Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu č. 28 / 2011
Téma:  Ekonomika ako hazardná hra
jún - august 2011
vyšlo 1.6. 2011


Na úvod...
Život: Výmena manželiek
Rozhovor: Môj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Súlad
Téma: Slobodný trh - cesta k neslobode
Zdravie: Homeopatia - liečebné umenie
Klíma: Zalesnenie Sahary ochladí Zem
Náboženstvo: "Neste si navzájom bremená"
Téma: Deravá spravodlivosť
Rozhovor: Pokiaľ ráno vyjde slnko, je to dobré
Téma: Kasínový kapitalizmus
Záhady: Fenomén kruhov v obilí
Náboženstvo: Bezohľadný boj o základné pravdy
Hudba: Franz Schubert
Zdravie: Rozlúčte sa s bolesťami
Prikázania: Ôsme prikázanie
Názory: Listy čitateľov
Na záver...
  Z obsahu 28. čísla jún - august 2011:

 

Na úvod...
Globalizácia sa spočiatku javila ako veľmi dobrý prostriedok pre rozvoj chudobných regiónov. Medzinárodný obchod bez bariér mal umožniť krajinám tretieho sveta dostať sa na najlukratívnejšie trhy Európy a severnej Ameriky. V prejavoch politikov a v novinových titulkoch to zaznieva ešte aj dnes idylicky – skoro ako v známej Werichovej pesničke: „Ten dělá to a ten zas tohle... a všichni dohromady budeme mít dost“. Ambiciózny plán sa po druhej svetovej vojne skutočne rozbehol. Ale len pomerne málo ľudí vie, akým spôsobom a s akými výsledkami. Napodiv, najprv bolo potrebné presvedčiť mnohé krajiny, aby začali vôbec niečo na export vyrábať. Väčšina afrických i ázijských krajín vyrábala totiž komodity takmer výlučne pre domácu potrebu. Na super efektívne technológie nemali prostriedky. Preto im skupina najsolventnejších krajín ponúkla takzvanú rozvojovú pomoc. Nazvime to však pravým menom – finančné pôžičky.
SVET GRÁLU 28/2011
 


Život:
Výmena manželiek

„Výmena manželiek“ – citlivému uchu toto slovné spojenie určite nelahodí. A pokiaľ je to názov vysielania, nesie v sebe čosi pohoršujúce. Áno, nemýlite sa – je to zámer. Provokatívne názvy programov vymýšľajú ich tvorcovia, aby zvýšili ich sledovanosť. Pri nahliadnutí do televízneho programu a ani z vysielacieho času nie je jasné, o aký druh relácie vlastne ide. Pri „Výmene manželiek“ to však hneď po prvých minútach vysielania vyjde najavo: očividná snaha o senzáciu. Požadovaný efekt sa dosahuje tým, že v jednotlivých častiach producenti postavia proti sebe osobnosti z diametrálne odlišných spoločenských kruhov – čím rozdielnejšie je sociálne zázemie protagonistov, tým je energia kolízie silnejšia.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Rozhovor:
Môj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Súlad

Rozhovor s Janom Krumlom
Aj Vám sa zdá, že náš vidiek je krásny, že máme krásnu krajinu, ale že s vidieckou výstavbou občas nie je niečo v poriadku? Komunistickú šeď dvojgeneračných hranatých viliek striedajú katalógové domčeky pestrých fasád, do očí bijú vežičky, z jedného domu niečo vytŕča, v druhom sa niečo stráca, kdesi vedľa plánkového plotu sa honosí susedova honosná krútená kovová brána dovezená z Poľska, pribúda satelitných dediniek, kvetiny a stromy typické pre vidiek vystriedala okrasná a cudzokrajná zeleň… Tiež ste si všimli, že na rozdiel od rakúskych dedín tomu u nás chýba štýl, súlad a úcta ku krajine a tradíciám? Máme právo naložiť so slobodou naozaj tak, ako sa nám zapáči a stavať či upravovať svoje domy bez ohľadu na okolitú krajinu či výstavbu? Český architekt Jan Kruml vystihol svoj názor slovami: „Dedinské je všetko prosté, neokázalé, jednoduché, úmerné, ručná práca, láskyplne spracované, citlivé, susedské, pokorné, späté s prírodou a ľudstvom. Cudzie je všetko prenesené , okázalé, vypínavé, nákladné, necitlivé k susedstvu, egoistické, narcistické, vytvárajúce si svoj vlastný, uzavretý svet.“
SVET GRÁLU 28/2011
 

Téma:
Slobodný trh - cesta k neslobode

Túžba po slobode bola a vždy zostane človeku vlastnou. Napriek tomu, že mnohí starí učenci a náboženstvá človeka varovali a nabádali, že skutočnú slobodu človek môže nájsť len vtedy, ak sa zameria na svoj vnútorný život, a oslobodí seba samého od mnohých tak často nepotrebných vecí, človek sa rozhodol hľadať slobodu inde. Pod pojmom sloboda si predstavuje často voľnosť a neviazanosť, neobmedzenosť v pohybe, činoch a myšlienkach, pričom vytýčil aj určité hranice, aby sa sloboda nestala anarchiou. A túto slobodu, alebo presnejšie – predstavu o slobode, sa snaží presadzovať v štátnictve, kultúre, umení, športe a v neposlednom rade aj v hospodárskom živote
SVET GRÁLU 28/2011
 

Zdravie:
Homeopatia - liečebné umenie

Pred 200 rokmi vydal Christian Friedrich Samuel Hahnemann základné dielo o homeopatii. Samuel Hahnemann bol jedným z najznámejších lekárov v dejinách nemeckej medicíny a považuje sa za zakladateľa homeopatie. V roku 1810 vyšlo v Drážďanoch prvé vydanie jeho knihy Organon racionálnej liečby. Organon znamená nástroj alebo návod. Vo svojom diele vytvoril presné návody ako chápať homeopatiu ako lekárske umenie a ako ju používať. Počas jeho života vyšlo celkovo päť vydaní Organonu, zakaždým rozšírené o ďalšie Hahnemannove poznatky. Šieste, posledné vydanie dokončil autor krátko pred svojou smrťou v roku 1813, vyšlo však z rôznych dôvodov až v roku 1921
SVET GRÁLU 28/2011
 

Klíma:
Zalesnenie Sahary ochladí Zem

Nový „prevratný“ nápad na záchranu klímy prichádza z „krajiny neobmedzených možností“: zalesnením veľkých púští (Sahara, Austrália) by údajne bolo možné znížiť teplotu vzduchu v týchto regiónoch až o osem stupňov Celzia. Navyše lesy môžu takto absorbovať osem miliárd ton uhlíka ročne. Zároveň by vznikali mraky, ktoré by odrážali slnečné žiarenie späť do vesmíru, čo môže ročne priniesť 700 až 1 200 milimetrov zrážok.
Tento návrh publikoval tím amerických výskumníkov vedených biológom Leonardom Ornsteinom v časopise „Climatic Change“. Na zavlažovanie rastlín navrhujú odsoľovanie morskej vody. Voda má byť privádzaná priamo ku koreňom novozasadených stromov prostredníctvom čerpadiel a potrubia, aby sa minimalizovali straty odparovaním alebo presakovaním. Na výsadbu takýchto lesov sú najvhodnejšie
blahovičníky (Eucalyptus) a ďalšie druhy stromov, ktoré sú odolné voči teplu a rastú mimoriadne rýchlo.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Náboženstvo:
"Neste si navzájom bremená"

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon,“ napísal apoštol Pavol v liste členom galatskej obce asi v roku 53 po narodení Krista. Myslím si, že tento priateľský pokyn nestratil nič zo svojej platnosti. V praxi ho možno poľahky uskutočniť: vystúpim z vlaku, a keď prichádzam ku schodom vedúcim do staničného podchodu, vidím, že tam stojí rehoľná sestra s kufrom, ktorý zjavne sama neunesie. Beriem jej ho teda a nesiem dole. Pod schodami sa pýtam, kam má namierené. „Na stanovište taxíkov,“ odvetí. Kufor som jej teda doniesol až tam, taxikár otvoril batožinový priestor auta a uložil
tam batožinu. Z auta sa ozvalo: „ Pánboh vám to odplatí!“. A sestra odišla.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Téma:
Deravá spravodlivosť

V európskej histórii je 29. máj 1453 dôležitým dátumom. Turci vtedy dobyli Konstantinopol a odrezali tým Európu od možnosti obchodu s Áziou. Benátky – vtedajšie centrum námorného obchodu – zároveň stratili toto svoje výsadné postavenie. Táto situácia prinútila Portugalcov a Španielov hľadať východiská; aby sa vyhli Stredozemnému moru ovládanému Osmanskou ríšou, potrebovali nájsť novú cestu do Indie cez Atlantický oceán.
Kolumbus preto hľadal západnú námornú cestu do Ázie, ale v roku 1492 sa vylodil v Karibiku, ktorý nazval „Západnou Indiou“. Vasco da Gama smeroval s rovnaným cieľom pozdĺž afrického pobrežia a v roku 1498 doplával do indického mesta Kalkata. Tieto objaviteľské cesty odštartovali kolonializmus, ktorý znamenal prevratné zmeny v ekonomických a sociálnych podmienkach kolonizátorov aj kolonizovaných. Stredoveké usporiadanie sveta sa rozpadlo
SVET GRÁLU 28/2011
 

Rozhovor:
Pokiaľ ráno vyjde slnko, je to dobré

Rozhovor s ekologickým aktivistom a gazdom Jozefom Kratochvílom
Pred desiatimi rokmi sa rozhodol žiť úplne inak ako väčšina jeho rovesníkov. Z peňazí zarobených na brigádach v Anglicku kúpil 1,3 hektára zdevastovanej poľnohospodárskej pôdy, aby tam hľadal spôsoby, ako žiť na Zemi ohľaduplne. „Na poľu“ pri mŕtvom ramene riečky Trnávky vyrástla malá chatka z nepálenej hliny, pokrytá trstinou, neskoršie maštaľ zo slamených balíkov pre kone, ovocný sad, studňa. Pred niekoľkými rokmi excentrický životný štýl majiteľa tohto pozemku pritiahol pozornosť televíznych dokumentaristov a novinárov komerčných periodík. Dnes má Jozef Kratochvíla 38 rokov, dvoch synčekov a v novšom a väčšom domčeku z čisto prírodných materiálov už začal využívať aj elektrinu. Zo svojho poľa napriek rodinným starostiam neodišiel, prikúpil ešte ďalších šesť hektárov. Okrem toho je stále jedným z najaktívnejších členov miestneho „kmeňa“ Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Zaslúžil sa o vyhlásenie prírodnej rezervácie, kde rastie pôvodný lužný prales. Zhovárame sa pri provizórnej plechovej udiarničke, kde práve visia klobásky z „bioprasiatka“ a Jozef odpovedá na moje otázky v prestávkach medzi prikladaním na oheň a sekaním dreva.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Téma:
Kasínový kapitalizmus

O finančnej kríze, ktorá postihla svet v roku 2008 a spôsobila potom vznik hospodárskej krízy, sa toho povedalo už veľmi mnoho. Hľadali sa vinníci, no nenašiel sa žiaden. Napriek tomu z viacerých strán, predovšetkým z radov niektorých optimistických ekonómov a politikov sa šíri nádej, že dno krízy sme už dosiahli. Zlepšenie malo nastať najneskôr do konca roka 2010 a potom malo hospodárstvo znova intenzívne rásť.
Kto by sa chcel o pozadí tejto krízy dozvedieť viac, môže siahnuť po knihe „Kasínový kapitalizmus“ od Hansa-Wernera Sinna. Autor je profesorom na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove, riaditeľom hospodárskeho ústavu IFO, vedie Inštitút pre hospodársky výskum a je aj jedným z najuznávanejších ekonómov v Európe.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Záhady:
Fenomén kruhov v obilí

V druhej polovici 20. storočia sa v Anglicku objavili na niekoľkých poliach  zvláštne geometrické obrazce, ktorých pôvod si nikto nevedel vysvetliť. Nebolo to prvý raz, čo sa tieto útvary objavili, avšak práve od tohto obdobia možno datovať masový záujem verejnosti o túto záhadu. Kruhy v obilí – ako sa tento fenomén začal označovať – postupne vznikali v rôznych častiach sveta a ich tvar bol stále zložitejší a rôznorodejší. Od jednoduchých kruhov, štvorcov a obdĺžnikov, až po zložité geometrické útvary, klinové písmo, obrazce a komické objekty.
Prirodzene, veľa ľudí sa snažilo zistiť, ako tieto obrazce, vyskytujúce sa v lánoch obilia na celom svete, vznikajú a aký majú význam. Vznikli dokonca celé skupiny nadšencov na výskum kruhov v obilí, ktorí po nociach hliadkovali na vybraných poliach. Zároveň sa uskutočňovali aj nezávislé jednotlivé pozorovania. Na verejnosť často prenikali správy o tajomných svetlách, pozorované pri vzniku kruhov. Nešlo však o svetlá z vreckových svietidiel, aké používajú takzvaní „hoaxovia“, ktorí nejaký kruhový útvar vyšľapú sami aby vyvolali senzáciu, alebo si z niekoho vystrelili. (Hoax je anglické označenie pre chybné hlásenie alebo zlý žart.)
SVET GRÁLU 28/2011
 

Náboženstvo:
Bezohľadný boj o základné pravdy

Moderný fundamentalizmus – z čoho pramení a aké nebezpečenstvo predstavuje
„Musíme počkať, kým príde niekto, kto nás naučí, ako sa musíme obetovať a ako sa máme správať k svojim blížnym. Jedine nejaký boh nám môže podať vysvetlenie… Medzitým je nutné, aby sme na troskách pravdy, ktoré nám ešte zostali, tak ako na lodičke, preplávali búrlivým morom života.“ Zdá sa, že tento Platónov citát je i v dnešných časoch stále aktuálny. Na druhej strane, veriaci hlásiaci sa k nejakému náboženstvu tieto slová často považujú za prekonané; veria, že to, čo Platón túžobne očakával, zakladateľ ich spoločenstva už dávno objasnil a teraz už záleží na ľuďoch samotných, aby tieto duchovné odkazy zužitkovali.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Hudba:
Franz Schubert

„Muzikant boží, ktorý zostúpil z nebeského kraja, aby nám priniesol radosť a šťastie,“ napísal o Schubertovi Friedrich Nietsche. Kto bol ten človek, ktorý k nám zostúpil z nebeského kraja? Prostý muzikant, absolútny génius alebo len neúspešný učiteľský pomocník, ktorý nebol schopný postarať sa ani sám o seba?
Franz Eckl, bývalý spolužiak, opísal Schuberta takto: „Postavy bol malej, ale podsaditej. Tvár, ktorej dominovali čelo a brada, nebola vlastne pekná, skôr výrazná, s hrubšími črtami. Husté, hnedé vlasy, na brade jamka krásy. Živá mimika vyjadrovala jeho vnútorné vzrušenie. Niekedy čelo stiahnuté vráskami ako výraz vážneho rozpoloženia, inokedy žiariace oči a úsmev prezrádzali príjemnú povahu tvorivého génia.“
SVET GRÁLU 28/2011
 

Zdravie:
Rozlúčte sa s bolesťami

Želám všetkým ľuďom, ktorí trpia bolesťami, aby sa ich zbavili. Niektoré bolesti sa však dajú odstrániť len veľmi ťažko. V našom článku budeme hovoriť o tom, ako telo s bolesťou pracuje a akú úlohu pri tom hrá mozog. Navzdory predstavám odborníkov, ktorí sa problematikou bolesti zaoberajú, ukazuje sa, že o jej zmiernení spolurozhoduje ľudská duša. Zamyslíme sa aj nad tým, odkiaľ sa berú bolesti končatín, ktoré dotyčný človek už nemá, resp. ako vznikajú takzvané fantómové bolesti.
Prečo je téma bolesti taká dôležitá? Dôvody môžu byť rôzne: po prvé každý z nás bolesťami trpel či trpí; po druhé bolesti slúžia na to, aby sme niečo pochopili; po tretie je bolesť impulzom, aby sme niečo urobili, teda zakročili, kým sa stane chronickou; a po štvrté je to dôležitá téma, pretože sa dodnes presne nevie, čo vlastne bolesť je. Niektorí odborníci sa domnievajú, že bolesť ako taká vôbec neexistuje, pretože ju každý človek prežíva inak a nedá sa zmerať.
Prvú vlastnú intenzívnu skúsenosť s bolesťou som zažil ako malý chlapec. Stál som vo veľkej futbalovej bránke a snažil som sa chytiť strelu mierenú do ľavého horného rohu. Podarilo sa, ale veľmi ma potom bolela ruka a lekár, ktorý prišiel neskoro večer, povedal, že je zlomená.
SVET GRÁLU 28/2011
 

Prikázania:
Ôsme prikázanie

Reč, umenie hovoriť, to je jeden z najkrajších darov Stvoriteľa. Na začiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha. To Slovo prišlo k nám! Našou úlohou je Slovo prijať, prispôsobiť mu svoje konanie a niesť ho ďalej. Smieme a máme formovať slová hodné toho Slova, ktoré vyšlo od Boha. Majú to byť slová pravdivé, svedčiace o láske, ktorú Pán preukazuje svojim tvorom vo večnej milosti. Ôsme prikázanie nabáda k tomu, aby sme reč neviedli cestami, ktoré slúžia nečistému: nepravde, klamstvu,  a spôsobujú škody spolublížnym. Ak sa dopustíme krivého svedectva, nepomôžu výhovorky typu „takto som to nemyslel“, „bolo to trocha nadsadené“, „sú to len klebety, ktoré každému občas vykĺznu z úst, bez zlého úmyslu“!
SVET GRÁLU 28/2011
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 28/2011       
 

Na záver...
Tisíckrát mohou politici opakovat na všech mezinárodních fórech, že základem nového světového uspořádání musí být obecný respekt k lidským právům – a nic to nebude platné, pokud nebude tento imperativ vyrůstat z respektu člověka k zázraku bytí, k zázraku vesmíru, k zázraku přírody, k zázraku vlastní existence. Skutečně si vážit sebe sama i svých bližních – a ctít tudíž i jejich právo – může jen ten, kdo je skloněn před autoritou vesmírného řádu a před autoritou stvoření a kdo si dokáže vážit práva být jejich součástí a účastníkem.
Václav Havel
SVET GRÁLU 28/2011
 

Tu si môžete objednať časopis
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!