Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Kráľovské umenie
Autor: Norbert Hammerer a Dr. Angelika Schwinger
 
Astrológia môže byť životnou pomocou vtedy, keď lepšie pochopíme sami seba, svojich blížnych a predovšetkým spoznáme veľké súvislosti vo vesmíre. Všetko stvorenie podlieha rovnakým – jasným a jednoduchým – zákonom života. Astrológia môže ľuďom v poznaní súvislostí a zákonitostí otvoriť nebo. Pri skúmaní nebeských telies nám dá vytušiť veľkosť stvorenia a jasnosť jeho zákonov, a učí nás tak k úcte, skromnosti a pokore.


Prvé písomné záznamy o súvislostiach medzi postavením, resp. pohybom nebeských telies a zodpovedajúcimi následkami pochádzajú z obdobia spred asi 5000 rokov. Astrológiu môžeme teda označiť za jeden z najstarších vedných odborov vôbec. Vtedy sa však veda, vznikajúca pozorovaním nebeských telies, ešte nerozdeľovala na astrológiu a astronómiu.

ASTRONÓMIA A ASTROLÓGIA

Zaoberajú sa rovnakými objektmi – nebeskými telesami. Astronómiu zaujíma postavenie hviezd a planét a ich vypočítateľný pohyb, astrológia pozoruje účinky postavenia nebeských telies a vyvodzuje z nich závery týkajúce sa života ľudí a rôznych udalostí. Astrológia a astronómia sa odlišujú aj rozdielnym spôsobom vnímania.

Astronómia pracuje s kauzálnym myslením, s jasnými, jednoznačnými vzťahmi, kde nie je priestor pre interpretáciu. Výpočet každého horoskopu spočíva na astronomických základoch. Astrológia oproti tomu pracuje s analógiami, so stelesnením princípov. Žiadna hviezda či planéta, žiadne znamenia zverokruhu samé nič „nerobia“, predstavujú len určité princípy či zákonitosti. V horoskope sa napríklad dočítame, že Merkúr predstavuje komplikácie pri uzatváraní zmlúv či cestovaní. No samotná planéta Merkúr je v tom nevinne.

O KVALITE ČASU

Predstava náhody či svojvôle je nezlučiteľná s dokonalými zákonmi stvorenia. Znamená to, že určité dianie nenastane v ľubovoľnom okamihu, ale až vtedy, keď na to dozrie doba. Dozrel čas, hovorí sa. Už v biblii sa hovorí: „… všetko má určenú chvíľu a všetko dianie pod nebom svoj čas. Je čas rodenia i čas umierania, čas siať i čas trhať, zabíjať, liečiť, boriť, budovať, plakať, smiať sa, smútiť, tancovať, kamene rozhadzovať i zbierať …“ (Kazateľ 3, 1–4).

Každý človek sa môže narodiť len v čase, ktorý zodpovedá jeho osobnosti, a takisto i určité udalosti sa môžu uskutočniť len v dobe, ktorá zodpovedá ich charakteru. Určitá kvalita času obsahuje vo svojich účinkoch a ich interpretácii mnoho rovín, mnoho možností, mnoho analógií. Tým sa stávajú prognózy veľmi neistými. Neexistujú žiadne dobré, šťastné alebo trestajúce planéty alebo konštelácie. Tak ako je Božia sila, energia vo vesmíre neutrálna – a je na nás, ako túto silu využijeme – je i kvalita energie zverokruhu a hviezd síce vo svojej podstate rozdielna, ale sama osebe neutrálna.

Záleží od nás, čo s tým urobíme. Určité udalosti môžu byť síce v určitú dobu pozitívne ovplyvnené, no záleží predovšetkým na našom vnútornom stave. V žiadnom prípade to nie je predurčenie, ktorému podliehame. V tomto zmysle nemôže zodpovedný astrológ stanovovať nejaké prognózy. Zaiste môže povedať niečo o určitej kvalite času i vo vzťahu k určitej osobe, záleží však na danom človeku a jeho rozhodnutí, akým spôsobom sa ukážu účinky. Tie môžu priniesť veľmi tvrdé skúsenosti, nehody, rozchody, stratu zamestnania, atď., no môžu svojimi jemnými impulzmi prispieť aj k vnútornej zmene človeka. Rovnako intenzívne, ale na úplne inej úrovni.

Podobne je to s prognózami veľkých dejinných udalostí. To, čo sa teraz deje na našej planéte, sú poväčšine následky nášho chybného konania, nie „pôsobenia“ nebeských telies, napríklad Uránu a Marsu. Veľké katastrofy súčasnosti sú spôsobené skôr nezodpovedným prístupom ľudstva, ktoré stráca rešpekt pred všetkým živým, i úctu pred svojím Bohom. Nad citom človeka prevláda rozum a s ním súvisiaci egoizmus, tvrdosť a bezohľadnosť.

ČO NÁM PREZRADÍ HOROSKOP

Horoskop má byť svojou štruktúrou jedinečný tak ako človek, pre ktorého je zostavovaný. Taký jedinečný, ako odtlačok prsta alebo zloženie jeho krvi. Horoskop umožní skúsenému astrológovi odhadnúť vlastnosti človeka, môže ukázať jeho slabé stránky, ale aj jeho schopnosti a úlohy. Nemôže však určiť alebo predpovedať, čo s tým všetkým dotyčný človek urobí, kedy to urobí, ako a v akom tempe bude pokračovať jeho vývoj. Všeobecné charakteristiky dvanástich znamení tak nekvalifikujú astrológiu ako vedu. Z horoskopu nie je možné vyčítať konkrétne spätné účinky na osobný osud človeka. Existujú síce kvality času, ktoré určité účinky uprednostňujú, ale v akej rovine sa prejavia, to závisí od vnútorného charakteru človeka, a to nie je možné zistiť ani pri najprecíznejšom výklade horoskopu. V tom zmysle môžu byť všetky prognózy v najlepšom prípade iba odkazom na „kvalitu energie“ určitého obdobia.

Z technického hľadiska horoskop zobrazuje konštelácie Slnka, Mesiaca a planét na oblohe k určitému časovému okamihu (okamih narodenia), z perspektívy presne daného miesta (miesto narodenia) v kruhu 360 stupňov, čo zodpovedá prechodu Slnka všetkými znameniami zverokruhu v priebehu jedného roka. Takzvané domy rozdeľujú tento kruh na 12 úsekov, každému z nich zodpovedá jedno znamenie horoskopu.

Špička (začiatok) horoskopu prvého domu je určená bodom na oblohe, kde východný horizont v čase a mieste narodenia pretína dráhu Slnka. Tento bod sa označuje ako ascendent a má v interpretácii horoskopu rozhodujúci význam. Pri zostavovaní horoskopu by malo ísť v prvom rade o charakterovú analýzu človeka. V takejto analýze sa ukážu vlohy a nadanie danej osoby (vyjadrené ascendentom), ale i spôsob, akým ich dokáže uplatniť v živote. Ukazujú sa slabé i silné stránky, ciele a úlohy.

Z horoskopu možno spoznať sklony a schopnosti pre povolanie, predpoklady pre život s partnerom a takisto záľuby a životný štýl človeka; takýto horoskop môže byť opravdivým pomocníkom na ceste životom. Mnohí ľudia sa potom nestavajú tak silno proti svojmu osudu, keď sa im ukážu dôležité súvislosti. V žiadnom prípade však nie je človek tým, kým je azda vďaka tomu, že sa narodil v určitej konštelácii. Môžeme sa narodiť len v hodine, ktorá zodpovedá kvalite času našej najvnútornejšej bytosti.

Naskytá sa otázka, či pri zohľadnení slobodnej vôle človeka a reinkarnácie je astrológia vôbec schopná predpovedať budúcnosť, resp. prečo bola dosiaľ s touto možnosťou spájaná.

Povedzme si na rovinu: úplne spoľahlivú predpoveď astrológia vždy dať nemôže a ani nikdy nemohla. To, čo môžeme poznať z pohybu nebeských telies, sú tendencie spätných účinkov, ktoré pre dotyčného človeka vyplývajú z jeho minulých rozhodnutí. Všetko, čo musí človeka stretnúť, či dobré alebo zlé, sú spätné účinky skorších aktov jeho vôle. Nové rozhodnutia ovplyvňujú druh a silu týchto spätných účinkov, a zároveň obmedzujú možnosť astrologických prognóz.
 

(viac vo Svete Grálu č.34/2013)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia