Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 34 / 2012
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 34 / 2012
Téma:  Prečo horoskop niekedy nevychádza?
december 2012 - február 2013
vyšlo 1.12. 2012


Na úvod...
Fejtón: Astrológia
Výchova: Vychovávať deti? Buďme vzorom!
Rozhovor: Peniaze predsa (ne)prinášajú šťastie
Téma: Kráľovské umenie
Téma: Astrológia v dnešnej dobe
Téma: Astrológia
Pohyb: Dobrú noc
Rozhovor: "Biblia pre mňa nie je dogmou"
Recenzia: Ako v nebi
Rozhovor: Slováci, akí sme?
Fotografie: Hory
Zdravie: Samoliečba zápalových chorôb
Život: Ako človek dosiahne v živote šťastie?
Zaujímavosti: Severný pól sa sťahuje
Poviedka: Joshe a svätá rodina
Zdravie: Aspirín pre mozog
Fórum Sveta Grálu: O neviditelném světě
Podobenstvá: Kráľovská svadba
Názory: Listy čitateľov
Na záver...
 
  Z obsahu 34. čísla december 2012 - február 2013:

 

Na úvod...
...na hvězdném nádraží cinkají vagóny...“ – spieva folkový trubadúr Nohavica a je to pre mňa dodnes jeden z najkrajších veršov, aké som kedy v pesničke počul. Predstavujem si pri ňom veľké (ale naozaj veľmi veľké) koľajisko so železnými dráhami rôznych smerov a tisíckami pristavených, odchádzajúcich a prichádzajúcich vlakov. Prizerám sa tomuto výjavu bližšie a vo vlakoch vidím ľudské bytosti, ktoré sa práve vrátili zo svojej vandrovky po svete, zo súkromnej „vesmírnej odysey“. A vidím tu aj iné bytosti, ktoré precízni výpravcovia pošlú presne podľa cestovného poriadku do novej stanice. Čuduj sa svete, celému tomu pohybu vládne prastará navigácia, hviezdne náveste, ktoré ukazujú vlakom aj cestujúcim správny čas odchodu. V onom výjave je akýsi podivuhodný poriadok, asi nikoho nenapadne na poslednú chvíľu prestupovať.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Fejtón:
Astrológia

„Vaša kráľovská Jasnosť,“ prehovoril v hlbokom predklone tajomník Joannus Saturninus, „je tu ten astrológ, Hieronymus Kamenicus Kamenický, ako ho Vaše Veličenstvo ráčilo pozvať. “Kráľ Friederik Dobromyseľný úkosom vzhliadol z výšky svojho pracovného stola na poníženého služobníka a odložil husie brko do kalamára. „Ten? Veď mal predsa prísť už včera!“
„Kone sa mu cestou splašili, Vaša Milosť,“ úctivo oboznamuje komorník.
„Tak? Minule ho vraj cestou z Michalskej brány zhodili z Juditinho mosta nemeckí kolegovia zo závisti. Kvôli nejakým astrologickým rozporom. Počujte, Saturnin, vy viete, že mám pre ten váš slovanský kmeň slabosť, ale jedno na ňom neznášam, a to je nedochvíľnosť. V každom kultivovanom národe by ho za oneskorený príchod uvrhli do hladomorne, len u vás sa vyhovárate, že máte v erbe „Zajtra znamená včera“ a radšej vyzeráte svetlé zajtrajšky, než obzeráte vlastné chyby.“ Kráľ bol nespokojný.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Výchova:
Vychovávať deti? Buďme vzorom!

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy (1)
Deti – naša budúcnosť, hovorí sa. Pokiaľ ide o ich výchovu, zrejme neexistuje v živote žiadna iná oblasť, od ktorej sa toľko očakáva, a na ktorú sme tak málo pripravení. Sme rodičia ako mnoho iných, aj my sme sa dopúšťali chýb. Učili sme sa z vlastných neúspechov. Čítali sme, pozorovali a experimentovali, odpozorovávali od ostatných a hľadali nové cesty. Ale čo sa u jedného dieťaťa osvedčilo, u druhého vôbec nefungovalo. Každé dieťa je totiž iné, každé túži byť milované, len s iným prístupom. A každé tiež miluje svojským, individuálnym spôsobom. Preto vo výchove neexistujú žiadne absolútne záväzné pravidlá. Existujú výnimky, mnoho jemných rozdielov, mnoho nuáns. Dobrú vôľu rodičov pri uplatňovaní láskyplnej a jasnej výchovy neraz oslabí všedný deň plný stresu, vypäté situácie, ktoré sú často také vyčerpávajúce, že mnohí nakoniec skĺznu do známych a zabehnutých, no nevhodných spôsobov správania. Neprehliadnuteľným a často nekontrolovateľným faktorom, ktorý sa dnes vplazil do výchovy, je agresívny vplyv médií a obchodu s výdobytkami rôznych priemyslových odvetví. To všetko u zodpovedných rodičov ešte prehlbuje stres tým, že musia bojovať na viacerých frontoch súčasne. Žiaľ, dostáva sa im relatívne málo podpory.
Milí rodičia, držíme vám teda palce, aby ste našli motiváciu a odvahu popasovať sa s mnohými „drakmi“, ktorých je potrebné v oblasti výchovy skrotiť. Touto sériou vo Svete Grálu vás chceme podporiť pri vytváraní prostredia, ktoré je naplnené radosťou a poskytuje možnosti kreativity a rozvoja celej rodine.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Rozhovor:
Peniaze predsa (ne)prinášajú šťastie

Rozhovor s profesorom Mathiasom Binswangerom a Pinom Fusarome
Akú rolu hrajú peniaze a majetok v prípade šťastia? Svet Grálu sa o tejto téme zhováral s dvoma protikladnými osobnosťami: Mathias Binswanger je bádateľom v oblasti šťastia a zároveň profesorom ekonómie vo Švajčiarsku, Pino Fusaro bol prominentným gastronómom v Norimbergu v Nemecku, až kým sa svojho života vo vyššej spoločnosti sám nevzdal. V súčasnosti nachádza svoje najhlbšie šťastie ako pútnik a „peaceworker“.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Téma:
Kráľovské umenie

Astrológia ako pomoc pre život
Latinské „astro-lógia“ sa skladá zo slov „astrum“ (hviezda, nebo) a „lógia“, ktoré pochádza z gréčtiny, kde znamená slovo, reč. Takže astrológia v preklade znamená reč hviezd. O aké slovo ide?
V biblii sa píše: „Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A Boh bol slovo.“ Presne v tomto zmysle vysvetľuje Herakleitos z Efezu „logos“ ako zákon, ktorý ovláda vesmír. Astrológia má teda viesť k poznaniu zákonitostí, na ktorých spočíva celé svetové dianie. Podľa toho je označenie astrológie ako kráľovského umenia celkom oprávnené. Sotva však bol – a stále ešte je – nejaký vedný odbor taký spochybňovaný ako práve astrológia. Veľmi často sa vníma ako veda na predpovedanie budúcnosti, než na skutočnú pomoc pre život.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Téma:
Astrológia v dnešnej dobe

Ing. Rudolf Evanžin, pôvodným povolaním chemik, sa astrológiou zaoberal viac ako päťdesiat rokov. Vo svojom článku uvádza poznatky a skúsenosti zo štúdia astrológie a z výkladov horoskopov, ktoré za dlhé desaťročia nazbieral. Vysvetľuje, na čo je astrológia dobrá i v našom modernom svete a i to, prečo vypočítané horoskopy niekedy nevychádzajú.
Oddávna si poľnohospodári a iní ľudia pracujúci na vidieku všímali vplyvy Slnka, Mesiaca, Venuše, Síria a iných hviezd na prírodu. Pozorovali postavenie planét a hviezd a ich pôsobenie na počasie, rast rastlín a stromov, všímali si závislosť kvality dreva od okamihu rúbania stromov. Pozorovanie objektov na oblohe sa postupne dostalo do povedomia a začalo sa uvažovať aj o vplyve planét a hviezd na ľudské osudy. Vznikali rôzne teórie, ktoré sa začali šíriť z Babylónie do iných častí Stredomoria; zatiaľ čo v Grécku sa príliš neujali, rímsky cisár Tiberius mával pri sebe astrológa neustále. Stredovek si bez astrológie vari ani nevieme predstaviť.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Téma:
Astrológia

Ukážka z knihy Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu
BÝVA nazývaná kráľovským umením, a nie neprávom. Lenže nie preto, že by bola kráľovnou všetkých umení, alebo že by bola výsadou len pozemských kráľov. Je to hlavne preto, že človek, ktorý by skutočne dokázal náuku o hviezdach pochopiť a ju tiež správne vysvetľovať, mohol by v duchovnom zaujať hodnosť kráľovskú. Tým by sa stal kormidelníkom mnohých vecí; tých, čo sa stanú, i tých, čo sa nestanú.
Niet však ani jedného pozemského človeka, ktorému by boli zverené tieto schopnosti. Preto všetky práce v tejto oblasti musia ostať len žalostnými pokusmi. Sú nespoľahlivé, ak sa to berie vážne, ale sú rúhaním, ak miesto hlbokej vážnosti pri nich spoluúčinkuje vystatovanie sa a chorobná fantázia.
Samotné výpočty z hviezd môžu byť vôbec len málo osožné; k žiareniu hviezd patrí totiž aj vyžarovanie tej časti zeme, kde človek žije a bezpodmienečne tiež živá jemnohmotnosť v celej svojej činnosti. Je to napríklad svet myšlienkových foriem, karmická oblasť, prúdenia temna a Svetla v hmotnosti a ešte mnoho iného. Ktorý človek sa dnes smie pochváliť, že to všetko jasne a presne pozná a prezrie až do tých najhlbších hlbín a najvyšších výšok hmotnosti?
SVET GRÁLU 34/2012
 


Pohyb:
Dobrú noc

Večerné cvičenie pre ramená a chrbát
V našom seriáli pohybových cvičení vám dnes predstavíme zostavu pre ramená a chrbát. Je to súbor účinných cvičení na večer, vhodných pre dobrý spánok. Cvičenie môžete niekoľkokrát zopakovať – s frekvenciou akou dýchate, prípadne tak, že na niekoľko nádychov a výdychov zastanete.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Rozhovor:
"Biblia pre mňa nie je dogmou"

Páter Anselm Grün v rozhovore pre Svet Grálu
Nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ Anselm Grün sa narodil 14. januára 1945 v Junkershausene. Vyrástol v Mníchove. Už ako malý chlapec predával v obchode svojich rodičov žiarovky a svietidlá. Po maturite na gymnáziu vo Würzburgu ako devätnásťročný nastúpil do neďalekého benediktínskeho opátstva Münsterschwarzach. Tu sa postupne naučil umeniu vedenia ľudí podľa pravidiel Benedikta z Nursie.
V 70-tych rokoch znovuobjavil tradíciu starých mníchov. Tú oceňuje najmä v spojení s modernou psychológiou, ktorú študoval spoločne s katolíckou teológiou. Po ukončení štúdia podnikovej ekonómie vykonával od roku 1977 funkciu správcu opátstva Münsterschwarzach. Zodpovedá za cca 300 zamestnancov vo viac ako dvadsiatich prevádzkach.
Je taktiež mimoriadne úspešným autorom spirituálnej literatúry. Napísal okolo tristo kníh vydaných v celkovom náklade vyše 15 miliónov výtlačkov. Mnohé z nich boli preložené do desiatky jazykov, vrátane českého a slovenského jazyka.
Od 70-tych rokov hľadá nové cesty k spiritualite. Inšpiruje sa hlavne psychológiou Carla Gustava Junga a intenzívne sa venuje budhistickým meditačným technikám. Vo svojich kurzoch a prednáškach sa zaoberá strasťami a životnými otázkami ľudí, stal sa aj spirituálnym poradcom mnohých manažérov.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Recenzia:
Ako v nebi

Za celým príbehom sa skrýva poznanie, že umenie – vo svojej prirodzenosti a bezprostrednosti – je Bohu a jeho vôli vždy bližšie, než akékoľvek prejavy cirkevníctva.
Tento veľmi cituplný, sčasti aj seversky drsný film v roku 2004 natočil švédsky režisér Kay Pollaks (73 rokov). Film bol za rok 2005 nominovaný na Oscara pre cudzojazyčný film. Hlavnú rolu stvárnil známy herec Michael Nyqvist, Lenu Frida Hallgren a ako Gabriella tu vystupuje vo Švédsku i v zahraničí známa muzikálová speváčka Helen Sjöholm.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Rozhovor:
Slováci, akí sme?

Ako sa vyvíjame, kam smerujeme? Tieto a podobné otázky si ľudia, národy kládli od nepamäti. Povahopis národov (presní a dôslední Nemci, veľkodušní Rusi, slobodomyseľní Francúzi, či výbojní Angličania) sa zvyčajne vytváral povrchne, niekedy i s humorným podtextom. Od vzniku národných štátov sa však čoraz viac stával citlivou otázkou, samozrejme najmä pre toho, koho sa charakterizácia týkala. Lebo raz darmo, všetci sme nejakí. Nuž a akí sme my, Slováci?
O tom, akí sme boli i akí vlastne dnes sme, ale tiež ako sa javíme sebe a ostatným, sme sa zhovárali s významnou osobnosťou nášho spoločenského života PhDr. MILANOM ZEMKOM CSc., členom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Fotografie:
Hory

Mám rád hory a predovšetkým Krkonoše, v blízkosti ktorých som vyrastal. Domnievam sa, že dole v údoliach sa drží nielen smog priemyslový, ale aj smog ľudských starostí. V horách sa cítim voľne a radostne, zvlášť na hrebeňoch hôr. Každý rok sa chodievame v zime s partiou priateľov lyžovať, v poslednom čase však lyžovanie zamieňam za výlety s fotoaparátom. A o niekoľko záberov sa s vami chcem podeliť. Prial by som si, aby na vás dýchla iskrivá, žiarivá čistota vysokých hôr kdesi nad oblakmi a opravdivosť živlov, vládnúcich nad ľudskými obydliami.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Zdravie:
Samoliečba zápalových chorôb

Zatiaľ čo divá zver je ešte (z)dravá, človek je už dávno (mľan)dravý“ ergo (ne)zdravý. Nejako takto znela replika v jednom dialógu známej slovenskej humoristickej dvojice, naznačujúc nezdravý, od prírody odtiahnutý spôsob života prevažnej väčšiny ľudstva, prinášajúci so sebou množstvo problémov a komplikácií. Nebolo to tak vždy, v dávnych dobách bol život ľudí, ako je všeobecne známe, oveľa viac spätý s prírodou a jej cyklami ako je to dnes. Riadiac sa prírodnými zákonitosťami či zákonmi prírody sa človek naučil, ako a kde si má zaobstarať všetko čo potrebuje k životu a ako žiť v súlade s ňou. Riadiac sa základným prírodným zákonom, zákonom pohybu rozvíjal svoje duševné i telesné poznatky a schopnosti. Naučil sa zadovážiť si v prírode nielen poživeň, ale v prípade nemoci aj liečivé prostriedky na vyzdravenie. Získané poznatky sa odovzdávali z generácie na generáciu.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Život:
Ako človek dosiahne v živote šťastie?

Mám jednoduchú otázku: Ako môžem byť v živote šťastný?
Odpovedať na najjednoduchšie otázky je niekedy najťažšie. Človek s pojmom „šťastie“ často spája stav spokojnosti a radosti zo života, ktorý sa dostaví napríklad po mimoriadnej udalosti akou je výhra v lotérii alebo neobvyklý dar. Avšak toto nečakané „šťastie“ má väčšinou len krátke trvanie. Človek čoskoro začne hľadať šťastie nové a trvalejšie.
V skutočnosti však práve neustále úsilie o šťastie k vytúženému cieľu nevedie. Šťastie nie je samo o sebe cieľom, ktorý môže človek dosiahnuť rovnako ľahko, ako nejakú cestovateľskú destináciu, kde stačí iba sedieť v správnom vlaku. Šťastie je kvalita prežívania. Dostaví sa samo od seba, ak je náš život harmonický, ak ho napĺňame zmyslom a zameriame na cieľ, ak prebieha usporiadane a nie je sprevádzaný ani preťažovaním, ani nevyťažením síl – a predovšetkým: ak máme pred očami nielen vlastné blaho, ale i blaho svojich blížnych.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Zaujímavosti:
Severný pól sa sťahuje

Každý má rád, ako sa povie „pevnú pôdu pod nohami“. Preto prírodné javy ako sú sopečné výbuchy a zemetrasenia v nás vzbudzujú pocit ohrozenia. Sú dôkazom pohyblivosti jadra Zeme a skutočnosti, že naša domovská planéta podlieha nepretržitému vývojovému procesu. Od istého času sa zaznamenávajú aj neobyčajné pohyby severného magnetického pólu, ktorý, obrazne povedané, putuje z Kanady na Sibír. Aký nebezpečný môže byť tento pohyb pre život na Zemi?
Po stáročia ležal severný magnetický pól pomerne pokojne na severe Kanady. Podľa súčasných meraní sa pohybuje rýchlosťou 55 km za rok smerom k Rusku. Pri udržaní tohto tempa by sa mal v roku 2050 nachádzať na Sibíri. Dôsledky pohybu magnetických pólov na život na Zemi, napríklad na ťahy vtákov, sa ešte len ukážu. No vplyv na techniku vidno už teraz.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Poviedka:
Joshe a svätá rodina

Prípravy na sviatky môžu byť veľmi náročné. Nakúpiť darčeky a na nikoho nezabudnúť, namáhavé rozhodovanie čo kúpiť, keď už všetci všetko majú. A nesmie nič chýbať na jedenie a pitie, a koho pozvať; alebo radšej nikoho? Pri tom všetkom sa môže stať, že na tú najdôležitejšiu vec človek zabudne.
A čo je to najdôležitejšie? Predovšetkým uctiť pamiatku oslávenca, pátrať po zmysle jeho príchodu, a napĺňať jeho odkaz, aby konečne nastal na Zemi vytúžený mier, ako kedysi predpovedal anjel.
Mnohí ľudia nezabudli na podstatu tej udalosti z dávnych čias. U niektorých sa vynárajú otázky, po celý advent sa ich dušou vinú určité predtuchy, objavujú sa nečakané odpovede. A mnohým v čase rozjímania ubiehajú myšlienky do doby pred dvoma tisíckami rokov, keď rímsky cisár Augustus prišiel na myšlienku vykonať sčítanie svojho ľudu.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Zdravie:
Aspirín pre mozog

Aký nebezpečný je mentálny doping?
Dnešná rýchla doba kladie na nás veľké nároky. Neustála požiadavka na výkon vyvoláva potrebu maximálne využívať svoje schopnosti, a tým človeka núti hľadať rezervy a nové možnosti. Jednou z nich je i doping mozgu rôznymi stimulanciami, ktorý sa stáva stále aktuálnejším. Podobne, ako sa v športe využívajú najrôznejšie prostriedky na zvýšenie fyzickej výkonnosti, hľadajú sa i nástroje na zlepšenie výkonu mozgu. Menej sa však vie, že tieto látky môžu organizmus človeka výrazne poškodiť.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Fórum Sveta Grálu:
O neviditelném světě

V Brně se konalo čtvrté přednáškové fórum časopisu Svět Grálu
Druhou listopadovou sobotu se v Brně uskutečnil čtvrtý ročník přednáškového fóra časopisu Svět Grálu. Pořadatelé vybrali pro téma, jež nazvali Neviditelný svět kolem nás, tři přednášející. Ředitele nakladatelství Integrál a bývalého zemského vedoucího Hnutí Grálu v ČR Artura Zatloukala, rakouskou spisovatelku Margot Ruis, která komunikuje s bytostmi přírody a je autorkou dvou knih o bytostných, a léčitele Jana Paloučka, rovněž autora pozoruhodných knih i oblíbeného Kalendáře barev. Součástí fóra bylo slavnostní uvedení a autogramiáda nové knihy Margot Ruis Bytosti přírody a léčení Země.
SVET GRÁLU 34/2012
 


Podobenstvá:
Kráľovská svadba

Ježiš rozprával tento príbeh: Istý kráľ chcel vystrojiť svojmu synovi dôstojnú svadbu. Po skončení príprav vyslal služobníkov, aby pozvali vybraných hostí, tí však neprišli. Užasnutý kráľ poslal iných služobníkov: „Povedzte, že je všetko pripravené na hostinu!“ Ale aj títo poslovia sa stretli s odmietnutím. Nikto nechcel prísť, každý mal nejakú výhovorku a radšej si šiel po svojej práci. Niektorí sa cítili poslami natoľko obťažovaní, že ich hanili, týrali alebo dokonca zabili. Keď pán zistil, ako bolo jeho pozvanie prijaté, rozhneval sa. Otrasený spoznal, že títo ľudia nie sú hodní byť jeho hosťami!
A tak vyslal svojich služobníkov do ulíc, aby pozvali každého, koho stretnú. Za krátky čas sa sála naplnila. Kráľ vítajúc prítomných kráčal ich radmi. Tu uvidel muža, ktorý nebol vhodne oblečený a spýtal sa ho: „Prečo nie si oblečený do slávnostného rúcha? Tak málo dbáš na svojho pána a kráľa?“ A prikázal nevďačníka vyviesť. Ostatným hosťom potom povedal: „Mnoho ľudí som pozval, ale málokto je toho hoden.“ (Lutherov preklad: „Mnohí sú povolaní, ale málo je vyvolených.“)
SVET GRÁLU 34/2012
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 34/2012       
 


Na záver...
Prečo je medzi nami tak málo harmónie?
Harmónia nie je stav, keď sú s nami ostatní zajedno,
pretože nikto nie je tak ďaleko,
aby mohol sám seba považovať za správne meradlo.
Harmónia spočíva jedine v dodržiavaní Božích zákonov.
A tomu sa musíme všetci ešte len učiť.
                                    Richard Steinpach
SVET GRÁLU 34/2012
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!