Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Zdravie a medicína

 
Svetlo je život i liek
Autor: Jacob Liberman (z knihy Svetlo - liek budúcnosti)

Vibračná energia slnka je najmocnejšou životodarnou silou najbližšieho vesmíru, ktorý nazývame slnečnou sústavou. Dnes vieme celkom isto, že najrôznejšie aspekty a frekvencie tejto energie ovplyvňujú našu náladu, chovanie a životné funkcie. Biologická vnímavosť organizmu k týmto rôznym frekvenciám určuje, ktorý z aspektov jeho funkcií bude stimulovaný a vyživovaný. Každá farba spektra má svoju výživnú hodnotu a je potravou pre vznik a vývoj určitých aspektov nášho bytia. Všetky frekvencie dohromady tvoria dúhu vyváženej výživy, zasahuje a synchronizuje funkcie všetkých organizmov s chronológiou kozmu.

Toto spektrum je charakteristické pre každý prvok, asi ako nezameniteľné odtlačky prstov. Ak je prvok vystavený účinkom bieleho svetla, začne z neho absorbovať všetky frekvencie, ktoré predtým vydal. Inými slovami, všetky živé prvky, ak sú v prítomnosti svetla, pohlcujú z neho tie frekvencie, ktoré samy vydávajú. Dá sa teda povedať, že svetlo je pre ne výživou.

Priekopník novej metódy terapeutického využitia svetla Dr. Liberman sa domnieva, že stále sa meniaci stav vedomia determinuje stupeň našej emocionálnej a biologickej vnímavosti. To tiež určuje, na ktorú z časti spektra sme naladení (naše vibrácie), a teda ktoré z nich prijímame lepšie. Náš celkový vývoj je závislý na kvalite a špecifických aspektoch svetla, ktoré sme schopní vnímať.

Slnečné žiarenie tvorí celá škála energií, pričom aj najmenšia viditeľná časť spektra nesie v sebe všetky farby dúhy od fialovej až po červenú a je kľúčom ku zdraviu človeka. Svetlo, ktoré dopadá na ľudské telo, môže meniť základné biologické funkcie, ktoré sú účastné procesu výroby pohonných látok pre telo, látok, ktoré nám dodávajú životnú silu. Ak má na nás farba a svetlo taký obrovský dopad, aký asi môže byť dôsledok toho, že prežívame život pod svetlom, ktoré je tak odlišné od slnečného.
Z tohto dôvodu dospieva vývoj svietidiel vo svete k výrobe a k využitiu žiariviek s plnospektrálnym vyžarovaním bieleho svetla, ktoré sa najviac podobá dennému slnečnému svetlu, s cieľom nahradiť tak doterajšie umelé osvetlenie z hľadiska zdravia človeka prospešnejším.

Oko do duše okno

Oči sú vstupnou bránou, ktorou môže svetlo prúdiť dovnútra a .ovplyvňovať nás. Slnko pôsobí na nervový a endokrinný systém a tiež ovplyvňuje prúdenie krvi v očiach. Oči sú jedinou časťou tela, kam sa svetlo dostáva priamo, skrze priehľadné biologické okná. Tieto okná dovoľujú energii svetla, aby priamo stimulovala oči a krv a ich prostredníctvom potom nepriamo účinkovala i na ostatné telesné funkcie. Povedzme si, ako krv, ktorá prenáša väčšinu živín v organizme, ovplyvnená svetlom.

Napriek tomu, že niektoré reakcie aktivované svetlom prebiehajú v koži, väčšina z nich sa deje prostredníctvom očí.

Dr. Liberman na základe svojej intuície a bohatých praktických skúseností opisuje vnímanie svetla a farieb zrakom nielen z hľadiska vizuálneho významu ale aj duchovného vnímania, s čím bezprostredne súvisí aj jeho terapeutická činnosť v oblasti liečenia fyzických i psychických chorôb ako sú nové metódy liečenia rakoviny, depresie, stresu, problémov so zrakom, premenštruačného syndrómu, sexuálnych disfunkcií, porúch učenia a imunitného systému.

Odhaľujúce pocity

„Farby, obzvlášť tie, z ktorých máme veľmi nepríjemný pocit, sa môžu stať našimi mocnými spojencami, pretože ich môžeme využiť ako kľúč k zabudnutým, nevyriešeným citovým traumám. Keď tieto traumy prenesieme až na úroveň vedomia, môžu sa stať významnými pomocníkmi pri vykoreňovaní plevelu, akým sú choroby.“

Ďalej Dr. Liberman hovorí: „Jeden z najpozoruhodnejších objavov, ktoré som vo svojej praxi učinil, bol, že farby, ktoré vnímajú ľudia jako neprijateľné, majú v 100% prípadoch vzťah k tým častiam tela, v ktorých sídli stres, rozvíjajú sa choroby či odhaľujú zranenia. „

Napríklad pre istého človeka bola veľmi nepríjemná modrá farba. Keď som prechádzal jeho anamnézu, zistil som, že mal chronické bolesti v krku, veľké dentálne ťažkosti, problémy s verbálnym prejavom (funkcie hrdla a úst) a že má odstránené krčné mandle. (krčnej čakre zodpovedá modrá farba). Pokiaľ sa podarilo vyriešiť pacientove bolestné emócie, stimulovali u neho farby pôvodne neprijateľné pocity radosti, až eufórie.

Našou úlohou je priviesť to, čo je v podvedomí, na úroveň vedomia. Všetky naše vonkajšie prejavy majú vzťah k tomu, čo sa deje vo vnútri našich sŕdc.

Znížená vnímavosť

Existují tri faktory, ktoré blokujú naše biologické vnímanie:
(1) príliš mnoho času, ktorý trávime pod umelým svetlom, čo vedie k nedostatku istých vlnových dĺžok, ktoré stimulujú určité senzory v organizme, tie sa nepoužívajú a strácajú tak svoju funkciu (podľa princípu, čo sa nepoužíva, to zakrpatie);
(2) neustále nosenie slnečných okuliarov, ktoré bránia v prístupe určitým častiam spektra; ďalej sú to
(3) traumy (duševné i fyzické), ktoré môžu uzatvoriť niektoré senzory, takže tie neprijímajú určité vlnové dĺžky svetla ani vtedy, ak sú tieto vo svetelnom zdroji prítomné.

A čo tí, ktorí nikdy nezložia slnečné okuliare? Niektoré druhy skiel (žlto a ružovo zafarbené) skôr rozjasňujú (stimulujú), iné (modré a hnedé) zatemňujú, zatiaľ čo ďalšie, ako napríklad neutrálne šedé, ktoré sú uprostred medzi čiernou a bielou, redukujú množstvo všetkých vlnových dĺžok svetla vyvážene. Čo ak toto neustále nosenie okuliarov je podvedomou snahou mysle vyhnúť sa tým dávkam spektra, ktoré sú pre danú osobu neprijateľné?

Neschopnosť vyjadrovať pocity pramení z toho, že nás učili ako hovoriť, ale nikdo nás neučil, že máme načúvať.
A ako často odpovedáte inak, než to skutočne cítite? A keď predstierate, že nevidíte, nepočujete a necítite to, čo v skutočnosti vidíte, počujete a cítite, potom vaša časť, ktorá túto informáciu spracováva, môže začať fungovať nesprávne. Možno je toto pravý dôvod nášho zlého zraku, porúch sluchu a emočného rigoru mortis.

Podobné liečiť podobným

Príroda nám poskytuje presne to, čo potrebujeme, aby nám pomohla v procese rastu a vývoja. Existuje jedno staré latinské príslovie - Similia similibus curentur ktoré znamená: Nechaj podobné liečiť podobným. Inými slovami, tie aspekty života, na ktoré nie sme vnímaví, sú možno práve tým liekom, ktorý potrebujeme prijímať, aby nám pomohol uzdraviť sa.

Podobne ako u homeopatie, dokáže farebné svetlo zapôsobiť na patologický energetický stav u pacienta a priviesť ho k vyliečeniu:

Pokiaľ som porovnával subjektívne preferencie pacientov s tým, čo som ja intuitívne cítil, že by potrebovali, obvykle sme boli na opačnej strane spektra. Ak napríklad oni preferovali modrú pred červenou, ja som cítil, že by k ich hlbokému uzdraveniu bola potrebná červená. Zdalo sa, že farba, ktorú pacienti subjektívne vnímali ako najpríjemnejšiu, bola presne opačná od tej, ktorú som považoval za správnu pre ich vyliečenie. Bolo to ako v živote, keď sa ľudia cítia príjemnejšie, ak sa môžu vyhnúť veciam, ktoré ich akýmkoľvek spôsobom znepokojujú.

Vedel som, že každý vníma farby inak, a požiadal som pacientov, aby hľadeli priamo do svetla rôznych farieb a reagovali. Potom, čo som toto učinil so stovkami pacientov, zistil som, že ľudia sú, či nie sú vnímaví k určitým farbám. Niektoré ich privádzali takmer k pocitom extázy, iné v nich okamžite vyvolávali pocity úzkosti sprevádzané i fyzickými prejavmi.

Znova som preskúmal základný princíp homeopatie, podľa ktorého je najvhodnejšou medicínou tá, ktorej vibrácia je zhodná s pacientovou patológiou. Inými slovami, pre liečbu je teda skutočne zrejme najvhodnejšia farba tá, ktorá problém zhoršuje!

V tej dobe som narazil na prácu Royala R. Rifeho, vedca ktorý v 30. a 40. rokoch dvadsiateho storočia zostavil mikroskop schopný určiť presnú „farbu" spojenú s určitým vírusom či iným infekčným mikroorganizmom. Pri tom zistil, že ožarovanie organizmu rovnakou farbou svetla, akú sám vydáva, ho veľmi rýchlo ničí.
V rovnakej dobe som si tiež všimol, že u pacientov trpiacich nejakou závislosťou sa táto zväčšuje, či zmenšuje podľa farieb, na ktoré sa pozerajú.

Teraz bolo jasné, že pokiaľ sa v živote dostaneme do situácie, ktorá v nás vyvolá pocit strachu či nepohodlia, naša neschopnosť sa s tými pocitmi vysporiadať nás núti vyhnúť sa jej, uniknúť pred ňou, čím nás privedie až k návykovému chovaniu. Tieto schémy chovania si ani neuvedomujeme. Vzhľadom k tomu, že stupeň vnímavosti rôznych farieb bol u pacienta individuálny, rozhodol som sa, že budem pri liečbe používať najprv farby, ktoré boli vnímané ako najmenej nepríjemné, a postupne dôjdem k tým najviac nepríjemným. Takýmto spôsobom si mohol pacient postupne vytvárať skutočnú schopnosť ochrany aby potom mohol lepšie prejsť celým procesom.

Z knihy Jacoba Libermana: „Svetlo – liek budúcnosti”

Nové pohľady na terapeutické využitie svetla prináša aj časopis Svet Grálu č. 26 v článku „Svetlo, ktoré lieči“

 

Z Posolstva Grálu:

„Celé stvorenie sa javí ako čarokrásny obraz najnádhernejšieho farebného žiarenia, ako by ho nedokázal znázorniť nijaký maliar“

„Tieto farby majú v sebe zvonivé tóny, rozliehajúce sa ako zvučiaci akord“.

„Podľa toho, ako človek, teda duch rozvíja a ovláda farby vo svojom vlastnom vyžarovaní, tak nalaďuje aj svoje vlny ako u rádia na tie isté farby a prijíma ich potom z vesmíru.“

(Abd-ru-shin: Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, žiarenie, priestor a čas)

 

(viac vo Svete Grálu č.26/2010)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia