Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Svetonázor a náboženstvo

 
Poznaním k presvedčeniu
Autor: Herbert Vollmann
Len ten, kto Kristom zvestované slovo správne prijíma a tak ho v sebe spracováva, tak ho oživuje, že aj navonok sa stáva činom, len ten si zaslúži, aby sa nazýval kresťanom. Pretože kresťana nerobí kresťanom spoločenstvo viery, ale Kristovo Slovo, ak ho človek úplne napĺňa.

Aj keď sa Ježiš Kristus narodil vo vtedy povolanom národe Židov a tam mal aj svoj okruh pôsobenia, predsa len nebolo ním zvestované Slovo Pravdy určené len pre národ Židov, ale pre celé ľudstvo. To je celkom jasne vyjadrené vo výzve k jeho učeníkom, aby šli do celého sveta a priniesli Slovo Pravdy dušiam, ktoré po nej túžia.

Tak boli Ježišove slová podávané nasledujúcim pokoleniam a stali sa základom kresťanstva, ktoré na ľudského ducha kladie tie najvyššie požiadavky a vyžaduje od neho najvyššiu čulosť, ak má byť pravdivé a Bohom chcené.

Len ten, kto Kristom zvestované slovo správne prijíma a tak ho v sebe spracováva, tak ho oživuje, že aj navonok sa stáva činom, len ten si zaslúži, aby sa nazýval kresťanom. Pretože kresťana nerobí kresťanom spoločenstvo viery, ale Kristovo Slovo, ak ho človek úplne napĺňa.

Pred zákonmi najvyššieho platí len to, aký je človek vo vnútri, nech už je vo svojom pozemskom šate čímkoľvek. Hodnota človeka vo stvorení má napríklad málo do činenia s jeho pozemským zamestnaním, so spôsobom ako si obstaráva živobytie, súvisí však veľmi úzko s tým, čo sa nazýva „dobrota srdca“ a „taktnosť“. Manuálny robotník s dobrým srdcom platí pred Bohom viac ako kráľ, ktorý ho nemá!

Až toto vnútorné založenie je tým, čo vlastne robí človeka človekom a čo mu umožňuje v slovách Božieho Syna spoznať to, čo práve on k svojmu duchovnému zostupu potrebuje. Zo spočiatku detsky čistej viery, ktorú Ježiš vyžadoval vzhľadom na vtedajšiu schopnosť chápania ľudí, mohlo potom pozvoľna v ďalšom vývoji vedomým prežívaním zákonov a Božích prikázaní povstať vnútorné presvedčenie.

Tak to malo byť. Ale už dlho k tomu chýba základ, ktorý kedysi platil: detská viera, zrodená z jednoduchosti a prirodzenosti.

Pretože väčšina ľudí medzitým natoľko školila svoje rozumové myslenie, tak ostro vybrusovala svoje nástroje myslenia, že jednoduchá viera bola čoraz viac vytláčaná a napokon sa celkom stratila. Preto musí teraz namiesto tejto viery nastúpiť to presvedčenie, ktoré sa dá získať len nekompromisným zvažovaním a skúmaním z pravého poznania.

Pod týmto si však nesmieme predstavovať len rozumové uvažovanie, ktoré nedokáže prekročiť hranice pozemského. Tu musí nastúpiť vyciťovanie, ktoré je vyvolané činnosťou ducha a ktoré jediné je schopné vytušiť a pochopiť všetko „nadzmyslové“.

Pravé poznanie je duchovné poznanie, ktorého obsahom je poznanie o Bohu a jeho zákonoch a ich účinkoch vo viditeľnom a neviditeľnom stvorení.

Kto chce získať poznanie o tajomstvách života, musí sa prispôsobiť Božej Vôli v jej zákonoch a túto vôľu vykonávať.

Keďže Stvoriteľ je večná dokonalosť a v dôsledku toho aj jeho vôľa, ktorá je v zákonoch stvorenia zakotvená, potom aj každé poznanie, ktoré si človek získal na základe zákonov stvorenia, bude správne.

Všade, kdekoľvek sa použije, bude vyvolávať harmóniu, nespôsobí medzery ani pochybnosti, pretože má prirodzenú, zdravú pôdu, na ktorej môže aj v rukách pozemského ľudstva prekvitať a prosperovať.

Človek, ktorý v sebe nosí duchovné poznanie, poznanie o zázračných Božích zákonoch vo stvorení, ku ktorým patria aj prírodné zákony, o ich absolútnej nepodplatiteľnosti a prísnej spravodlivosti, o láske a milosti, ktorá v nich skryte pôsobí, o vine a pokání, ktoré môže človek týmito zákonmi uviesť do chodu, takýto človek nemôže toto poznanie navonok skrývať. Musí podľa neho sám žiť a svojím životom byť svojim blížnym vzorom.

Takýto človek môže okolo seba šíriť len mier a budujúce myšlienky, spokojnosť a radostnú dôveru, úsilie radostne spĺňať Božiu Vôľu, bude tak svojmu blížnemu, ako aj svojmu národu v každom ohľade verným pomocníkom a podporovateľom.

Ak posudzujeme poznanie dnešného ľudstva z tohto hľadiska, potom zo skutočného poznania toho veľa nezostane. Zato si však človek vytvoril vlastné poznanie, ktoré sformoval podľa svojej vôle bez toho, aby bral do úvahy Božiu Vôľu. Zrútenie tohto vlastného ľudského poznania prežívame dnes veľmi zreteľne.

Vážne hľadajúcemu človeku však už nezostáva nič iné, než si osvojiť poznanie o stvorení, ktoré sa mu ako pravé poznanie zo Svetla Pravdy ešte raz ponúka, aby mohol dosiahnuť ten stupeň zrelosti, ktorý musí získať teraz, pri veľkom obrate svetov.

Ak kedysi niesla detsky jednoduchá viera človeka v sebe neurčitú túžbu po čistom a vysokom, ktorá ďalej pomáhala k duchovnej zrelosti, potom musí dnes prebudiť ducha nové poznanie o stvorení a nechať ho dozrievať v pokore, až kým nenájde svoje najvnútornejšie presvedčenie.

V tomto presvedčení spočíva pravé uctievanie Boha, ktoré je vyjadrené v tom, že ľudský duch rešpektuje a nasleduje Božie zákony nielen svojim chcením, myslením a rečami, nielen v určitom čase a v určitých hodinách, lež bez prestania aj činom.


Z knihy „Pútnik svetmi“ - Herbert Vollmann
 

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia