Podporte Svet Grálu svojimi 2 %

Vážení priaznivci a podporovatelia neziskovej organizácie Svet Grálu, aj tento rok máte možnosť podporiť neziskovú organizáciu Svet Grálu 2 % z dane z príjmu. Vaším rozhodnutím podporíte činnosť neziskovej organizácie Svet Grálu. Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama...

Rozum a cit

Otázka rozdielu medzi duchom a rozumom nie je v súčasnosti u ľudí hľadajúcich zmysel života až tak častou témou. No práve uvedomenie si tohto rozdielu sa má stať konkrétnym poznaním, ktoré môžeme zužitkovať a ktoré nám môže pomôcť. Pod pojmom „duch, duchovné“ sa dnes...

Život ako šanca

Príležitosť žiť svoj život tu a teraz v tomto tele, je pre každého z nás obrovským darom … veľkou šancou … bez ohľadu na životnú situáciu, ktorej čelíme. Dospel som k poznaniu, že práve to, čo vnímam ako bolestné a ťažké alebo to, čoho sa bojím, mi...

Neviditeľné okovy osudu

J.W.Goethe raz povedal, že „nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto mylne verí, že je slobodný“. Nejeden človek žije v tomto omyle po celý život bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Svoj život žije podľa zaužívaných pravidiel a modelov správania sa, ku...