Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Veda a reč prírody

 
Následky nehmotného znečistenia
Autor: Friedbert Karger

Pretože je hrubohmotný svet odvislý od sveta jemnohmotného, vyplýva z toho tiež spätné pôsobenie všetkého diania vo svete hrubohmotnom na svet jemnohmotný.

V plazmovej fyzike vysokých teplôt sme nútení uzatvoriť plazmu do nehmotnej schránky. Takými schránkami sú magnetické polia vytvárané cievkami. Magnetické polia nie sú hmotné, napriek tomu na hmotu pôsobia. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že časovo premenné magnetické polia, či už sú prírodného pôvodu alebo sú vyvolané sieťovým napätím o frekvencii 50Hz, môžu mnohostranne – i negatívne – ovplyvňovať biologické systémy vrátane človeka. To isté platí pre elektromagnetické žiarenia až do veľmi vysokých frekvencií. Podobne ako u materiálneho znečistenia životného prostredia vznikol pre tento jav v anglosaských jazykoch pojem „elektromagnetický smog“.

Človek môže byť poškodzovaný i takými druhmi znečistenia životného prostredia, ktoré pôsobia bez účasti hmoty. Pomyslime len na zvukové vlny. Kto býva u diaľnice alebo kto sa niekedy nedobrovoľne ocitol na diskotéke, ten tomu porozumie. A keď sa človek díva na niektoré moderné stavby alebo umelecké diela, napadne ho možno, že existuje aj znečistenie optické.

Tým, na čo by som sa chcel ale sústrediť, sú tie nebezpečenstvá pre naše životné prostredie, ktoré ležia za hranicami súčasných poznatkov prírodných vied a nepatria teda ku hmote, ktorá je našou fyzikou opísateľná.

Možno si položíte otázku, prečo to chcem urobiť ja, fyzik. Vedľa plazmovej fyziky som sa viac, než 30 rokov zaoberal i parafyzikálnymi otázkami, teda fyzikálnym bádaním v oblasti paranormálnych javov, napr. telepatiou, jasnovidectvom, predvídaním, telekinézou. V 60. rokoch som skúmal javy ako „remote viewing“, t.j. videnie bez zapojenia telesného zraku, hlasy z magnetofónových pások zachytené za zvláštnych okolností, filipínske liečiteľstvo, chodenie po horúcich kameňoch na ostrovoch Fidži, prípady strašidelných javov a mnoho iného. Tieto nanajvýš neobvyklé javy však nie sú veci hlavné. Pri tejto činnosti som sa zákonite dostal do styku s otázkami, ktoré sa priamo týkajú bytia človeka a ktoré prekračujú hranice prírodných vied.

Otrava z šírenia nepravdy a poloprávd

Ak niekto zažije takéto veci a pristupuje ku nim bez predsudkov, tuší, že musí byť niečo viac, než táto hmota, teda látka, ktorú môžeme vo fyzike popísať. Látka, ktorá je ešte jemnejšia – jemná hmotnosť, i keď sa jej existencia javí vo fyzike často ako paradoxná.

Falošné predstavy či škodlivé informácie ale strašia ľuďom v hlave a môžu celú oblasť bádania uvrhnúť do zlého svetla. Pri telepatických pokusoch sme zistili, že myšlienky sú sily. Ak sú myšlienky silné a objavujú sa v hojnom počte, spôsobujú jemnohmotné znečistenie životného prostredia a môžu mať zhubné účinky.

Zaplavuje nás nesmierne množstvo kníh a spisov o ezoterike, New Age, parapsychlógii, okultizme, špiritizme apod. Všade sa propagujú metódy a praktiky, ktoré sľubujú rozšírenie vedomia, získanie magickej sily a lebo prebudenie iných schopností.

V knihe „Vo Svetle Pravdy“ je kapitola s nadpisom: „Je možné radiť k okultnému školeniu?“ Prvá veta tejto kapitoly znie: „Táto otázka musí byť zodpovedaná absolútnym ,Nie,.“ Prečo tak nekompromisná odpoveď? Len krátko: človek ovplyvňuje takýmito praktikami svoje jemnohmotné okolie natoľko, že môže sebe i iným spôsobiť vážne škody.

Pritom je treba brať v úvahu nielen vonkajšie poškodenie, ako neurózu, návaly slabosti, stratu zmyslu pre realitu či v extrémnom prípade až psychózu. To je len špička ľadovca. Závažné je predovšetkým to, čo sa deje vo vnútri človeka.


Následky z okultizmu

Človek má sklon považovať za dôležité len to, čo je nápadné, čo sa priamo vnucuje. Analogicky tak ako pri pozorovaniach plazmovej fyziky, okraj plazmy. Tak sa môže stať, že vnútro plazmy môže byť už poškodené, napr. preto, že teplota v jej strede už poklesla, a my to na okrajovom žiarení napriek tomu nepozorujeme. Myslím, že analógia je jasná. Tiež u človeka je to vnútorné, teda jemnohmotné, čo sa týka duše, to podstatné, avšak oku neviditeľné. Preto sa nesmieme nechať zmiasť: i keď zvonku nie sú škody zistiteľné, mohlo už napriek tomu k poškodeniu duše dôjsť.

Obdobné je to pri okultistickom a špiritistickom pohrávaní. Mnoho účastníkov je poškodených „len“ tak, že to pozemsky nie je ešte viditeľné. Až pri prechode na „onen svet“ náhle spoznajú, aké hlúposti narobili.

Kto sa k vnútru stavia zodpovedne, ten bude pred okultným školením a podobnými praktikami vždy varovať.

To sa vzťahuje i na všetky veštecké praktiky, pri ktorých sa používa ako indikátorov hmotných predmetov (kyvadielok, pohárov a pod.), i na všetky praktiky, ktoré spútavajú ducha človeka, ako je hypnóza alebo iné formy sugescie.

Ale nehmotné znečistenie životného prostredia ide ešte ďalej.

Otrava z myšlienok a spôsobu myslenia

Nielen každý čin, a každé slovo, ale i každá myšlienka ovplyvňuje jemnú hmotnosť a znova nás zasahuje v spätnom účinku. Z ilegálnej a nezaistenej skládky jedovatých látok odnášajú spodné vody škodliviny ďalej a tie potom niekde na zoslabenom mieste vystúpia na povrch. K otravám teda dochádza omnoho neskôr a inde, než došlo ku znečisteniu. Práve tak môže niekto myšlienkou zviesť druhého, snáď duševne slabšieho, ktorý má slabšiu vôľu, k činu, ktorý by tento sám nikdy nevykonal.

Zásadne i hmotné škody, na našom životnom prostredí a z nich vznikajúce choroby majú jemnohmotné príčiny. Človek neochorie preto, že sú choré stromy, ale stromy sú choré, pretože je chorý človek. Niterne, nehmotne, vo svojej mentalite. A ak má dôjsť k uzdraveniu, musí sa začať najprv tu. Inak očistenie nastane automaticky samo.

Príroda odníme – i keď až po dlhšom čase a po vynaložení veľkej trpezlivosti – tomu, kto si ju neváži, to, čo tvorí základ života. A tak je tomu i v jemnej hmotnosti.. Po dlhý čas je možné mnohé napravovať, ale i tu existuje posledná medza.
 

Viac v knihe:
 „Následky nehmotného znečisťovania životného prostredia“ - online obchod Sveta Grálu

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia