Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 37 / 2013
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 37 / 2013
Téma:  Putovanie duší po pozemskej smrti
september 2013 - november 2013
vyšlo 1.9. 2013


Na úvod...
Fejtón: O putovaní duší po pozemskej smrti
Téma: Prvé kroky duše po smrti
Ukážka: Svedectvo z druhého brehu
Téma: Pokračovanie života v prednáškach Posolstva Grálu
Rozhovor: Intarzia života
Duchovný svet: Všímajte si znamenia
Pohyb: Tanec chrbtice
Rozhovor: Čí chleba ješ, toho pieseň spievaj
Hudba: Ľudská túžba po slobode
Život: Sny
Fotografie: Gruzínsko
Život: Všetko bude dobré
Príbeh: Z krutého panovníka mierotvorca
Ukážka: Kde je moja žena teraz, po smrti?
Výchova: 12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy
Rozhovor: "Na konci života nevidím slepú uličku!"
Zaujímavosti: Brána duše
Názory: Listy čitateľov
Podobenstvá: Podobenstvo o rybárskej sieti
Na záver...
 
  Z obsahu 37. čísla september 2013 - november 2013:

 

Na úvod...
Keď som sa chystal písať tento úvodník, načrtol som si v duchu tri krátke poznámky: po prvé – Karol, po druhé – rozum nefunguje a po tretie – potom to uvidíme. Preberiem to pekne po poriadku. Keďže témou tohto čísla je takzvaná smrť a to, čo s ňou súvisí, nemohol som si nespomenúť na Karola. Karol zomrel očakávanou smrťou – po porade s lekármi sa rozhodol nenechať sa operovať, a prežiť niekoľko zostávajúcich mesiacov dôstojne. V jeho prípade to nikoho neprekvapilo – bol jogínom, meditujúcim človekom a zároveň ctiteľom Ježiša Krista v jednej osobe. Krátko po jeho smrti sme sa my dvaja stretli – zrejme v jeho obľúbenej reštaurácii. Ako dlhoročného vegetariána ma prekvapilo, že s ním konverzujem nad tanierom mäsa, no rozprávali sme sa úplne prirodzene a bezprostredne.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Fejtón:
O putovaní duší po pozemskej smrti

„A keď nebudeš jesť špenát, umrieš a bude z teba smrtka, hú!“ povedala pomstychtivo malá Betka, „to budeš mať za to!“ „Nie!“ zakričal malý Kubo a tresol lyžicou do taniera, „nebude, ocko vravel, že keď zomriem, tak sa budem vznášať ako nafukovací balón a už ma nebude bolieť noha!“ „Tak dosť!“ zahrmela pani Jiráková vojenským hlasom, „Betka, do kuchyne utrieť riad, a ty, Kubo, nech už máš ten obed v sebe!“ Šľahla po deťoch pohľadom, veštiacim koniec rešpektovania ich nežných osobností a prechod na hrubšiu úroveň výchovy.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Téma:
Prvé kroky duše po smrti

O návratoch ľudí z klinickej smrti a o ich prežívaní vzniklo veľa kníh a filmov, no len málokto dokáže opísať život na druhom svete, ak návrat už nie je možný. Človek sa nepreberie v nemocničnej izbe a nezdôverí sa svojim blízkym. Tí, čo sa vrátili, opisovali priechod akýmsi tunelom, stretnutie s blízkymi, prípadne ešte s nejakou vyššou bytosťou, ktorá upozornila na nutný návrat do fyzického tela. O ďalšom pokračovaní života v nehmotnom svete zriedkavo referujú niektorí nadaní ľudia, ktorí zomretých vnímajú a dokážu s nimi komunikovať. Jednou z nich je aj Američanka Mary Ann Winkowski, autorka knihy Rozhovor s duchmi.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Ukážka:
Svedectvo z druhého brehu

Ukážka z knihy Franchezzov odkaz zo záhrobia
Dielo Franchezzov odkaz zo záhrobia napísal v roku 1896 A. Farnese. Je to skutočný životný príbeh zosnulej duše Franchezza, Taliana z vyššej spoločnosti, ktorý premárnil svoj život v pozemských pôžitkoch. Po svojej smrti musí znášať trpké plody svojho pochybenia, putovať temnými úrovňami záhrobia a postupne krok za krokom vybojovať svoju cestu k spáse. Dielo nenechá vnímajúceho čitateľa na pochybách, že deje, v ňom opísané, sú skutočné, rovnako ako nepodplatiteľná božia spravodlivosť, prejavujúca sa aj v tých najmenších maličkostiach.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Téma:
Pokračovanie života v prednáškach Posolstva Grálu

Bez porozumenia, osamote stojí duša v úmrtnej miestnosti. Nechápavo, lebo človek, ležiaci na lôžku, sa vo svojom pozemskom živote zdráhal uveriť, že žije ďalej i po odložení hrubohmotného tela. Preto sa touto myšlienkou ani vážne nezaoberal a posmieval sa všetkým, ktorí o tom hovorili.
Zmätene pozerá okolo seba. Vidí sám seba na smrteľnom lôžku, vidí známych ľudí, ako plačú, stojac okolo lôžka. Počuje i slová, ktoré hovoria a vníma aj ich bolesť, ktorú pritom pociťujú vo svojom náreku nad tým, že práve zomrel. Chce sa mu smiať a zavolať, že predsa doteraz žije! Volá! A s údivom vidí, že ho nepočujú. Volá znovu a znovu a stále hlasnejšie. Ľudia to nepočujú, nariekajú ďalej. Začína sa ho zmocňovať strach. Sám predsa zreteľne počuje svoj hlas a aj svoje telo cíti jasne.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Rozhovor:
Intarzia života

O kráse (nielen) umeleckého stolárstva
Rozhovor s juhočeským reštaurátorom Liborom Pražanom
Podvečer, naozaj bohatý na dážď, nás zastihol v príjemnej kaviarni vo Velešíne na Českobudejovicku. Pri šálke kávy ma Libor Pražan, Živnostník roku 2012 Juhočeského kraja z malej obce Hradce pri Českých Budejoviciach, zasväcoval do tajov svojho stolárskeho a reštaurátorského umenia a veľa prezradil aj o svojom vzťahu ku kráse. Aby sa vo svojej dielni necítil sám, usporadúva už niekoľko rokov aj reštaurátorské kurzy.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Duchovný svet:
Všímajte si znamenia

Znamenia majú v živote ľudí zaujímavé  miesto. Môžu mať rôznu podobu. Niekto verí, že ak mu cestu skríži čierna mačka, znamená to nešťastie. Iný človek sa môže nazdávať, že ak otvorí knihu náhodne na určitej strane, nájde v nej rozriešenie problému, ktorým sa práve zaoberá. Niektorí ľudia sú znameniami doslova posadnutí a vyhľadávajú ich aj tam, kde vôbec nie sú, iní to považujú za fantáziu a blud. Pravda je možno niekde uprostred.
Znameniam prikladali ľudia v minulosti mimoriadny význam. Považovali ich za symbolickú reč stvorenia, ktorou sa človeku prihovárajú vyššie sily. Táto skutočnosť bola dobre známa napríklad starým druidským ale i indiánskym šamanom, ktorí vedeli tieto znamenia v prírode postrehnúť. Príroda bola pre nich otvorenou knihou, v ktorej mohli ľahko čítať posolstvá pre seba i svojich blízkych.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Pohyb:
Tanec chrbtice

Na záver našej série pohybových cvičení máme pre vás bonbónik: „Tanec chrbtice“. Toto cvičenie sme vyvinuli na základe skúseností, ktoré sme získali počas našich kurzov. Chrbticou pri ňom budeme pohybovať v ôsmich rôznych smeroch. Budeme sa nakláňať do strán, otáčať sa, prehýbať sa dopredu a späť, naťahovať sa hore a dolu. Do zostavy sme vsunuli ešte dva cviky. Jeden je určený pre ramená, ktoré sú vystavované častej námahe. A ten druhý na zadné strany nôh, keďže ľudia často trpia skrátením šliach v týchto miestach.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Rozhovor:
Čí chleba ješ, toho pieseň spievaj

Rozhovor s Milanom Semančíkom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zverejnila vo februári roku 2012 informáciu, podľa ktorej potravinová sebestačnosť Slovenska klesla pod 50 % vlastnej produkcie, čím sa stala najnižšou v EÚ. O príčinách tohto závažného problému sme sa zhovárali s predsedom SPPK.
Často sa zdôrazňuje potravinová sebestačnosť krajiny, prečo je taká dôležitá? A najmä pre koho?
Dôležitá je pre všetkých – pre štát, jeho ekonomiku, ale aj samotných občanov. Jednou zo základných povinností štátu je zabezpečiť pre svojich obyvateľov dostatok kvalitných, zdravotne neškodných a cenovo dostupných potravín. Každá z týchto stránok potravinovej bezpečnosti je rovnako dôležitá, pretože vytvára predpoklady na riadne fungovanie všetkých sociálno-ekonomických procesov. Čím vyššia je potravinová sebestačnosť, tým je zabezpečenie výživy ľudí bezproblémovejšie – obzvlášť v čase krízy a prípadných medzinárodných konfliktov, počas ktorých dochádza k prerušeniu tovarových tokov. Preto sa každá vyspelá krajina snaží byť aspoň na 80 % potravinovo sebestačná a využíva svoj existujúci potenciál, prípadne sa ho snaží posilniť.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Hudba:
Ľudská túžba po slobode

a o živote troch najväčších majstrov hudobného klasicizmu
Sloboda a slobodná vôľa je pre človeka najzákladnejšou súčasťou. Ale čo je to vlastne slobodná vôľa? Azda stanovisko pozemského mozgu, keď rozum nášmu mysleniu a cíteniu pevne stanoví určitý smer? Nie – skutočná slobodná vôľa nie je viazaná pozemským rozumom; spočíva len v duchu samom, v našej duši, je to reč ducha, vlastného „ja“ človeka. Tá potom dohliadne ďaleko, až za naše najbližšie hmotné okolie.
Predchádzajúce vety nás so všetkou vážnosťou upozorňujú na to, že sme svoju slobodnú vôľu stratili zo zreteľa. Nevyciťujeme už dostatočne jasne hlas svojho ducha, ktorému je slobodná vôľa vlastná. Často užívané slovíčko „musím“ očividne hovorí o tom, že sme vo svojom živote pod neustálym tlakom denných povinností a rôznych životných udalostí. Cítime sa zbavení možnosti rozletieť sa slobodne inak a inam.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Život:
Sny

Čo prežíva duša počas spánku
Nie je to zvláštne? Približne tretinu svojho času trávime spánkom, ale ako málo vieme o tom, čo sa v nás pritom vlastne deje. Snívame, ale po prebudení nám zostanú najčastejšie len útržky spomienok, nejasné obrazy alebo pocity.
V skorších dobách, v staroveku, stredoveku, ba dokonca ešte i v 19. storočí sa sny považovali za dôležitú súčasť života človeka. Potom však s rozvojom rozumovo orientovaných prírodných vied význam života v spánku upadol do zabudnutia, a na výskum snov sa pozeralo skôr ako na odbor pochybnej povesti. Harvardský profesor Allan Hobson, významný vedec v oblasti spánku, ešte pred desiatimi rokmi prehlásil snové dianie pre zdravie a vývoj človeka za irelevantné, skrytý význam snov považoval za mystickú interpretáciu. No dnes na základe vlastného hlbokého prežitia hovorí, že sny sú súčasťou samotného stavu vedomia.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Fotografie:
Gruzínsko

…A ĽUDIA SO SRDCOM NA SPRÁVNOM MIESTE
Ste tu milým hosťom. Postarať sa o vás je vecou cti každého Gruzínca. Aj keď je príroda v gruzínskych horách úchvatná, dlhšie budeme spomínať na stretnutie s ľuďmi, od ktorých sme sa mohli každý deň učiť priateľstvu a srdečnosti.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Život:
Všetko bude dobré

Dva razy v živote ma náhle zasiahla smrť niekoho z blízkych; po tretí raz sa približovala pomaly. Najprv mnou otriasla hrozivá diagnóza, potom ju vystriedala nádej, ale znamenia čoraz zreteľnejšie ukazovali, že choroba napokon zvíťazí. To bolo… keď zomrela moja dcéra.
Mala som vtedy presne desať, keď moju obľúbenú kamarátku Annemarie odviezli kvôli zápalu slepého čreva do nemocnice. Jej rodičia boli farmári s veľkým statkom. Každý večer som k nim chodievala po čerstvé mlieko, rada som pomáhala na poli pri zbere zemiakov alebo repy. Veľká stodola a senník, pivnička a stajne, to všetko poskytovalo veľký priestor na dobrodružstvo a nové objavy. V to popoludnie, kým odviezli Annemarie do nemocnice, sme sedeli na kamenných schodoch pred domom a maškrtili prvé zrelé egreše. V noci ju potom začalo bolieť brucho. Jej mamka si o ňu robila veľké starosti, aj keď otec sa ju snažil upokojiť. Sužovala ju zlá predtucha. Ako predpokladali, bol to zápal slepého čreva. Pre lekárov banálna operácia, ale Annemarie napriek tomu zomrela.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Príbeh:
Z krutého panovníka mierotvorca

Človek zvyčajne márne hľadá stopy mierotvorného pôsobenia náboženstva. V histórii sa však objavovali osobnosti, akou bol napríklad František z Assissi, ktorí zmenili seba aj svoj život na základe vlastných duchovných skúseností. Medzi opravdivo zbožnými osobnosťami sa vyskytuje len málo kráľov, vysokých duchovných hodnostárov, vládcov, alebo ľudí s právomocou rozhodovať. Jedným z tých nemnohých bol kráľ Ašóka, vládca obrovskej predkresťanskej ríše (okolo r. 250 pred n.l.). Pod vplyvom silného náboženského presvedčenia sám prešiel vnútornou premenou a radikálne zmenil svoje životné ciele. Jeho príbeh je skutočne obdivuhodný.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Ukážka:
Kde je moja žena teraz, po smrti?

Moja žena nedávno zomrela. Kde je teraz, po svojej smrti? Môže ma vidieť? Stretnem sa s ňou neskôr znovu? Je možné s ňou nadviazať kontakt?
Fyzická smrť pre človeka neznamená koniec života, ale len prechod do iného sveta, ktorý leží mimo vnímania našich telesných zmyslov. Spolu s ľudskou dušou sa od pozemskej telesnej schránky odpúta aj vedomie človeka.
Počas tohto procesu a krátko potom sa zosnulý človek ešte zdržuje vo svojom dovtedajšom pozemskom okolí. Môže pritom prežívať mnohé z toho, čo sa okolo neho deje, a môže vnímať úmysly a myšlienky pozostalých, s ktorými bol spojený.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Výchova:
12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy

Všade nachádzame určité odlišnosti. A majú svoj zmysel. Aké by to bolo, keby sme všetci robili všetko rovnakým spôsobom? Keby sme proste boli „na jedno kopyto“? V našej dobe je silná tendencia veci štandardizovať. Na všetko existujú normy – a v mnohých oblastiach sú aj potrebné. Človek je však individuálna osobnosť nadaná jedinečnými schopnosťami, obdarená talentom rôzneho druhu, a má svoje záujmy. Každý koná spôsobom sebe vlastným a podľa toho sa aj vlastným spôsobom vyvíja.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Rozhovor:
"Na konci života nevidím slepú uličku!"

O smrti a umieraní sme sa rozprávali s vedúcou heilbronského detského hospicu Ute Köhler. Silu jej dáva viera v Boha, príklad – postoj detí.
Ako dlho existuje vaše zariadenie?
Detský hospic existuje iba od roku 2009. Vznikol na základe iniciatívy rodičov a detských zdravotných sestier, ktoré sa angažovali v tzv. Farebnom kruhu. Ide o model starostlivosti, keď sa sestry ambulantne starajú o chronicky alebo ťažko choré deti a mladistvých. Veľmi nám záležalo na tom, aby rodiny takto chorých detí mali viac podpory. V súčasnosti náš tím tvorí devätnásť dobrovoľných pracovníkov.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Zaujímavosti:
Brána duše

Význam slnečného pletenca
V ľudskom tele sa nachádzajú početné nervové pletence; z ktorých najznámejší je solarplexus, slnečný pletenec. Často sa mu pripisuje úloha, ktorá prekračuje jeho organické funkcie a zasahuje do oblasti emócií a psychického života. Je to omyl, alebo skutočne existuje súvislosť medzi slnečným pletencom a nehmotnými javmi?
Plexus, čiže nervový pletenec, je v tele človeka miestom kríženia nervových dráh, ktoré sa stretávajú v malých centrálach a spoločne ovplyvňujú riadenie určitých organických funkcií.
Solarplexus, ktorý sa nachádza v oblasti nadbruška, by preto mal mať vplyv výhradne na orgány, s ktorými je prepojený – na pečeň a žalúdok, slezinu a pankreas, obličky a črevá.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 37/2013       
 


Podobenstvá:
Podobenstvo o rybárskej sieti

Ježiš rozpráva svojim poslucháčom príbeh o „výlove rýb“. Rybári hodia sieť do mora a len čo sa sieť naplní, vytiahnu ju na pevninu. Potom úlovok starostlivo triedia. Do košov zhromažďujú dobré ryby, nepožívateľné odhadzujú.
Ježiš toto podobenstvo poslucháčom vysvetľuje takto: Rovnako, ako pri rybolove, tak sa „na konci sveta“ naplní aj osud všetkých ľudí. Stvoriteľ v čase „posledného súdu“ vyšle anjelov, aby ľudstvo roztriedili. Spravodliví budú vyzdvihnutí nahor, a bezbožní zavrhnutí, pretože nedali svojmu životu zmysel.
Kristus naznačuje, že raz nastane koniec Božej zhovievavosti. Dostali sme čas, aby sme na Zemi dozrievali a preukázali svoje schopnosti. Každý má dostatok možností na to, aby sa pomocou darovaného nadania a talentu vyvíjal. Stvoriteľ však zároveň stanovil lehotu, počas ktorej tu musíme svoje úlohy splniť.
SVET GRÁLU 37/2013
 


Na záver...
Meriame život príliš jednostranne: podľa jeho dĺžky a nie podľa jeho veľkosti. Myslíme viac na to, ako život predĺžiť, než na to, ako ho skutočne naplniť. Mnoho ľudí sa bojí smrti, ale nerobia si nič z toho, že oni sami a toľko iných žije de facto len položivotom, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznaní pravdy, v mravnom poriadku, v účinnej láske máme už v tomto živote podiel na večnosti – predlžujeme svoj život nie o dni alebo roky, ale o večnosť.
Tomáš Garrigue Masaryk (citát z Hovorov s T.G.M.)
SVET GRÁLU 37/2013
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!