Ľudia majúci otvorenú myseľ a čulého ducha, si neraz vo svojom živote všimnú indíciu, ktorej význam sa vyjasní až v priebehu rokov, a to často veľmi zaujímavým spôsobom. Už detský vek poskytuje mnoho takýchto príležitostí. Či už je to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, udalosti, akých sa zúčastňujeme alebo aj samotné osoby, s ktorými prichádzame do styku.

Tak aj nejeden predmet či nápis, s ktorým sa stretne dieťa vo veku, kedy sa ešte len učí čítať, chce symbolickou rečou „prehovoriť“ k nášmu duchu a sprostredkovať mu niečo dôležité. Dieťa si nedokáže hneď uvedomiť, že ak malo problém prečítať správne nápis na obraze visiacom na stene  (lebo ani zľava doprava, ani sprava doľava mu to slovo ešte nedávalo zmysel a tak až starí rodičia mu museli povedať, že ten nápis nie je MOLPID, ale DIPLOM), že už táto okolnosť ho chcela upozorniť na jednu dôležitú vec. Totiž, že slová sa niekedy dajú prečítať aj od konca. Ako napríklad aj tajuplný nápis ROH v rohu odborárskej zástavy, ktorú jeho starý otec často držal rozvinutú nad hrobom zosnulého pri pohrebných ceremóniách.

Museli uplynúť dlhé desaťročia… Dieťa vyrástlo, stalo sa zrelým mužom a až vtedy to pochopilo. Ten nápis sa vyslovoval: „eroha“. Pri vyslovení od konca, by to znelo „a hore“! Akoby príkaz pre zosnulú dušu, ktorej pozemské telo sa vkladalo do hrobu, že ona, to živé ľudské jadro v nás, má už teraz, v tejto chvíli, usilovať nahor.

Bola to všetko len náhoda?

Podobne kniha, v ktorej je vysvetlené jasnou rečou všetko podstatné, čo by človek pre svoj duchovný vzostup mal vedieť už tu na zemi. Keď sa mi dostala do rúk, neuvedomil som si, že indícia o jej existencii už bola vyslovená, a to len niekoľko mesiacov pred jej objavením. Ešteže mám dobrú pamäť a že som si opäť po rokoch spomenul na manželkin výrok: „Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené!“

Nie dlho po tomto výroku vstúpila do našich životov kniha „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktorá výraznou mierou zasiahla do hĺbky duše každého z nás. Odvtedy už nič nepokladáme za dielo náhody.

Audio verzia prednášky

o Igor Vojtek st. | Musí byť predsa nejaká kniha...

Igor Vojtek st.

sa narodil v roku 1959, pracuje v ŽSR. Popri svojom zamestnaní sa zaoberá aj prekladaním rôznych článkov, brožúr a prednášok hlavne z nemeckého jazyka. Tiež sa venuje jazykovej korektúre diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.