Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Umenie a kultúra

 
Krása s láskou v objatí.
Autor: Otokar Březina


Foto: Ľubomír Schmida

Celá země, viditelná i neviditelná, žije tajemně v člověku; oheň jejích hlubin, bratrský ohni slunečnímu, var pramenů, hudba řek, královský neklid moří a větrů, neviditelná záření světelná, nemý život nerostů, vegetací, zvířat i nepřetržité působení hvězdných světů.

Jak bychom mohli rozuměti řeči barev a moudrosti tvarů, kdyby naše duše nebyla tajemně přítomna při tvorbě tohoto světa viditelného a nenesla z věků vzpomínku na závratný život před narozením?

Ale jsou bytosti, v nichž některá z těchto vzpomínek při dotyku věcí jest schopna vyšlehnouti s intensitou, která jest ostatním, zapomnětlivějším, nepochopitelná.

Vášnivý a dojemný nepokoj detský při prvních pozdravech této země v nich znova a znova ožívá. Nejmlčenlivější místa na zemi hlaholí k nim radostně jako při shledání po odloučenosti, která trvala věky, a dni jejich jsou jako první jara života bohaté událostmi celých staletí.

Kde ostatní jdou do sebe zapadlí, rozechvívají se láskou; kde zraky ostatních se otevřely a zavřely v oslnění, vidí. Tvůrci snů, zasvěcující, mistři, vědci, upevňovatelé duchovního spojení na zemi, jdou mezi námi, obtíženi všemi nadějemi našeho rodu.

Ale v každém, i v tom nejpokornějším v řadě bratří, dříme tajemný zasvětitel do některého tajemství přírody a čeká na své probuzení.

Kdyby mohly všechny němé rty se otevříti a těžké ruce psáti, byl by bohatší náš rod nežli tušíme.

Stojíte před uměleckým dílem, vůně zahrad a smích dívek dýchá na vás z dokonalého verše, vrou prameny hudby a skrytý výtvarník ve vás a mlčenlivý básník a hudebník se probouzí; je to týž skrytý tvůrce, jenž určil mezi všemi sestrami země tu, kterou milujete, a jenž dává vám okusiti štěstí dávného slunce předvěkého z pohledu na květ, na oblohu v záři, na jiskření vod a příchod nocí.

Láska rozvila vaše smysly a dala vašemu vidění onu hloubku magické jasnovidnosti, v níž všechny věci na zemi rozkvétají do své pravé podstaty, to jest do krásy. Z hloubky mluveno, člověk vidí věci i lidi, jen když je miluje.

Marně se tvrdí, že milenci pohlížejí na sebe v oslnění illuse, kterou na ně hází žádost; jenom milenci v nejčistších chvílích své lásky vidí se jak jsou, totiž krásní; neboť vidí se nejen ve viditelné části své bytosti, ale v mocnější, do sféry našeho světla nevtělené části neviditelné, která pracuje, aby se stala tělem v druhém čase.

Nikdo nemůže vystihnouti krásu toho, čeho nemiluje.

Mezi modelem a tvůrcem musí býti duchovní vztah, má-li vzniknouti dílo, které potrvá; duchovní vztah, zářící pole sil, v němž jiskry přelétají ze srdce do srdce, když se k sobě přiblížila.

Proto v dílech velkých mistrů, jichž láska rozšířila se na všechno, co žije na zemi, je tolik dobroty, spravedlnosti a při vší tragice tolik něhy.

Pozornost, sebe více bičovaná vůlí, nenahradí milostné jasnovidnosti lásky. Jenom zrak lásky je trpělivý jako slunce, tisíckrát znovu se vrací k téže linii, aby podal její život, a nic mu není nepatrným na předmětu milovaném.

Obsesse milovaných tahů tvoří styl uměleckého díla. Ukazuje všem skryté rysy tvůrcovy bytosti, poněvadž milujeme jenom tam, kde se tajemně zrcadlíme.

Láska určuje náš rod a naše místo v hierarchii duchů. I satyrik a karikaturista vidí jen svou láskou, ale příliš ostré světlo tohoto slunce zakrývá mu tajemnější záření, jež vyšlehuje z bytostí, znamenaných smrtí; soucit otevřel by mu ruku a jemně odebral z ní ryteckou jehlu.

Není uměleckého díla, do jehož víru by nebyly strženy vlny druhého, neviditelného světa.

Každá práce tvůrčí je dílem mystické poslušnosti.

Kroky všech hledajících potkávají se v tichu jediného mysteria.

V mramor chrámů ztuhla hudba hymnů bohoslužebných; klenby jejich rozpjaly se nad divadlem posvátného dramatu, jež symbolisuje dobrodružství ducha na zemi; ze zkušenosti nesčíslných pokolení, jako křídové horstvo z moře utišeného věky, vztýčil se mythus; palác vyrostl do téhož slunce, pod nímž uzrál zákon v jednotu spřáhající národy a k němuž zdvihl se sen majestátnosti, pýchy, vlády a jejího krutého štěstí.

Výpočet, zajišťující pevnost železné konstrukce mostu, obrací se k silám řídícím kosmos, jako se k nim obrací modlitba; studium přírodních zákonů, které dává člověku moc nad živly, jest jenom jiná cesta mystické meditace. Jsou výše, kde vědění je svatostí.

Zasvěcení děje se od ducha k duchu. Na některých stupních přenáší se jen živým slovem, tisíciletou tradicí ústní, kterou písmo naznačuje vždy jen nedokonale.

To nejkrásnější a nejvyšší, co žijí lidé na zemi, je pokryto mlčením a zrcadlí se v díle uměleckém, i v tom nejnádhernějším vždy jen zeslabeno.

Třeba v opojení zemí snil umělec o vyšší přírodě nežli je zemská příroda, jeho zrak zchudne a zchřadne, není-li ustavičně posilován pokorným a laskavým pozorováním pozemských věcí.

Mluvené slovo výtvarného umělce mívá často výmluvnost, jíž slovu dodává nové a ostré vidění; ale není s to ani zdaleka přiblížiti se k tajemné zemi, z níž umělec se vrací a dává.

Kdyby malíři světla, vod, lesů, pohybu, života, bolesti, smrti a zásvětového vidění mohli převésti do slov, co podávají tvarem a barvou, nové básníky a záhadné myslitele pozdravili bychom mezi sebou; užasli bychom, čemu může věřiti ještě člověk a co života démonického i svatého může postihnouti v přírodě, jejímuž jazyku jsme odvykli.


Foto: Ľubomír Schmida

Ale slovo jim nebylo dáno; hovoří-li o tom, na čem jim nejvíce při tvorbě záleželo, jsou temni.

Často by sami zachvěli se hrůzou, jak daleko od našich měst,
prací, zákonu a pravd leží svět, který zobrazili.

Zatím co odvažovali hodnoty světelné a ruka jejich hledala magických linií pohybu, kde byla jejich duše?

U jakých jezer, pod jakými hvězdami, jakými událostmi sílila?

Z jakých duchových potkání, z jakých polibků vzňalo se v nich svaté šílenství krásy, které před nimi proměnilo věci, že jako v udeření paprsků neviditelných zazářily?

Zde leží hluboká příbuznost umění výtvarného s hudbou.

Slovo a hudba, která je doprovází, jsou dva světy a jak daleko jsou často od sebe ve věčném vývoji světů!

K jaké jemnosti je v hudbě převedeno šumění našich stromů a vod, zpěv ptačí a dotyk stébel, var zástupů, kvil srdcí!

Kdo by netušil, že v dějinách hudby jsou odraženy skryté dějiny našeho rodu, od písně osaměle tesknící k harmonickým vírům zpěvu mnohohlasého a k bouřím polyfonie, kde všechny živly kosmu nabývají hlasu, ovládnuty všemohoucími vichřicemi ducha?

Jaká nová města, jaké nové lidstvo, jaké vyšší zákonodárství, jaké osudnější a sladší vášně dává hudba tušiti!

Jaká nadzemská touha po rozvedení dissonancí je v ní utišena a rty, rozpukané v horkosti tisíců sluncí, svlaženy ze zdrojů spravedlnosti!

Nebesa jsou stav duše a brány vyšších světů nejsou od nás odděleny propastmi věků ani prostoru; mezi nesčíslnými světy vnitřního vesmíru náš duch prodlévá v tom světě, k němuž došel svou čistotou.

Svatodušní dni lidstva klenuly se v azurném záření svém nad našimi mistry a klenou se i nad námi, když dovedeme se přetvořiti láskou.
 

(úryvok z knihy Otokara Březinu:  „Zrcadlení v hloubce“, v pôvodnom ľubozvučnom jazyku autora, 1929)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia