Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Spoločnosť

 
Tajomstvo temperamentov
Autor: Werner Huemer
Paradoxne, lekárska veda predlžuje ľudský život. No zároveň o to nástojčivejšie si kladieme otázku, ktorou sa dnešná spoločnosť takmer vôbec nezaoberá. Jej zodpovedanie je pritom zásadným poznatkom pre šťastný a zmysluplný posledný úsek života.

Ľudské telo je schránkou, ktorá slúži na dosiahnutie duchovného uvedomenia človeka. V tomto kontexte majú všetky obdobia nášho života svoj hlbší význam. Jeho základné štyri etapy sa líšia: detstvo – slnečný, bezstarostný život, ktorý zodpovedá sangvinickému temperamentu; túžobná zasnenosť a veľké sny chlapčenského či dievčenského dospievania – to je melancholický temperament. Vek dospelosti so svojou inorodosťou zodpovedá cholerickému temperamentu činu, a čas pokojného rozvažovania v starobe je obdobím flegmatického temperamentu.

V bežnom živote pojmom „temperament“ charakterizujeme emocionálnu stránku človeka. Niekto pôsobí cholericky, má teda, ako sa hovorí, „búrlivú krv“, iný sa javí skôr pasívny, flegmatický. Rozdielne temperamenty majú jeden zvláštny význam: sú veľkou pomocou pre náš duchovný vývoj.

V prírode je analógia tohto deja vyjadrená v striedaní ročných období: na jar búrlivé prebúdzanie, v lete zasnený rast a intenzívne dozrievanie, na jeseň plody v činoch, a v zime pokojné hodnotenie života a príprava na prechod do nového cyklu.

Vo vývoji prírody má zásadný význam striedanie ročných období, pre vývoj človeka je zasa veľmi dôležitá zmena temperamentu. V sangvinickom detstve má byť zakotvená čistá radosť z prítomného okamihu a vedomie bezpečia, v melancholickom čase mladosti má dôjsť k rozvoju osobných schopností a vlastností, ktoré potom v dospelosti povedú ku konkrétnym činom – v ideálnom prípade sa človek vyvíja v plnom súlade so svojím životným poslaním.

Na čo však slúži flegmatická staroba, obdobie, v ktorej sme „žatvu“ už prežili, ukončili sme profesijný život, splnili sme si najdôležitejšie rodinné povinnosti – a sily nám stále viac ubúdajú? Aký je vlastne zmysel starnutia?

Hľadanie vnútorných hodnôt

Fyzické telo nám prostredníctvom jednotlivých životných etáp – vznik, rozvoj, odkvitanie – ukazuje cestu a poskytuje spolu s temperamentmi pomoc, aby sme dosiahli vnútornú zrelosť. Temperamenty v našom živote sú spravidla natoľko výrazné, že napríklad ľudia s melancholickým alebo cholerickým temperamentom často nemajú záujem budovať si hlboké vzťahy k flegmatikom, i keď sú to ich blízki. Sotva sme schopní starého človeka pochopiť – berieme ho na vedomie viac-menej ako „objekt“: ako babičku, ktorá veľmi pomaly prechádza cez cestu, alebo deduška, ktorý mal už dávno odovzdať svoj vodičský preukaz. Naopak, starí ľudia často nemajú pochopenie pre požiadavky mladých, ktorí, ako to výstižne formuloval rakúsky spisovateľ Stefan Zweig, „inštinktívne chcú rýchle a radikálne zmeny“. Svety, ktoré takto prostredníctvom temperamentov prežívame, sú neraz také rozdielne, že si môžeme pripadať ako „obyvatelia rôznych planét“.

Mnohé tzv. generačné problémy by však pominuli, keby sa všeobecné povedomie zameralo skôr na vlastný zmysel ľudského života, na rozvoj uvedomenia si seba samého, než na vonkajšie aktivity a na klamnú ilúziu ideálu mladosti. Potom by aj pochopenie a úcta k starým ľuďom boli samozrejmosťou.

Keď v starobe klesá telesná schopnosť znášať väčšiu záťaž, stráca sa motivácia k aktivitám, ktoré vyžadujú silu, mizne ochota znášať hluk a stres a trvalo sa znižuje telesná výkonnosť, potom nám tým telo dáva signál, aby sme svoj záujem usmernili z vonkajšieho sveta do sveta vnútorného.

Z univerzálneho hľadiska sa ľudský život začína dávno pred narodením, a po smrti pokračuje ďalej. Predtým aj potom žijeme v iných oblastiach stvorenia, vo sférach vyšších vibrácií, v „jemnohmotnom“, či „onom“ svete. Pobyt na zemi vo fyzickom, „hrubohmotnom“ tele je však obdobím, počas ktorého človek dostáva príležitosť zvládnuť vo svojom vývoji ohromný kus cesty.

Čo teda v starobe? V tomto období úbytku fyzických schopností máme obrátiť svoju pozornosť od vonkajšieho diania do sveta vnútorného. Obzrieť sa za svojím životom, triediť poznatky a skúsenosti, pokiaľ možno odovzdávať ich ďalej. Venovať dostatok času sebe, byť tu i pre iných. A keď emocionálne výbuchy nahradí naša rozvaha a pokoj, ceňme si tieto nové životné podmienky, v ktorých získava prevahu túžba po vyššom poznaní, vnútorných hodnotách a cieľoch.

Dnešná spoločnosť zameraná na výkon je, žiaľ, takému duchovnému smerovaniu veľmi vzdialená.

Na život sa pozerá viac-menej ako na plynulý zostup smerom dolu. Každý má určitú zásobu životnej energie, a keď ju vyčerpá, stáva sa pre spoločnosť nepotrebným, outsiderom, bez významnejších možností uplatnenia.

No tento názor je povrchný. Vzhľad a zdravotný stav mnohých ľudí sa s pribúdajúcim vekom síce zhoršuje, ale orientácia na stále ubúdanie energie odvádza pozornosť od najdôležitejšej skutočnosti: že postupné vzďaľovanie sa od vonkajšieho sveta je nabádaním k aktívnemu obracaniu sa do sveta vnútorného, so živou a zosilnenou túžbou po pravde a poznaní.

Veľkosť človeka sa totiž nemeria vonkajším úspechom, krásou a mocou, ale spôsobom, akým žije svoj prostý život. – A večný život sa nedá dosiahnuť na Zemi vo fyzickom tele, ale jedine rozvíjaním našej duchovnosti, o ktorú by sme však mali usilovať po celý život, nie až v starobe. Ale určite aspoň – najneskôr – v starobe.
 
(viac vo Svete Grálu č.35/2013 - Skrytý zmysel starnutia)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia