Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu č. 27 / 2011
Téma:  Transplantácia myšlienok

Prečo ľudia po transplantácii
preberajú spomineky svojich darcov?

marec 2011 - jún 2011
vyšlo 1. marca 2011


Na úvod...
Výchova: Kde bolo, tam bolo...
Vesmír: Zánik hmoty
História: 1944: Posledný proces s čarodejnicami
Téma: Fenomén "Transplantácie spomienok"
Téma: Zážitky blízkosti smrti
Zdravie: Cesta k životu
Hudba: Peter Iľjič Čajkovskij
Rozhovor: Radiestézia - cesta k harmonickému žvotu
Recenzia: Tiene mŕtvych
Náboženstvo: Tajomstvo Márie Magdalény
Náboženstvo: Z pokladov Biblie
Fotoreportáž: Káthmándú
Civilizácia: Stres - fenomén našej doby
Zdravie: Uzdravíme sa sami?
Prikázania: Siedme prikázanie
Na záver...
 
  Z obsahu 27. čísla marec - máj 2011:

 

Na úvod...
Osudy ľudí, ktorým život zachránila transplantácia orgánu, zvyčajne nepatria k námetom pre celovečerné filmy. Ale pamätám si na jeden príbeh, ktorý svojou problémovosťou filmárov zaujal. Podľa skutočnej udalosti natočili príbeh mladej dievčiny, ktorá sa podrobila transplantácii pľúc, keď jej vlastné úplne vypovedali službu. Keby sa jej život po zákroku vrátil do normálnych koľají, nič „zaujímavé“ by sa asi nestalo. Lenže do hry vstúpil fenomén, ktorému sa v medicíne hovorí transplantačný syndróm. V živote „po“ bola pacientka vystavená nečakaným duševným stavom a aj výrazným povahovým zmenám, ktoré si ona sama a ani jej okolie nedokázali vysvetliť.
SVET GRÁLU 27/2011
 


Výchova:
Kde bolo, tam bolo...

Znovuobjavené čítanie
Predčítanie je úžasná vec nielen pre poslucháčov, ale aj pre predčítajúceho. Minulé leto som prevzal patronát nad predčítaním v jednej školskej družine. Každý týždeň ma znovu a znovu napĺňala radosť z malých ľúbezných detí, ktoré sedeli okolo mňa v polkruhu. Tu rozosmiate, inokedy zase vážne so zaujatými tvárami načúvali môjmu rozprávaniu.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Vesmír:
Zánik hmoty

DUCHOVNÉ POZNANIE PODPORENÉ VEDECKÝMI OBJAVMI
Niet pochýb, že v našom svete je ešte vždy mnoho vecí, ktoré sú za hranicou nášho pochopenia. A neplatí to len pre myslenie bežného smrteľníka. Aj vedecké a všeobecne uznávané teórie, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desaťročiami, ešte stále pôsobia na ľudskú obrazotvornosť, akoby boli vystrihnuté z knihy Alenka v ríši divov. Ide najmä o objavy v oblasti kvantovej fyziky a astrofyziky. V dvadsiatom storočí sa ukázalo, že newtonovský obraz o svete, ktorý sa zakladal na trojrozmernom modeli hmotných telies, je už nedostatočnou predstavou. V našom článku si priblížime niekoľko prekvapení, na ktoré narazila moderná fyzika a astronómia v obrovských priestoroch vesmíru. Okrem toho sa pozrieme na pozoruhodnú zhodu v predpovediach o zániku hmoty – medzi vedou a popismi výsostne duchovne zameraného knižného diela.
SVET GRÁLU 27/2011
 

História:
1944: Posledný proces s čarodejnicami

SpAk listujeme Brockhausovou encyklopédiou, dozvieme sa, že posledný proces s čarodejnicami sa konal v roku 1793 v Poznani. To však nezodpovedá pravde. Posledný proces proti čarodejniciam sa uskutočnil počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii v roku 1944. Bol namierený proti mediálne nadanej žene zo Škótska na základe 200 rokov starého zákona proti čarodejníctvu a kúzelníctvu.
Helen Duncanová (1897 – 1956) sa narodila v Škótsku, kde bola neskôr známa ako médium. Viac ako 10 rokov vykonávala rôzne špiritistické experimenty, napríklad zhmotnenie zomrelých do formy ľudských tiel, ktoré sa mohli pohybovať a rozprávať. Títo duchovia privolaní z „onoho sveta“ ohromovali pri seansách prítomných príbuzných tajomstvami, ktoré boli známe len v najužšom rodinnom kruhu.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Téma:
Fenomén "Transplantácie spomienok"

Po transplantáciách sa u príjemcov orgánov často objavujú vlastnosti ich darcov. Ako dochádza k tomuto záhadnému fenoménu?
Claire Sylvia dostala prostredníctvom transplantácie nové srdce a pľúca. Ako väčšina príjemcov orgánov nevie, od koho orgány pochádzajú. Po implantácii však pocítila, že sa zmenila. Niekedy má pocit, že v nej je „ešte niekto iný“, že jej doterajšie vedomie vlastného ja je prekryté „prítomnosťou niekoho ďalšieho“. Do určitej doby po implantácii sa jej snívali sny o mladíkovi menom Tim, ku ktorému cítila lásku. Neskôr sa ukázalo, že Tim sa volal darca orgánov, mladík, ktorý prišiel o život pri nehode na motocykli. Keď raz večer šla so svojím známym vysokou rýchlosťou na motorke, naplnil ju pocit obrovského šťastia…
Claire Sylvia bola v roku 1998 jednou z prvých osôb, ktoré verejne hovorili o týchto skúsenostiach. Spoločne s Williamom Novakom napísala autobiografickú knihu „Herzensfremd“ (Cudzie srdce).
SVET GRÁLU 27/2011
 


Téma:
Zážitky z blízkosti smrti

rozhovor s nemeckým tanatológom Bernardom Jakobym
Pán Jakoby, ako sa človek stane tanatológom? (Tanatológia – náuka o príčinách a príznakoch smrti; náuka o psychologických a lekárskych aspektoch smrti a umierania, pozn. red.)
O tému zážitkov blízko smrti sa zaujímam celý život. V čase, keď som maturoval, práve vyšla Moodyho prvá kniha Život po živote. Na konci 70-tych rokov to bola svetová senzácia, pretože Moody prvýkrát v modernej dobe písal o zážitkoch blízko smrti. Neskôr bežali v nemeckej televízii podobné relácie s Elisabeth Kübler-Rossovou, ktorá ma fascinovala tým, ako otvorene na túto tabuizovanú tému hovorila. Potom som bol osobne konfrontovaný s touto témou, keď zomreli aj moji rodičia, a to je samozrejme celkom iná skúsenosť, než keď sa touto témou niekto zaoberá iba teoreticky.
Zažil som aj, ako sa moja matka so mnou rozlúčila v okamihu, keď zomrela. Prešla mi srdcom. Bol to pocit radosti a šťastia. To ma podnietilo, aby som si uchoval zvedavosť, a potom som sa tým proste zaoberal. Som vlastne literárny vedec, v roku 1990 som získal magisterský titul, no a v tom istom roku mi zomreli rodičia. Uvedomil som si, že nechcem zostať na univerzite, že sa chcem zaoberať umieraním.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Zdravie:
Cesta k životu

6. ZÁVEREČNÝ DIEL
Tento seriál Sveta Grálu popisuje základy lekárstva budúcnosti, ktoré ľuďom pomáha nie iba podávaním liekov a operačnými zákrokmi, ale aj zásahmi v jemnejších oblastiach. Pre túto „cestu k životu“ má veľký význam poznanie o existencii jemných, sotva postrehnuteľných energií a vyžarovaní.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Hudba:
Peter Iljič Čajkovskij

Búrlivé tóny svetlej, čistej, romantickej hudby, úžasná melodickosť, inšpirácia, veľkolepé bohatstvo hudobného sveta, rozprávková krása, očarujúce trblietanie farieb… státisíce poslucháčov na celom svete sa nechajú hudbou viesť do sveta jedného z najväčších skladateľov, do bohatstva citov a krásy. Aký však bol život tohto velikána? A aký bol on sám? Môže nás obohatiť i niečo z jeho súkromného  života?
Čajkovskij bol neobyčajne citlivý, vnímavý človek, schopný zachytávať hudbou tie najjemnejšie vplyvy; na druhej strane im bol silne vystavený a trpel nimi. Zažíval početné stavy melanchólie a ťažkého psychického trápenia. Niekoľko rokov spoločného života s mladučkou študentkou Antóniou Miljukovovou ho priviedlo až na prah samovraždy. Skutočným krížom jeho života však bola silná homosexualita; tej podliehal celý život. V cárskom Rusku 19. storočia to bolo neodpustiteľné previnenie, za ktoré sa ľudia posielali do vyhnanstva na Sibír. A predsa v jeho živote zažiaril čistý vzťah k žene, s ktorou sa nikdy  ani osobne nestretol, ktorá ho však štrnásť rokov štedro podporovala a umožnila mu venovať sa voľne a slobodne skladateľskej činnosti. Čajkovského meno dodnes žiari medzi hviezdami na hudobnom nebi – koľko z jeho poslucháčov však vie o oddanej, nesebeckej, skromnej žene v pozadí, vďaka ktorej mohlo vzniknúť nejedno z jeho preslávených diel? Nielen peniazmi mu bola nápomocná – vrúcne city
a vrúcne myšlienky bohatej mecenášky ho sprevádzali a urovnávali mu cestu k práci.
SVET GRÁLU 27/2011
 


Rozhovor:
Radiestézia - cesta k harmonickému prostrediu

SpAk sa začne hovoriť o harmonizácii priestoru, zvyčajne každému napadne starodávne čínske učenie feng-shui, ktorého cieľom je vytvoriť zdravé, pokojné a vyvážené prostredie. Okrem neho však existuje aj učenie o radiestézii, ktorej cieľom je zisťovanie a meranie neviditeľných žiarení, ktoré vplývajú na psychický a fyzický stav živých bytostí. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že uplatnenie feng-shui bez radiestézie prináša len dočasné zlepšenie. O radiestézii sme sa zhovárali so zakladateľom holistického centra zdravia v obci Chľaba pri Štúrove, ktorý organizuje prednášky na tému radiestézie a feng-shui, pánom Karolom Gúgyelom.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Recenzia:
Tiene mŕtvych

V starej jaskyni v Jeruzaleme bola objavená kostra človeka, ktorej vek sa odhaduje na dvetisíc rokov. Podľa oranžového zafarbenia na kostiach nôh a zápästí, ktoré spôsobila oxidácia železa, sa dá predpokladať, že príčinou smrti bolo ukrižovanie. Všetky nájdené indície nasvedčujú tomu, že by mohlo ísť o pozostatky Ježiša Krista. Nález prichádza skúmať katolícky kňaz Matt (Antonio Banderas), ktorého vyšle Vatikán, aby “zachránil cirkev“– objavenú kostru získal a preukázal, že nejde o telo Ježiša.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Náboženstvo:
Tajomstvo Márie Magdalény

Odkedy sa stal napínavý triler Dana Browna Da Vinciho kód svetovým bestsellerom, vyvoláva diskusiu o histórii náboženstva. Medzitým vznikli teologické diela, ktoré pranierujú historické nepresnosti v Brownovom trileri. Jeho kritici sa na tvrdenia autora kriminálneho románu pozerajú ako na zdokumentované historické udalosti a nie ako na fi ktívny príbeh. Ústrednou témou debát je − pre cirkev a kresťanov provokatívna – otázka: Mal Ježiš vzťah so ženou? Bol s ňou dokonca ženatý? Čo je historicky skutočne známe? Existuje „tajomstvo Márie Magdalény“?
SVET GRÁLU 27/2011
 

Náboženstvo:
Z pokladov Biblie

Možno sa nám tento výrok Syna Božieho Ježiša spočiatku nebude zdať celkom zrozumiteľný. Niečo „hľadať“ znamená niečo robiť – po niečom túžiť a snažiť sa to dosiahnuť. Ale ako máme rozumieť pojmu „kráľovstvo Božie“? Je tým mienený náš duchovný domov, raj, ktorý sme kedysi museli opustiť, a kam sa opäť máme vrátiť?
Ježiš jedného dňa, keď sa okolo neho zhromaždilo väčšie množstvo ľudí, prehovoril o tejto podivuhodnej úrovni stvorenia. Chcel skľúčených, unavených a utrápených ľudí povzbudiť a dodať im odvahy. Chcel ich svojím posolstvom vyburcovať z trudnomyseľnosti a neviery. Ľudia sa mali opäť vzchopiť a hľadať to, čo má trvalú hodnotu.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Fotoreportáž:
Káthmándú

Káthmándú je hlavným mestom dvadsaťšesťmiliónového Nepálu, jednej z najchudobnejších krajín sveta, ktorá je bohatá na osemtisícové vrcholy Himalájí. Káthmándú je zároveň pestré a pitoreskné mesto plné veľkých kontrastov, mesto bohato zdobených chrámov i veľkej chudoby. Všetok život sa tu odohráva na ulici, kde sa preplieta tisícročná história s bežným životom. Káthmándú je miesto stretnutia kultúr a náboženstiev, ktoré tu vedľa seba koexistujú bez konfliktov už celé storočia. Je to miesto, kde – pokiaľ si človek odmyslí automobilovú dopravu – máte dojem, že ste sa vrátili v čase späť do minulosti.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Civilizácia:
Stres - fenomén našej doby

Svetlo hviezd na hladine rybníka alebo Ako žiť pod tlakom
Zdá sa, že nás dnešná doba núti stále sa za niečím naháňať. Z práce bežíme domov, kde namiesto odpočinku zase len aktívne žijeme. Akoby sme nemali čas na chvíľu odpočinku. Namiesto toho, aby nám technika prácu uľahčovala, honba za ziskom, perfekcionizmus či nereálne predstavy o našich výkonoch nás nútia pracovať stále viac. Nečudo, že žijeme pod neustálym tlakom a stres patrí medzi naše najpoužívanejšie slová. Pritom riešenie je jednoduché – stačí nájsť cestu späť k sebe, usporiadať si priority, a hlavne – aspoň na chvíľu sa zastaviť.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Zdravie:
Uzdravíme sa sami?

Súčasná moderná medicína aj napriek obdivuhodným čiastkovým pokrokom v diagnostike a liečbe mnohých ochorení nedokáže ešte ani dnes uspokojivo odpovedať na úplne základné otázky o skutočnom pôvode chorôb. Ochorenia sa skúmajú predovšetkým ako hmotný prejav v tele, ako dôsledok niečoho, čo zostáva stále veľkou neznámou. Aj napriek veľkému množstvu nových poznatkov stále chýba odpoveď na to najdôležitejšie: prečo ochorenie vôbec vzniká, a prečo rovnaká choroba vyvolá u rôznych ľudí odlišné príznaky.
Dávnejšie hypotézy o príčinách známych a rozšírených ochorení sú z času na čas nahrádzané teóriami novými, lieky na ne možno počítať na vagóny, chorých ľudí však aj napriek tomu akosi neubúda. Vzrastá počet moderných vyšetrovacích a diagnostických metód, čím stúpajú i náklady na ne – spolu s rizikom, že sa štátom dotovaný systém zdravotnej starostlivosti ekonomicky vyčerpá a zrúti.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Prikázania:
Siedme prikázanie

Nemohol som to pochopiť. Ráno som odstavil svoj bicykel pred univerzitou, priviazal som ho k stĺpu, a keď som na obed chcel ísť domov, bol preč! Na zemi ležala len prerezaná reťaz. Bezradný som išiel nahlásiť stratu na políciu. Pre tú to však bola všedná záležitosť – denne je predsa v meste odcudzených niekoľko bicyklov. Poisťovňa mi po niekoľkých týždňoch hmotnú škodu nahradila, ale rozčúlenie a sklamanie vo mne zostalo. Stal sa aj iný prípad: sedemnásťročný mladík ukradol 14 áut a preháňal sa s nimi po okolí takým spôsobom, že nakoniec boli všetky vhodné akurát tak na zošrotovanie. Sudca vo svojom rozsudku konštatoval, že mladík si neuvedomoval dosah svojho činu.
SVET GRÁLU 27/2011
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 27/2011       
 

Na záver...
Vízia bez práce je len sen,
práca bez vízie je len drina,
vízia a práca sú nádejou sveta.
Nápis v jednom kostole v Sussexe (Anglicko) – približne z r. 1730
SVET GRÁLU 27/2011
 

Tu si môžete objendať časopis

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!