Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 24 / 2010

 

Svet Grálu č. 24 / 2010
Téma:  Tajomná moc myšlienok
jún - august 2010
vyšlo 1.6. 2010Na úvod...
Príroda: Prečo miznú včely?
Zdravie: Neviditeľný most
Téma: Výskum myšlienok
Téma: O psoch, čo čítajú myšlienky
Rozhovor: Homeopatia - vášeň na celý život
Téma: Mágia - cesta do neznáma
Klíma: Zmena klímy a príroda
Seriál: Tajomstvo zrodenia - 4. časť
Recenzia: Sila prítomného okamihu
Téma: Telepatia - podvod alebo prirodzená schopnosť?
Zdravie: Cesta k životu - 3. časť
Prikázania: Štvrté prikázanie
Fotoreportáž: Malta
Hudba: Josef Suk
Náboženstvo: Sedem rokov núdze
Poviedka: O duši, ktorá hľadala domov
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Nech prvý hodí kameňom
 
   Z obsahu 24. čísla jún 2010 - august 2010:

 
Na úvod...
To sa tak niekedy v noci zobudíte, založíte si ruky za hlavu a pozeráte sa a počúvate. Vidno strop, v polotme akoby prázdny, no v skutočnosti plný myšlienok a predstáv. Aj cez okno vidieť ešte kus oblohy s pár hviezdičkami, zvyšok sa do okna nevojde, pretože je stiesnený okolitými strechami. Počuť nočné mesto, oddychujúce po hašterivom a nervóznom dni, konečne sem dosiahol i vesmír a nalieva doň silu, aby jej zostalo dobrým ľuďom na celý zajtrajšok. Mozog sa vám krúti ako horúca parná turbína, vyrábajúca vo dne v noci elektrinu, i keď ju už nikto nepotrebuje. Myšlienky, myšlienky, myšlienky.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Príroda:
Prečo miznú včely?
Na Zemi žijú včely už dlho. Včelie fosílne nálezy sú síce veľmi vzácne, napriek tomu vznikol na základe rôznych paleolontologických štúdií rad hypotéz, z ktorých sa postupne vytvorila prijateľná predstava o dávnom vývoji včiel. Predpokladá sa, že včely sa vyvinuli asi pred 80 miliónmi rokov z predkov podobných osám, ktoré opustili mäsitú stravu a stali sa vegetariánmi. Postupne sa včely prispôsobovali zberu peľu a nektáru. Odlišné podmienky sa podieľali na bohatej druhovej rozmanitosti včiel a jej príbuzných – od včiel samotárskych cez čmeliakov, včely bezžihadlové (tropické) až po včely žijúce sociálne v početných spoločenstvách. Najdokonalejšiu formu takého spoločenstva vytvorila včera medonosná.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Zdravie
Neviditeľný most
MODRÁ SKALICA – liečebný prostriedok, ktorý upadol do zabudnutia...
Síran meďnatý, alebo inak modrá skalica je biela kryštalická látka, ktorá pri kontakte s vodou zmodrie. Využíva sa v mnohých oblastiach ako napríklad v ovocinárstve na postreky viniča a ovocných stromov. Jeho využitie ako liečebného prostriedku je menej známe možno i kvôli tomu, že nebola pochopená podstata účinku tejto metódy.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Téma:
Výskum myšlienok
Každý bude iste súhlasiť s tým, že smutné a depresívne myšlienky podobne ako aj myšlienky optimistické a veselé silne ovplyvňujú celkový duševný, psychický i telesný stav človeka. Tu ide predovšetkým o naše vnútro, vonkajší svet akoby nimi ostal nedotknutý. Na druhej strane je zrejmé, že činom najskôr predchádzajú myšlienky. Bez nich sa nezaobíde ani projekt stavby, ani hudobné dielo, ani žiadne bežné činnosti denného života. Navyše sa zdá, že myšlienky nášho denného života môžu byť dosť silné na to, aby na nás doliehali i v noci počas spánku.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Téma:
O psoch, čo čítajú myšlienky
Človek sa už nemôže ďalej uzatvárať pred poznaním, že telepatia, jasnovidectvo, predvídavosť a ktoviečo iné nie sú schopnosti výlučné len u ľudí. Jedným z prvých, ktorí sa na akademickej pôde pustili do skúmania zatiaľ stále spornej oblasti, bol v dvadsiatych rokoch minulého storočia sovietsky psychiater a neurológ Vladimir Michailovič Bechterev. Svoje experimenty s telepatickou komunikáciou u zvierat vykonával v leningradskom ústave, ktorý dnes nesie jeho meno.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Rozhovor:
Homeopatia - vášeň na celý život
s Teréziou Stankovskou
„Venujem sa klasickej, anglickej homeopatii, ktorá uznáva princípy zakladateľa homeopatie Samuela Hahnemanna a rozvíja ju do moderných smerov. Liečime podľa holistického princípu „podobné sa lieči podobným„. Je to princíp, ktorý hovorí, že telo a duša je jeden celok. Nemôžeme liečiť fyzické telo, pokiaľ nebudeme liečiť chorého najskôr na duševnej úrovni. Problémy na duševnej úrovni sa potom prejavujú vo fyzickej rovine v podobe chorôb. Nemôžem liečiť len niektorý orgán človeka, pretože napr. bolesť je len signalizácia, že s človekom nie je niečo v poriadku.„
SVET GRÁLU 24/2010
 

Téma:
Mágia - cesta do neznáma
Je málo pojmov, ktoré môžu v človeku vyvolať také mnohoraké pocity, ako je mágia. Pojem, ktorý u niekoho vyvoláva len súcitný pohľad nad nevedomosťou a naivitou, u iného pocit bázne a nesmiernej príťažlivosti, u ďalšieho zas pocit ostychu až veľký strach. Mágia je skrátka pojem zahalený závojom, pod ktorým však málokto očakáva niečo kladné a pozitívne. Mágia ja každopádne súčasťou ľudstva a možno povedať, že je taká stará ako ľudstvo samo, aj keď zmysel tohto pojmu sa počas tisícročí menil.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Klíma: Zmena klímy a príroda
Nedostatok vody zasiahol aj Alpy
Alpský región je ohrozený nedostatkom vody. Centrum pre geoinformatiku Univerzity v Salzburgu spoločne s európskymi expertmi pracuje na medziodborových konceptoch, ktoré by tento problém pomohli zvládnuť.
"Masové vymieranie rastlinných druhov už začalo!"
"Ešte za nášho života môže byť polovica všetkých dnešných druhov rastlín vyhubená," varuje Bradley J. Cardinal, vedúci aktuálnej porovnávacej štúdie o svetových trávnych ekosystémoch.
Vplyv globálnej zmeny klímy na vznik oceánskych zón smrti
Vplyvom zmeny klímy porastie počet zón smrti v oceánoch. Popri vzrastajúcom okysľovaní sa v moriach v budúcnosti rozšíria aj zóny s nízkym obsahom kyslíka, ktoré neumožňujú žiadnu vyššiu formu života.
SVET GRÁLU 24/2010
 


Seriál:
Tajomstvo zrodenia - 4. časť
Výber mena a výchova pred narodením
Človek by povedal, že krstné mená sa volia náhodne, no v skutočnosti to však tak nie je. Každé krstné meno má totiž zvláštnu silu a zodpovedá osobnosti toho, kto je jeho nositeľom. A ani k jeho voľbe v skutočnosti nedochádza náhodne, pretože rozhodnutia rodičov podliehajú zákonu príťažlivosti rovnorodého.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Recenzia:
Sila prítomného okamihu
Eckhart Tolle ukazuje, že príčinou nášho nešťastia – a prekážkou pre dosiahnutie skutočného šťastia – je naše stotožnenie sa s mysľou, s neustále sa krútiacim kolobehom pozemských myšlienok. Myseľ, ktorá mala byť nástrojom ducha pre život na Zemi, sa vyšvihla na post riadiacej jednotky a odrezala nás od vyššej inteligencie, od nášho pravého bytia.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Téma:
Telepatia - podvod, alebo prirodzená schopnosť
Paul práve nemal žiadnu naliehavú prácu. Vtom mu zrazu napadlo zavolať svojmu priateľovi Emilovi. Siahol teda po svojom mobilnom telefóne, stlačil pár tlačidiel, na displeji sa objavila Emilova fotografia, stlačil tlačidlo ešte raz a čakal na zodvihnutie. „Zvláštne“, začul Emilov dôverne známy hlas. „Práve som na teba myslel. To bola určite telepatia!“
„Myslíš? – Nechce sa mi to veriť“, namietol Paul. „Ako často som na teba myslel, bez toho, že by si si to vôbec všimol. Určite to bude náhoda, že si si na mňa spomenul práve teraz, skôr než som ti zavolal...“
SVET GRÁLU 24/2010
 

Zdravie:
Cesta k životu - 3. časť
Liečivá sila - magnetizmus a zázračné uzdravenie
Ľudia obdarení liečivou silou sú odvekými sprievodcami chorých. Takmer vždy sa však svojimi schopnosťami vymykali súdobému medicínskemu poznaniu, dnešok nevynímajúc. Nedôvera, prenasledovanie a závisť dodnes sprevádzajú ich cestu rovnako, ako úcta a obdiv.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Prikázania:
Štvrté prikázanie
„Cti otca i matku“
Nedávno sme sa s kolegom zhovárali o štvrtom prikázaní. Uprostred rozhovoru ma prerušil a s ľahko ironickým úsmevom nadhodil: „Snáď nechcete so všetkou vážnosťou tvrdiť, že desatoro prikázaní má dnes ešte význam?! Zamyslite sa predsa, kedy prikázania – ak je vôbec možné ich odvodzovať od nejakého autora – vznikli! Údajne pred tromi tisíckami rokov. Prosím vás, aké spoločenské pomery vtedy vládli? Pozrime sa napríklad na štvrté prikázanie: deti, predovšetkým synovia, boli vtedy pre svojich rodičov „zaopatrením v starobe“!“
SVET GRÁLU 24/2010
 

Fotoreportáž:
Malta
Svojou strategickou polohou odpradávna pútala pozornosť najrôznejších dobyvateľov: Feničanov, Rimanov, Byzantíncov, Vandalov, Arabov či Normanov. Tí všetci tu, na tomto maličkom území, zanechali svoje stopy.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Hudba:
Josef Suk
O vernom milovaní Radúza a Mahulieny
Josef Suk starší (1874 – 1935), žiak a zať Antonína Dvořáka, český skladateľ, huslista a člen slávneho Českého kvarteta, bol veľkým lyrikom českej hudby. Na jednej strane človek s nesmiernym pokladom láskavosti a vrúcneho citu, na druhej strane opora a disciplinovaný člen najlepšieho vtedajšieho českého sláčikového kvarteta, pracovitý skladateľ, komponujúci svoje diela v hotelových izbách a v čase krátkych letných prázdnin.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Náboženstvo:
Sedem rokov núdze
Faraónovi sa sníval sen, ktorý sa opakoval a znepokojoval ho. Videl v ňom sedem dobre vykŕmených kráv, ktoré potom zožralo sedem vychudnutých, slabých kráv. Musel nad snom premýšľať. Nakoniec si nechal zavolať izraelitu Jozefa, nech mu sen vyloží.
A tak Jozef faraónovi vysvetlil, že vo sne ide o prirovnanie. Sedem krásnych a dobre vykŕmených kráv predstavovalo sedem rokov, počas ktorých sa dala očakávať veľmi bohatá úroda. Sedem hladných kráv naproti tomu oznamovalo príchod siedmich nasledujúcich rokov biedy a nedostatku.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Poviedka:
O duši, ktorá hľadala domov
Dlhé tri dni a tri noci sa Renáta odhodlávala na tento krok a zvažovala všetky pre a proti. Rozum jej hovoril, aby urobila, čo požadoval jej priateľ; no jej cit, ten materinský, ktorý sa v nej začal prebúdzať, keď zistila, že je tehotná, ju od tohto kroku odrádzal. Renátin priateľ deti nechcel, to jej dal už predtým nekompromisne najavo. A teraz dostala na výber – buď on, alebo dieťa. A pretože Renáta toho muža milovala a nedokázala si predstaviť život bez neho, vyhral v ťažkom vnútornom boji rozum. Teraz teda sedela Renáta v čakárni gynekológa, aby požiadala o prerušenie tehotenstva.
SVET GRÁLU 24/2010
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail: redakcia@svetgralu.sk
SVET GRÁLU 24/2010       
 

Na záver...
...nech prvý hodí kameňom
Kameň môže byť veľmi tvrdý. Kameň môže byť veľmi ostrý, môže byť veľmi ťažký. S kameňom sa dá budovať, ale tiež zraniť alebo ublížiť. Celkom zreteľne si ešte spomínam, ako po pustošivom bombardovaní môjho rodného mesta v roku 1945 pukali obrovské kamene starobylého kostola, ako kamenné múry barokových domov ležali v rozvalinách na rozrytých uliciach a zuhoľnatené zvyšky múrov – kamenní svedkovia bývalých múzeí, divadiel a kultúrnych stredísk – sa varovne týčili ako žalujúce prsty.
SVET GRÁLU 24/2010
 
 

 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!