Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 21 / 2009

Svet Grálu č. 21 / 2009
Téma:  Nebezpečenstvo v Ezoterike
september - november 2009
vyšlo 1.9. 2009


Na úvod...
Terapia: Stretnutie s Jensom
Téma: Povedz mi kyvadlo
Seriál: Tajomstvo zrodenia
Rozhovor: Zachráňme studničky
Na zamyslenie: Zajtrajšok sa začína dnes
Téma: Ezoterika: Vynútené schopnosti?
Posolstvo Grálu: Liečivý magnetizmus
História: Keď zomrelo milión Írov...
Fotoreportáž: Z horského pralesa na Sumatre
Voda: Boj o modrý elixír života
Príbeh: "Pane, daj mi z tej vody"
Téma: Okultizmus - chôdza po tenkom ľade
Prikázanie: Prvé prikázanie
Zdravie: Tretia cesta za zdravím
Názory: Listy čitateľov
Na záver...: Príroda, prečo nám to robíš?

 
  Z obsahu 21. čísla september - november 2009:

 
Na úvod...
Pri rannom česaní zbadal Václav Karpištek v zrkadle za sebou ducha. Duch mal svetlomodrý plášť, plavé vlasy a skúmavú tvár. Krídla nemal. Karpištek sa vydesil, strhol sa a bleskovo sa otočil, až mu chruplo v krku. Ale za ním nikto nestál. Tu sa vydesil druhýkrát a s úľavou z neho vypadlo „fuj!“ Tretíkrát sa vydesil, keď sa zase pozrel do zrkadla a duch tam stál rovnako ako predtým. Navyše bolo jasné, že to všetko počul a možno mu číta aj myšlienky.
Karpištek, Karpištek,“ vyčítal mu duch vševedúcne, „tak veríš ty v záhrobný život, alebo nie? A ak veríš, tak prečo sa desíš?“
Václav Karpištek bol vyvedený z miery. Najradšej by v rozpakoch sklopil zrak, ale zároveň nechcel prísť ani o sekundu pohľadu na ducha. „To, čo z teba vypadne prvé, je skutočne tvoje. A to bolo, ako sám vidíš, slovo Fuj!“ Duch mu venoval dlhý pohľad, pod ktorého spirituálnymi vibráciami Václav poklesol na duchu.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Terapia:
Stretnutie s Jensom
Muzikoterapia s autistickými deťmi
Jensa som spoznal krátko pred jeho jedenástymi narodeninami v našej psychiatrickej ordinácii pre deti a mládež. Patrí k deťom s narušenou schopnosťou nadväzovať kontakty a vzťahy.
V odbornom názvosloví je táto choroba označovaná ako ťažká pervazívna vývojová porucha. V našom prípade sa Jensov stav označuje ako autizmus.
Jensova matka sa veľmi usilovala o to, aby svojmu synovi vytvárala čo najlepšie šance na rozvoj. Krátko po jeho narodení sa otec chlapca odsťahoval zo spoločnej domácnosti a roky o ňom nebolo počuť. Jens vyžadoval plnú pozornosť matky, ktorá sa kvôli starostlivosti oňho iba veľmi obmedzene venovala svojej práci. Až keď chlapec začal chodiť do osobitnej školy, mala možnosť opäť pracovať aspoň na polovičný úväzok.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Téma:
Povedz mi kyvadlo
Neviditeľné nebezpečenstvá pri kontakte so záhrobím
Azda každý z nás sa už niekedy ocitol v zložitej životnej situácii: úmrtie v rodine, problémy s deťmi, hľadanie zamestnania, rozpad manželstva a tak ďalej. Kto by to nepoznal. Ako sa zariadiť, ako reagovať, čo robiť? Sami sme ochromení starosťami, rady príbuzných a priateľov sa rôznia, odbornú pomoc poradní a psychológa málokto vyhľadá. Keby tak bolo možné nahliadnuť za oponu budúcnosti, aby sme videli, ako to všetko dopadne!
SVET GRÁLU 21/2009
 
Seriál:
Tajomstvo zrodenia
Je dieťa výlučne "dielom" svojich rodičov?
Každé narodenie dieťaťa je svojím spôsobom zázrak. Prostredníctvom tohto zázraku zrodenia prichádza na Zem nová bytosť obdarená osobitým charakterom a vlastnou vôľou. Kým v skutočnosti je? A odkiaľ prichádza? Je výlučne „dielom“ svojich rodičov?
SVET GRÁLU 21/2009
 
Rozhovor:
Zachráňme studničky
Mladí ochrancovia prírody zveľaďujú studničky a pramene
„Nájsť v správnej chvíli v prírode pramienok čistej vody je často malý zázrak. Ten úžasný pocit istotne pozná každý pútnik, ktorý sa unavený a smädný trmáca krajinou. To platí odpradávna – skúsenosti dávnych lovcov, poľnohospodárov i cestovateľov si nesieme v sebe. Krásna studnička je ozdobou mnohých kútov našej prírody, ľudia si takéto miesta pripomínajú veľa rokov. V modernej, uponáhľanej dobe, v ktorej je vraj na vodu najlepšia umelohmotná fľaša, význam prírodných zdrojov vody pomaly zaniká. Po stáročia udržiavané studničky pustnú, pramienky sa strácajú v bahne, pamätníci rozsiahlych prameníšť odchádzajú, prastaré mapy neplatia. Je to veľká škoda. Voda do krajiny patrí, potrebujú ju ľudia i živočíchy a rastliny. Bez vody by nebol život. Vážme si ju a starajme sa o jej prirodzené zdroje – bez nej všetko živé zahynie.“
SVET GRÁLU 21/2009
 
Na zamyslenie:
Zajtrajšok sa začína dnes
Keď začneme mať problémy vo svojom živote, ponúkajú sa nám mnohé možnosti pomoci
Hľadáme spôsoby, ktoré nám čo možno najrýchlejšie uľavia od doterajších bolestí bez ohľadu na to, či ide o chorobu tela alebo duše. V prípade telesných ťažkostí nám krátkodobú úľavu môže poskytnúť skalpel alebo pilulka ochromujúca naše zmysly. Ako je to však v prípade ťažkých životných období, duševných kríz, ktorých medzi ľuďmi pribúda a s ktorými si často nevieme rady?
SVET GRÁLU 21/2009
 
Téma:
Ezoterika: Vynútené schopnosti?
Rozhovor s MUDr. Janom Paloučkom
Ocitli ste sa v ťaživej situácii? Ponúkam vám svoje poradenské služby (astrológia, numerológia, výklad kariet, tarot, kyvadlo)…
Noviny a internet sú dnes plné takýchto a podobných inzerátov. A všade sa to len hemží anjelmi, kyvadielkami, kartami, pomoc pri bolesti duše ponúka hlbinná regresívna terapia, reiki, hypnóza. To všetko sa radí do kategórie ezoterika. Ľudia v nej hľadajú pomoc, alebo len tak ukájajú svoju zvedavosť, alebo chcú napríklad získať liečiteľské schopnosti... Je pre človeka ezoterika skutočne tou pravou cestou k pomoci? Nemôže byť dokonca nebezpečná? Príklady z praxe liečiteľa MUDr. Jana Paloučka svedčia skôr o tom, že nie je nad prirodzený spôsob liečenia a že opravdivé schopnosti získame až úsilím o vnútorné zušľachtenie...
SVET GRÁLU 21/2009
 
Posolstvo Grálu:
Liečivý magnetizmus
Prednáška z diela Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu
Liečivý magnetizmus zaujme jedno z vedúcich postavení v ďalšom vývoji ľudského pokolenia.
Ak hovorím o magnetopatoch, myslím tým len naozaj vážnych znalcov, ktorí chcú úprimne a ochotne pomáhať ľudstvu. Nejde tu o zástup tých, ktorí sa nazdávajú, že nepatrným priemerným vyžarovaním, mnohými slovami a tajuplnými posunkami konajú niečo veľké.
V súčasnosti prechádza síce nervózny nepokoj radmi tých statočných, ktorí už po roky prinášali svojim blížnym v toľkých prípadoch najlepší pozemský dar, aký len mohli dať: uzdravenie z mnohých chorôb takzvaným magnetizmom svojho tela alebo prenosom podobných prúdov z jemnohmotnosti, zo záhrobia.
SVET GRÁLU 21/2009
 
História:
Keď zomrelo milión Írov...
Dramatické varovanie pre dnešnú dobu
Medzi rokmi 1845 až 1848 zomrelo približne milión Írov hladom alebo na choroby. Ďalší milión a pol sa vysťahoval z dôvodu neúnosných životných podmienok, krajina sa vyľudnila. Z bohatého Anglicka sa im účinnej pomoci nedostalo. Ako došlo k tejto dramatickej udalosti? Pri bližšom pohľade stojí za týmto zemiakovým hladomorom desivý ľudský sklon: prisudzovať princípom väčšiu dôležitosť než ľudskému životu.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Fotoreportáž:
Z horského pralesa na Sumatre
Zaujímavosti zo sveta tropického dažďového pralesa
Stúpam po svahu medzi kmeňmi pralesných stromov. Včera podvečer som v týchto miestach narazil na termitiu „rieku“: nepretržitý prúd tmavých termitov ponáhľajúcich sa zjavne cieľavedome jedným smerom. Ten živý tok ma doviedol – neprekvapivo – k termitisku, vybudovanému v rozhlodanom stojacom strome. Pachová stopa, ktorou si termity označujú cestu, možno zotrieť aj prstom. Potom sa zrazu v húfoch bezradne kopia pred nám neviditeľnou, pre nich však neprekročiteľnou bariérou.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Voda:
Boj o modrý elixír života
Vody celosvetovo ubúda. Čo nás čaká?
„Na začiatku deväťdesiatych rokov sa budeme musieť rozhodnúť pre dôsledné opatrenia, aby sme udržali rast počtu obyvateľov, čelili chudobe a ochránili životné prostredie. V opačnom prípade zanecháme svojim deťom otrávené dedičstvo.“ Správa o svetovej populácii, 1990
SVET GRÁLU 21/2009
 
Príbeh:
"Pane, daj mi z tej vody"
Ježiš putoval so svojimi učeníkmi ďalej. Na svojej ceste do Galilei prechádzal Samáriou. Pri Sicheme odpočívali. Zatiaľ čo učeníci išli do mesta, aby kúpili jedlo, Ježiš sa posadil na okraj studne, a hýbali ním všelijaké myšlienky. Túto studňu vykopal Jakub, ten Jakub, ktorého Židia nazývali jedným z praotcov. Boli hrdí, že z neho pochádzajú. Volali sa vyvoleným národom, a aj ním boli. Ale namiesto toho, aby sa stali vedomými tejto milosti, videli v tom zásluhu. Oni sami si zatarasili všetky cesty nahor a sťažili mu tým vykonanie jeho diela na ich dušiach. S povzdychom sa Ježiš rozhliadol dookola. Bola za ním dlhá cesta; bol unavený a smädný.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Téma:
Okultizmus - chôdza po tenkom ľade
Mentálne techniky a duchovný vývoj
„Istý žobrák sedel mnoho rokov pri ceste. Jedného dňa išiel okolo cudzinec. „Môžete mi dať nejaké drobné?“ zamumlal žobrák a nastavil cudzincovi starú čapicu. „Nemám nič, čo by som vám mohol dať,“ odpovedal cudzinec. Potom sa žobráka spýtal: „Na čom to sedíte?“ „Je to len stará debna,“ odpovedal žobrák. „Sedím na nej odvtedy, čo si pamätám.“ „Už ste sa niekedy pozreli dovnútra?“ spýtal sa cudzinec. „Nie,“ odpovedal žobrák. „Prečo by som to robil? Nič tam nie je...“ „Tak sa tam pozrite“, povedal mu cudzinec. Žobrák otvoril veko. Na svoj úžas a radosť zistil, že debna je plná zlata...
SVET GRÁLU 21/2009
 
Prikázanie:
Prvé prikázanie
Mojžiš kedysi na hore Sinaj oznámil vyvolenému národu Desatoro Božích prikázaní. Prikázania sú dobre mienené rady, životné pomoci, ktoré nám boli darované ako „ukazovatele cesty“, aby nás viedli na tejto Zemi, z ktorej by sme sa po zmysluplne prežitom bytí mohli opäť vrátiť do svojho domova, zasľúbeného raja. Prvé prikázanie hovorí: „Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Zdravie:
Tretia cesta za zdravím
Uzdraviť sa = učiniť duchovný pokrok! = učiniť sa lepším!
Keď ochorieme, naša prvá cesta zákonite vedie k lekárovi, nie vždy to však pre získanie zdravia stačí. Ani druhá cesta – za rôznymi liečiteľmi, šamanmi a korenárkami – nás častokrát neuspokojí, a tak človek nastupuje tretiu cestu, keď sa začne o seba starať sám – tu však nemám na mysli len zdravú výživu a správny pitný režim, ale skôr hlboké zamyslenie sa nad sebou samým.
SVET GRÁLU 21/2009
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 21/2009       
 
Na záver...:
Príroda, prečo nám to robíš?
Hovorí sa tomu prívalové dažde. Začalo sa to v jedno júnové ráno. Nebo, po mnoho dní nabíjané horúčavou, vodou a energiou sa v okamihu obrátilo hore dnom a vylialo celý svoj obsah na malé kúsky zeme. Miestami napršal za niekoľko desiatok minút viac než hektoliter vody na meter štvorcový. Zo svahov sa valili vodopády, z polí tony bahna a všetko sa to zlialo v potokoch a riečkach. Skromné potôčiky, z milosti vykázané do zregulovaných korýt, sa v minútach zdvihli až o sedem metrov a rozliali sa do neuveriteľných rozmerov.
SVET GRÁLU 21/2009
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!