Príležitosť žiť svoj život tu a teraz v tomto tele, je pre každého z nás obrovským darom … veľkou šancou … bez ohľadu na životnú situáciu, ktorej čelíme.

Dospel som k poznaniu, že práve to, čo vnímam ako bolestné a ťažké alebo to, čoho sa bojím, mi poskytuje netušené príležitosti poznať seba samého i skutočný stav vecí a oslobodzovať sa tak od mojich nesprávnych názorov a nesprávneho nazerania na svet.

Kľúčom ku správnym vysvetleniam sú správne slová. Neviem, do akej miery sa mi podarí nájsť tie správne slová … poviem vám však niečo o tom, kde a ako som tie správne slová našiel.

Pokiaľ chcem niečo nájsť, musím vopred hľadať. Hľadať je však potrebné na správnom mieste a správnym spôsobom. Môžem navštevovať knižnice, univerzity, precestovať svet alebo prekutrať google a nazbierať množstvo informácií, ale napriek tomu sa vôbec nemusím dopracovať k tomu, čo skutočne potrebujem.

Správne odpovede prichádzajú prostredníctvom môjho vnútra. Mne osobne pri hľadaní dôležitých odpovedí najviac pomáha ticho … ticho zvukov a ticho myšlienok v hlave.

Žijeme zvláštnu dobu. Máme k dispozícii materiálny blahobyt a podmienky, ktoré sú neporovnateľné s tými, v akých žili naši starí rodičia a predsa nám stále niečo chýba … nie sme spokojnejší, šťastnejší a možno sme ešte menej spokojní a šťastní ako boli oni.

Svet je navonok prepojený ako tomu doposiaľ ešte nikdy v histórii nebolo, internet nám umožňuje nájsť si informácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek, lietadlom sa môžeme za pár hodín presunúť na opačnú stranu zemegule, pýšime sa rozsiahlymi poznatkami … nemožno však povedať, že by sme boli vďaka tomu múdrejší, mali pre seba viac porozumenia a boli k sebe skutočne bližšie … a možno sme od seba vzdialenejší ako tomu bolo predtým.

V čom spočíva podstata ľudského šťastia?

Jestvuje Pravda a môžeme ju spoznávať?

Čo je naším skutočným bohatstvom?

To sú večné otázky, pretože ich kladením a predovšetkým osobným hľadaním odpovedí na ne, sa vydávame na cestu, ktorá nás vedie k poznaniu večných hodnôt.

Audio verzia prednášky

o Andrej Cifra | Život ako šanca

Andrej Cifra

sa narodil v Nitre v roku 1979. Žije v Lučenci, je ženatý a má tri deti. Pracuje ako advokát a lektor. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu a aktívne sa podieľa na uskutočňovaní podujatí upriamujúcich pozornosť na praktický význam živých etických princípov, ktoré ovplyvňujú naše vnútorné prežívanie, vzťahy s ľuďmi a ktoré formujú pomery okolo nás.