Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 26 / 2011

 

Svet Grálu č. 26 / 2011
Téma:  Predposledné Vianoce, alebo zbytočná panika?
december 2010 - február 2011
vyšlo 1.12. 2010


Na úvod...
Náboženstvo: "Očisti svoje srdce od zlého"
Zdravie: Feng Shui
Téma: Zánik sveta v decembri 2012
Zdravie: Cesta k životu
Hudba: Jozef Bohuslav Foerster
Rozhovor: Svetlo, ktoré lieči
Téma: Nepoznáme hodinu
Posolstvo Grálu: Vianoce
Príroda: Skrytý národ
Fotoreportáž: Island
Seriál: Tajomstvo zrodenia
Voda: Tajomstvo živej vody
Prikázania: Šieste prikázanie
Poviedka: Ako sa k nám vrátil Vašek
Názory: Listy čitateľov
Rozhovor: EFEZUS - 20. výročie vydavateľskej činnosti
Na záver...
 
  Z obsahu 26. čísla december 2010 - február 2011:

 

Na úvod...
Vianoce sú oriešok zabalený v staniole. Zvonku tvrdá trblietavá škrupinka, šuštiaca zhonom, starosťami a problémami, vnútri mäkké sladké jadro. Ako to vlastne chutí a vonia? Keby sme usudzovali len podľa toho staniolového obalu, museli by sme tento sviatok vyhlásiť za pochabé vyvrcholenie celoročnej honby za nepotrebnými vecami. Necháva za sebou dospelých uštvaných
zháňaním všemožných balíčkov „pre radosť“ a deti zavalené tuctami hračiek, ktoré im ani nebudú mať kedy prirásť k srdcu.
A predsa… čo sa to v nás ozve, keď zaznie čarovné slovo Vianoce? Spomienka na detstvo? Túžba? Po čom
vlastne?
SVET GRÁLU 26/2010
 


Náboženstvo:
"Očisti svoje srdce od zlého"

Spomínam si, ako veľmi som sa zašpinil, keď som za starých čias vždy na jeseň musel do pivnice odpratávať uhlie. Nákladiak doviezol túžobne očakávaný náklad paliva priamo pred pivničné okno a vyklopil ho tam. O uskladnenie sa teraz musel postarať nájomca sám. Prezliekol som sa a dal sa do ťažkej práce, trvajúcej niekoľko hodín. Musím podotknúť, že to neboli brikety – tvrdé lisované uhlie, ale bolo drobivé a pri manipulácii sa rozlamovalo. Lepivý uhoľný prach, ktorý pri tom vznikal, sa usádzal na celom tele.
Po vykonanej práci som sa tešil na kúpeľ, ako sa poriadne vydrhnem kefou a moje telo bude opäť čisté.
Aj biblický prorok Jeremiáš hovorí o nepríjemnej, ťaživej nečistote, no nie o tej navonok viditeľnej; žaluje rovnako zlé, neviditeľné poškvrnenie srdca: „Očisti svoje srdce od zlého, aby sa ti dostalo pomoci!
SVET GRÁLU 26/2010
 

Zdravie:
Feng Shui

energia priestoru pre zdravý a harmonický život
Už od pradávna si človek hľadal príbytok, ktorý by mu poskytoval bezpečie, ochranu, teplo, možnosť načerpať energiu a ktorý mu umožní prežitie. Dlho pozoroval krajinu,
v ktorej žil a hľadal v nej vhodné miesto na svoj príbytok. Vnímal celkový ráz krajiny, i jednotlivé miesta, kde sa môže usadiť, zároveň s podmienkami, ktoré poskytujú – vodu, čerstvý vzduch, ochranu pred vetrom a podobne. Dlhodobou spätosťou s prírodou si tak človek vypestoval cit pre správny priestor; vedel odhadnúť, kde sa bude cítiť dobre a bezpečne, aby načerpal nové sily. Naučil sa zosúladiť svoje potreby s tým, čo ponúka prostredie, v ktorom žije a prijímať tak energiu z prírody. Bol si totiž vedomý, že ak sa vyčerpá zbytočným bojom s prírodou, bude mu vynaložená energia chýbať na samotné jeho prežitie.
SVET GRÁLU 26/2010
 


Téma:
Zánik sveta v decembri 2012

Už ste o tom počuli? 21. decembra 2012 zanikne svet. Ale možno to bude až 22. alebo 23. decembra... Iste ste sa už s tým stretli. Na tému „zánik sveta v roku 2012“ vznikli desaťtisíce internetových stránok, uskutočnilo sa množstvo vedeckých a pseudovedeckých rozhovorov v časopisoch, vyšlo mnoho kníh a filmových hitov ako napríklad “Deň nezávislosti”, “Deň potom” a “2012” od režiséra Rolanda Emmericha. Ten v tom poslednom necháva Zem padnúť do hrôz sopečných výbuchov a obrovských vĺn. Ešte nikdy sme nevideli dokonalejšie zinscenovaný „koniec sveta“. Mayovia nás vraj pred týmto decembrovým dňom varovali…
SVET GRÁLU 26/2010
 

Zdravie:
Cesta k životu

Pojmom karma, prevzatým z indickej mystiky, sa obvykle označujú následky nášho konania z predošlých inkarnácií, ktoré sa teraz, v tomto živote prejavujú a určujú najdôležitejšie okolnosti nášho bytia – miesto narodenia, rodičov, spoločenské postavenie, zdravie, nadanie a mnohé ďalšie.
Vnímanie existencie zákona zvratného pôsobenia našlo vyjadrenie v rade úsloví: „Kto druhému jamu kope, sám do nej padne“, „Čo zaseješ, to aj zožneš“, „Má čo chcel“ alebo „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“. Na tieto úslovia si často spomenieme hlavne v takých prípadoch, ktoré sa bezprostredne netýkajú nás osobne. Je pozoruhodné, že si zákonitosť spätného pôsobenia uvedomujeme predovšetkým tam, kde nejaká nepríjemnosť postihla niekoho iného. Ak sme to však my, komu sa nedarí, dôslednosť v myslení nás opúšťa a nadobúdame dojem,
že žneme niečo, čo sme nezasiali. Za istých okolností sme teda ochotní veriť v zákonitosti života, v iných situáciách ich naopak tvrdošijne odmietame a zahniezdime sa v role obeti.
SVET GRÁLU 26/2010
 


Hudba:
Jozef Bohuslav Foerster

Zbožnosť v hudbe
V roku 1910 píše Zdeněk Nejedlý v monografii Josef B. Foerster: „Najvyšším prejavom rýdzej ľudskosti je pre nás dosiaľ duch pravého prvého kresťanstva. Nie cirkevného, formalitného kresťanstva, ale onoho čisto ľudského kresťanstva, ktoré k nám hovorí z evanjelia a prvých legiend… takýmto hudobným dielom najľudskejšieho kresťanstva, najľudskejšej zbožnosti, dielo také úchvatné, že stačí tvoriť celé svety, je Wagnerov Parsifal… Wagner bol génius tej epochálnej sily, ktorá tvorí nové svety, dáva im nový vzduch a živí v nich nové bytosti“, píše Nejedlý a hľadá zbožnosť vo vtedajšej českej hudbe.
Smetana bol slobodomyseľný, jasný, citlivý duch, ale bez náboženského cítenia. Pre ľudovú zbožnosť mal pochopenie, pokiaľ súvisela s ľudovým životom, tradíciou. Púťová procesia v opere Tajemství je krásna epizóda, skôr je však ľudovým folklórom, než prejavom zbožnosti. Smetana nebol zbožný.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Rozhovor:
Svetlo, ktoré lieči

Rozhovor s psychoterapeutkou MUDr. Denisou Borošovou
V zimnom období mnoho ľudí pociťuje nepohodu spojenú s úbytkom prirodzeného slnečného svetla, ktorá môže vyústiť do príznakov ako je nesústredenosť, nespavosť a dokonca úzkostné stavy. V našich podmienkach to väčšina lekárov rieši predpisovaním psychofarmák. Syntetické lieky tieto príznaky väčšinou dokážu potlačiť, no zároveň prinášajú mnoho nežiaducich vedľajších účinkov. MUDr. Denisa Borošová z Košíc je na Slovensku priekopníčkou využívania alternatívnej terapie – liečby plnospektrálnym svetlom.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Téma:
Nepoznáme hodinu

Súdny deň sa blíži, koniec sveta je tu! Tieto slová počulo ľudstvo už mnohokrát, no ani raz nedošlo k ich naplneniu. Proroctvá o konci sveta patria k tým najzaujímavejším, ale i najobávanejším a napriek tomu, že žijeme v dobe materializmu, málokoho nechávajú chladným. Možno to je tiež dôvod, prečo sa tejto téme médiá s takou obľubou venujú i dnes. Na internetových stránkach sa vášnivo diskutuje o tajomnom roku 2012, dokonca sa objavujú ankety a stávky, či k niečomu významnému v tomto roku dôjde. Tejto téme sa venuje bulvár, ale i seriózna tlač a ľudia o nej veľmi radi hovoria a diskutujú. Naozaj teda bude čoskoro koniec sveta? Znamená len koniec starej a začiatok novej doby? Možno tieto proroctvá brať vážne?
SVET GRÁLU 26/2010
 

Posolstvo Grálu:
Vianoce

Úryvok z prednášky „Vianoce“ ponúka náhľad do diela „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhardt 1875-1941), ktoré zodpovedá základné otázky o narodení a smrti, o osude a poznávaní Boha. Poznanie prameniace z „Posolstva Grálu“ je nadčasové a stojí nad všetkými konfesiami. Autor odporúča čítať prednášky v stanovenom poradí.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Príroda:
Skrytý národ

Gnómovia a elfovia na Islande
Island je známy vďaka jedinečnej kráse svojej krajiny – a tiež tým, že si jeho obyvatelia zachovali živý vzťah k prírodným bytostiam. Presvedčenie o existencii sveta gnómov a elfov vedie dodnes k zvláštnej forme spolupráce: Islanďania sa vyhýbajú stavbám domov alebo ciest na určitých miestach, ktoré patria „skrytému národu“.
Rozprávky a legendy, ktoré pojednávajú o gnómoch, elfoch a iných prírodných bytostiach, nájdeme všade na svete. Ale nikde inde na svete, iba tu na Islande berú tieto bytosti ako realitu, s ktorou je nutné počítať. Podľa jednej štúdie uvádza 5 %  Islanďanov, že také bytosti videli a 55 % je presvedčených o ich existencii, alebo ju prinajmenšom považujú za vysoko pravdepodobnú.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Fotoreportáž:
Island

Island je ostrov v severnom Atlantiku, v jednej z najčistejších oblastí v Európe. Je veľmi riedko osídlený – žije tu asi 300-tisíc obyvateľov, pričom centrálne oblasti Islandu sú neobývané a okrem krátkeho islandského leta úplne neprístupné.
Základným pilierom islandského hospodárstva je námorný rybolov, alebo ako hovoria Islanďania „Lífíd er saltfi skur“, teda „Život je haring“. Okrem toho sa na Islande chovajú ovce a hovädzí dobytok. Kvôli krátkemu letu a nedostatku slnečného svetla (v zime slnko vychádza len na 3 hodiny) nie je Island vhodný na poľnohospodárstvo, ale vďaka geotermálnej energii sa i pri polárnom kruhu pravidelne zbiera tropické ovocie a kvety z vykurovaných skleníkov.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Seriál:
Tajomstvo zrodenia

Dedíme po rodičoch aj svoje vlastnosti?
Každý človek má svoje jedinečné charakterové črty, silné a slabé stránky, sklony, nadania i chyby. To všetko z neho robí komplexnú a neopakovateľnú bytosť. Vlastnosti ako odvaha, rozhodnosť, trpezlivosť, alebo zvláštne umelecké nadanie či praktické zručnosti sú u niektorých ľudí rozvinuté nápadne, kým u iných sú sotva postrehnuteľné. Dnes sa mylne predpokladá, že ich dedíme po predkoch. V skutočnosti sú naším vlastníctvom ešte pred narodením, prečo však tá podobnosť s rodičmi?
SVET GRÁLU 26/2010
 

Voda:
Tajomstvo živej vody

Pohyb ako prejav života
Ako sa všetko živé okolo nás neustále vyvíja, mení vo svojich formách a súčasne i zachováva vlastnú podstatu, tak i voda kolujúca v prírode prechádza mnohými vývojovými štádiami, aby napokon ako zrelá pitná voda prameniaca z podzemia mohla človeka osviežiť a oblažiť na tele i na duchu. Čo však znamená pojem „zrelá pitná voda“? Je to zdravotne vyhovujúca pitná voda s vyváženým obsahom vápnika a horčíka? Analýzy fyzikálno-chemické a mikrobiologické majú síce nezastupiteľnú úlohu, no sú zamerané iba na určité vlastnosti vody a nemôžu preto zhodnotiť jej celkovú kvalitu. „Živosť“ vody nezmerajú. – Život sa prejavuje pohybom. V čom teda spočíva tajomstvo živej vody?
SVET GRÁLU 26/2010
 

Prikázania:
Šieste prikázanie

Iste nie je náhoda, že po prikázaní „Nezabiješ!“ nasleduje varovanie pred narušením manželstva: pre postihnutých môže znamenať podobnú tragédiu – niečo ako „malú smrť“. Napriek tomu, že manželstvo a rodina patria k základným pilierom fungujúcej spoločnosti, inštitúcia manželstva je dnes čoraz viac spochybňovaná. Spriaznenosť muža a ženy je pritom zjavným Božím zámerom od prvopočiatkov ľudstva.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Poviedka:
Ako sa k nám vrátil Vašek

Bez mačky sa doma nezaobídeme. Bývame v rodinnom dome, navyše blízko rieky, a počas tých krátkych období, keď sme nemali mačku, sťahovali sa nám do pivnice na zimu myši. A tak po tom, čo sa naši dvaja kocúri nevrátili zo svojich výprav, sme si priviezli domov mačičku. Malé mačiatko, čierne ako uhoľ. Rýchle si u nás zvykla, myši preháňala a aby nám urobila radosť, nosila ich ulovené na prah domu.
SVET GRÁLU 26/2010
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 26/2010       
 

Rozhovor:
EFEZUS - 20. výročie vydavateľskej činnosti

V záplave ezoterickej literatúry sú knihy vydavateľstva EFEZUS v niečom jedinečné. Vydavatelia ich nazývajú prírodnou filozofiou a k ezoterike sa nehlásia. Napriek tomu sa v ich knihách dočítate o ľudskej duši, o Bohu, o živote po smrti a reinkarnácii, ale aj o dobách minulých, ktoré sú viac než len historickými faktami. O tom, že cestu knižky od priania ju vydať až na pult predajne sprevádzajú nielen pocity radosti, ale aj obetavosť, hovoria spoluzakladatelia firmy EFEZUS Dr. Eduard Hurta a pán Aleš Sedlák.
SVET GRÁLU 26/2010
 


Na záver...
V každom okamihu môžeme mať niekoho radi, v každom okamihu môžeme svojimi myšlienkami niekoho podporovať.
Chvíle, v ktorých je naša myseľ zaťažená zlobou alebo výčitkami, sú stratenými minútami života.
Nikdy sa nemôže stať, že by v našej blízkosti chýbal človek, ktorému by sme mohli venovať svoje najhlbšie city.
SVET GRÁLU 26/2010
 

 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!