Audio obrázok

Audio prednášky Svet Grálu na Slovensku

Slobodná vôľa, zodpovednosť a osud človeka. Týmito základnými otázkami sa ľudstvo zaoberá po tisícročia. Ako vzniká a kde začína osobná zodpovednosť jednotlivca? Má človek slobodnú vôľu, alebo je jeho život zhlukom vopred určených udalostí či náhod? Dielo Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu, jednoduchým a logickým spôsobom zodpovedá i tie najväčšie otázky v našom živote.

Mnoho ľudí má v súvislosti so smrťou zážitky, o ktorých nechcú hovoriť nahlas, pretože sa vymykajú zaužívaným názorom nielen na umieranie a život po smrti, ale aj na život samotný. Je to téma, o ktorej sa zvyčajne nehovorí. Ján Spišiak poukazuje na zhodu svojich zážitkov týkajúcich sa odchodu jeho blízkych na druhý breh s prednáškami z diela „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktoré sa touto témou zaoberajú.

Väčšina ľudí si delí svoj vnútorný svet na seba, rozum. Pričom to “ja”, t.j. denné vedomie považuje za dušu alebo ducha a druhú časť za rozum. Denné vedomie je však rozum, výsledok práce mozgu. Chaos si vytvárame sami, keď sa snažíme tieto dva rozdielne svety miešať do jedného. Radostnými alebo bolestnými citmi sa prejavuje náš skutočný vnútorný svet, naše jadro, ktoré môžeme označiť za ducha.

Stratili sme schopnosť pýtať sa a hľadať odpovede na základné otázky nášho bytia. Keď človek stratí niečo, čo je pre neho dôležité, napr. kľúče od auta alebo bytu, tak ich hľadá dovtedy, kým ich nenájde. Ale keď stratíme niečo, čo je viazané na nejakú osobu alebo hmotnú vec, tak si to veľakrát ani neuvedomujeme. Čo sa stane keď zomrieme, čo potom nasleduje?

Ľudia majúci otvorenú myseľ a čulého ducha, si neraz vo svojom živote všimnú indíciu, ktorej význam sa vyjasní až v priebehu rokov, a to často veľmi zaujímavým spôsobom. Už detský vek poskytuje mnoho takýchto príležitostí. Či už je to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, udalosti, akých sa zúčastňujeme alebo aj samotné osoby, s ktorými prichádzame do styku.

Svet je navonok prepojený ako tomu doposiaľ ešte nikdy v histórii nebolo, internet nám umožňuje nájsť si informácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek, lietadlom sa môžeme za pár hodín presunúť na opačnú stranu zemegule, pýšime sa rozsiahlymi poznatkami … nemožno však povedať, že by sme boli vďaka tomu múdrejší, mali pre seba viac porozumenia a boli k sebe skutočne bližšie … a možno sme od seba vzdialenejší ako tomu bolo predtým.

Hľadanie rozdielu medzi citom a rozumom je témou, ktorú ľudia hľadajúci zmysel života nemôžu obísť. Tiež by nemala zostať len vo filozofickej rovine, ale má sa stať konkrétnym poznaním, ktoré môžeme pochopiť a zužitkovať. Tento rozdiel medzi rozumom a citom pomáha vyjasniť, ako jedna z mála oblastí, práve umenie.

NADÁCIA
POSOLSTVA GRÁLU
NA SLOVENSKU
www.posolstvo-gralu.org