Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 25 / 2010

 

Svet Grálu č. 25 / 2010
Téma:  Dospievanie - kľúč k dospelosti
september - november 2010
vyšlo 1.9. 2010


Na úvod...
Téma: Dospievanie - bod obratu
Výskum: Vedomie existuje mimo tela
Náboženstvo: Ako vznikol Korán
Téma: Výchova dospievajúcej mládeže
Príroda: Humus - šanca pre klímu
Seriál: Čo všetko sa udeje, kým sa narodí človek
Hudba: Písané krvou
Rozhovor: Dospievanie? To je, keď sa dostaneš na koniec piesne?
Reportáž: Turzovka - Slovenské Lurdy
Fotoreportáž: Bretónsko
Zdravie: Cesta k životu
Prikázanie: Piate prikázanie
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Výchova s rešpektom
 
  Z obsahu 25. čísla september - november 2010:

 

Na úvod...
„Hanička, už si si vyčistila zuby?“
„Hej, babička!“
„Nehovorí sa hej, ale áno, Hanička!“
„Áno, babička.“
„Tak hej, Hanička.“
Tento pôvabný rozhovor sa skutočne svojho času odohral a je škoda nechať ho zapadnúť do nevedomia, zvlášť keď sa dnes vo Svete Grálu rozprávame o výchove nedospelých k dospelosti. Výchova? No na výchovu sú metódy a snáď aj škola, v tej sa ľudia vychovávajú, nie? Vlastne nie, v škole sa skôr učia než vychovávajú, to je rozdiel. Učenie je niečo ako márne prelievanie desaťlitrovej bandasky do dvojlitrovej pet fľaše, zvyšok sa aj tak rozleje. A tá voda aj tak nie je veľmi pitná, zo studne je lepšia. A výchova – čo je to vlastne? Výchova je niečo, na čo nemáme čas, veď sme dospelí, a teda nestíhame.
SVET GRÁLU 25/2010
 


Téma:
Dospievanie - bod obratu

Hovorí sa, a asi to tak i bude, že dospievajúci už nie je dieťa, a nie je ani dospelý. Že dospievanie už znamená koniec detstva. Dievčatám a chlapcom sa mení telo i osobnosť a začínajú pohlavne dozrievať. Toto obdobie prežíva intenzívne nielen ten „skoro“ dospelý, ale celá jeho rodina a blízke okolie. Podľa odborníkov dospievanie u dievčat sa začína medzi 11. a 13. rokom a u chlapcov medzi 13. a 15. rokom. Človek začína rýchlejšie rásť, mení sa na fyzickej i psychickej úrovni. V období dospievania si človek začne oveľa viac uvedomovať svoju osobnosť. Napodobňuje myšlienky, ktoré sú charakteristické pre jeho generáciu, búri sa proti autorite, obzvlášť tej rodičovskej.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Výskum:
Vedomie existuje mimo tela

Ľudia, ktorí sa dostanú na hranicu smrti, často hovoria o zážitkoch, ktoré akoby prebiehali mimo ich telesnej schránky. Niekoľko takých „zážitkov blízkych smrti“ sme už v našom časopise publikovali. Avšak akú vedeckú hodnotu majú tieto rozprávania? Náš redaktor Michael Oort sa na túto tému rozprával s holandským kardiológom Pimom van Lommelom (1943), ktorý na základe vlastnej rozsiahlej štúdie o zážitkoch blízkych smrti prišiel k záveru, že vedomie existuje i mimo tela.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Náboženstvo:
Ako vznikol Korán

Náboženský a kultúrno-historický význam koránu je všeobecne uznávanou skutočnosťou. Moslimovia veria, že Korán obsahuje doslovne zaznamenané zjavenie, ktoré sa dostalo Mohamedovi, ale do podoby v akej ho poznáme dnes bol zostavený až po Mohamedovej smrti. Korán nemá pevnú štruktúru, „plynulý príbeh“, ide skôr o akési posolstvo či zaznamenané prejavy. Mohamed nebol iba duchovnou autoritou, ale aj politickým a vojenským vodcom vtedajšej Ummy (komunity veriacich), preto aj obsah Koránu zodpovedá jeho vtedajšej aktuálnej situácii a potrebám. Korán dosť dobre nemožno porovnávať napr. s biblickým Novým zákonom. Je skôr ráznejší, stanovuje pravidlá, príkazy, zákazy a niekedy aj tresty za porušenie pravidiel. Islam nerozlišuje medzi náboženstvom a právom. Na základe nových výskumov profesora Luxenberga sa možno domnievať, že stav vtedajšej nerozvinutej arabčiny nezodpovedal Mohamedovým potrebám, a teda že sa Mohamed uchyľoval k vtedajšiemu „esperantu“ Blízkeho východu, k aramejčine. Sprostredkujúca úloha Koránu medzi viac než tisícročnou aramejskou kultúrou a arabskou kultúrou bola síce viditeľná, ale podiel aramejčiny pritom nebol dostatočne hodnotený. Toto bolo určujúce, že sa interpretácia Koránu uberala smerom, ktorý Korán nikdy nezamýšľal.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Téma:
Výchova dospievajúcej mládeže

alebo ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva
Je to už skoro 30 rokov, čo som začala vychovávať nielen vlastné deti, ale aj cudzie. Najprv v školskej družine a posledných 15 rokov som mala príležitosť byť priateľkou, vychovávateľkou a náhradnou mamou dievčatám z obchodnej akadémie a športového gymnázia v Jablonci nad Nisou. Išlo o vekovú kategóriu 15 až 19 rokov a prácu v domove mládeže s celotýždenným režimom.
Moje bohaté skúsenosti a zážitky vychádzajú z praxe, a nejeden pedagogický teoretik by si istotne trhal vlasy na hlave nad mojimi výchovnými metódami. Je to zvláštne, ale fungovali – a nielen to. Vychovávali študentov i mňa. Preto by som sa chcela poďakovať všetkým študentkám za krásne chvíle, za smiech i plač, za zlosť i za ochotu, za malé i väčšie podvodíky, ale predovšetkým za krásne priateľstvá. Mnohé trvajú dodnes.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Príroda:
Humus - šanca pre klímu

Už niekoľko desaťročí je známe, že obsah oxidu uhličitého v zemskej atmosfére dramaticky rastie. Väčšina vedcov sa dnes zhoduje v tom, že stúpajúca koncentrácia CO2 vedie ku globálnemu otepľovaniu, čo spôsobuje vrásky mnohým ľuďom na tejto Zemi. Množia sa preto pokusy produkciu oxidu uhličitého celosvetovo znížiť a toto zníženie aj finančne stimulovať. Dá sa azda takto zabrániť blížiacej sa katastrofe?
SVET GRÁLU 25/2010
 

Seriál:
Čo všetko sa udeje, kým sa narodí človek

TAJOMSTVO ZRODENIA 5. diel
V predchádzajúcich častiach seriálu sme si povedali, ako pri inkarnácii a zrodení pôsobí „zákon príťažlivosti rovnorodého druhu“. Vďaka nemu sa dieťa nemôže inkarnovať k ľubovoľným rodičom, ale len k takým, ktorí sa k nemu hodia. Zákon priťahovania rovnorodého sa prejavuje nielen v duchovnej, ale aj v telesnej úrovni. Duch môže vstúpiť iba do takého tela, ktoré mu vlastnosťami zodpovedá alebo mu je veľmi blízke. Dynamický a podnikavý duch sa napríklad nevtelí do jemného a krehkého tela. Telesná schránka, do ktorej duša pri inkarnácii „vkĺzne“, je ako oblek, ktorý musí dokonale sadnúť, aby človek pomocou neho mohol splniť svoju životnú úlohu.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Hudba:
Písané krvou

Leoš Janáček je jedným z posledných svetovo uznávaných českých skladateľov. Jeho diela sú uznávané a hrajú sa od Európy po Japonsko. Ako Česi alebo Slováci môžeme navyše obdivovať jeho zmysel pre prenos ľudskej reči do hudby. I ľudovú reč dokáže pretvoriť v jej rytme i melodike do sveta tónov a hudobného vyjadrenia. Jeho hudba, nabitá emóciami, priťahuje práve poslucháčov, bažiacich po citovom bohatstve v dnešnom modernom svete a plní koncertné sály i hľadiská divadiel. Ak však zájdeme na jeho operu doma, uvidíme okolo seba – no, povedzme tak spolovice naplnené hľadisko. Zatiaľ čo včera na ľúbivú taliansku operu bolo vypredané. Prečo je to tak? My ľudia máme najradšej príjemné, lahodiace zážitky. A to napriek tomu, že vieme – aspoň my, čitatelia tohto časopisu to vieme – že práve tie trpké prežitky sú vzdialené plochosti, povrchnosti, majú hĺbku, prekypujú vnútorným nábojom, dokážu nás meniť a dodávať nám rýdzosti.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Rozhovor:
Dospievanie? To je, keď sa dostaneš na koniec piesne?

Rozhovor s Lenkou Preňkovou a Soňou Sugrañes
Je neskoré popoludnie, prvý máj... my tri sedíme na záhradke a rozprávame sa o dospievaní. Tentoraz nie som redaktorka, ktorá kladie otázky na tému odborníkom. Hovoríme si o svojich skúsenostiach; nemáme recept, hotové názory, hotové teórie. Som jedna z nich. Som rovnako ako ony, matka pomaly dospievajúcich synov, ony sú navyše ešte učiteľky dospievajúcich študentov, predtým učiteľky malých detí. Aj keď som sa zo všetkých síl snažila klásť rôznorodé otázky k téme, vždy sme nakoniec skončili pri rovnakých pojmoch: zodpovednosti, rešpekte, šťastí, radosti a láske... Aj keď sme sa zo všetkých síl snažili držať sa obdobia dospievania, vždy sme nakoniec zistili, že rovnaký model prístupu k dospievajúcim platí aj pre najmenšie deti a platí aj pre dospelých...
SVET GRÁLU 25/2010
 

Reportáž:
Turzovka - Slovenské Lurdy

Sú na zemi miesta, ktoré človeka priťahujú zvláštnou silou bez toho, aby na to bolo akékoľvek rozumové vysvetlenie; až dovtedy, kým nepríde nezvratný impulz a cesta sa potom konečne uskutoční. To sa stalo i nám.
Za sto rokov po udalosti v Lurdoch, kde sa štrnásťročnej dievčine Bernadette Soubirousovej zjavila krásna „pani“ v bielych šatách, sa stalo čosi podobné aj na Kysuciach – na pomedzí Slovenska, Moravy a Sliezska – v kopaničiarskom kraji blízko mesta Turzovka na hore Živčáková na mieste nazvanom „Pri obrázku“.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Fotoreportáž:
Bretónsko

Ak chcete naplno prežiť, čo znamená pojem GENIUS LOCI, vydajte sa do Bretónska. Na tomto najzápadnejšom výbežku kontinentálnej Európy sa s mimoriadnou silou stretáva vplyv geologickej stavby polostrova s klimatickými podmienkami a bohatou históriou osídlenia človekom. Búriaci živel Atlantického oceánu dá človeku pocítiť pokoru pred veľkosťou prírodných živlov.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Zdravie:
Cesta k životu, 4. diel

Tajomstvo energetickej výmeny - Čakry, aura, energetické pole
V tomto seriáli Sveta Grálu sa budeme venovať popisu zásad medicíny budúcnosti, ktorá ľuďom bude pomáhať nielen liekmi a operačnými zásahmi, ale bude začínať jemnejšími oblasťami. Pre túto „cestu k životu“ má veľký význam poznanie o čakrách, aure a energetickom poli, v ktorom človek žije.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Prikázanie:
Piate prikázanie

Výzva „nezabiješ“, rovnako ako všetky Božie prikázania, sa obracia k nám ľuďom, aby usmernila naše konanie. Požaduje zmenu v našom správaní aby nás ochránilo pred ťažkými následkami.
Už biblický príbeh Kaina a Ábela však ukazuje, že čoskoro po vzniku stvorenia došlo k bratovražde. Z nízkych pohnútok, totiž z dotknutej sebalásky, zabil Kain svojho brata Ábela. Trpké dôsledky tohto činu sú nám známe. Žiadny človek nesmie skracovať Bohom darovaný život – ani svoj, ani život nikoho iného. Inak si privlastňuje právo, ktoré mu nenáleží a tým najzávažnejším spôsobom zaťaží svoj osud, ktorý bude musieť trpkým prežitím odpykať. Pre ozrejmenie môžeme povedať aj: „Neubiješ!“, potom bude jeho zmysel, tento pokyn ako máme žiť, jasnejší.
SVET GRÁLU 25/2010
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 25/2010       
 

Na záver...
Výchova s rešpektom
Tým, že dávame deťom priestor na ich názor a riešenie vo veciach, ktoré sa ich týkajú, nechávame im výber a nesúdime ich, tým im postupne odovzdávame zodpovednosť za to, pre čo sa rozhodli. A to je ohromná úľava. Významne ubudlo konfliktov. Zrazu je tu energia a chuť pripravovať druhým aj sebe pozitívne zážitky – ocenenie toho, čo sa darí, pochopenie, keď sa nedarí, povzbudenie, keď je toho na niekoho veľa, i ospravedlnenie, keď sa niekedy „sekneme“. To všetko je veľmi neľahké, ba nemožné, keď je človek plný negatívnych emócií.
SVET GRÁLU 25/2010
 

 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!