Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 7/2006 - ukážka článku

TÉMA:  ANTIKONCEPCIA NA MISKE VÁH

Keď mladí ľudia vstupujú do intímneho partnerstva, okamžite sa vynára otázka, ako zabrániť počatiu nechceného dieťaťa. Mnohí rodičia, priatelia a v neposlednom rade reklama väčšinou ponúkajú najjednoduchšiu odpoveď : je tu predsa tabletka. Hormonálna antikoncepcia sa prezentuje ako spoľahlivá, bezpečná a – najmenej obmedzujúca. Napriek tomu sa ozývajú hlasy, ktoré v užívaní tabliet vidia príliš radikálny zásah do prirodzeného reprodukčného cyklu ženy a upozorňujú aj na telesné, duševné a duchovné následky tohto zásahu. Časť verejnosti preto hormonálnu antikoncepciu odmieta a hľadá alternatívu v takzvaných prirodzených metódach regulácie počatia. Bol v tomto smere urobený významnejší objav minulého storočia aj na Slovensku?

PRINCÍP HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE

A j keď sa to zdá neuveriteľné, o spôsobe fungovania hormonálnej antikoncepcie nemá presné informácie ani veľká časť žien, ktoré túto metódu využívajú. V samotnom jadre účinku tablety je ženský reprodukčný a hormonálny cyklus, ktorý ovplyvňuje celý rad telesných, ale aj duševných prejavov v živote ženy.

Ženský cyklus má dve striedajúce sa fázy. Prvá fáza je riadená hormónom dozrievania vajíčka (estrogénom), druhá hormónom žltého telieska (progesterónom).

Pri hormonálnej antikoncepcii je využívaný hormón žltého telieska, presnejšie, jeho syntetické napodobeniny. Pravidelným dodávaním týchto syntetických hormónov do organizmu ženy je docielený stav, ktorý je inak možný iba v tehotenstve – nedochádza k dozrievaniu žiadnych ďalších neoplodnených vajíčok.

Tým je (väčšinou dlhodobo) prerušený biologický dvojfázový rytmus ženského reprodukčného cyklu a je nahradený len jednou fázou, ktorú môžeme, aj pre jej dlhodobé trvanie, nazvať akýmsi „umelým tehotenstvom“.

Odporcovia hormonálnej antikoncepcie, okrem iných aj mnohí lekári, zaoberajúci sa niektorými smermi naturálnej medicíny, tvrdia, že takýto zásah do „biologických hodín“ organizmu nezostáva bez následkov a má vplyv na telesné zdravie i duševné prežívanie pacientiek. Aké sú dôvody pre podobné tvrdenia?

HORMÓNY A „POSUN NÁLAD“

Dr. med. Annemarie Banzhafová, praktická lekárka a fyzioterapeutka, pôsobiaca v Mníchove, vo svojom článku na túto tému uvádza:

„Od mladých dievčat som počula výpovede o nejasnom vyciťovaní niečoho cudzieho, nepríjemného, čo sa s nimi deje v súvislosti s hormonálnym posunom.

,Pilulka je mi nepríjemná, a rovnako aj skutočnosť, že vyvoláva umelé tehotenstvo. Ten výraz umelé mi naháňa strach.‘ Napriek tomu táto dievčina, podobne ako tisíce iných, užíva hormonálnu antikoncepciu, lebo jej nikto neponúkne žiadnu lepšiu alternatívu.“ A ďalej pokračuje: „V začiatkoch éry hormonálnej antikoncepcie som často registrovala výpovede žien, ktoré už mali niekoľko detí a žili v dobrom a šťastnom manželstve. Ony mohli porovnať svoj vlastný citový život bez antikoncepčnej pilulky a s pilulkou a jednohlasne vypovedali, že ich manželstvo sa s pilulkou nielen nestalo šťastnejším, ale že dochádzalo častejšie k disharmónii v partnerskom vzťahu.“

Tu by sa mohlo namietnuť, ako sa to často stáva, že takéto prejavy sa objavovali najmä u starších preparátov s vysokým obsahom hormónov, aké sa už dnes nepoužívajú. V skutočnosti však aj dnes výrobcovia hormonálnej antikoncepcie priznávajú a popisujú ako jej nežiaduci vedľajší účinok zmeny nálad, ktoré môžu vyústiť až k depresívnym, úzkostným stavom. Ďalšou skutočnosťou je fakt, že 15–20 % užívateliek „pilulky“ udáva znížený záujem o intímne spojenie s partnerom.

Má teda hormonálna antikoncepcia vplyv na duševné prežívanie, a ak áno, prečo?

Odpoveď na uvedenú otázku je vlastne celkom logická: hormóny patria medzi látky s najvýraznejším účinkom na celý organizmus. Už ich veľmi nízke dávky spôsobujú výrazné telesné zmeny v dôsledku prepojenia a vzájomného ovplyvňovania všetkých žliaz s vnútorným vylučovaním. Keďže sa hormóny vyplavujú do krvi, zmena jej zloženia, zodpovedajúca konkrétnemu hormónu, vyvoláva aj výrazné duševné prejavy. Stačí si spomenúť na známy hormón adrenalín, ktorý sa vylučuje do krvi v stave fyzického vyčerpania alebo ohrozenia a vyvoláva zvýšený tep, svalové napätie, spúšťa obranné reakcie, obmedzuje vnímanie bolesti. Už spomínaný progesterón je hormón, ktorý sa dlhodobo vo zvýšenej koncentrácii vylučuje len v období tehotenstva. Je teda úplne prirodzené, že veľká časť žien má aj pri užívaní hormonálnej antikoncepcie viac alebo menej výrazné „tehotenské prejavy“ aj v oblasti psychiky. A veľmi často sa preto pri užívaní tabliet necítia vo svojej koži.

To je však len jedna stránka veci.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 7/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!