Diskusné večery


Verejné prednášky sú pomyselnou vstupnou bránou do série trinástich, na seba nadväzujúcich diskusných večerov, ktoré prinášajú to, čo časopis Svet Grálu priniesť nemohol – cenný osobný kontakt.

Počas obdobia jedného roka poskytujú zúčastneným priestor pre vzájomnú výmenu názorov a skúseností získaných na ceste za poznaním, ktorá je u každého človeka rôzna.

Hlavnou témou pre tieto diskusie je prvých dvanásť prednášok knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, pričom zostane čas aj pre vynárajúce sa otázky. Po ukončení tohto cyklu tvorí obsah ďalších stretnutí Desatoro Božích prikázaní, ktorých plný význam poskytuje spoľahlivé usmernenia pre celé naše bytie.

Názory a postrehy účastníkov týchto večerov nenútene otvárajú možnosti pozerať sa na zaujímavé témy aj z iných zorných uhlov.

Čitatelia, ktorí našli v Posolstve Grálu vysoké hodnoty, majú prirodzenú túžbu neustále prehlbovať svoje poznanie a stretávať sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Preto je prínos týchto stretnutí nesúcich sa v priateľskej atmosfére skutočne obohacujúci pre všetkých zúčastnených.

V kalendári podujatí nájdete zoznam všetkých najbližšie organizovaných diskusných večerov vo Vašej blízkosti.