zvestovanie (detail), plastika (1435)
Michelangelo Buonarroti, Madona s dieťaťom (detail), plastika (1501)
Giotto di Bondone, interiér kaplnky (1303)
Johannes Coersemans, interiér kostola v Delfte, kresba (1663)
Leonardo da Vinci, hlava Krista, tempera (1494)
SVET GRÁLU 18/2008
 
Náboženstvo:
Čo vlastne chcel Ježiš v skutočnosti?
Každý rok si na Vianoce pripomíname, že pred zhruba 2000 rokmi došlo k mimoriadnej udalosti, udalosti, ktorá pohla svetom. Bolo ňou narodenie Ježiša Krista. Jeho život a smrť sa stali neoddeliteľnou súčasťou viery v Boha pre nespočetné množstvo ľudí. Ježišovo učenie pretrvalo storočia a jeho jednotlivé výroky a podobenstvá sú pevne zakotvené aj v mysliach ateistov. A predsa je obsah Ježišovho učenia ako celku dôverne známy len relatívne malému počtu veriacich. Martin Ernst a Werner Huemer prešli evanjeliá Nového zákona a zamysleli sa nad tým, čo Ježiš skutočne chcel.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Na zamyslenie:
T. G. Masaryk: Moderný názor na ženu
Z cyklu prednášok pre Dievčenskú akadémiu v Brne usporiadaných v r. 1904
Názorov na ženu takzvane „moderných“ je dnes už veľmi veľa. Ich prehľad a kritika by boli poučné a zaujímavé, ale tentoraz to nie je mojou úlohou; chcem pozitívne sformulovať to, čo sa mi zdá názorom o žene skutočne moderným, pokrokovým.
Moderným je úsilie posilniť a povzniesť energiu človeka a pocit osobnej zodpovednosti, harmonicky vypestovať všetky jeho danosti, každého jednotlivca postaviť v spoločnosti na roveň. Rovnosť nie je totožnosťou: každému jednotlivcovi má byť daná príležitosť normálne sa vyvíjať a pre celok sa majú využiť všetky jeho pekné a dobré sily. Moderným je úsilie zrušiť výsady niektorých tried a jednotlivcov v tých triedach – silnejší má pomáhať slabšiemu – to je prikázanie najlepších a najpokročilejších duchov novej doby.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Zdravie:
Homeopatia. Pachové látky ako liečivé prostriedky?
Vynikajúci nemecký lekár a prírodovedec Prof. Dr. med. Gustav Jaeger (23. 6. 1832–17. 5. 1917) sa stal svetovo známym predovšetkým vďaka svojmu impériu vlnenej bielizne. Bol odporcom homeopatie a svoj postoj chcel aj vedecky dokázať. Pre doktora Jaegera to však nakoniec dopadlo inak, než predpokladal. Našiel totiž účinný prostriedok homeopatie: vysoko zriedené pachové látky. Jeho prapravnučka Selma Giengerová po mnohých rokoch znovu objavuje takmer zabudnuté poznatky svojho slávneho predka. Nadväzuje na jeho výskum a s veľkým úspechom rozvíja terapiu, v ktorej sa užívajú „antropíny“– ľudské pachové látky – ako liečivé prostriedky.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Osobnosť:
Abd-ru-shin - život a dielo (4.)
V tomto čísle časopisu Svet Grálu prinášame predposlednú časť životopisu nemeckého spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta, ktorý je známy predovšetkým ako autor svetonázorového diela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu a s ním súvisiacich spisov. Napísal ich v období rokov 1923 – 1931 pod pseudonymom Abd-ru-shin (posledné úpravy však pochádzajú z neskoršieho obdobia). Dnes, rovnako ako v období pred druhou svetovou vojnou, niektorí ľudia nachádzajú v Posolstve Grálu poznanie, ktoré hlboko zasahuje ich vnútro. Abd-ru-shin však čitateľov svojich spisov vyzýva, aby „nebrali ohľad na rečníka, ale skúmali sami v sebe slová, ktoré prináša“ a tiež aby „toto vecné skúmali vecne“. Týmito slovami odmietol kult osobnosti, ktorý by mal byť s ním spojený. Náš seriál teda možno chápať len ako skromný doplnok k štúdiu samotných diel. V tomto pokračovaní nášho seriálu sa zameriame na dovŕšenie životnej úlohy, ktorú prijal Oskar Ernst Bernhardt za svoju: odhaliť závoj z pôsobenia duchovných zákonov vo stvorení a tým objasniť skryté súvislosti ľudského bytia.
SVET GRÁLU 18/2008
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 18/2008       
 
Na záver...
Mesiáš
Začiatok roku 1741 bol pre hudobného skladateľa Georga Friedricha Händla čiernym obdobím života. Dovtedajšia tvorivá radosť, úspechy v Anglicku aj vo svete a rešpekt v spoločnosti náhle vystriedala jedna rana za druhou. Odrieknuté predstavenia, nepochopenie publika, posmech kritikov, neúspech, narastajúce dlhy… nakoniec prišiel úder zo všetkých najväčší: vyschol prameň jeho umenia, vyhasol oheň tvorenia a zmenil sa na vlažný popol. Už mu dušou netiahli prúdy farebnej hudby, nebolo čo chvatne zachytávať do notových liniek, zatiahlo sa okno inšpirácie do mocného sveta tónov, zakalilo sa, vyhasol jas v duši a potemnel do matného pološera. Händel stratil najväčšiu radosť svojho života. Vystriedala ju prázdnota, skľúčenosť, únava, ľahostajnosť.
SVET GRÁLU 18/2008
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!