Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 30 / 2011
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 30 / 2011
Téma:  A koľko anjelov stráži Vás?
december 2011 - február 2012
vyšlo 1.12. 2011


Na úvod...
Téma: A koľko anjelov stráži Vás?
Téma: Duchovný vodca človeka
-2012-: Mayovia a doba obratu
Recenzia: Život po živote
Zdravie: Svetlo v bunkách
Téma: Obklopila ich jasná žiara Hospodinovej slávy
Vzťahy: Láska muža a ženy
Vesmír: Sú búrky na Slnku pre nás hrozbou?
Náboženstvo: Oheň kresťanstva
Fotoseriál: Grónsko
Ekonomika: Pád svetového peňažníctva
Prikázania: Desiate prikázanie
Veda a technika: Riziká nanotechnológií
Veda a technika: Biouhlie
Zamyslenie: Čo by na to povedal Kristus?
Rozhovor: Duchovná príčina chorôb a súčasná školská medicína
Náboženstvo: Ježišove podobenstvá
Názory: Listy čitateľov
Na záver...
  Z obsahu 30. čísla december 2011 - február 2012:

 

Na úvod...
História ľudstva pozná množstvo mýtov, zjavení, teologických aj vyslovene okultných predstáv, ktorými si ľudia vysvetľovali, alebo aj len „ozvláštňovali“ život. Napriek ich obrovskej rozmanitosti, v podstate všetky vychádzali z dvoch zdrojov: tým prvým bola čistá duchovná inšpirácia, mimoriadny zážitok, ktorý určitú osobnosť vytrhol z bežného života a dal mu spoznať niečo mimoriadne. Anjel sa nemohol zjaviť hociktorej žene, pastieri dostali prednosť pred rabínmi a archanjel Gabriel podľa tradície odovzdával učenie iba jednému Mohamedovi. Nemusíme chodiť ani ďaleko do minulosti alebo za hranice – sotva by mohol o stretnutí s dobrotivou ženskou duchovnou bytosťou hovoriť presvedčivo niekto iný, ako vizionárka z Litmanovej, Iveta Korčáková. Spoločnou črtou tohto typu zážitkov je, že sa zásadne prihodia ľuďom vynikajúcim snáď len detskou dôverou a pokorou, pričom nápadne obchádzajú cirkevné aj mocenské hierarchie. Vyzerá to tak, že duchovným bytostiam z „druhého sveta“ nejde o nič iné, len aby ich odkaz dostalo pokiaľ možno nezmenený čo najviac ľudí.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Téma:
A koľko anjelov stráži Vás?

Možno ste si tiež niekedy položili túto otázku. Anjeli sa stali v posledných rokoch vďačnou témou. V kníhkupectvách nájdeme plné police kníh, ktoré nás učia, ako s nimi nadviazať spojenie, komunikovať, spriateliť si ich, dokonca vidieť ich podoby a mená na „anjelských kartách“. Prostredníctvom jasnočujných ľudí si môžeme vypýtať ich odkaz pre nás, alebo ich požiadať o ochranu alebo uzdravenie. Téma anjelov je dnes neoddeliteľnou súčasťou ezoterických festivalov. Človek by si teda mohol myslieť, že sme obklopení celou armádou svetla a každý z nás bude o chvíľku obklopený celou hierarchiou pomocníkov, čím dosiahne o chvíľu vyššiu úroveň vedomia, ak nie dokonca dokonalosť. Nebolo to však takto vždy.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Téma:
Duchovný vodca človeka

Úryvok z prednášky “Duchovný vodca človeka“ z diela POSOLSTVO GRÁLU – VO SVETLE PRAVDY
Po tom, keď sme si poprezerali najbližšie okolie pozemského človeka, zeme, pôda je natoľko zrelá, že môžeme obrátiť pohľad i na vedenie, stojace mu po boku a pomáhajúce mu.
Je potrebné niečo si aj o tom povedať, keďže práve v tom a o tom sa hovorí mnoho nezmyselného ľuďmi, ktorí v nejaké vedenie vôbec veria, alebo o ňom niečo vedia. Bolo by to niekedy až smiešne, keby to nebolo také smutné. Je to smutné, pretože tu zase zreteľne ukazuje povahu ducha človeka v jeho zvláštnom úsilí, aby sa za každú cenu považoval za mimoriadne hodnotného. Nemyslím, že by bolo ešte potrebné uvádzať k tomu príklady. Lebo každý z mojich poslucháčov sa už zaiste musel raz zoznámiť s takými ľuďmi, ktorí hovoria o svojom „vysokom“ vedení alebo o samotnom vodcovi, ktorého vraj jasne vyciťujú, a ... predsa sa podľa jeho tichého nabádania nesprávajú.
SVET GRÁLU 30/2011
 


-2012-:
Mayovia a doba obratu

Medzi Indiánmi a šamanmi v Kolumbii a Guatemale
Mayovia a ďalšie indiánske kmene ohlasovali na dnešnú dobu koniec starého a začiatok nového veku. Môžu nám byť múdrosť a tradície Indiánov ešte dnes užitočné?.
V roku 1997 navštívil holandský filmár a dokumentarista Wiek Lenssen kolombijskú Bogotu, aby sa zúčastnil stretnutia štyroch stoviek indiánskych náčelníkov a šamanov z celej Ameriky. Dva roky predtým nakrútil film o Papue – Novej Guinei a angažoval sa za práva domorodých Papuáncov, ktorí sa snažia zachovať si svoju starobylú kultúru a prostredie, v ktorom žijú – dažďové pralesy. Získal tak renomé priateľa domorodcov a tým aj toľko dôvery, že ako Európan mohol stretnutie nafilmovať. Spolu s ním sa tejto udalosti zúčastnil aj jeho sprievodca Jacques, Holanďan, ktorý sa sám nazýva šamanom.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Recenzia:
Život po živote

„Hereafter“ – majstrovské dielo Clinta Eastwooda
Mnoho hollywoodskych režisérov fascinovala téma života po smrti a niekedy z toho vzniklo hodnotné dielo. Napríklad „Ako prichádzajú sny“ od Vincenta Warda,
alebo „Na krídlach vážky“ od Toma Shadyaca. Hlavnou témou týchto filmov je vykreslenie komunikácie s mŕtvymi ako zvláštnej udivujúcej udalosti. Vo filme „Ako prichádzajú sny“ sa naviac tvorcom podarilo veľmi pôsobivo zobraziť onen svet.
Prednedávnom sa téme života po smrti venoval i starý majster filmového plátna Clint Eastwood vo filme „Hereafter“ 2010. Scenár napísal v Rakúsku žijúci Brit Peter Morgan a hudbu zložil sám Eastwood. Vďaka neokázalému a prirodzenému spracovaniu vytvoril pôsobivú snímku, ktorú možno len ťažko zaradiť do niektorého z obvyklých žánrov..
SVET GRÁLU 30/2011
 


Zdravie:
Svetlo v bunkách

Rozhovor s Dr. Fritzom Albertom Poppom
Nemeckého biofyzika Dr. Alberta Poppa preslávil v minulých rokoch jeho úžasný výskum „biofotónov“. Zistil, že bunky vyžarujú svetlo, a na tomto základe vyvinul okrem iného metódy slúžiace na preukázanie zhubných nádorových buniek a na analýzu kvality potravín. V rozhovore pre Svet Grálu vysvetľuje, ako môžu „biofotóny“ zmeniť náš pohľad na svet..
SVET GRÁLU 30/2011
 


Téma:
Obklopila ich jasná žiara Hospodinovej slávy

Táto veta je súčasťou vianočného príbehu. Pastierom pasúcim svoje stáda sa náhle zjaví anjel. Čítame: A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. (Lukáš 2,9)
Pokúsim sa predstaviť si, čo sa v tej chvíli udialo.
Je večer. Otváram okno, aby som do miestnosti nechal prúdiť čerstvý vzduch. Na oblohe svietia hviezdy. Náhle ma oslepuje svetlo ako vo dne. Zjaví sa anjel. Vidím ho zreteľne; je vysoký a mňa obklopuje jasná žiara Hospodinovej slávy. Ako si mám túto udalosť vysvetliť?
Lúč nebeského jasu prúdi anjelom, a mne prináša rozjasnenie. V zlomku sekundy v tomto lúči nebeského svetla poznávam seba. Prežívam úžasnú čistotu svetla, ktoré skrz anjela a okolo neho žiari a oslňovaný touto nádherou si jasne uvedomujem, ako som na tom so svojou čistotou, ako sám málo žiarim. A toto poznanie, to náhle, zjasnené uvedomenie, že nie som dosť čistý, začne mnou otriasať tak ako kedysi pastiermi. Ono cítenie vlastnej malosti a nedostatočnosti vyvoláva hlboké rozochvenie, ktoré je vo vianočnom príbehu vyjadrené slovami: „a veľmi sa vydesili“ (I báli sa bázňou veľkou).
SVET GRÁLU 30/2011
 


Vzťahy:
Láska muža  a ženy

Ženy sú ako ovocné plody...
Tie najlepšie rastú na vrchole stromu. No muži nechcú ísť za tými najlepšími, lebo majú strach, že by pritom mohli spadnúť a zraniť sa..
Namiesto toho zbierajú plody popadané po zemi, napriek tomu, že nie sú až také dobré, no – sú ľahko dostupné.
A plody, ktoré sú na vrchole stromov, si myslia, že majú nejakú vážnu chybu.
V skutočnosti sa len potrebujú učiť trpezlivosti vedieť čakať, kedy ten správny muž príde; taký, ktorý bude mať odvahu – vyštverať sa pre ňu až na samý vrchol...
SVET GRÁLU 30/2011
 


Vesmír:
Sú búrky na Slnku pre nás hrozbou?

Slnečné búrky už neraz na Zemi spôsobili výpadky elektriny, a tým aj elektronických zariadení, od ktorých fungovania sme závislí. V roku 2012 sa očakáva opätovné vyvrcholenie slnečnej aktivity. Čo sa pri tom bude diať a aké nebezpečenstvo z toho pre nás vyplýva?.
Svetelný koncert polárnej žiary je jedným z najpôsobivejších dejov na nočnej oblohe. Objavuje sa každý rok v časoch silnej slnečnej aktivity a možno ho vidieť aj v iných častiach zemegule, nielen blízko severného či južného pólu. V roku 2000 bolo zelené a tmavočervené svetlo severnej žiary vidieť od severnej Škandinávie až po severné Taliansko. Príčinou polárnych žiar je Slnko. So svojím solárnym vetrom vystreľuje nabité čiastočky k Zemi a tie sú magnetickým poľom priťahované k pólom. Vstúpia do atmosféry, aktivujú tam atómy kyslíka a dusíka a okolo južného a severného magnetického pólu vytvoria niekoľko sto až tisíc kilometrov široký ovál. Polárna žiara sa vyskytuje na severnom a južnom póle nielen v rovnakom čase, ale v podstate aj v rovnakej forme. Zóna maximálneho výskytu severnej polárnej žiary prebieha cez severné Švédsko (Kiruna), severnú Kanadu (Hudson Bay), Aljašku (Fairbanks) a v moriach severne od Ruska. Tieto nebeské fenomény sú teda nielen známkou existencie zemského magnetického poľa, ale aj známkou moci Slnka.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Náboženstvo:
Oheň kresťanstva

Ako sa z malej židovskej skupiny veriacich stalo najväčšie svetové náboženstvo?
Už viackrát som sa sám seba pýtal, čo mohlo podnietiť ľudí v prvých storočiach nášho letopočtu k tomu, že sa začali hlásiť ku kresťanstvu. Grécke a rímske božské kulty síce stratili na vážnosti, ale v neoplatonizme alebo v gnosticizme boli prítomné zaujímavé a intelektuálne náročné alternatívy pohľadu na svet.
Prečo by sa vtedajší človek mal stať kresťanom?
V prvých storočiach nebol prestup ku kresťanskej viere v žiadnom prípade bez rizika. Existoval zákonom predpísaný štátny kult, ktorý kresťania odmietali praktizovať. Neprinášali bohom a cisárovi predpísané obete, odmietali brannú povinnosť, prorokovali koniec Rímskej ríše a prejavovali sa tak ako nepriatelia štátu.
Preto niet divu, že kresťania v 2. a 3. storočí, v časoch, keď barbari ohrozovali ríšu zvonku, trpeli pogromami a prenasledovaním zo strany štátu. (Aj v 1. storočí dochádzalo k prenasledovaniu kresťanov, ale skôr náhodne, nie systematicky.) Ale práve v dobách prenasledovania rástli kresťanské obce najrýchlejšie – podľa motta „sanguis martyrum semen christianorum (krv mučeníkov je semenom kresťanstva). V čom teda spočívala strhujúca sila vtedy nového kresťanského náboženstva, ktorá sa navzdory rozsiahlemu odporu v priebehu niekoľkých storočí stala takou vplyvnou v Rímskej ríši?
SVET GRÁLU 30/2011
 


Fotoseriál:
Grónsko

Fotoseriál autorov: Jana Chlubná a Jiří Soška.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Ekonomika:
Pád svetového peňažníctva

Šok z veľkej finančnej krízy už opadol, no krízy samotnej sme sa zatiaľ nezbavili. Podľa viacerých názorov je to dokonca iba začiatok. Jestvujúce štruktúry sa pomaly otriasajú, a to vyvoláva stále rastúci pocit znepokojenia. Všetky súčasné opatrenia, nech už pochádzajú zo sfér ekonomiky alebo politiky, pôsobia napodiv nekoordinovane a navzájom si odporujú. Medzi obyvateľstvom vládne rozčarovanie. Zdá sa, že skromné nádeje na zlepšenie striedajú veľké pocity bezradnosti. Je finančná kríza skutočne prekvapením? Alebo existovali varovné signály už dávno pred jej vypuknutím? Riadi sa dianie na finančných trhoch vôbec ešte nejakými zákonitosťami, alebo už dávno postráda akúkoľvek logiku? Môžeme krízu nejako zvládnuť? To sú otázky, ktoré si už položil asi každý..
SVET GRÁLU 30/2011
 


Prikázania:
Desiate prikázanie

Žijeme v spoločnosti, v ktorej majetok vzbudzuje obdiv – od oblečenia cez šperky, až po auto a dom. Proti tomu by sa nemuselo namietať, pokiaľ by nad hmotnými statkami stáli duchovnejšie hodnoty: morálka, viera, ideály, presvedčenie, medziľudské vzťahy, tolerancia, láska. Ale tak to žiaľ, nie je.
Ľudia sa usilujú o pominuteľné statky, honosia sa nimi a veria, že práve vďaka nim v spoločnosti niečo znamenajú. Ako by to bolo niečo, čo ich má spasiť. Týmto prístupom bývajú negatívne ovplyvnené už aj deti. Niektorí ľudia sa týmto konzumným nátlakom pomaly ani nedokážu ubrániť: myslia si, že musia takisto tieto veci vlastniť, pretože inak by ich okolie nerešpektovalo, alebo by nimi dokonca opovrhovalo. Ľudia túžia mať to, čo majú iní. V tomto prostredí nie je preto zvláštne, keď v niektorých ľuďoch, ktorí s týmito nárokmi nedokážu držať krok, vzplanie závisť a túžba po majetku iných. Desiate prikázanie práve pred tým varuje.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Veda a technika:
Riziká nanotechnológií

Nanotechnológia alebo umelá výroba a využívanie najmenších častíc s určitými vlastnosťami sa považuje za kľúčovú technológiu 21. storočia. „Nano“ je odvodené od latinského slova „trpaslík“ a je predponou pre jednotku miery, ktorá sa rovná jednej milióntine milimetra (jeden ľudský vlas meria v priemere 80 000 nanometrov). Objavom nanotechnológie, ktorá používa materiály menšie než 100 nanometrov, sa uskutočnil dávny sen ľudstva o možnosti ovládať a tvarovať hmotu podľa vlastných predstáv.
Počet výrobkov, ktoré obsahujú nanočastice, stále rastie. V krémoch na opaľovanie majú napríklad nepatrné častice titandioxidu chrániť kožu pred UV žiarením. Povrchová úprava „Nano“ napríklad spôsobuje, že k povrchu steny nepriľnú farby nežiaducich grafitov a že voda steká rovnomerne po skle a zároveň so sebou strháva rozložené nečistoty.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Veda a technika:
Biouhlie

Umelá „Terra Preta“ vo Švajčiarsku a Rakúsku.
Ľudstvo stále hľadá nové možnosti na zlepšenie úrodnosti pôdy ale aj na ochranu ovzdušia. Čiernozemné pôdy predstavujú v tomto smere veľký potenciál okrem iného i tým, že na seba viažu CO2. Takéto mimoriadne kvalitné pôdy boli objavené napríklad aj v Amazonii. Túto čiernu pôdu nazývanú „Terra Preta“ dokázali v minulosti vyrobiť americkí Indiáni v prostredí pralesa, ktorého pôda okrem najvrchnejšej tenkej vrstvy nie je úrodná. Pôdy Terra Preta vznikli okrem iného zuhoľnatením zvyškov z indiánskych ohnísk, no konkrétny recept na ich výrobu nemáme. Už mnoho rokov hľadajú vedci možnosť, ako vyrobiť „biouhlie“ rýchlym postupom z umelej Terra Preta. Dnes to už je technicky možné za pomoci pyrolýzneho reaktora.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Zamyslenie:
Čo by na to povedal Kristus?

Nezabudol som na ne, na tie krásne spoločné hodiny prežité s prarodičmi. Boli to oni, ktorí vo mne prebudili a pestovali kvetinku „viery“, než som objavil a nastúpil vlastnú duchovnú cestu. Mal som rád dedkove krátke poobedňajšie pobožnosti. Posadil sa na svoju veľkú pohovku, babička oproti nemu, a ja som sedel na vyrezávanej stoličke. Tak dedko predčítal vždy jeden príbeh z Biblie. Nie, on ho nečítal, on ho rozprával, pričom držal pred sebou otvorené „Písmo sväté“. Pritom volil termíny a obrazy, ktoré som mohol pochopiť, ktoré mi boli blízke. Pobožnosť končievala krátkou modlitbou. Babička niekedy chcela vedieť, do akej miery som deduškovo rozprávanie pochopil, preto mi občas po pobožnosti kládla otázky.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Rozhovor:
Duchovná príčina chorôb a súčasná školská medicína

Rozhovor s nemeckým lekárom, psychoterapeutom a autorom kníh Rüdigerom Dahlkem.
Rüdiger Dahlke je autorom kníh Choroba ako symbol, Choroba ako reč duše, Etikoterapia srdca a mnohých ďalších. Vo svojej praxi sa mnoho rokov zaoberá príčinami vzniku chorôb. Na základe vlastnej skúsenosti dospel k poznaniu, že choroby a ich príznaky nie sú len nezmyselným utrpením. Podľa Dahlkeho nám choroby zreteľne ukazujú naše chybné postoje k životu, k sebe i druhým ľuďom, postoje, ktoré si mnohokrát ani neuvedomujeme. Tým, že sa naše omyly prejavia chorobou, vynucujú si rýchlu nápravu. No nejde len o to – liečiť príznaky choroby, ale predovšetkým vyriešiť náš skutočný problém, ktorý sa chorobou prejavuje a oddeľuje nás tak od šťastia a harmónie.
Tím Sveta Grálu navštívil R.Dahlkeho v talianskom kúpeľnom mestečku Montegrotto, v blízkosti Padovy, kde sa s ním pozhováral.
SVET GRÁLU 30/2011
 


Náboženstvo:
Ježišove podobenstvá, 1. diel

Milosrdný samaritán (Lukáš 10, 30 – 37).
Raz pristúpil k Ježišovi jeden znalec Písma, človek, ktorý horlivo študoval Mojžišove zákony. Neprišiel preto, aby načúval slovám nositeľa Pravdy. Naopak, jeho zámerom bolo nastražiť na neho pascu a zahanbiť ho pred jeho poslucháčmi ako „nevzdelaného potulného kazateľa“. Kládol Ježišovi otázky, na ktoré, podľa jeho názoru, nemal vedieť odpovedať. No celkom neočakávane, Ježiš položil otázku jemu. Chcel, aby mu učenec povedal, ktoré Božie prikázanie je najdôležitejšie. Teraz musel odpovedať on. Vysvetľoval, že je to asi prikázanie, v ktorom sa prejavuje láska k Bohu a dodal, že tam patrí i láska k blížnemu. Ježiš bol s odpoveďou spokojný. Chcel rozhovor ukončiť a povedal, že kto bude v budúcnosti konať podľa tohto zákona, nemusí sa obávať o spásu svojej duše. S týmto záverom sa však znalec Písma neuspokojil. Chcel viac diskutovať o Ježišovom učení. Preto ešte chvíľu počkal a potom sa úlisne Ježiša spýtal, čo si má predstaviť pod pojmom „láska k blížnemu“. Kto to vlastne je, ten môj „blížny“?
SVET GRÁLU 30/2011
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 30/2011       
 


Na záver...
Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte žitím cudzích životov. Nenechajte sa vlákať do pasce dogmy – teda žiť na základe výsledkov myslenia iných ľudí. Nedovoľte, aby hluk cudzích názorov prehlušil váš vlastný vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, majte odvahu ísť za svojím vlastným srdcom a intuíciou. Oni už sami vedia, čím sa naozaj chcete stať. Všetko ostatné je druhoradé.
Steve Jobs
SVET GRÁLU 30/2011
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!