Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 40 / 2014
Tu si môžete objednať časopis!
 

Svet Grálu č. 40 / 2014
Téma:  Svätý Grál - východisko sily
jún 2014 - august 2014
vyšlo 1.6. 2014


Na úvod...
Fejtón: Grál
Náboženstvo: Rozhovor s neviditeľným
Spoločnosť: "S tebou sa nehráme"
Téma: Svätý Grál
Téma: Všemúdrosť a Svätý Grál v prednáškach Posolstva Grálu
Zdravie: Strašiak "Fóbia"
Zdravie: Liečivé vedomie - vedomá liečba
Telepatia: Ako to ten kôň vie?
Fotoreportáž: Čarovné ostrovy v Pacifiku
História: Otroctvo v kresťanskej Európe
Zaujímavosti: Bojíte sa elektrosmogu?
Zdravie: Keď sa duša vyladí
Život: Príď si napumpovať svaly i sebavedomie
Spoločnosť: Vesmír nie je samoobsluha
Rozhovor: Energia odinakiaľ
Ježišove podobenstvá: Burina a pšenica
Názory: Listy čitateľov
Na záver...
 
  Z obsahu 40. čísla jún 2014 - august 2014:

 

Na úvod...
Keď ste sa už, milí čitatelia, rozhodli otvoriť toto číslo nášho časopisu, tak najprv vedzte, že ľudia okolo nás sa delia asi tak do troch skupín.
Tá prvá je najdemokratickejšia, pretože je najväčšia a príliš si s osudom sveta a zmyslom života hlavu neláme. Žije proste tak, ako veci prichádzajú a ako jej to okolitý svet dovolí. A dovolí jej toho dosť a nežije si až tak zle; vlastne nikdy sme sa nemali tak dobre, ako dnes. Hlad sme naposledy zažili na horskom výlete, keď sa nám minuli zásoby v batohu a vojnu poznáme iba z rozprávaní a televíznych filmov. Sú v našej spoločnosti aj ľudia dosť chudobní, prajme im lepšie – ale oveľa viac je tých, ktorí si myslia, že im k šťastiu chýba veľa, no v skutočnosti okolo šťastia už prešli a mali by sa poň vrátiť. Ibaže tá prvá skupina nad tým všetkým až tak nerozmýšľa, hovoriac si „veď ono to dajako dopadne“. Ono to naozaj nejako dopadne, aspoň zatiaľ. Tá druhá skupina je malá, ale nepokojná, a ustavične sa zväčšuje. Znepokojuje ju, že síce žije celkom dobre, ale že to takto nemôže dlho vydržať, že sa blíži dajaká veľká katastrofa.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Fejtón:
Grál

Prišiel čas na ďalší stupeň poznania. Možno, že už je dokonca aj neskoro.
Ešte pred pár storočiami bol svet nádherne jednoduchý a prehľadný. Zem sme si predstavovali ako plochú dosku, obklopenú zo všetkých strán morom, okolo ktorej obieha Slnko ako okolo stredu sveta. Svet bol stvorený iba za sedem dní, doslova presne tak, ako to opísala Biblia: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem! A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré…“ (1M, Gen. 1, 14-18)
SVET GRÁLU 40/2014
 


Náboženstvo:
„Rozhovor“ s Neviditeľným

Význam a účinok modlitby
„Ctím ťa? Za čo? Už si niekedy zmiernil bolesť utláčaných? Už si niekedy utíšil slzy zúfalých?“
Tieto slová z Goetheho básne Prometheus môžu v súčasníkovi ľahko vzbudiť myšlienku, že tam „na druhej strane“ nie je ucho pre naše sťažnosti, nie je srdce láskavé k utláčaným. Ak sa nenapĺňajú naše očakávania, prečo by sme sa teda mali modliť? Známym zástancom tohto materialistického názoru je v súčasnosti Richard Dawkins. Vo svojej knihe „Blud o Bohu“ poukazuje na škody napáchané organizovaným náboženstvom, jeho stúpencami a predstavami o Bohu. V mene Božom boli páchané tie najhoršie zločiny. Dawkins sa označuje za odporcu náboženstva, ktoré nás učí, aby sme boli spokojní s tým, že nerozumieme svetu. Odpoveďou na Dawkinsov fundamentalizmus je napr. kniha s názvom „Blud ateizmu“ (Allister a Joanna Collicutt MacGrath). Aká je podstata modlitby a aký má prínos?
SVET GRÁLU 40/2014
 


Spoločnosť:
"S tebou sa nehráme"

Ako pomôcť deťom vo vzťahoch s kamarátmi
Sú vzťahy našich detí s ich priateľmi šťastné? Niekedy je medzi nimi radosť a harmónia, o niekoľko dní neskôr ako keby ich priateľstvo definitívne skončilo, potom sa opäť „udobria“ a sú najlepšími priateľmi na svete až dovtedy, kým sa objavia ďalšie konflikty… a tak stále dookola. Keď sa oboznámime s určitými „pravidlami“, ktorými sa riadia medziľudské vzťahy, môžeme im pomôcť ich vzťahy stabilizovať.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Téma:
Svätý Grál

Na začiatku boli povesti zo stredoveku – príbehy o posvätnej čaši z Kristovej poslednej večere, o hľadaní vzácneho drahokamu, o kráľovi Artušovi, o rytieroch bez bázne a hany, zázračnom meči Excalibur… tak si dnešný človek spája predstavy s pojmom Grál.
Nie, tak to nebolo. To sú len nedokonalé ľudské zvesti. Na počiatku bolo Slovo, rozhodnutie Stvoriteľa, ktoré dalo vzniknúť svetu i vesmíru. Grál bol pri samom počiatku tohto vzniku. Jeho význam pre svet i pre ľudskú dušu je neporovnateľne väčší, než ho líčia povesti.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Téma:
Všemúdrosť a Svätý Grál v prednáškach Posolstva Grálu

Pri každom obrate ponúkal Stvoriteľ dozrievajúcim ľudským duchom nové, im dovtedy ešte neznáme zjavenia. Mali slúžiť k ďalšiemu rozšíreniu vedenia, aby ich duch ďalším poznávaním bol schopný povzniesť sa do svetlých výšin, ktoré oni opustili kedysi ako nevedomé duchovné zárodky.
Vždy bolo iba málo tých, ktorí preukázali ochotu vďačne prijať zvesti prichádzajúce z božskej sféry, aby tak mohli získať toľko hodnôt a duchovnej sily, ako to bolo ľuďom potrebné. Väčšina ľudí odmietla tieto vznešené Božie dary v dôsledku neustále stupňujúceho sa obmedzenia duchovného chápania.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Zdravie:
Strašiak "Fóbia"

... a ako sa ich zbaviť
Strach je prirodzená reakcia na nebezpečnú situáciu, patrí k životu. Niekedy sa však obávame aj situácií, ktoré sú pre iných ľudí celkom bežné a nevyvolávajú najmenšie obavy. Sú to takzvané fóbie. Je ich pomerne veľa, no častokrát sú v spoločnosti či rodinách podceňované, alebo úplne prehliadané. Vedieť o nich a pochopiť ich príčinu – to sú prvé kroky na ich prekonávanie.
Fóbie sú silno prežitými strachmi z istých situácií alebo skutočností, ktoré obchádzajú rozum a intelekt a dopadajú na človeka ako dajaká „cudzia moc“. Tak ich sformuloval „otec existencializmu“, filozof Soren Kirkegaard. Často ide o špecifický strach u ľudí v podstate nebojácnych, statočných, inteligentných a rozhodných. Tento strach, podmienený určitou situáciou, môže v istom okamihu zapôsobiť tak silno, že dotyčného človeka celkom ochromí a výrazne obmedzí v jeho správaní.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Zdravie:
Liečivé vedomie - vedomá liečba

Ako si vysvetliť spontánne uzdravenie z ťažkých ochorení? Aké mechanizmy stoja v pozadí takých neobyčajných udalostí? Filmový tvorca a úspešný spisovateľ Joachim Faulstich sa týmito otázkami zaoberá vo svojich publikáciách „Tajomstvo liečenia“ a „Liečivé vedomie“. Čitateľovi v nich predkladá pôsobivé fakty, kde stavia do centra pozornosti vlastnú zodpovednosť a duchovné smerovanie každého človeka.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Telepatia:
Ako to ten kôň vie?

Orientácia, predvídavosť, telepatia: fantastické schopnosti zvierat
Náš vzťah k zvieratám má mnoho podôb a je plný paradoxov. Na jednej strane je to krutý veľkochov, i tisíce pokusných zvierat vo vedeckých laboratóriách. Takéto správanie človeka iste príliš nectí. Na druhej strane sú milióny domácich zvierat, ku ktorým majú ich majitelia krásny vzťah, veľakrát srdečnejší ako k členom rodiny. Často býva domáce zviera niečím viac, než len milým a verným spoločníkom. Dokonca sa u nich objavujú určité schopnosti, ktoré prevyšujú i tie ľudské. Schopnosti nielen zaujímavé, ale často i nápomocné.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Fotoreportáž:
Čarovné ostrovy v Pacifiku

Po stopách Charlesa Darwina
Na svete je len jedno takéto miesto: mrože s mláďatami leňošia na pláži, drozdy šmátrajú turistom v batohoch, o pár metrov ďalej tancujú modronohé suly, medzi skalami sa mihajú prehistorické lávové jaštery, vo výšinách krúžia albatrosy. Nachádzame sa na mieste, ktoré akoby pripomínalo dobu počiatku stvorenia – ostrovy Galapágy, Tichý oceán, 1 000 km západne od Ekvádoru. Ráno a večer sa tu rozprestiera nepopísateľne jemné svetlo, sen každého fotografa.
SVET GRÁLU 40/2014
 


História:
Otroctvo v kresťanskej Európe

Dejiny skrývajú mnohé prekvapenia. O udalostiach, ktoré vrhajú zlé svetlo na naše slávne západné dejiny, sa príliš nehovorí. Jednou z nich je veľké rozšírenie otroctva v Európe, ktoré neukončil kresťanský súcit, ale skôr nástup osvietenectva a hospodárske zmeny.
Obchodovanie s otrokmi nadobudlo význam na začiatku 16. storočia, keď „Nový svet“ nutne potreboval čiernych otrokov, pretože ubúdalo Indiánov, ktorí vykonávali nútené práce. Ale obchod s otrokmi jestvoval už o mnoho storočí skôr; a to nie iba v Rímskej ríši alebo v Oriente, ale aj v kresťanskej Európe.
Až do 10. storočia boli Slovania, žijúci vo východnej Európe a na Balkáne, pokrstení zriedka. Veľmi často sa z nich, ako z „vojnovej koristi“, stali otroci. Byzantínci, Germáni, Normani a Rimania na nich usporadúvali lovy. Pre nich to boli pohania a bezverci a predávali ich ako otrokov
SVET GRÁLU 40/2014
 


Zaujímavosti:
Bojíte sa elektrosmogu?

Elektrosmog je jedným z nových fenoménov našej doby. Zatiaľ nemáme jednoznačnú odpoveď na otázku, aké dopady má na naše zdravie. Výsledok veľkého experimentu, ktorého sme všetci účastní,  napríklad vďaka všadeprítomnému wi-fi signálu, ostáva stále otvorený.
Nezávisle od toho však nedávno vedci Michael Witthöft z Univerzity Johanesa Guttenberga v Mainzi a jeho londýnsky kolega G. James Rubin z King´s College pomocou vedeckej štúdie dokázali, že už aj samotný strach z elektrosmogu môže vyvolať ozajstné príznaky ochorení – a to i v prípadoch, keď sa meraním žiaden vplyv žiarenia nedokázal. Potom hovoríme o tzv. „nocebo“ efekte (opak placebo efektu).
SVET GRÁLU 40/2014
 


Zdravie:
Keď sa duša vyladí

Terapia v hlbinách podvedomia Človek za svojho života zažil mnohé kritické situácie, s niektorými sa vyrovnal, iné iba potlačil a v podvedomí si ich nesie ako nevybavený konflikt. Dr. Reimar Banis, vďaka dlhoročnému úsiliu, vyvinul novú energeticko-homeopatickú testovaciu a terapeutickú metódu, ktorú nazval „Psychosomatická energetika“. Pomocou nej dokáže s vysokou presnosťou určiť všetky konflikty a traumy človeka, ktoré sú príčinami jeho chorôb, a tie potom lieči pomocou homeopatie. Touto metódou sa dá zistiť aj to, koľko energie človek v skutočnosti má a čím je obmedzovaný energetický tok. Psychosomatická energetika sa dá uplatniť pri mnohých telesných a duševných ťažkostiach. V našom rozhovore nám Dr. Banis priblíži vývoj tejto metódy a predstaví nám aj svoj pohľad na súvislosti medzi karmou, konfliktami a charakterom človeka.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Život:
Príď si napumpovať svaly i sebavedomie

Narcisov mýtus trochu inak
„Príď si napumpovať svaly i sebavedomie“. Často sa pousmejem, keď vidím tento nápis vo fitnescentre. Áno, vyšportovaný chlap je často synonymom pre sebavedomého človeka. Každý, kto už nejaký ten rok cvičí, vám to veľmi rád potvrdí. Ak nie slovne, tak svojím správaním. A kozmopolitná spoločnosť tento názor otvorene zdieľa. Dnes veľmi často stačí predovšetkým „vyzerať“, no a, samozrejme, aby sa nepovedalo, mať i niečo v hlave. Potom to vraj máte vyhraté na niekoľkých frontoch. Až na ten jeden, možno najdôležitejší.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Spoločnosť:
Vesmír nie je samoobsluha

Na súčasnej ezoterickej scéne sa objavuje množstvo kníh, ktoré sa zameriavajú na ľudské želania. Podľa nich si človek musí len správne želať a prianie sa splní. Znie to jednoducho a lákavo. Ale ako je to v skutočnosti?
„Nik vám nemôže dať to, čo vám ja môžem sľúbiť!“ – hovorí jeden výstižný bonmot. Odkiaľ sa všetky tie naše želania berú? Nie je to naše ego, rozum, ktorý chce uspokojiť svoju márnivosť, svoje požiadavky alebo pocit menejcennosti? Ako keby človek zostal trčať v čase detstva – dieťa chce „mať“; ale my, dospelí, máme predovšetkým „byť“. V každom prípade je dnes „plnenie želaní“ vynikajúci obchodný artikel.
SVET GRÁLU 40/2014
 


Rozhovor:
Energia odinakiaľ

Inge a Adolf Schneiderovci sa už dávno upísali téme voľnej energie a stali sa na tomto poli priekopníkmi. Novinárka a inžinier zo Švajčiarska poskytujú rozhovory vždy ako tím. Založili združenie pre vesmírnu energiu a nakladateľstvo Jupiter Verlag, v ktorom vychádza aj dvojmesačník NET-Journal (NET = Neue Energie-Technologien – nové energetické technológie, pozn. prekl.). Vďaka svojej angažovanosti za lepšiu budúcnosť sa táto dvojica zaradila medzi pätnásť popredných mysliteľov v knihe redaktora magazínu Stern Martina Häuslera „Skutoční vizionári nášho veku“ („Die wahren Visionäre unserer Zeit; 2010).
SVET GRÁLU 40/2014
 


Ježišove podobenstvá:
Burina a pšenica

Ježiš raz rozprával podobenstvo, ktorým chcel poslucháčov podnietiť  k zamysleniu. Bolo o hospodárovi,ktorý vysial na pole dobré semeno, v dobrej viere, že vzíde a prinesie bohaté plody. Keď však ľudia spali, prišiel Satan a medzi osivo rozhodil burinu. Po čase sluhovia objavili, že medzi pšenicou rastie i burina a ponáhľali sa to oznámiť svojmu pánovi.  Spýtali sa ho, či ju majú odstrániť. On však povedal: „Nie, pri vytrhávaní buriny by ste mohli poškodiť pšenicu. Dajte obom čas, nech vyrastú. Keď nadíde žatva, to nepravé zoberte a zničte. Zrelú pšenicu potom dajte do stodoly.”
SVET GRÁLU 40/2014
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 40/2014       
 


Na záver...
Boh nechce utrpenie svojho ľudu! Chce len radosť, lásku, šťastie!
Cesta k Svetlu vôbec nemôže byť iná.
A na ceste k Svetlu sú kamene len vtedy,
keď ich človek predtým na ňu sám nakládol!
Abd-ru-shin
SVET GRÁLU 40/2014
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!