Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 36 / 2013
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 36 / 2013
Téma:  Homosexualita. Ako jej rozumieť?
jún 2013 - august 2013
vyšlo 1.6. 2013


Na úvod...
Fejtón: Kyslé jablko?
Rozhovor: Život ma naučil neplánovať
Téma: Homosexualita
Posolstvo Grálu: Dnes na tému ženskosti a mužskosti
Zdravie: Vyhorenie
Pohyb: Pohyb v tom "správnom okamihu"
História: Patria indiáni medzi ľudí?
Ukážka: Ako dosiahnuť poznanie Boha?
Téma: Vrana k vrane sadá...
Rozhovor: Vysoká škola neočakávania - zo života v Tanzánii
Fotografie: Tanzánia
Hudba: Franz Liszt
Zdravie: Komunikácia v kóme
Náboženstvo: Najpredávanejšia, ale najmenej čítaná?
Výchova: 12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy
Civilizácia: Znamenie doby
Podobenstvá: Podobenstvo o novom víne
Názory: Listy čitateľov
Na záver...

 
  Z obsahu 36. čísla jún 2013 - august 2013:

 

Na úvod...
Čo nás to, doparoma, napadlo písať o homosexualite? Taká kontroverzná téma – vyzerá to, akoby sme chceli čo najviac ľudí naštvať. Alebo si aspoň užiť trošku adrenalínu prechádzkou po tenkom ľade. Rup – a preboríme sa rovno medzi vodníkove hrnčeky. Prečo nenapíšeme radšej niečo o anjelských chóroch s bytosťami v ružových nočných košieľkach, spievajúcich sladké piesne za zvukov hárf? Tým by sme určite nikoho nepopudili a všetci by sme boli spokojní a šťastní.
Prečo nie? Pretože na tomto pozemskom chóre nie sme väčšinou ani spokojní, ani šťastní, môžeme si za to sami a máme na to habadej dôvodov; vlastne príčin. Málo, primálo šťastia a harmónie si užijeme. Prečo? Pretože šťastie je vnútorný stav človeka, a pretože jadrom harmónie nie je vzťah medzi ľuďmi navzájom, ale vzťah medzi človekom a Božími zákonmi, Božou vôľou. Skutočne, človek, ktorý žije z mála a len málo toho potrebuje, môže byť pokojne šťastnejší než boháč s veľkými nárokmi.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Fejtón:
Kyslé jablko?

Priznajme si, primerane konzervatívny časopis by sa v našej vlasti neuživil. Prečo? Prečo v tomto našom malom, údajne kultúrnom prostredí prekvitá toľko časopisov pre nenáročných, a pre zvyšok živoria nanajvýš tri? – Aké prosté, milý Watson, povedal by Sherlock Holmes: „nejsou lidi“. Nie tí, čo dokážu taký časopis stvoriť. Tých je až hanba. Nie je dosť tých, ktorí by ho čítali.“
Tento fakt nenapísal žiadny kultúrno-politický analytik, moralista či teológ, ale český spisovateľ Zdeněk Šmíd v knihe O pokroku od boku. Autor kníh milovaných vodákmi a „horišmi“, kníh preplnených pohotovým humorom a múdrosťou. Tento výborný rozprávač zjavne dokáže nielen písať znamenité knihy, ale aj robiť si starosti.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Rozhovor:
Život ma naučil neplánovať

Plánovanie mi totiž komplikovalo život
Rozhovor s profesionálnou pestúnkou Janou Valentovou
Ani jedna z nás nemá čas chodiť ku kamarátkam „na kávičku“ a „na pokec“. Vlastne ani jedna z nás o to nestojí. A nebyť časopisu Svet Grálu, ktorému som tento rozhovor sľúbila, ktovie, či by sme si urobili niekedy čas na rozprávanie o rodinných stmeľovadlách alebo o tom, že človek môže byť šťastný, keď prestane riešiť sám seba. Keď sa v sebe prestane „bŕľať“ a nastaví jednoducho strelku svojho vnútorného kompasu smerom na „dobro“. Jana Valentová je matkou ôsmich detí. Dve má v pestúnskej starostlivosti. Darí sa jej dobre. Je šťastná, pretože to čo robí, robí rada. Odteraz bude aj jednou z prvých profesionálnych pestúnok, ktoré majú nahradiť kojenecké a detské ústavy.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Téma:
Homosexualita

Téma homosexuality je ešte vždy tabuizovaná. Ku konštruktívnej diskusii dôjde zriedkavo, keďže na oboch stranách sú väčšinou ľudia s ostro vyhranenými názormi, snažiaci sa presadiť iba svoj názor. Človek by však mal k tejto téme zaujať určité stanovisko, pretože, i keď nie je homosexuál, nejako sa ho táto problematika pravdepodobne dotkne. Nikdy totiž nevie, či náhodou niektorý jeho príbuzný, priateľ alebo kolega nebude patriť medzi známe štyri percentá.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Posolstvo Grálu:
Dnes na tému ženskosti a mužskosti

Teraz sa samozrejme opýtate, ako je to potom možné, že niektorá ľudská duša sa na zemi môže vteliť striedavo raz ako žena a inokedy ako muž. Rozriešenie nie je také ťažké, ako si myslíte; lebo v každom smere pravá žena sa nikdy nedostane do takej situácie, aby sa musela hrubohmotne
vteliť ako muž.
Taký dej je opäť iba jedným zo zlých následkov vlády rozumu, nech to znie akokoľvek čudne.
Pozemská žena, ktorá sa podriaďuje rozumu, práve tým potláča svoju pravú ženskosť. Tá je potlačená a nevytvára citovosť, lebo ju triezvy rozum zamurováva. Tým sa nadväzujú osudové vlákna takým spôsobom, že dotyčná žena sa nabudúce musí inkarnovať ako muž, pretože po tomto potlačení a zamurovaní prevláda len hrubšie duchovné a podľa zákonov stvorenia nemôžu byť vôbec nadviazané iné vlákna.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Zdravie:
Vyhorenie

Ako „vstať z popola“
Vážne problémy v zamestnaní, hlavne ich ťažké formy, v poslednom čase nápadne pribúdajú. Nezriedka sprevádzajú dlhé fázy pracovného života. Takzvané „vyhorenie“ je v súčasnosti typickou formou pracovnej krízy. Jej riziko je mimoriadne veľké predovšetkým u ľudí, pre ktorých je v živote na prvom mieste zamestnanie. Jeho strata obyčajne odhalí latentný problém v hierarchii hodnôt človeka, bolestne zasiahne do jeho života. Pozrime sa na príčiny tejto modernej „epidémie“ a možné spôsoby, ako ju zvládnuť.
Anglický pojem „burn-out“ označuje stav úplného vyhorenia. No vyhorieť môže jedine ten, kto planul a so zápalom plnil svoje úlohy. Často postihuje práve silne angažovaných „pracantov“ – teda tých, čo žijú len pre svoju prácu. Celé roky investujú do nej všetky svoje sily, aby dosiahli vytýčené pracovné ciele.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Pohyb:
Pohyb v tom "správnom okamihu"

Tak ako, priatelia? – Podarilo sa vám „vtesnať“ do vášho každodenného kolobehu minútové osvieženie z predošlej, štvrtej lekcie nášho seriálu? Alebo ste nemali čas? Jasné, zase sa udialo toľko vecí, a naraz… Problémom väčšinou nebýva ani tak to, že nemáme čas, ale skôr to, že nám nenapadne si čas urobiť. Pokiaľ príležitosť nechytíme za pačesy, premeškáme ju. Viete, odkiaľ pochádza tento výraz?
V gréckej mytológii existuje boh Kairos – boh vhodného okamihu. Komu sa ponúkla priaznivá príležitosť, ten za to vďačil tejto bytosti.
Kairos bol zobrazovaný ako ponáhľajúci sa muž s charakteristickou dlhou kučeravou ofinou. V prenesenom význame má symbolizovať, že príležitosť treba chytiť za pačesy, má sa využiť ten správny okamih. Pekné podobenstvo, však?
Vy máte naozaj šťastie… totiž vaša nová príležitosť práve prichádza. – Máte možnosť viackrát v priebehu dňa, za púhu minútku, urobiť niečo pre seba. No ak nie teraz, potom je šanca preč. Okná dokorán prosím, a poďme na to!
SVET GRÁLU 36/2013
 


História:
Patria indiáni medzi ľudí?

Pred približne päťsto rokmi zasadla pod vedením Karola V. v španielskom Valladolide komisia, ktorá búrlivo diskutovala o pôvode Indiánov. Jej vážení členovia sa mali dohodnúť na tom, či zotročovanie Indiánov je správne alebo nie. Na podporenie svojich tvrdení sa zaoberali napríklad aj otázkami, či Indiáni vôbec majú dušu a či sa môžu podieľať na Kristovom spasiteľskom pláne.
Čitatelia diela H. Heineho si možno spomenú na jeho baladu o polemike v stredovekom Španielsku. Svojím nenapodobniteľným spôsobom necháva Heine diskutovať rabína a mnícha o pravdách ich viery. Pritom k pravej diskusii nedochádza, pretože obe strany sú pevne presvedčené o svojej pravde a ani jeden z diskutujúcich nie je pripravený uznať stanovisko druhej strany.
To, čo Heine líči vo svojej cynickej poézii, má svoju historickú súvislosť. V stredoveku a ranom novoveku neboli v Španielsku verejné diskusie ničím neobvyklým. Na kráľovskom dvore alebo pred širším publikom išlo väčšinou o stret medzi židovským a kresťanským náboženstvom, ktorý bol často podložený antisemitskými emóciami.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Ukážka:
Ako dosiahnuť poznanie Boha?

Verím, že ako človek som tvor, ktorému vyššia bytosť darovala život. Ale ako sa presvedčím o existencii Boha? Dodnes predsa o tom neexistuje nijaký vedecký dôkaz.
Ako ľudia máme možnosť priblížiť sa Stvoriteľovi len svojím citom. Práve cit je tým, čo nám umožňuje rozpoznávať krásu, ušľachtilosť, vznešenosť, ktorými je pretkané celé stvorenie. Cit v nás vyvoláva túžbu po vývoji a zdokonaľovaní sa. Dáva nášmu životu cieľ, zmysel a umožňuje vyciťovať existenciu Boha. Skutočná viera v Boha nie je vecou rozumu, ale predovšetkým otázkou citu.
Žiaľ, stále znovu sa ukazuje, akým neistým základom je náš ľudský cit. Pre prehnane vypestovaný rozum ho nevieme plnohodnotne používať.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Téma:
Vrana k vrane sadá...

Hodíme sa k sebe?
S otázkou výberu správneho partnera sa v živote stretne každý človek, zamestnáva tímy odborníkov, psychológov. Aký by mal byť, ktoré faktory sú pre trvalý vzťah dôležité a ktoré nie? Nebrať do úvahy telesnú príťažlivosť, a prihliadať iba na vnútorné hodnoty, alebo sú rozhodujúce spoločné záujmy, vzdelanie, prípadne je to čosi celkom iné?
Na rozpoznanie vhodného partnera navrhol už Friedrich Nietzsche jednoduchý rýchlotest – pred vstupom do manželstva odporúča zodpovedať si otázku: „Myslíš si, že sa s touto ženou budeš dobre baviť až do staroby?“ Nakoľko rozdielni môžu byť dvaja milujúci sa ľudia, aby ich partnerstvo bolo dlhodobé a naplnené? Priťahujú sa skôr podobné typy, alebo protiklady?
SVET GRÁLU 36/2013
 


Rozhovor:
Vysoká škola neočakávania - zo života v Tanzánii

alebo skúsenosti zo života v Tanzánii
Doktorka Margaréta Černáková je čitateľom nášho časopisu už známa. Pred rokom sa rozhodla opustiť svoju prácu lekárky v nemocnici v Bratislave a šla pomáhať tam, kde je lekárska starostlivosť pre ľudí nedostupná – do vidieckej oblasti Tanzánie, medzi roľníkov a jednoduchých ľudí, pre ktorých sú choroby ako malária alebo týfus neraz ortieľom smrti. O tom, čo ju k tomuto rozhodnutiu viedlo a čo počas svojho pobytu v Afrike dala i získala, je i náš rozhovor.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Fotografie:
Tanzánia

Viktoriino jazero – nemocnica je na brehu, ukrytá v hustom stromoradí
SVET GRÁLU 36/2013
 


Hudba:
Franz Liszt

Pokiaľ budeme porovnávať život Liszta so životmi ostatných veľkých skladateľov, neubránime sa dojmu, že mal oveľa viac šťastia, než iní. Aj keď vlastne nebol krásavec, nepochybne mal veľkú osobnú príťažlivosť. Bol milovaný, bol obdivovaný, ako klavírny virtuóz zahŕňaný potleskom, lichôtkami a slávou.
V kritických chvíľach našiel vždy niekoho blízkeho, kto mu prinášal pochopenie, oddanosť, lásku. Nikdy netrpel hmotným nedostatkom ako napr. Mozart, Schubert, spočiatku i Wagner. Veľa rokov viedol život v blahobyte a prepychu. To je však iba jedna stránka jeho života. V skutočnosti ho šťastie opúšťalo častejšie než ostatných hudobných velikánov. Napriek tomu je nesporné, že bol jedným z najväčších tvorcov – a jeho priekopnícky génius otvoril cestu nielen Wagnerovi, ale aj iným hudobným skladateľom, jeho súčasníkom. Tento jeho vplyv však ostáva nedocenený.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Zdravie:
Komunikácia v kóme

Lekári často nesprávne vyhodnotia, nakoľko sú pacienti v kóme schopní reagovať na podnety. K tomuto záveru dospela „Spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu a funkčné zobrazovanie“ (DGKN). Bádateľom tejto spoločnosti sa podarilo pomocou vysokofrekvenčnej elektroencefalografie a magnetickej rezonancie dokázať, že pacienti v kóme na podnety reagujú.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Náboženstvo:
Najpredávanejšia, ale najmenej čítaná?

V zozname najpredávanejších kníh na svete je Biblia stále na neohrozenom prvom mieste. „Knihy kníh“ sa predalo odhadom dve až tri miliardy výtlačkov. Po tomto bestselleri nasleduje čínska zbierka citátov Mao Ce-tunga, po prvýkrát vydaná v roku 1966 (cca 1,5 miliardy výtlačkov) a „Manifest komunistickej strany“ Karla Marxa a Friedricha Engelsa z roku 1848 (cca 500 miliónov výtlačkov).
Časť „Písma svätého“ v podobe piatich Kníh Mojžišových, ktoré sa považujú za „Božie zjavenie“, patrí k základom viery v kresťanstve, židovstve a mnohých ďalších náboženských skupinách. Pritom dodnes zostáva nezodpovedaná hlavná otázka: majú uvedené texty iba symbolický význam, alebo ich človek má brať doslova?

SVET GRÁLU 36/2013
 


Výchova:
12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy (3)

(Ne)správajme sa k dieťaťu ako k dospelému
Mali ste už možnosť vyskúšať niektoré z našich pravidiel? Urobili ste už niečo inak než doteraz? Potom vám gratulujeme, a zároveň vás pozývame na preskúmanie ďalších dvoch nemenej zaujímavých zásad.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Civilizácia:
Znamenie doby

Prichádzajú poslovia apokalypsy?
Už desaťročia počúvame varovania, že svetové hospodárstvo sa už nemôže spoliehať na ďalší rast, že politici musia konečne začať myslieť prezieravo a globálne; a predovšetkým, že my, ľudia, musíme zmeniť svoj postoj k prírode a spôsob správania. Teraz už tieto varovania prichádzajú i od „poslov apokalypsy“. Právom?
SVET GRÁLU 36/2013
 


Podobenstvá:
Podobenstvo o novom víne v starých mechoch

Ježiš nám tu približuje dva obrazy, ktoré vyjadrujú podobnú situáciu: Najprv popisuje, že určite nikto neodstrihne kus plátna z nových šiat, aby ho prišil na staré. Nové šaty sa tým poškodia a nový kúsok starým šatám veľmi nepomôže. V druhom podobenstve vraví, že nikto neleje nové, čerstvo vylisované víno do starých mechov. (Za Kristových čias ešte neexistovali sudy, víno sa nalievalo do mechov, vyrobených najčastejšie z kozej kože.) Staré mechy mladé víno neudržia – rozleje sa a znehodnotí. Preto je nevyhnutné nové víno plniť do nových mechov. No existujú aj ľudia, ktorí nechcú skúšať, poznávať nové vína. Trvajú na svojom, že doterajšie staré víno je to najlepšie.
SVET GRÁLU 36/2013
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 36/2013       
 


Na záver...
Človek nesmie nikdy zabúdať, že sa má celkom sám plne zodpovedať za všetko to, čo sám cíti, myslí a koná, aj keď to bezvýhradne prijal od iných!
Abd-ru-shin
Posolstvo Grálu, II/49,2
SVET GRÁLU 36/2013
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!