Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 42 / 2014
Tu si môžete objednať časopis!
 

Svet Grálu č. 42 / 2014
Téma:  Bdejte a modlite sa
december 2014 - február 2014
vyšlo 1.12. 2014


Na úvod...
Fejtón: Posledný hieroglyf
Téma: Bdej a modli sa v prednáškach Posolstva Grálu
Rozhovor: Zážitky blízke smrti
Zdravie: Fantómové bolesti
Téma: Bdejte a modlite sa
Príbeh: Tak už to chodí
Civilizácia: Potopa sveta a zánik Atlantídy
Téma: Z vďačnosti aj žiaľu
Vesmír: Hviezdne nebo nad hlavou
Náboženstvo: Budha, Tibet a posvätná hora Kailas
Vianoce: „Sláva Bohu na výsostiach!“
Veda: Čo je vedomie?
Zdravie: Rakovina a láska k sebe samému očami homeopatie
Zdravie: Malé a veľké strachy detí
Ježišove podobenstvá: Podobenstvo o figovníku
Téma: Tajomstvo Otčenáša
Poznanie: Čo je to Posolstvo Grálu?
Názory: Listy čitateľov
Na záver...

 
  Z obsahu 42. čísla december 2014 - február 2014:

 

Na úvod...
Milé čitateľky a čitatelia,
hneď na úvod a na privítanie Vám chceme povedať, že nadišiel čas sa s Vami rozlúčiť. Po desiatich rokoch vychádzania časopisu Svet Grálu totiž držíte v rukách jeho posledné číslo.
Prvé číslo slovenskej i českej verzie časopisu vyšlo v októbri 2004 s úvodnou témou „Život je len náhoda…?“. Azda by bolo dobré si najprv pripomenúť, prečo sme začali časopis vydávať.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Fejtón:
Posledný hieroglyf

Bdej a modli sa. Modli sa a pracuj. Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení.
Na hlučnom trhovisku každodenného života tieto tiché hlasy často ani nevnímame. Sú prehlušované haravarou ostatných trhovníkov – susedov. Aj my sa k nim pripájame, aby sa to naše vlastné volanie nestratilo. Ozývame sa s vlastnou snahou nedať sa, zvládnuť všetky úlohy, starosti a požiadavky, ktoré sa na nás hrnú zo všetkých strán. Až večer, keď všetko utíchne, zatlejú v kozube nášho vnútra žeravé uhlíky, ktoré nebolo cez deň vidieť. Ozvú sa vnútorné hlasy, ktoré pripomínajú, spomínajú, nabádajú a napomínajú. Sála z nich teplo, pretože sú živé.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Téma:
Bdej a modli sa v prednáškach Posolstva Grálu

Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení!
Toto varovanie zo Svetla považovali ľudia doteraz len za dobrotivú radu Syna Božieho, Ježiša, ktorému následkom svojej výraznej domýšľavosti pribásnili zmäkčilosť.
Musím vám ho dnes opakovať!
Lenže to je viac ako iba rada. Je to požiadavka Boha na vás, ľudia, ak sa chcete zachrániť z jedovatých plodov svojich nesprávnych názorov a pojmov.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Rozhovor:
Zážitky blízke smrti

Švajčiarsky lekár Dr. Reto Eberhard Rast sa zaoberá zážitkami blízkymi smrti a na túto tému aj prednáša. V rozhovore pre Svet Grálu prináša svoje poznatky a skúsenosti.
Svet Grálu: Ako lekár sa často stretávate s umierajúcimi.
Ako v takých situáciách reagujete? Čo hovoríte vašim pacientom? Dr. Rast: V tomto ohľade som asi ešte na úplnom začiatku toho, čo sa človek môže v tejto oblasti naučiť. Často som pacientovi ublížil tým, že som ho upozornil na nezvratnosť blízkej smrti. Inokedy som premeškal príležitosť na hlbší rozhovor, možno zo strachu, aby som sa k niekomu príliš nepriblížil. V ďalších prípadoch som mohol človeku krátko pred jeho smrťou pomôcť znalosťami, ktoré dnes máme o zážitkoch blízkych smrti. V každom prípade, neexistuje všeobecne platné pravidlo na prístup k nevyliečiteľne chorým alebo umierajúcim ľuďom.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Zdravie:
Fantómové bolesti

Lekári sa už dávno stretávajú s prípadmi pacientov, ktorí majú amputované končatiny, no tí aj napriek tomu cítia bolesť v miestach, kde už žiadnu časť tela nemajú. Ako je niečo také možné?
Z dá sa nemožné, aby postihnutý človek s amputovanou končatinou cítil bolesť tam, kde chýba ruka alebo noha. A navzdory tomu vo väčšine prípadov k tomu dochádza. Nielenže človek cíti, že končatina existuje, ale v nej cíti aj bolesť. Bolesti sa objavujú buď občas a intenzívne, alebo majú trvalý charakter a sú slabšie. V niektorých prípadoch bolesti časom ustupujú, inokedy trvajú po celý život.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Téma:
Bdejte a modlite sa

Dva pokyny, dva pojmy, s ktorými si mnoho ľudí nedokáže poradiť. Základom porozumenia a takisto dorozumenia je však jasná reč a rovnaké chápanie pojmov.
Bdenie znamená pre väčšinu ľudí stav, keď nespia a preto môžu vnímať pozemskými zmyslami. Pozemské zmysly nás spájajú s viditeľnou realitou; tá je však len malým zlomkom skutočnej reality, ktorá nás obklopuje. Ľudia, ktorí si hovoria realisti, teda ľudia obmedzujúci sa vo svojom vnímaní len na viditeľný svet, si prisvojili toto označenie neprávom, pretože veriť len svojim zmyslom je to isté, ako odmietať realitu v jej celistvosti. Nie je to teda nič, na čo by človek mohol byť hrdý. V skutočnosti je to len ťažké obmedzenie.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Príbeh:
Tak už to chodí

Raz som sa v taký podvečer vybral do mesta, ako to už dôchodcovia robievajú. Oni vlastne chodievajú radšej dopoludnia, pretože je tam menej ľudí o tých ostatných, čo ešte musia pracovať, ale vtedy to vyšlo až v podvečer. Zájsť na poštu, na nákup, do lekárne a tak. V ten deň napadol prvý sneh a ja som si, neviem prečo, nevzal tie obyčajné tulácke rukavice, čo sa len tak-tak vojdú do vrecka, keď ich človek práve nepotrebuje, ale tie svoje úžasné kožené sviatočné rukavičky, ktoré nosievam iba ku kabátu a klobúku. Len tak som si ich proste vzal; keby ma pri tom videla mamka, manželka alebo dcéra, určite by namietali, alebo by rovno povedali… teda, napadli by integritu mojej osobnosti. Tak už to chodí.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Civilizácia:
Potopa sveta a zánik Atlantídy

O dávnych katastrofách jestvujú mnohé mýty. Postihla svet biblická potopa? A zmizla pod vodou aj bájna Atlantída?
Je známe, že v minulosti na Zemi dochádzalo k veľkým premenám, sprevádzaným katastrofami. Jedna z nich sa zrejme skutočne môže zhodovať s biblickou potopou. Dôkazom toho sú mýty najrôznejších národov, ktoré uchovávajú správy o veľkej potope, pri ktorej sa vždy aspoň niektorí ľudia zachránili.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Téma:
Z vďačnosti aj žiaľu

Kríže a kaplnky nikdy nestoja  v prírode alebo v blízkosti ľudských obydlí náhodne. V minulosti, keď sa tieto pamiatky stavali, boli ľudia zvyknutí po krajine viac chodiť. Cesty boli kľukatejšie, pomalšie a človek pracoval pod šírym nebom. Bol zvyknutý, že čo si dopestuje, to bude mať. Vedel, že príroda a počasie sa neriadia jeho želaniami a jeho plánmi a termínmi, ale Božou prozreteľnosťou. A keďže si bol vedomý tejto vyššej moci, bola preňho samozrejmosťou modlitba, pomocou ktorej vyjadroval svoju prosbu aj vďaku.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Vesmír:
Hviezdne nebo nad hlavou 2. diel

„Dvojo vecí mi napĺňa myseľ vždy novým a rastúcim obdivom a úctou, čím častejšie sa nimi zaoberám: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.“ Povedal v 18. storočí nemecký filozof Immanuel Kant.
Aj my si chceme napĺňať myseľ obdivom a úctou k úžasnému dielu stvorenia nad svojimi hlavami.
V minulom čísle časopisu sme obdivovali Slnko, matku našej slnečnej sústavy. Hovorili sme aj o jeho zániku, pretože sa práve nachádzame za polovicou jeho životnosti. A takisto o neutrónových hviezdach, úžasne zhutnených objektoch, do ktorých sa prepadnú hviezdy väčšie ako naše Slnko.
Dnes by sme radi hovorili o neuveriteľných útvaroch, nad ktorými sa naozaj tají dych: o čiernych dierach, hroboch vesmírnych telies a akýchsi lievikoch do iného sveta.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Náboženstvo:
Budha, Tibet a posvätná hora Kailas

Na ceste k osvieteniu a blaženosti
V prvej polovici 20. storočia sa len veľmi málo cudzincov dostalo do ťažko prístupného Tibetu, ktorého starú kultúru zničila invázia Číňanov. Láma Anagarika Govinda, rodený Nemec, ktorý sa stal vyznavačom budhizmu, patril medzi tých ojedinelých Európanov, ktorí ešte zažili starý, nezničený Tibet. Aká je história budhizmu a kto bol v skutočnosti Budha?
Na začiatku 20. storočia sa niektorí Európania odvracali od kresťanstva a prechádzali na budhizmus. Patril medzi nich aj Nemec Ernst Lothar Hoffmann, ktorý sa v roku 1928 presťahoval na Cejlón (Srí Lanku) a neskôr, po rozsiahlych budhistických štúdiách a zasvätení, sa nazýval Láma Anagarika Govinda. V tridsiatych a štyridsiatych rokoch, po dvoch cestách do ťažko prístupného Tibetu a ako žiak lámu Tomo Geše Rinpočheho, veľmi uctievaného v Tibete a celej himalájskej oblasti, bol Govinda považovaný za jedného z mála cudzích odborníkov na tibetský budhizmus.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Vianoce:
„Sláva Bohu na výsostiach!“

Opäť prichádzajú Vianoce. A s nimi sa už roky v pamäti vynára vianočný príbeh. Zázrak Svätej noci! Noc, v ktorej Boh prišiel do našej blízkosti, aby nám priniesol opäť svetlo na temnú zem.
Obraz modliacich sa pastierov ma sprevádza už od detstva. Predstavoval som si, ako sa nebo uprostred noci rozžiarilo a anjeli zvestovali pokorne kľačiacim Božie posolstvo o narodení Syna Božieho.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Veda:
Čo je vedomie?

Odborná i laická verejnosť často považuje myšlienkovú činnosť za vedomie človeka. Tento postoj výstižne vystihuje výrok „Myslím, teda som“. Pri bližšom pozorovaní sa však ukazuje, že vedomie je viac než len samotná myšlienková činnosť. Čím teda je?
Viaceré prípady z oblasti vedy i mnohé naše vlastné zážitky poukazujú na to, že schopnosť myslieť je len čiastočným aspektom nášho vedomia: Človek okrem bežných myšlienok nadobúda aj skúsenosti, ktoré sú spojené hlavne s rôznymi prežitiami a pocitmi. Preto môžeme pokojne povedať: „Prežívam a cítim, teda som.“
SVET GRÁLU 42/2014
 


Zdravie:
Rakovina a láska k sebe samému očami homeopatie

Je len málo ochorení, ktoré vyvolávajú taký strach, ako rakovina. Toto ochorenie mnohí považujú za najväčšieho nepriateľa, ktorého treba dokonale poznať, aby sa mu dalo širokým oblúkom vyhnúť. Hoci sa popísalo mnoho o tom, ako rakovine predchádzať, vymysleli sa rôzne možné aj nemožné liečebné postupy a diéty, ktoré ju ničia, predsa však počet ľudí s touto diagnózou narastá.
Skutočnou príčinou rakoviny sa zaoberali aj homeopati. Keďže je homeopatia holistická liečebná metóda, ktorej liečebný účinok je zameraný na celkový psychický a fyzický stav pacienta, nehľadali homeopati pôvodcu rakoviny v tele, oslabenej imunite, alebo génoch, ale sústredili sa predovšetkým na duševný stav pacientov s týmto ochorením.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Zdravie:
Malé a veľké strachy detí

Keď dieťa plače a prejavuje strach a stres, jeho rodičia často zneistia, hoci ho všemožne opatrujú a chránia. Už v ranom veku dieťaťa sa ukazuje, že je v záujme jeho ďalšieho vývoja, aby sa naučilo zvládať rôzne situácie. Patrí k nim aj prekonávanie strachu. Ako s tým môžu rodičia svojim deťom pomôcť?
Každé dieťa prechádza určitými fázami vývoja a uzrievania a strach a obavy k nim jednoducho patria. Strach môže mať dieťa napr. z cudzích ľudí, zo samoty, tmy, strašidelných rozprávok, z „divokých“ zvierat či „duchov“ pod posteľou. S rastúcim vekom a postupným vývojom mozgu sa začínajú prejavovať obavy z budúcnosti s rozličnými predstavami, čo by sa mohlo stať, keby...
SVET GRÁLU 42/2014
 


Ježišove podobenstvá:
Podobenstvo o figovníku

Zamyslenie k Lukášovi 13,6–9
Je nápadné, ako často Ježiš vyzýva k pokániu. Pokánie je slovo, ktoré dnes upadá do zabudnutia. Znamená „zmenu zmýšľania“, „ľútosť“, „obrátenie“. Ježiš vyzýva svojich poslucháčov k náprave, k návratu k Bohu a jeho zákonom. Pritom vysvetľuje, prečo prišiel na túto Zem. Chce hriešnikov priviesť na pravú cestu. V láske dáva Stvoriteľ každému príležitosť, aby sa obrátil a zachránil sa tak pred pádom do temnoty večného zavrhnutia. Vymedzil ľuďom čas, v ktorom sa musia vyvinúť natoľko, aby v jeho stvorení smeli naďalej pôsobiť. Koniec tejto lehoty je pred nami.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Téma:
Tajomstvo Otčenáša

V jedinej modlitbe sa ukrýva podstata Ježišovho učenia
Už 2000 rokov je neodmysliteľnou súčasťou kresťanskej viery. Každý dobrý kresťan pozná slová modlitby „Otčenáš“ naspamäť. Odriekavajú sa pri pokání i pri prosbách všetkého druhu – tak často, ako asi žiadna iná modlitba. Čo teda v nej ešte môžeme odhaliť? Mohol mať Ježiš touto modlitbou na mysli niečo, na čo dnes už skoro nikto nemyslí?
Otčenáš sa považuje za jeden z najdôležitejších základov kresťanskej viery. V Novom zákone sa spomína na dvoch miestach. Evanjelista Lukáš použil časť modlitby ako odpoveď Ježiša učeníkovi, ktorý prosil, aby ich naučil správne sa modliť (Luk. 11). Okrem toho sa Otčenáš spomína v Matúšovom evanjeliu (Mat. 6) v rámci slávnej Kázne na hore, ktorú možno chápať ako zhrnutie Ježišovho učenia.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Poznanie:
Čo je to Posolstvo Grálu?

"Posolstvo Grálu“ je podtitulom knižného diela „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, ktoré zrozumiteľnou formou popisujú duchovné aspekty bytia a usporiadanie stvorenia. Autorom diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941).
Jadrom výkladu je spoznávanie zákonov stvorenia. Na ich základe dostane každý vážne hľadajúci odpoveď na najdôležitejšie otázky ľudského bytia: Odkiaľ pochádzame? Kam ideme? Čo je zmyslom nášho života? Pred čitateľom sa postupne rozvíja obraz celého stvorenia, spozná súvislosti vo svetovom dianí, uvedomí si však aj zodpovednosť za svoj vlastný život. Posolstvo Grálu vyzýva k duchovnému rozvoju a pritom stojí na kresťanských hodnotách. Je však nadkonfesné a obracia sa na človeka bez ohľadu na jeho náboženskú príslušnosť alebo národnosť.
SVET GRÁLU 42/2014
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Vojenská 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 42/2014       
 


Na záver...
Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, vrav pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Kto by nepoznal tieto slová, ktoré napísal Jan Hus tri roky pred svojím upálením ...
Čo je to pravda? – „Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas,“ vravel Ježiš Pilátovi. A Pilát mu na to odpovedal: „Čo je pravda?“ (Jn 18/37,38)
Od tejto príhody uplynulo dvetisíc rokov. Aj dnes však pokrčí plecami mnohý z nás, obyvateľov tohto moderného, no na počudovanie stále chorého sveta 21. storočia, a hovorí rovnako ako Pilát: „Čo je vlastne pravda?“ Rozumej: „Kto vlastne vie, čo je to tá pravda, čo je vlastne správne, čo sa má a čo nemá? Nuž, asi to, čo každý pre seba pokladáme za správne a dobré, každý má svoju pravdu. A tak sa o to veľmi nestarajme, aj tak nič múdre nevymyslíme.“
SVET GRÁLU 42/2014
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!