Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Čo je duša?

Otázka:

Napriek všetkým vysvetleniam, že duša nie je nič telesné, mi zostala ešte otvorená otázka: Čo je duša?  Že sa rodí viackrát, je jasné, ale niekedy predsa musela tiež vzniknúť!

Odpoveď:

Jadro podstaty človeka je duchovné. To znamená, že svoj pôvod nemá v pozemskom svete, ale v duchovnej ríši. Odtiaľ vychádza ľudský „duchovný zárodok”, spočiatku ešte nevedomý, nesformovaný a tiež ešte bezpohlavný, aby dozrieval a stal sa vedomým. Za týmto účelom prechádza rôznymi úrovňami stvorenia a v každej z týchto úrovní sa obklopuje zodpovedajúcim obalom; ten mu umožňuje prežívanie a poznávanie.

„Púť svetmi“ vedie ducha najprv z duchovnej ríše dole až do hmotného sveta, najhutnejšej a najťažšej úrovne stvorenia. Na tejto ceste sa už zahalil mnohými „plášťami“, aby sa mohol svojou inkarnáciou, svojím vtelením „vnoriť“ do najhrubšieho obalu, do pozemského tela.

Keď sa duch po smrti opäť uvoľní od ľudského tela, zostanú mu aj naďalej jeho jemnejšie obaly. Toto spojenie ducha s jemnejšími obalmi sa označuje slovom duša.

Ľudská duša vzniká teda už pred inkarnáciou do pozemského tela, a to v okamihu, keď sa naše duchovné jadro obklopí jemnejšími obalmi. Duša (teda duch so svojimi jemnejšími obalmi) existuje po pozemskej smrti ďalej na onom (jemnohmotnom) svete. Odtiaľ sa znovu inkarnujeme do pozemského tela, alebo po uzavretí svojho vývoja v hmotných svetoch odložíme aj jemnejšie duševné obaly a vrátime sa späť do duchovného domova ako vedomý ľudský duch. Táto v sebe žijúca úroveň stvorenia, nazývaná aj „rajom“ alebo „Božím kráľovstvom“, už nepodlieha vznikaniu a zanikaniu.

 

Untitled Document

Ďalšie články témy “Vedomie a vývoj”

Odkiaľ pochádza vedomie?

Má človek v sebe božstvo?