Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 38 / 2013
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 38 / 2013
Téma:  Neprišiel aby zomrel - Posolstvo z Nazaretu
december 2013 - február 2014
vyšlo 1.12. 2013


Na úvod...
Rozhovor: Samoliečba začína myslením
Zaujímavosti: Spoločné muzicírovanie
Fejtón: Namiesto fejtónu
Téma: Sviatky lásky
Biblia: Vznik Biblie
Výchova: Povzbudzujte svoje dieťa
Život: Dramatický súboj s ťažkou srdcovou vadou
Zdravie: V dobrých rukách
Téma: Ježiš Nazaretský - syn Rimana?
Zamyslenie: Ježiško darčeky nenosí
Rozhovor: Opravíme nefunkčné procesy mozgu?
Príbeh: Rukavica
Fotoseriál: Krása polárnej žiary
Veda: Sen o voľnej energii
Život: Žil Ježiš skutočne?
Recenzia: Dobrý Will Hunting
Ježišove podobenstvá: O bohatom mužovi a chudobnom Lazarovi
Zamyslenie: Ako to asi pôjde ďalej?
Názory: Ohlasy čitateľov
Na záver...
  Z obsahu 38. čísla december 2013 - február 2014:

 

Na úvod...
Existoval iba jeden skutočný kresťan. Zomrel na kríži.“ – aj takto vyjadril svoj vzťah ku kresťanskému náboženstvu nemecký filozof Friedrich Nietzsche a nazval kresťanstvo ľudovým platonizmom. Namiesto Ježišovej náuky o kráľovstve nebeskom predostrel svojim čitateľom a poslucháčom novú metafyziku a etiku – vôľu k moci a starogrécke opojenie zmyslami. Namiesto kresťanského ideálu súcitu a solidárnosti ponúkol elitársku náuku o Nadčloveku, oplývajúcom „vznešenou krutosťou“, víziu človeka, ktorý sa zbaví kresťanskej morálky ako inštinktu stáda. Istotne netušil, ako vážne jeho slová budú brať politickí vodcovia nemeckého národa len pár desaťročí po jeho smrti. Svedkovia tých čias hovoria, že nemeckí vojaci na okupovaných územiach občas listovali v útlej knižočke, ktorá bola súčasťou ich poľnej výbavy. Nebola to Biblia. Bola to zbierka Nietzscheho citátov, zostavená s jasným ideologickým cieľom.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Rozhovor:
Samoliečba začína myslením

Životný príbeh úspešného spisovateľa a filmára Clemensa Kubyho je dramatický. V roku 1981 ochrnul po pätnásťmetrovom páde zo strechy. Vďaka vlastnej mentálnej liečbe však Kuby čoskoro opustil nemocnicu – uzdravený, bez invalidného vozíka! Tak začína cesta objavovania samoliečebných síl driemajúcich v ľuďoch, ktorá Kubyho vedie cez niekoľko kontinentov. Svoje poznatky neskôr zhrnul v programe „mental healing“ (duševná liečba): „Človek je bytosť liečiaca sama seba!“
SVET GRÁLU 38/2013
 


Zaujímavosti:
Spoločné muzicírovanie

vytvára siete presahujúce hranice mozgu
Muzikanti poznajú zaujímavý fenomén, ktorý vzniká počas ich spoločnej tvorby: impulzy pre vlastnú tvorbu vznikajú práve vďaka koordinovanej aktivite celej skupiny. Vedci nedávno potvrdili, že sa pri spoločnom muzicírovaní skutočne vytvárajú siete presahujúce hranice mozgu. Tím výskumníkov, vedený Johannou Sänger, Viktorom Müllerom a Ulmanom Lindenbergerom z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum a vzdelávanie MPIB (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) publikoval v odbornom časopise „Human Neuroscience“ výsledky pozorovania mozgových vĺn gitaristov, ktorí hrali duet. Mozgová aktivita jednotlivých muzikantov sa pritom výrazne odlišovala podľa toho, čí príslušný hráč udával tón, alebo sa prispôsoboval rytmu svojho kamaráta. Vedci okolo Ulmana Lindenbergera už v roku 2009 zistili, že aktivita mozgových vĺn hudobníkov sa pri hre v duete synchronizuje.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Fejtón:
Namiesto fejtónu

A máme tu december, milé čitateľky a milí čitatelia, blíži sa koniec roka a s ním i dva plné, koncentrované, prekypujúce sviatky: sviatok Vianoc a Nový rok. Každý z nich má svoju plnosť, svoje čaro a na obidva sa väčšina z nás teší. Ten prvý je predovšetkým nežnou spomienkou na narodenie Syna Božieho Ježiša. Ten druhý, Nový rok, je zase spomienkou na uplynulý rok s jeho prežitiami svetlými i skalenými, a vítanie toho nového.
Oba sviatky – na rozdiel napríklad od Prvého mája alebo Medzinárodného dňa žien – majú svoj vnútorný náboj, svoj ľudský rozmer, svoje oslovenie ako žiadne iné. Oba sviatky majú aj svoj odraz v čiernom zrkadle: Vianoce bývajú hojne poznamenané chvatnou honbou za darčekmi, naše vnútorné nutkanie obdarovať svojich blízkych sa prepadá do hektického zhonu po obchodoch a do horúčkovitého rozmýšľania, čo ešte, kde-kedy-za-koľko-komu by sme kúpili, aby nikto z našich neobišiel naprázdno.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Téma:
Vianoce - sviatky lásky

V stupujeme do obdobia Adventu a s ním blížiacich sa Vianoc. Opäť po roku u mnohých ľudí precitajú myšlienky hľadajúce zmysel tohto sviatku, jeho význam pre dnešného tzv. moderného človeka. Prečo ho vlastne slávime? V čom spočíva pravá hodnota tohto sviatku? Je to sviatok cirkevný, duchovný alebo občiansky? Máme ho sláviť, i keď nie sme príslušníkmi kresťanskej cirkvi? Prečo si vôbec ešte pripomínať Ježišovo narodenie, veď je dávnou minulosťou, a pred sebou máme na riešenie dôležitejšie veci?
Zastavme sa na chvíľku: či si nevytvárame z Vianoc iba čisto materialistický sviatok, charakterizovaný najvyššími tržbami obchodníkov? Nevytráca sa kvôli čoraz väčšiemu pozlátku vnútorné posolstvo Vianoc? Hľadáme ho vôbec ešte?
SVET GRÁLU 38/2013
 


Biblia:
Vznik Biblie

Správne pochopiť Bibliu je jedna vec. Aby sme však toho boli vôbec schopní, musí byť jej text bezchybne zaznamenaný a výstižne preložený. Dá sa to však o Biblii povedať? Odpoveď na túto otázku je dôležitá, pretože už i len jedno slovo môže zásadne meniť zmysel textu.
Bez hebrejčiny a aramejčiny, ako aj bez znalosti tradícií židovského národa v dobe Ježišovej je približná rekonštrukcia Biblie nemožná, tvrdí židovský religionista Pinchas Lapide (1922–1997) vo svojej knihe „Ist die Bibel richtig übersetzt?“ (Je Biblia správne preložená?). V roku 1993 dostal Lapide veľký Spolkový kríž za zásluhy za svoje dielo usilujúce sa o zmierenie medzi kresťanstvom a židovstvom. Zastával jednoznačný  názor: „Bibliu môžeme brať vážne – alebo doslova.“ Lapide ju bral vážne a pokúsil sa o spätný preklad do hebrejčiny – sakrálneho jazyka v dobe Ježišovej, a potom do nemčiny. Veľmi príbuzná aramejčina bola vtedy hovorovým jazykom, ktorý zrejme aj Ježiš bežne používal, ale pravdepodobne rozumel aj gréčtine, jazyku vzdelancov svojej doby.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Výchova:
Povzbudzujte svoje dieťa

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy (5)
Dávajme svojmu dieťaťu najavo, že ho milujeme. Myslime naň s láskou, uvedomujme si, čo pre nás znamená. Niekoľkokrát denne si napríklad povedzme: ďakujem za toto báječné dieťa!
Predstavme si sami seba ako osem- alebo deväťročné dieťa, ako ideme s mamou do centra voľného času, ktoré ponúka pohybové cvičenia. Chce nás prihlásiť do nejakého krúžku. Prídeme tam a matka v našej prítomnosti informuje trénera: „… môj chlapec má určité problémy. Podľa triednej učiteľky je outsider, ktorý sa nezapája do kolektívu. Má aj poruchu koordinácie a niekedy je trochu agresívny. Nerád sa pohybuje, je dosť lenivý. Doktor nám odporúča, aby kvôli nadváhe začal niečo robiť, ale šport ho nezaujíma. Najradšej má počítačové hry.“
Ako by sme sa cítili? Necítili by sme sa ponížení? – Naše deti si do svojich osemnástich rokov vypočujú približne 140-tisíc výrokov „zneuznania“, a len 10-tisíc výrokov konštruktívnych! V prítomnosti
SVET GRÁLU 38/2013
 


Život:
Dramatický súboj s ťažkou srdcovou vadou

Správa, ktorá zmenila náš život
Náš najmladší syn Paul mal v októbri prvé narodeniny a považujeme za veľký zázrak, že sme ich s ním mohli osláviť.
Na jar pred dvomi rokmi sme sa radovali, pretože sme očakávali naše štvrté plánované dieťa. Mali sme už troch zdravých, veselých synov vo veku šesť, štyri a dva roky. Pri rutinnej prehliadke v 21. týždni tehotenstva sme sa dozvedeli, že naše dieťa sa narodí s ťažkou srdcovou chybou. Ide o tzv. „syndróm hypoplastického pravého srdca“ s ďalšími komplikáciami, čo je jedna z najťažších vrodených srdcových chýb. Zjednodušene povedané to znamená, že sa vyvinula len jedna srdcová komora. Aby bolo možné žiť s touto chybou, sú v prvých dvoch rokoch života nevyhnutné tri operácie. V najlepšom prípade potom môžu tieto deti viesť normálny život, aj keď budú chronicky choré a odkázané na lieky.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Zdravie:
V dobrých rukách

Osteopatia - možná cesta k zdraviu
Väčšina ľudí považuje svoje zdravie za svoje najcennejšie bohatstvo. A napriek tomu štatistiky chorobnosti a preplnené čakárne lekárov ukazujú, že je toto bohatstvo v ohrození.
Každý chorý si želá dobrého lekára – takého, s ktorým sa môže porozprávať, ku ktorému bude mať dôveru a ktorý k nemu bude pristupovať dôstojne. Súčasná medicína sa však prejavuje racionálne a chladne, čo len podporuje už aj tak nalomenú dôveru v systém zdravotníctva a medicíny.
Kto trpí chronickými bolesťami, z vlastnej skúsenosti vie, že životná energia a kvalita života sa stráca, rovnako ako viera v uzdravenie či aspoň úľavu. Veľmi často býva postihnutý chrbát a kĺby. K zmene akútneho stavu do chronickej formy prispieva nesprávne držanie tela a z neho vyplývajúce stuhnuté a skrátené svaly. Pomoc potom často hľadáme u ortopéda. Spravidla sa predpisujú lieky proti bolesti. Ak odhliadneme od ich vedľajších účinkov, vidíme, že problémy načas ustúpia, ale len do chvíle, kým nás ďalší záchvat bolesti upozorní, že základná príčina problému pretrváva.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Téma:
Ježiš Nazaretský - syn Rimana?

Nezávisle od vnútorného pôvodu Krista, teda od jeho „Božského jadra“, stojí už stovky rokov v popredí záujmu otázka jeho pozemského pôvodu. Zrodil sa Ježiš Nazaretský naozaj z „panny“, a nebol teda splodený mužom? Alebo bol v skutočnosti synom Rimana?
Debaty okolo Márie, Kristovej matky, sú takmer rovnako staré ako kresťanstvo. Po smrti Ježiša sa u kresťanov pomaly presadila predstava, že Mária bola nepoškvrnená matka, teda „večná panna“. No židovské kresťanstvo a kresťanskí gnostici „nepoškvrnené počatie“ odmietali a pokladali Ježiša za Mesiáša splodeného prirodzenou cestou. Boli preto od druhého storočia pre kacírstvo z cirkvi vylúčení.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Zamyslenie:
Ježiško darčeky nenosí

Ocko, ja tomu jednoducho nerozumiem. Ježiško je bábätko a zároveň ten ujo, ktorého pribili na kríž. Kto teda nosí darčeky pod stromček? To on vždy na Vianoce ožije, alebo ako to vlastne je?“ pýta sa malý synček svojho ocka, sediac mu na ramenách, zatiaľ čo on trochu bezradne stojí v húfe ľudí sledujúcich predstavenie pri kostole, konkrétne pásmo Živý Betlehem. Je teda čas Vianoc, sviatkov zo všetkých najkrajších, oslavujúcich narodenie Krista, jeho príchod na Zem. Ježiško je zdrobnenina mena Ježiš Kristus, ktorého narodenie ľudia na Vianoce slávia. Príbeh jeho narodenia v Betleheme, ako ho podáva Lukášovo evanjelium, v prístrešku pre dobytok, „pretože sa pre nich nenašlo miesto pod strechou“, priťahoval po stáročia pozornosť a zrejme dal kresťanský ráz starším sviatkom slnovratu.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Rozhovor:
Opravíme nefunkčné procesy mozgu?

Na slovíčko s Günterom Haffelderom, vedúcim Inštitútu pre mozgovú komunikáciu a jeho skúmanie
Günter Haffelder, vedec – výskumník zo Stuttgartu, vyvinul špeciálnu meraciu metódu: EEG-spektrálnu analýzu, na základe ktorej sa napríklad dá úspešne odstrániť porucha schopnosti učiť sa a prekonať niektoré poškodenia mozgu. Jeho metóda podporuje „nové vytváranie dráh nefunkčných procesov mozgu“. Na tento účel používa špeciálne, pre každého pacienta individuálne vytvorené „neuroaktívne CD“. Je to vlastne jednoduchá, ale zrejme veľmi účinná metóda hudobnej terapie, pre ktorú si Haffelder vybral hudbu Wolfganga Amadea Mozarta.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Príbeh:
Rukavica

alebo dajte, a bude vám dané
Vlani pred Vianocami bol posledný týždeň veľmi hektický. Niekoľko návštev, zopár darčekov na poslednú chvíľu, ešte čerstvé ovocie na vianočný stôl a míňala sa mi aj zásoba slnečnicových semien pre vtákov. So sestrou sme sa dohodli, že každá kúpime mamke pod vianočný stromček krém – ona nočný, ja denný, takže som to mohla vybaviť v neďalekej drogérii spolu so slnečnicou.
Pani predavačka mi do ultratenkých vreciek navážila 2 kg slnečnicových semiačok, zo širokej ponuky som vybrala krém pre babičku našich detí a ešte niekoľko drobností a išla domov. Tenučké vrecúška však nevydržali ani transport nákupu a cestou na balkón mi v spálni oba praskli a dve kilá slnečnicovým semienok sa rozprskli po podlahe. Pripadala som si ako Popoluška, ktorej macocha rozsypala na podlahu hrach, chýbali však holúbkovia, ktorí by mi pomohli semienka pozbierať.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Fotoseriál:
Krása polárnej žiary

Zažili to iní, môžete to zažiť aj vy. Bolo to pred niekoľkými rokmi na jeseň. Niekde na polceste medzi Jindřichovým Hradcom a Pelhřimovom som sa vtedy zastavil na krátky odpočinok, odbočil z cesty na kraj lesa, zhasol svetlá a vystúpil. Bola chladná, surová noc, nad čiernym poľom viselo rovnako čierne nebo, nerušené svetlami, ospalá príroda driemala po studenom dni. Ale tesne nad severným obzorom fosforeskovala čudesná zelená žiara, akoby posledný prísvit dávno pohasnutých zôr. Zvláštne, veď je predsa neskoro, vlastne už m á byť tma. Spomenul som si na rozhlasové správy o mimoriadne vysokej slnečnej aktivite – a vtom som ich uvidel. Vysoko nad severným obzorom viseli červené pruhy svetla ako gigantické píšťaly organu, stekali z veľkých výšok dolu a strácali sa nízko nad zemou. Polárna žiara! Vzácny hosť v našich končinách. Pozdrav z vesmíru, pripomenutie ľuďom, že nad hlavami majú nesmiernu ríšu a že do nej smú občas milostivo nahliadnuť.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Veda:
Sen o voľnej energii

Stojíme pred prelomom? Čo sa deje v oblasti nových technológií?
Nedávno som sa zhováral s ekologickým priekopníkom Franzom Altom; tohto inak rozvážneho novinára som svojou ľahkovážnou poznámkou o voľnej energii priviedol „do varu“. Alt sa už desaťročie zaujíma o neobyčajné vynálezy, pomocou ktorých by ľudstvo mohlo využívať zdanlivo nové a nevyčerpateľné formy energie. Napriek tomu ešte ani dnes, hoci by si takú energiu „z ničoho“ tiež prial, nie je na trhu generátor, ktorý by z voľnej energie pokrýval energetické nároky domu alebo obce. Na celej problematike ho udivujú poznámky priaznivcov „voľnej energie“ o tom, že alternatívne zdroje (napríklad veterná či slnečná energia) sú nanič, pretože sú v porovnaní s tými, ktoré „zanedlho“ prídu, absolútne neefektívne. Alt logicky namieta: ako môže niekto považovať nejakú technológiu za spásu budúcnosti, keď v skutočnosti existuje iba v myšlienkovej rovine – púha teória a ezoterická fantázia?
Rôznych tajomných hypotéz a plánov na konštrukciu motorov a generátorov, schopných fungovať „nekonečne“ a bez škodlivých emisií pomocou zdanlivo odborných fínt, je pritom plný internet.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Život:
Žil Ježiš skutočne?

 Som nábožensky založený človek a život Syna Božieho Ježiša ma vždy zaujímal. Objavujú sa však historici, ktorí presvedčivo dokladujú pochybnosť biblických líčení. Mnohé príbehy, napríklad o potope sveta v Starom zákone, alebo o nepoškvrnenom počatí v Novom zákone, možno nájsť aj v iných, starších podaniach a ságach. Kladiem si preto otázku, či má teda Biblia skutočne cenu, a predovšetkým, či Ježiš skutočne žil.
Áno, správne hovoríte, že niektoré epizódy Starého zákona možno nájsť v podobnej forme aj v iných dochovaných podaniach. Biblia je zbierkou rôznych textov z rôznych epoch, ktorých vznik sa dá už sotva vysledovať. Mnohé z nich pochádzajú pôvodne z ústneho podania, až neskôr písomne zaznamenaného, a jeho samotný vznik halí šerá minulosť. Pre historikov je samozrejme pochybné všetko, čo nemožno doložiť jednoznačným potvrdením v podobe archeologických vykopávok alebo vierohodných dokumentov.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Recenzia:
Dobrý Will Hunting

Nejeden človek si prináša z detstva traumy, ktoré mu znemožňujú prejaviť jedinečnosť svojej bytosti a svoje talenty potom zneužíva pod tlakom zdanlivej osobnosti. Býva to často pocit viny, ktorý človeku nasadí masky, majúce jediný cieľ: uctievať a chrániť si svoje zranenia
namiesto toho, aby plný odvahy vstúpil do života a otvoril sa jeho výzvam.
Hlavnou postavou filmu je už takmer dospelý Will Hunting, v detstve najprv týraný nevlastným otcom, napokon vyrastal v sirotincoch. Willov život je protestom proti svetu; poneviera sa bez cieľa, prázdnotu vypĺňa zábavkami, bitkami a potulným životom po krčmách s pouličnou partou. Svoju nadpriemernú inteligenciu používa iba na zraňovanie okolia, pričom hravo ovláda protivníkov, vidiac u nich len vonkajšiu pózu a spoločenskú pretvárku.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Ježišove podobenstvá:
O bohatom mužovi a chudobnom Lazarovi

V jednom meste žil bohatý a zámožný muž. Odieval sa podľa najnovšej módy a užíval si svoj blahobyt a pozemské radosti. Žil tam aj jeden chudobný muž, volal sa Lazar a viedol biedny život. Ochorel a nemohol už pracovať. Dovliekol sa až k domu boháča, dúfajúc, že tu nájde pomoc. Už len za zvyšky jedla by bol vďačný. Nedostal však nič. Útechu v jeho opustenosti mu len tu a tam poskytol pes, ktorý sa okolo neho motal.
Jedného dňa ten chudák zomrel. Jeho duša stúpajúc nahor opustila tento svet. Prebudil sa blažený na svetlej výšine. Okolo seba uvidel duchov, medzi nimi aj Abraháma, ktorého vďaka štúdiu starých spisov dobre poznal.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Zamyslenie:
Ako to asi pôjde ďalej?

Nový rok… starý rok… a vôbec roky, každý z nich má tú moc, priniesť nám plnú hrsť zážitkov, je krokom na ceste za zrelosťou, dospelosťou, každú pribúdajúcu vrásku dokážeme premeniť na skúsenosti. A tie ozaj pravé, vnútorné skúsenosti nám pridávajú na ľudskosti, na hodnote a robia nás použiteľnými. Rovnako ako má zelené jabĺčko vo vnútri biele, ešte mäkké jadierka, a až dozretý plod skrýva vnútri čierne, zrelé jadrá, hotové na odovzdávanie svojho vkladu ďalšiemu životu – i my sme takým jablkom na strome bytia. Iste nám i ten práve doznievajúci rok priniesol do truhlice pokladov svoje šperky.
A často sa aj pýtame, čo nám prinesie ten budúci v tom nepokojnom a predsa užitočnom víre diania. Obzrime sa teda za starým rokom – a nielen za týmto jedným – ako za podanou rukou na zamyslenie a impulz do nového roka.
SVET GRÁLU 38/2013
 


Názory:
Ohlasy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 38/2013       
 


Na záver...
Blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
V týchto slovách spočíva všetko, to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť, vidieť Boha v jeho dielach. Jeho srdce musí byť čisté a priezračné ako krištáľ, aby mu žiadne zakalenie nebránilo vidieť. Vidieť znamená poznať! Človek, ktorý je čistého srdca, to dosiahol a môže stúpať k Svetlu.
Kázanie na Hore, podľa knihy Z doznelých tisícročí
SVET GRÁLU 38/2013
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!